You are on page 1of 1

DIgSILENT

0,00 MVA
0,00 kA
0,00 kA
0,..
0,..
0,..

0,00 MVA
0,00 kA
0,00 kA
0,..
0,..
0,..

0,00 MVA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 MVA

0,..
0,..
0,..
0,00 kA
0,00 kA

0,.. 0,..
0,.. 0,..
0,.. 0,..

0,..
0,..

0,00 MVA
0,..

0,00 kA
0,00 kA
0,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..
0,00 MVA 0,..
0,00 kA 0,..

0,00 MVA
0,00 kA 0,..

0,00 kA
0,00 kA
0,..
0,..
0,..
1,..
0,..
0,..

0,00 MVA
0,00 kA
0,00 kA

1,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..
0,00 MVA
0,00 kA 0,..
0,00 kA 0,..
0,..

0,00 MVA

0,00 MVA
0,..

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,.. 0,00 MVA

0,..
0,..
0,..

1,..
0,..
0,..
0,.. 0,00 kA
0,00 kA

1,16 MVA
0,20 kA
0,.. 0,30 kA
0,..
0,.. 0,00 MVA
0,00 kA
0,00 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA

0,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..
1,..
0,.. 0,00 MVA
0,.. 0,00 kA

1,15 MVA

0,00 MVA
0,00 kA

0,20 kA
0,29 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,..
0,..
0,.. 1,17 MVA
0,20 kA
0,30 kA
0,..
0,.. 0,..
0,.. 0,..
0,.. 0,..
0,..
0,00 MVA

0,02 MVA
0,..
0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,01 kA
1,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..

1,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..

1,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..

1,..
0,..
0,..

0,..
0,..
0,..
0,00 MVA
0,00 kA 0,01 MVA
0,00 kA 0,00 MVA 0,00 kA
0,00 MVA 0,00 MVA

0,05 MVA
0,00 kA 0,00 kA

0,01 kA
0,01 kA
0,00 kA 0,00 kA
0,00 kA 0,00 kA
0,00 kA
1,23 MVA
1,.. 0,21 kA
0,.. 0,32 kA

0,00 MVA
0,..

0,00 kA
0,00 kA

0,00 MVA
0,..

0,00 kA
0,00 kA
0,..

0,..
0,..
0,..
0,..

0,02 MVA
0,198
0,294

0,00 kA
0,01 kA
1,14

1,15 MVA
1,20 MVA

0,01 MVA

0,20 kA
0,30 kA
0,21 kA
0,31 kA

0,196
0,291
1,13
0,00 kA 0,00 MVA 0,01 MVA
SAB-6 0,00 kA 0,00 kA 0,00 kA

0,10 MVA

1,42 MVA

0,11 MVA

1,45 MVA

0,12 MVA
0,02 kA
0,03 kA

0,25 kA
0,41 kA

0,02 kA
0,03 kA

0,25 kA
0,42 kA

0,02 kA
0,03 kA
0,04 MVA 0,00 kA 0,00 kA
0,32 kA 0,04 MVA
0,31 kA 0,02 MVA
0,01 MVA

0,01 MVA

1,25 MVA

0,02 MVA

1,29 MVA

0,02 MVA

1,32 MVA

0,00 MVA

0,00 MVA

0,01 MVA

1,32 MVA

1,31 MVA

0,01 MVA
0,01 MVA

1,12 0,71 kA 0,06 MVA


0,10 kA
0,25 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,22 kA
0,33 kA

0,00 kA
0,01 kA

0,22 kA
0,35 kA

0,00 kA
0,01 kA

0,23 kA
0,37 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,23 kA
0,40 kA

0,23 kA
0,40 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,17 kA
0,10 kA
0,25 kA

0,195 0,69 kA 0,01 kA


0,41 kA 1,47 MVA
0,289 0,02 kA 0,01 MVA
0,00 kA 0,26 kA
0,04 MVA 0,44 kA
0,32 kA 0,00 kA
0,71 kA
SAB-2 SAB-1

0,00 MVA
0,01 MVA

0,00 MVA
0,01 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
1,35 MVA 0,01 MVA 0,03 MVA
0,23 kA 0,00 kA 0,00 kA

0,01 MVA
1,29 MVA

0,01 MVA
0,38 kA 0,00 kA 0,01 kA

0,00 kA
0,00 kA
1,50 MVA

0,22 kA
0,36 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,06 MVA 0,26 kA
0,04 MVA 0,02 MVA 0,01 kA

