You are on page 1of 17

‫‪137‬‬ ‫‪

.5‬הכחשת השואה‪ :‬מבוטה עד מרומזת ‬


‫‪139‬‬ ‫עניין של אנטישמיות‪ ,‬לא של היסטוריה ‬
‫‪145‬‬ ‫הפיכת קורבנות למקרבנים ‬
‫‪150‬‬ ‫הוקעת קורבנות כמשתפי פעולה ‬
‫‪154‬‬ ‫הדרת היהדות מהשואה ‬
‫‪161‬‬ ‫‪ .6‬הקמפוס ומעבר לו ‬
‫‪163‬‬ ‫הרעלת דמותה של ישרא ל‬
‫‪172‬‬ ‫‪ :BDS‬אנטישמיות או פוליטיקה? ‬
‫‪178‬‬ ‫חשיבה קבוצתית בקמפוס‪ :‬אזורים לא־ממש־מוגנים ‬
‫‪185‬‬ ‫פרוגרסיביות וציונות‪ :‬אנטישמיות בתחבולה? ‬
‫‪197‬‬ ‫להגיב לביקורת פרוגרסיבית ‬
‫‪202‬‬ ‫קוצר ראות‪ :‬לראות אנטישמיות רק בצד האחר ‬
‫‪211‬‬ ‫‪ .7‬שחוק לעומת דמע‪ :‬לדחות התקרבנות ‬
‫מרוב עצים לא רואים את היער‪ :‬בית ספר לרפואת‬
‫‪213‬‬ ‫שיניים ובית האחווה היהודי ‬
‫‪221‬‬ ‫לומר את האמת לחברים‪ :‬מעבר להתקרבנות ‬
‫‪225‬‬ ‫לחגוג את הטוב כנגד הרע ‬
‫‪229‬‬ ‫תודו ‬
‫ת‬
‫‪230‬‬ ‫הערות ‬
‫‪275‬‬ ‫מפתח כללי ‬
‫דבורה א׳ ליפשטדט‬

‫אנטישמיות‬
‫כאן ועכשיו‬
‫מאנגלית‪ :‬גיל שמר‬
‫אנטישמיות כאן ועכשיו‬ ‫|‬ ‫‪10‬‬
11 | 
‫אנטישמיות כאן ועכשיו‬ ‫|‬ ‫‪12‬‬
13 | 
‫אנטישמיות כאן ועכשיו‬ ‫|‬ ‫‪18‬‬
19 | 
21 | 
‫אנטישמיות כאן ועכשיו‬ ‫|‬ ‫‪22‬‬
23 |