You are on page 1of 1

CIP - Wikipedia https://sh.wikipedia.

org/wiki/CIP

CIP
Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
U izdavaštvu i bibliotekarstvo CIP je kratica koja označava engleske riječi Cataloging in Publication ili
Cataloguing in Publication (doslovno: Katalogiziranje u izdanju) te predstavlja najosnovnije kataloške podatke za
neko djelo prije nego što ga izda nacionalna biblioteka ili neka druga ustanova države u kojoj je provotno objavljen. Ime
odražava korisnu praksu da se ta informacija bilježi u svim naknadnim izdanjima — u slučaju knjiga, na dnu stranice za
autorska prava - s obzirom da pomaže manje iskusnim priređivačima kataloga pri dodavanju primjeraka u njihove
kolekcije. Osoblje zaduženo za CIP-ove pri nacionalnim bibliotekama obično ograničava opseg djela za koje će biti
pripremljen CIP, i to tako što prethodno traži pomoć osoblja izdavača.

Čest problem sa CIP-om kada izdavači mijenjaju bibliografske detalje, kao riječi u naslovu, nakon što su dobili podatke
za CIP. Podaci za CIP stoga neće biti pravilni niti će se moći koristiti od budućih agencija za katalogiziranje ukoliko su
prije samog izdanja ušli u bazu podataka.

Svaka nacionalna biblioteka obično sadrži vlastitu bazu podataka za vlastite unose.

Vanjske veze
Cataloging in Publication Program (http://cip.loc.gov/) of the LOC
The Cataloguing-in-Publication Programme (http://www.bl.uk/bibliographic/cip.html) of the British Library
Cataloguing in Publication Program (http://www.bl.uk/bibliographic/cip.html) of the Library and Archives Canada

Dobavljeno iz "https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=CIP&oldid=4970700"

Ova stranica je zadnji put izmijenjena 19:29, 22 juni 2014.

Tekst je dostupan pod Creative Commons Attribution/Share-Alike licencom; dodatni uslovi se mogu primijeniti. Za
detalje pogledajte uslove korištenja.

1 од 1 8.2.2019 20:04