0,01 MVA
SAB-5 SAB-4 0,46 kA

0,00 MVA

0,01 MVA

1,36 MVA

0,01 MVA

1,39 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,31 kA 0,01 kA 0,00 MVA 0,05 MVA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,39 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,41 kA
0,17 kA
1,13 0,69 kA 0,41 kA 0,00 kA 0,01 kA 0,04 MVA
0,196 0,00 kA 0,00 MVA 0,01 kA 0,01 kA
0,01 MVA

0,01 MVA

0,01 MVA

1,31 MVA

0,00 MVA
0,04 MVA 0,02 MVA 1,26 MVA 0,01 kA
0,11 kA
0,26 kA

0,11 kA
0,26 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,23 kA
0,38 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,291 0,00 kA
0,04 MVA 0,00 MVA 0,31 kA 0,17 kA 0,22 kA
0,01 kA 0,00 kA 0,00 kA
0,69 kA 0,41 kA 0,33 kA 0,01 MVA
1,16 MVA 0,01 kA 0,00 kA 0,00 kA 1,32 MVA 0,01 MVA
0,20 kA 1,14 1,33 MVA 0,00 kA 0,23 kA 0,00 kA
0,30 kA 0,197 0,23 kA 0,39 kA 0,00 kA

1,41 MVA

0,01 MVA
1,17 MVA 0,293 1,14 MVA 0,37 kA

0,24 kA
0,44 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,20 kA 0,20 kA
0,30 kA 0,29 kA

0,06 MVA

0,01 MVA
0,01 MVA

1,38 MVA

1,33 MVA

0,00 MVA
0,01 kA
0,02 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,01 MVA 0,04 MVA 1,54 MVA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,41 kA

0,23 kA
0,40 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 MVA 0,00 MVA 0,06 MVA 0,00 kA 0,01 kA 0,27 kA
0,01 kA
0,00 kA
219(NC) 0,00 kA 0,01 kA 0,48 kA

0,04 MVA

1,35 MVA
0,00 kA

0,01 kA
0,01 kA

0,23 kA
0,39 kA
0,04 MVA 0,05 MVA 0,00 kA 0,00 kA 0,02 kA 0,01 MVA 0,12 MVA
0,01 kA 0,01 kA 0,00 kA 0,02 kA

0,00 MVA
1,20 MVA

0,06 MVA

1,21 MVA

1,31 MVA

1,33 MVA

0,15 MVA

1,35 MVA

0,16 MVA

1,43 MVA

0,01 MVA

1,41 MVA

0,01 MVA

1,42 MVA

0,01 MVA

0,01 MVA
0,01 kA 0,01 kA 0,00 kA 0,04 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,21 kA
0,31 kA

0,01 kA
0,02 kA

0,21 kA
0,31 kA

0,23 kA
0,34 kA

0,23 kA
0,34 kA

0,03 kA
0,04 kA

0,23 kA
0,35 kA

0,03 kA
0,04 kA

0,25 kA
0,37 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,43 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,25 kA
0,44 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
1,32 MVA
0,01 MVA 0,23 kA
0,04 MVA 1,17 1,32 MVA 1,57 MVA 0,00 kA 0,00 MVA 1,47 MVA 0,39 kA
0,01 kA 0,202 0,23 kA 1,30 MVA 0,27 kA 0,00 kA 0,00 kA 0,25 kA
0,23 kA 1,37 MVA
0,01 kA 0,300
535(NC) 0,36 kA 0,49 kA 0,00 kA 0,46 kA

0,01 MVA
1,47 MVA 0,36 kA 0,00 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,24 kA
0,25 kA 0,00 MVA 0,42 kA 0,00 kA
0,39 kA 0,00 kA 0,00 kA

0,01 MVA

0,00 MVA

1,31 MVA

0,00 MVA

0,01 MVA

1,42 MVA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,23 kA
0,35 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,25 kA
0,43 kA
1,18 MVA
0,20 kA

0,00 MVA

1,36 MVA

0,00 MVA

0,13 MVA

1,49 MVA

0,01 MVA
0,30 kA 1,35 MVA
0,00 1,60 MVA 1,..

