You are on page 1of 4

Huts a niffo

redactie : Aran en Toon krant nummer 20 8 februari 2018-


2019 frankie.weyns@zevensprong.org
de andere. Dan duw je en je probeert zo lang We hebben ook Frans op dinsdag en donderdag.
De 5des zitten nu aan unité 12 en de 6des aan
Welkom unité 30. Wij (5des) moeten al de woordjes van
mogelijk in de lucht te blijven. Met Aran lukte unité 9, 10, 11 en 12 opfrissen als huiswerk.
Welkom bij Huts a niffo We hebben hem zo genoemd
omdat we niks wisten (origineel :) ) Aran & Toon
het niet zo goed. Dan ging ik met Jaan en dat Toon
lukte wel goed. Tenslotte deden we oefeningen
waar 1 iemand in de lucht ging. Eerst was ik in Klimaatactie
het groepje met Mare V, Marian, Sep en Aran.
L.O. We moesten iemand laten vliegen en dan terug
Vorige week donderdag zijn we gaan betogen in
Leuven. Er is daar al een tekst over geschreven,
Vandaag hebben we weer LO. Deze keer geven oppakken. Sep was de flyer en wij moesten hem
maar ik kan ook mijn verhaal vertellen. We
Kaat, Fee en Malaika les, ze gaan acro doen. Ik gooien en terug oppakken. Iedereen mocht eens
gingen heel vroeg vertrekken, ik dacht rond
ben benieuwd wat we gaan doen. flyer zijn. Dan probeerden we een halve draai te
10:30. Het was op het Ladeuzeplein. We
Na de sport doen in de lucht. Daarna moesten we in andere
gingen daar naartoe met de grootste kleuters van
Ik vond het een heel leuke sportles. Eerst deden groepjes gaan en andere oefeningen doen. De
Ann. Er waren niet genoeg kleuters, dus ik had
we zombie bal voor de opwarming. Daarna eerste oefening noemde basket. Dan moesten
niemand. Ik had een bord vast met een slogan
gingen we koprol doen en voor sommigen twee mensen op een speciale manier elkaar
daarop: Klimaat is onze goeie maat, niet te
koprol leren. Bij Malaika was het gewone vastpakken en dan moest er iemand op gaan
warm, niet te kou, wij komen helpen, snel en
koprol. Bij Fee achterwaartse koprol en bij Kaat zitten. Tenslotte ging iemand op de andere zijn
gauw. Er was een groot podium waarop wij en
koprol en dan in handstand. Ik was eerst bij de handen staan en zij moesten hem dan zo hoog
de andere scholen dingen konden zeggen. Er
gewone koprol gegaan en dat lukte, dus ging ik mogelijk duwen. Ik vond het een heel leuke
was een heel mooie openingsspeech van Marian.
naar achterwaartse koprol. Dan deden we sportles!
(Ik ga hem hier niet zetten, want hij stond al in
radslag, rondat of handstand. Ik kon radslag een Toon
de vorige krant, dan moet je die maar lezen.)
klein beetje. Daarna gingen we vliegertje doen,
Mohamed Ridouani is gekomen (onze
ik was eerst met Aran. Bij vliegertje ligt er Frans burgemeester). De beiaard heeft ook gespeeld.
iemand onderaan. Die strekt zijn benen en zijn
Vandaag is het maandag dus hebben we Frans. Ik dacht dat dat uit de boxen kwam, maar het
armen, dan zet die zijn voeten op de heupen van
was dus van de beiaard :) klaar te geraken.
Aran Toon
Zwemmen
We gaan zwemmen om 13:05. Ik vind Klimaatbetoging
zwemmen niet zo leuk, maar ja, dat is Ja, ik weet het, ik heb al een tekst over de
persoonlijk. Misschien jij, die dit nu leest, wel. klimaatbetoging van de lagere scholen in
Maar als ik in het water zit, dan gaat het al Leuven geschreven. Anuna De Wever had
beter:) aangekondigd dat de betoging deze week zou
Na het zwemmen doorgaan in Leuven. Normaal gezien was het in
Zoals ik al zei, toen ik erin was, was het wel Brussel te doen, maar deze keer dus in Leuven.
leuk. We hebben eerst gewoon drie baantjes Het verschil is dat toen wij vorige week gingen,
schoolslag gedaan. Dan hebben we een soort dat dat met de lagere scholen was. Maar nu ook
tikspel gedaan. Er waren drie tikkers met een met de studenten van het secundair erbij. Ik
band en als je getikt was moest je mee die band denk dat we met veel gaan zijn, want wij gaan er
vasthouden. Dan was het tikspel gedaan. Toen ook zijn!! De laatste keer waren er 12000
zei Veerle dat we gingen oefenen op crawl. Er mensen in Brussel. Maar de week ervoor waren
waren drie groepen: de eerste groep (baan 2) er 35.000 mensen.
was voor diegenen die het niet super goed Na de betoging
konden, groep twee (baan 3) voor die het al We zijn vertrokken om 12:30 denk ik. Er
beter konden en dan groep 3 (baan 4) voor de waren echt al veel mensen op het Ladeuzeplein.
gevorderden zeg maar. En daarna mochten we Er was een podium bij. En wij stonden
vrij spelen :) helemaal vooraan!!! Eerst was er een optreden en hun liedje heette The climate song. Dat was
Aran van de Broeikasgasten een mooi optreden. Dan was er nog een
optreden, maar ik ben de naam van de groep
vergeten. Daarna kwam er een meisje en die
Formule 1 verwelkomde ons op de betoging. Toen zei ze
Het klinkt misschien een beetje raar, alsof we dat er een optreden met een zelfgemaakt liedje
gaan racen, maar dit staat voor iets anders. Nu ging zijn van een school. Die school heet het
gaan we formules berekenen van figuren. We Lemmensinstituut. Het was een super mooi
doen het met de hele derde graad. De zesdes liedje. Het was ook zelf geschreven (zoals ik al
moeten bij Frankie. De helft van de 5des bij Els zei). Toen kwam Anuna de Wever. Wij stonden
en de andere helft bij Carine. Ik zat bij Els. Het vooraan, zoals ik al zei, dus we konden Anuna
was leuk, want Els kon het goed uitleggen en ik bijna aanraken. Dan gaf ze nog een speech. Er
begreep het. Het lukte me ook om helemaal was nog iets, maar dat ben ik vergeten. Toen zei
ze dat we we wat we goed vinden in de klas of in de de plek te zijn waar we eerst stonden. Het was
school. We bespreken ook wat we niet goed wel raar want we moesten ons omkleden en aan
vinden. We spreken ook over ideeën die we de andere kant van de straat voetballen. De
kunnen doen met klas. Of we geven een pluim eindscore was 5-2 voor Liedekerke. Spijtig,
aan iemand. Meestal hebben we veel te maar hopelijk winnen we thuis met meer dan 3
vertellen. Ik vind het zeer goed dat de klasraad doelpunten verschil. Liedekerke is wel een zeer
er is. goede ploeg. In de eerst helft was het nog maar
Toon 1-0 voor hen, maar dan ging het een beetje
minder goed. Het is leuk om de jeugdcup te

