You are on page 1of 2

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Sausio mėn. veiklų planas


2018/2019 m.m.
Data Veikla Dalyviai Vieta Atsakingas

Formali ir neformali ugdomoji veikla


8 d. Anglų kalbos olimpiada III kl. mokinys Vilniaus šv. Kristoforo Mokytoja S.Kalvaitienė
10.00 val. gimnazija
10d. Lietuvos mokinių Lotynų k. ir Antikos Trys III kl. mokiniai. Vilniaus Abraomo Kulviečio Mokytoja O.Baumilienė
9.30 val. kultūros olimpiada klasikinė gimnazija
11 d. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. I-IV kl. mokiniai, Gimnazija D.pav. ugd. J.Abraškevičienė
8.00- 8.10 mokytojai
11d. Chemijos olimpiada III kl. mokinys Naujininkų mokykla Mokytoja R. Šileikienė
9.00

11 d. Filmo “Tarp pilkų debesų” peržiūra. I-IV kl. mokiniai, Kino teatras „Pasaka“ D.pav. ugd. J.Abraškevičienė
12.00-13.45 mokytojai

04 d. Integruotos lietuvių literatūros, dorinio II a kl. mokiniai Vilniaus Radvilų rūmų V. Žižienė, J.Charlampovičienė,
9.50-11.40 ugdymo ir dailės pamokos: “Biblijos muziejus M.Tijūnelytė, V.Sireikienė
18 d. pažinimas”. Gimnazija
9.50- 10.35

18d. Biologijos olimpiada III kl. mokinys Vilniaus Gedimino technikos Mokytoja N.Sėjūnienė
10.00 universiteto inžinerijos licėjus
03 d. 13.00-13.45 Patirtinio mokymo užsiėmimas ”Aktyvus III kl. mokiniai Gimnazija V. Žižienė
18 d. 13.55-14.40 klausymas ir bendravimas”.

17 d. 12.00 - 13.00 Integruotos lietuvių literatūros, dorinio II b klasės mokiniai Vilniaus Radvilų rūmų V. Žižienė
31 d. 12.00 - 13.55 ugdymo pamokos “Biblijos pažinimas”. muziejus M. Tijūnelytė
“Sūnus palaidūnas” - bibliodrama. Salomėjos Nėries gimnazija D. Burbienė
1-25 d. Vilniaus miesto kūrybinių darbų I-IV kl. mokiniai Šatrijos vaikų ir jaunimo D.Burbienė, J.Charlampovičienė,
konkursas “Kodėl aš myliu Vilnių?” klubas J.Untulienė, V.Sireikienė
Dailės galerija “Arka”

24d. Foto paroda “Kodėl aš myliu Vilnių?” Bendruomenė Pilkoji salė D.pav. ugd. J.Abraškevičienė
mokytojai R.Graževičienė,
D.Kriukas
25d. Vilniui 696. Miesto vėliavos pakėlimo Ia, Ic, IIa, IIId kl. Rotušės a. D.pav. ugd. J.Abraškevičienė
12.00-13.00 ceremonija Rotušės a. mok.

4 d.-15 d. Integruota muzikos, dailės ir lietuvių I kl. mokiniai Gimnazija V.Karalienė, V.Sireikienė,
kalbos pamoka “M.K.Čiurlionis- J.Untulienė
muzikas, dailininkas, literatas”

2019 m. sausio 31 d. I pusmečio pabaiga

Susirinkimai ir ugdomasis konsultavimas


Pirmadienis Direkcinis (administracijos) pasitarimas Administracija 111 kab. Gimnazijos direktorė
14.00-16.00 J.Marcinkevičienė
Penktadienis
13.00-14.00

08 d. Informacinis susirinkimas Mokytojai 118 kab. Gimnazijos direktorė


11.40 J.Marcinkevičienė
Ketvirtadieniais GMT susirinkimas GMT nariai 208 kab. Mokytojas R.Kopūstas
14.50-15.35

Egzaminai, įskaitos, atsiskaitymai, patikrinimai

23 d. Matematikos patikrinamieji darbai I-II kl. mokiniai D.pav. ugd. S.Kavoliūnas