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,41 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,02 kA
0,04 kA

0,26 kA
0,47 kA

0,00 kA
0,00 kA
1,15
0,199 0,00 kA
0,23 1,28 MVA 0,28 kA 0,.. 0,01 MVA
0,295 0,00 kA
0,37 0,22 kA 0,51 kA 0,.. 0,00 kA

0,00 MVA
0,03 MVA
0,04 MVA 0,35 kA 0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,01 kA
0,01 kA
0,01 kA
0,01 kA

0,01 MVA

1,45 MVA

1,46 MVA

0,00 MVA

0,01 MVA
0,03 MVA
1,42 MVA

0,00 kA
0,00 kA

0,25 kA
0,45 kA

0,25 kA
0,46 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,01 kA
0,01 kA
0,25 kA

1,..
0,..
0,..
SAB-3 0,44 kA

0,00 MVA

0,01 MVA
1,64 MVA 1,.. 1,54 MVA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,28 kA 0,.. 0,27 kA
0,01 MVA 0,01 MVA 0,54 kA 0,.. 0,49 kA
0,00 kA 0,00 kA
0,04 MVA 0,02 MVA 0,00 kA 0,01 MVA
0,32 kA 0,00 kA 0,00 kA 0,00 kA

0,24 MVA

1,64 MVA
0,00 MVA

1,65 MVA

0,22 MVA

0,20 MVA

1,60 MVA

0,18 MVA

1,57 MVA

0,16 MVA

1,54 MVA

0,00 MVA

1,38 MVA
1,67 MVA

0,23 MVA
0,04 kA
0,08 kA
0,72 kA 0,01 kA 0,00 kA

0,28 kA
0,53 kA
0,00 kA
0,00 kA

0,29 kA
0,54 kA

0,04 kA
0,07 kA

0,03 kA
0,06 kA

0,28 kA
0,52 kA

0,03 kA
0,06 kA

0,27 kA
0,50 kA

0,03 kA
0,05 kA

0,27 kA
0,49 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,44 kA
0,29 kA
0,55 kA

0,04 kA
0,08 kA
0,01 MVA
0,04 MVA 1,39 MVA 1,88 MVA 0,01 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,32 kA 0,24 kA 0,33 kA 0,00 kA
0,72 kA 0,39 kA 0,62 kA 0,01 MVA 0,00 kA 0,02 MVA

0,01 MVA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,01 MVA 0,01 MVA 1,43 MVA 0,00 kA
0,00 kA 0,01 kA
0,00 kA 0,00 kA 0,25 kA
1,30 MVA

0,23 MVA
0,00 kA 0,00 kA 0,46 kA
0,22 kA
0,35 kA

0,04 kA
0,06 kA
0,00 MVA
0,00 kA 1,36 MVA
0,00 kA 1,54 MVA 0,24 kA 0,02 MVA
0,27 kA 0,38 kA 0,03 MVA 0,45 MVA 0,00 kA
0,01 kA 0,08 kA

URBANIZACION LOS EUCALIPTOS


0,00 MVA 0,43 kA 0,01 kA

0,01 MVA
0,01 MVA

0,01 MVA

1,35 MVA

0,00 MVA

0,01 MVA

1,45 MVA

0,01 MVA
1,38 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,01 kA 0,15 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,23 kA
0,37 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,25 kA
0,47 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,24 kA
0,39 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 MVA

1,45 MVA 1,91 MVA


0,00 kA
0,00 kA

LOS PORTALES
0,01 MVA 0,01 MVA
0,25 kA 0,00 kA 0,33 kA
0,00 kA 0,43 kA 0,64 kA

0,00 MVA

1,44 MVA

0,00 MVA
0,00 MVA 0,00 kA 0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,25 kA
0,43 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,01 MVA
0,00 kA 0,00 kA
0,00 kA 0,00 kA
1,35 MVA 1,45 MVA

0,43 kA 0,00 MVA


0,23 kA 0,25 kA
0,00 MVA

0,00 kA
0,38 kA 0,44 kA

kA

0,01 MVA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,25 kA 0,01
0,01 MVA 0,25 MVA 0,00 kA 0,00 MVA
0,00 kA 0,04 kA 0,00 kA
1,35 MVA

0,00 MVA

0,01 MVA

1,39 MVA
1,38 MVA

0,01 MVA

1,42 MVA

0,01 MVA

1,37 MVA
0,23 kA
0,39 kA

0,00 kA 0,07 kA 0,00 kA


0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,41 kA
1,45 MVA

0,24 kA
0,40 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,41 kA
0,25 kA 0,00 MVA
0,47 kA 1,46 0,00 kA
Recloser

0,00 MVA
194(NC)

