You are on page 1of 4

2.

Analyse

2.1 Selecterende instantie


De vacature staat op Jobscareer.com (onderdeel van vacature) en gaat uit van een rekruterinsbureau,
namelijk “A Priori”. Dat er een rekruteringsbureau aan te pas komt, maakt het moeilijker direct in te
spelen op de inhoud van de advertentie. Het bedrijf zelf zal sowieso meer voeling hebben met de
inhoud van de vacature, wat maakt dat je de motivatiebrief iets minder zakelijk kan aanpakken.
Aangezien het een rekruteringsbureau betreft , zou ik de brief terughoudender opstellen.

2.2 Motivatie
Wat het bedrijf zelf betreft, is er een uitgebreide website beschikbaar, http://www.higroup.com/ .
Human Interface Group zelf verstrekt heel wat informatie over zijn activiteiten. Aan de hand
daarvan kan je een goed beeld vormen van het type waar ze naar op zoek (beter dan op basis van de
info in de vacature): iemand die vlot en dynamisch is, sterk informaticagericht en goede kennis van
het Engels. Bovendien staat de website in het Engels ,w at mij doet overwegen om de motivatiebrief
en het cv in het Engels op te stellen. Het feit dat ik dynamisch doorheen mijn academische carriëre
gegaan ben (i.e. Zonder mij blind te staren op één vakgebied) zal ik als een sterke troef uitspelen.

2.3Competenties ivm persoonlijkheid (Derycke) – eigen ervaring

2.3.1. Analyse van persoonlijkheidskenmerken

-Zelfstandig kunnen functioneren


-gedrevenheid (dynamisme)
-flexibiliteit
-verbale communicatieve vaardigheid
-teamspeler
-leerbereidheid
-werkmotivatie

Dynamisme
expliciet “een uitdagende functie in Maakt plannen en gaat
steeds veranderende en ervoor, komt tot resultaten
stimulerende zonder hulp van derden,
werkomgevingen ” gedreven door inwendige
kracht, bijt zich vast in een
project en gaat door dik en
dun, trouble-shooter.
/
4

Flexibiliteit
impliciet “een wereld vol afwisselende Wil zijn uurrooster aan
uitdagingen” passen indien noodzakelijk,
doet doorgaans veel dingen
“een uitdagende functie in naast zijn eigen taak, kan
steeds veranderende en inspelen op nieuwe
stimulerende ontwikkelingen.
werkomgevingen ”
/
2à3

Verbale communicatieve vaardigheid


impliciet Logische opbouw met klare
structuur,ook voor kleine
groepen, rijke woordenschat,
geboren redenaar.
Mijn vaardigheden zijn zeker goed te noemen, maar ik
verzink soms in langdradige of summiere uitleg.
3

Teamspeler
impliciet Gaat zijn eigen weg, groet
iedereen zonder onderscheid,
probeert zijn eigen voordeel
te halen uit teamwerk.
Op zich ben ik wel ene teamspeler, maar ik toch ga ik te
vaak mijn eigen gang. Soms heb ik ook problemen met
gezag en autoriteit ( de 'chain-of-command'). In dat geval
spreek ik graag van zelfstandigheid.
2

Leerbereidheid
impliciet Kan zeer goed luisteren, kan
van alle hout pijlen maken,
leest vakkliteratuur, heeft een
goed geheugen
/
4

werkmotivatie
impliciet Arbeidsvoorwaarden liggen
boven in de schuif, gaat
werken om zich te
ontplooien, verwacht respect
en groeimogelijkheden.
Ik ben tot vele bereid voor het bedrijf en voor de functie die
ik uitoefenen, maar niet ten allen prijze. Zo zal ik nooit
mijn eigen noden/eisen uit het oog verliezen, hoewel ik die
wel tijdelijk aan de kant kan schuiven.
3

2.3.2. Concretisering met situaties als voorbereiding op het gesprek

-Dynamisch: eigen voorstel bachelorpaper


-Leergierig: wisselende interesses in academisch curriculum
-Teamspeler: succesvol in teamsport bij uitstek
-Zelfstandig: zelfstandig (alleen) wonen

Uitwerking met STARR-methode: DYNAMISME

S. Ik stelde voor de bachelorpaper in het laatste bachelorjaar grotendeels zelf het onderwerp voor.
Dit werd bovendien aangemoedigd door mijn begeleider. Uiteindelijk week de opdracht sterk af van
wat eerst voorop was gesteld.

T.Mijn takenpakket was uitgebreiden dan dat bij een andere bachelorpaper. In de meeste gevallen
werd de te bestuderen materie op voorhand aangereikt door de begeleider; in mijn geval was dat
niet zo, doordat ik zel het onderwerp koos. Dus moest ik zelf op zoek naar bronmateriaal, wat de
opdracht qua volume vrij veel deed toenemen.

A.Ik ben vooral zelfstandig te werk gegaan, waarschijnlijk te zelfstandig zodat er een brek in het
verwachtingspatroon ontstond tussen de begeleider en mezelf. Dat leidde tot een aantal problemen
die op het nippertje moesten uitgeklaard worden.

R. Het resultaat was een zeer aanvaardbare, doch imperfecte bachelorpaper. De begeleider stelde
zelf dat een deel van die zaken kon vermeden worden, maar gaf toch aan dat het gedane onderzoek
zeker iets had.

R.Mocht ik opnieuw de kans krijgen, zou ik het onderwerp iets minder breed aanpakken en zou ik
vooral meer overleggen met mijn begeleider. Ik leerde vooral dat zelfstandig werken een goede
zaak, maar dat er grenzen zijn, er zijn namelijk situaties die beter in overleg besproken worden.

2.4Overige pluspunten

Een ander pluspunt dat nog niet aangehaald werd, is dat ik mee heel loyaal kan opstellen ten
opzichte van medewerkers en ten opzichte van het bedrijf waar ik werk. Volgens is anders alles al
gezegd.

2.5Overige Minpunten

Zoals ik al eerder zei, heb ik soms moiete met gezag, meerbepaald met de “chain-of-command”.
Dat zou eventueel problematisch kunnen worden in een bedrijf dat hiërarchie hoog in het vaandel
draagt. Waarschijnlijk zal ik in eerste instantie ook vacatures vermijden die daar sterk de nadruk
opleggen. Verder is alles al gezegd.