spelen, vooral omdat dat ook in het donker is,


De jeugdcup want we spelen ‘s avonds. In totaal ben ik 5 uur
weg geweest.
Dit is misschien iets dat niet met de hele klas te
Toon
maken heeft, maar ja. De Nieuwsbladcup is een
voetbaltoernooi. Maar geen toernooi dat in één
dag al klaar is, maar een toernooi dat over veel Muziekronde
weken wordt verspreid. Voor mij is het een soort Toon (diegene naast mij) en Mare V hadden
champions league. Ilyas doet ook mee aan de donderdag muziekronde. Eerst was Toon aan de
jeugdcup met KFC Herent. Vorig jaar hadden ze beurt. Hij was het in het begin een beetje kwijt,
gewonnen tegen Anderlecht en ze hadden ook maar daarna kwam het wel weer terug. Hij had
de beker gewonnen. Zij speelden al direct de een super leuke muziekronde. Toen was het
kwartfinale tegen Anderlecht. Eerst moest Ilyas Mare V. Zij had een soort van cupsong, maar
gingen beginnen met wandelen. We moesten uit spelen, dus bij Anderlecht. Onderweg een beetje anders. Ik kan het moeilijk uitleggen
stappen naar het stadspark. Maar we waren mochten ze naar een privé-domein. Daar konden maar je moest er maar bij zijn.
ineens gesplitst. Er was een berg omhoog, dus ze het veld en de doelen van het Koning Aran
daarom waren we gesplitst. Ah ja we waren met Boudewijnstadion aanraken. Jammer genoeg
10000 hadden ze verloren met 10-3. Maar ze hadden
Aran nog een terugmatch. Ik moest tegen VK Einde
Liedekerke (ik speel bij Sportief Rotselaar ofwel Wheeeeeeee!!!!! Jammer genoeg is het alweer
het einde van onze krant. Ik hoop dat jullie het
Klasraad RW2). Wij speelden ook uit. Het was moeilijk
een leuke krant vonden. Wij vonden het alvast
Vandaag is het woensdag en het is klasraad, om het te vinden. Toen we dachten dat we er
waren zei iemand van de club dat het ergens een leuke krant :)
normaal is dat op donderdag maar deze keer is
het een uitzondering. Bij de klasraad bespreken anders was. Maar uiteindelijk bleek het toch op

Related Interests