0,01 MVA 1,62 MVA 0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,252
0,00 kA 0,28 kA 0,491
0,00 kA 0,48 kA

2,18 MVA
0,01 MVA

0,00 MVA

0,01 MVA

0,73 MVA

1,22 MVA
2,67 MVA
0,38 kA
0,72 kA
0,01 MVA 1,47 MVA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,13 kA
0,24 kA

0,21 kA
0,42 kA
0,46 kA
0,91 kA
0,00 MVA 0,00 kA 0,00 kA 0,01 MVA 0,25 kA
0,01 MVA 0,00 kA
0,00 kA 0,00 kA 0,00 kA 0,00 kA 0,47 kA
0,01 MVA

0,00 kA 0,00 kA 0,01 MVA 2,69 MVA


0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA 0,47 kA
1,54 MVA 0,00 kA 0,93 kA
1,37 MVA

0,01 MVA

1,35 MVA

0,00 MVA
1,42 MVA
0,24 kA
0,41 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,23 kA
0,40 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,27 kA 0,01 MVA

,0 0 kA VA
0,49 kA 0,25 kA Recloser 0,00 kA

0,11 kA 0 0,0 0 M
0,46 kA 0,00 kA

kA
1,65 MVA

0,0
La esperanza1,47 MVA 0,01 MVA

0
0,29 kA
0,52 kA 0,25 kA 0,00 kA

2,13 MVA

1,50 MVA
1,67 MVA

0,30 MVA

1,71 MVA

0,58 MVA

2,12 MVA

0,04 MVA

0,02 MVA

1,47 MVA

0,01 MVA

1,44 MVA

0,01 MVA
0,33 MVA

0,72 MVA
0,49 kA 0,00 kA

0,37 kA
0,69 kA

0,26 kA
0,48 kA
0,29 kA
0,53 kA

0,05 kA
0,10 kA

0,30 kA
0,54 kA

0,10 kA
0,19 kA

0,37 kA
0,69 kA

0,01 kA
0,01 kA

0,00 kA
0,01 kA

0,25 kA
0,45 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,25 kA
0,43 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,06 kA

0,12 kA
0,23 kA
0,02 MVA 0,01 MVA 2,73 MVA 0,01 MVA
0,00 kA 0,00 kA 0,47 kA 0,00 kA
0,01 kA 0,03 MVA 0,24 MVA 0,00 MVA 0,00 kA 0,95 kA 0,00 kA 0,01 MVA
0,00 kA 0,04 kA 0,00 kA 0,00 kA
0,01 kA 0,08 kA 0,00 kA 0,00 kA

1,38 MVA 1,40 MVA 1,64 MVA


0,24 kA 0,24 kA 0,28 kA
0,01 MVA

0,01 MVA

1,40 MVA

0,01 MVA
0,42 kA 0,43 kA 0,52 kA
0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,44 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 MVA
0,00 kA
0,01 MVA 0,02 MVA 0,00 kA
0,00 kA 0,00 kA
0,00 kA 0,01 kA

0,01 MVA
1,54 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,27 kA
0,55 kA
0,22 MVA
1,38 MVA 0,04 kA
0,24 kA 0,07 kA
0,01 MVA

1,37 MVA

0,01 MVA

0,01 MVA
0,42 kA
0,00 kA
0,00 kA

0,24 kA
0,40 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA
1,45 MVA
0,00
1,39 0,01 MVA
0,00 kA
0,24
0,25 0,00 kA

0,01 MVA
0,01 MVA 0,00 kA
0,40
0,43 0,00 kA 1,55 MVA

0,00 kA
0,00 kA
1,35 MVA 0,00 kA 1,60 MVA 0,27 kA
0,23 kA 0,00 kA 0,28 kA 0,59 kA

0,01 MVA
0,40 kA 0,50 kA 0,01 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,01 MVA
0,00 kA
0,00 kA

0,01 MVA
0,02 MVA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,01 kA
1,57 MVA 1,43 MVA
0,27 kA 0,25 kA

0,19 MVA

0,01 MVA
1,53 MVA

0,19 MVA

1,51 MVA

0,18 MVA
0,03 kA
0,06 kA
0,49 kA 0,41 kA

0,00 kA
0,00 kA
1,58 MVA

0,27 kA
0,46 kA

0,03 kA
0,06 kA

0,20 kA
0,36 kA

0,02 kA
0,04 kA
0,27 kA
0,61 kA
1,37 MVA 1,26 MVA
0,24 kA 0,22 kA

1,49 MVA

0,01 MVA
0,01 MVA
0,40 kA 0,45 kA

0,26 kA
0,49 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,01 MVA 2,75 MVA
0,00 kA 0,48 kA 0,03 MVA
0,00 kA 0,97 kA 0,01 kA

