You are on page 1of 16

‫רחלי דור רפפורט‬ ‫‪12‬‬

‫שפת החטא ‪13‬‬


‫רחלי דור רפפורט‬ ‫‪14‬‬
‫שפת החטא ‪15‬‬
‫רחלי דור רפפורט‬ ‫‪16‬‬
‫שפת החטא ‪17‬‬
‫רחלי דור רפפורט‬ ‫‪18‬‬
‫שפת החטא ‪19‬‬
‫רחלי דור רפפורט‬ ‫‪20‬‬
‫שפת החטא ‪21‬‬
‫הבטן שלה קרועה ודם נשפך ממנה‪ .‬הבטן שלה קרועה ודם‪,‬‬
‫נשפך ממנה‪ .‬הבטן שלה קרועה ודם‪ .‬צריך לתפור את הבטן‪,‬‬
‫צריך ניתוח‪ .‬דחוף‪ ,‬דחוף‪ ,‬היא צועקת‪ ,‬הבטן שלה קרועה‬
‫ודם נשפך‪ ,‬נוזל על המיטה‪ .‬תראו‪ ,‬היא אומרת‪ ,‬הנה‪ ,‬מלא‬
‫דם‪ ,‬היא אומרת‪ .‬כמו נחל‪ ,‬היא נאנקת‪ .‬את בסדר‪ ,‬לוחשים‬
‫לה‪ ,‬כאילו היא תינוקת‪ ,‬הכול בסדר‪ ,‬לוחשים כאילו היא‬
‫פעוט‪ִ ,‬במקום לצעוק‪ ,‬דחוף‪ .‬ידיה מלאות דם גושי‪ ,‬שחור‪,‬‬
‫צריך לפתוח את הבטן‪ .‬מהר‪ ,‬לנקות ולתפור‪ ,‬דחוף‪ ,‬דחוף‪.‬‬
‫גענייטיק‪ ,‬גענייטיק‪.‬‬
‫שפת החטא ‪23‬‬

‫ילדים קטנים ובטן רעבה מחכים לשתות את הדם שלה‪.‬‬


‫הבטן שלה קרועה ודם שותת ממנה‪ .‬רעבים הילדים‪ ,‬דופקים‬
‫על זגוגית חלון‪ .‬אחד‪ ,‬צהוב‪ ,‬קורא לה‪ ,‬אני אני‪ .‬אחר‪ ,‬ירוק‪,‬‬
‫צוחק לה בשיניים קטנטנות‪ .‬היא צריכה להסתתר‪ .‬היא‬
‫נחבאת מתחת לשמיכה אבל שומעת אותם מכים בחלון‪.‬‬
‫הם לוחשים לה‪ ,‬צאי‪ ,‬צאי‪ .‬היא לא יוצאת‪ ,‬הדם נוזל‪ ,‬אבל‬
‫פחות‪ .‬היא מתאמצת לא לנשום מהר‪ ,‬שלא יהיה כל כך‬
‫הרבה‪ ,‬שלא יבואו הילדים‪ .‬אבל הכול חשוך‪ ,‬אולי סגרו את‬
‫האור‪ .‬תדליקו את האור‪ ,‬היא צועקת‪ .‬תדליקו אור‪ .‬הנה אור‪,‬‬
‫הם צועקים לה‪ .‬איפה אור‪ ,‬היא שואלת‪ .‬הנה אור‪ ,‬הם עונים‬
‫לה‪ ,‬צוחקים כתינוקות זקנים‪ .‬המונים‪ ,‬צהובים וירוקים‪,‬‬
‫חסרי שיניים ובעלי שיניים‪ ,‬ערפדים צווחים לה‪ ,‬תני‪ ,‬תני‪.‬‬
‫היא לא יוצאת מהשמיכה‪ .‬החושך אדום מתחת לשמיכה‪.‬‬
‫הבטן מדממת‪ ,‬היא שואלת‪ .‬לא‪ ,‬הם עונים‪ ,‬מה פתאום‪ .‬הבטן‬
‫מדממת‪ ,‬היא חוקרת‪ .‬לא‪ ,‬הם עונים‪ ,‬כבר הפסיקה‪ .‬מגרד לה‬
‫בגב‪ ,‬תגרדו לי‪ ,‬תגרדו לי‪ .‬הם מגרדים לה‪ .‬תגרדו לי‪ ,‬היא‬
‫נשכבת על הבטן‪ ,‬ועכברים קטנים בגב מגרדים לה‪ ,‬חזק‪.‬‬
‫שטארק‪.‬‬
‫ַ‬ ‫קראצט‬
‫מײזעלעך‪ַ ,‬‬
‫קראצט‪ַ ,‬‬
‫קראצט מיך‪ַ ,‬‬
‫ַ‬
‫היא עוצמת עיניים ונמלים בוקעות‪ ,‬דוקרות בעפעפיה‪.‬‬
‫היא פוערת עיניים‪ ,‬מתרוממת‪ ,‬וילדים נתלים עליה‪ .‬עכבר‬
‫רחלי דור רפפורט‬ ‫‪24‬‬

‫מצפצף לה באוזן‪ ,‬בלוט‪ ,‬בלוט‪ ,‬דם‪ ,‬דם‪ .‬היא פותחת חלון‬


‫טרא ּפן‪.‬‬
‫טרא ּפן‪ָ ,‬‬
‫וילדים נופלים מהתריסים‪ ,‬צונחים כטיפות‪ָ ,‬‬
‫חושך מתחלף בקור‪ ,‬רוח מניסה את הנמלים והן חוזרות‬
‫לאחור‪ ,‬דוקרות לה בגלגל העין‪ ,‬מטפסות בגולגולת‪ .‬הבטן‬
‫שלה קרועה‪ ,‬דער בויך איז צעריסן‪ ,‬אבל הדם נקרש‪ .‬הנה‬
‫אור‪ ,‬קוראים לה והיא יוצאת מהשמיכה‪ ,‬עבר‪ ,‬הכול עבר‪.‬‬
‫געענדיקט‪ ,‬געענדיקט‪.‬‬
‫השמש עלתה מוקדם‪ ,‬אורות בוקר ריצדו בין עלי תאנה‬
‫לבין המרפסת‪ ,‬פגעו באדמה ופירפרו חזרה‪ .‬כלבים נשמטו‬
‫בחצרות‪ ,‬ממתינים לעצמות‪ .‬היתה גרומה כציפור הנאבקת‬
‫לעוף‪ ,‬נעה ונבלמה לקולו של שיר‪ .‬גופה דק‪ ,‬פניה צנומות‬
‫וחלוק דהה עטף אותה כשמיכת קיץ‪ .‬רגע אחד צחקה‪,‬‬
‫שיניה התעקמו אל מחוץ לשפתיה הדקות‪ ,‬רגע נעצבה‬
‫ולחייה שקעו לעצמן‪ .‬חוללה במעגל ושרב המיס אדי חום‬
‫בין שערה הדק לקרקפת ראשה‪ ,‬הצהיבה‪ .‬חיבקה את גווה‬
‫וסובבה עד שסחרחורת ביקשה להטיל אותה לכיסא נוח‪,‬‬