You are on page 1of 14

‫תזונה‬

‫מותאמת‬
‫אישית‬
‫התוכנית החלוצית לירידה‬
‫במשקל ולמניעת מחלות‬
‫פרופ׳ ערן סגל‪ ,PhD ,‬ופרופ׳ ערן אלינב‪PhD ,MD ,‬‬
‫עם איב אדמסון‬

‫מאנגלית‪ :‬עתליה זילבר‬

‫כנרת‪ ,‬זמורה‪ ,‬דביר — מוציאים לאור‬


‫תזונה מותאמת אישית‬ ‫|‬ ‫‪36‬‬
37 | 
‫תזונה מותאמת אישית‬ ‫|‬ ‫‪38‬‬
39 | 


‫תזונה מותאמת אישית‬ ‫|‬ ‫‪40‬‬
41 | 
‫תזונה מותאמת אישית‬ ‫|‬ ‫‪42‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪-0.1‬‬

‫‪-0.2‬‬

‫‪-0.3‬‬

‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬


43 | 
‫תזונה מותאמת אישית‬ ‫|‬ ‫‪44‬‬
45 | 
‫תזונה מותאמת אישית‬ ‫|‬ ‫‪46‬‬