0,00 MVA
0,00 kA
0,00 kA
0,01 kA

UNCP
0,01 MVA

0,01 MVA

0,01 MVA

1,58 MVA
0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,27 kA
0,62 kA

1,28 MVA 0,04 MVA


0,22 kA 0,01 kA

0,01 MVA

1,50 MVA

0,01 MVA

0,01 MVA

1,55 MVA
0,46 kA 0,01 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,26 kA
0,52 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,27 kA
0,56 kA
2,78 MVA 1,59 MVA
0,48 kA 0,28 kA
1,01 kA 0,63 kA
0,01 MVA

1,34 MVA
0,00 kA
0,00 kA

0,23 kA
0,38 kA

0,01 MVA
0,00 kA 0,04 MVA
0,00 kA 0,01 kA
0,02 kA
1,29 MVA 0,00 MVA 0,04 MVA
0,22 kA 0,00 kA 0,01 kA

2,83 MVA

2,86 MVA
2,81 MVA

1,30 MVA

2,90 MVA

2,94 MVA

1,39 MVA

2,98 MVA
0,49 kA
1,08 kA

1,31 MVA

1,36 MVA
0,49 kA
1,14 kA

1,32 MVA
0,49 kA
1,05 kA

0,23 kA
0,50 kA

0,50 kA
1,17 kA
0,48 kA 0,00 kA 0,02 kA

0,51 kA
1,23 kA

0,24 kA
0,58 kA

0,52 kA
1,25 kA
0,23 kA
0,52 kA

0,24 kA
0,57 kA
0,23 kA
0,53 kA
0,01 MVA 0,00 MVA
0,00 kA 0,00 kA
0,00 kA 0,00 kA 0,01 MVA 0,02 MVA
0,00 kA 0,00 kA
0,00 kA 0,01 kA

A4216

A4215

A4211

A4212

A4213
1,52 MVA 1,55 MVA
0,26 kA 0,27 kA

0,00 MVA

1,51 MVA

0,00 MVA
0,52 kA 0,59 kA

0,00 kA
0,00 kA

0,26 kA
0,50 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,01 MVA 0,00 MVA
0,00 kA 0,00 kA
0,00 kA 0,00 kA
1,56 MVA
0,27 kA 1,43 MVA 0,73 MVA 0,85 MVA 1,05 MVA

0,01 MVA
0,58 kA 0,25 kA 1,21 MVA 0,13 kA 0,15 kA 0,18 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,66 kA 0,21 kA 0,34 kA 0,39 kA 0,48 kA
0,56 kA
0,01 MVA
0,00 kA
0,00 kA 1,59 1,59
0,275 2,64 MVA 0,275
1,54 MVA 0,46 kA
0,27 kA 0,732 0,732
0,53 MVA 6,32 MVA 1,21 kA
0,57 kA 0,09 kA 1,09 kA
1,48 MVA
0,26 kA 0,24 kA 2,91 kA

0,01 MVA

1,47 MVA

0,01 MVA
0,42 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 MVA

0,25 kA
0,41 kA

0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 kA
0,00 MVA
0,00 kA 1,54 MVA
0,00 kA 0,27 kA
ation 0,51 kA
12,98 ..
0,01 MVA 0,37 kA
0,00 kA 0,93 kA
ermal / Peak Short-Circuit Current 0,00 kA

91,34
ng 2,637
6,511
78,51 ..
2,27 kA
5,60 kA

1,40 MVA
0,24 kA
ing 0,37 kA

0,00 MVA
0,00 kA
0,00 kA

SE Parque Indistrial
Single Phase to Ground complete
Short Circuit Nodes Branches ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCION Project: ECP
Initial Short-Circuit Power A [MVA] Initial Short-Circuit Power A [MVA] Graphic: ECP-Portales
URBANIZACION LOS EUCALIPTOS DE HUANCAY
Initial Short-Circuit Current A [kA] Initial Short-Circuit Current A [kA] ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Date: 8/12/2014
Peak Short-Circuit Current A [kA] Peak Short-Circuit Current A [kA] PowerFactory 14.1.3 Annex: