You are on page 1of 2

Ś

NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/


WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA 3 NOŚĆ4 MILICJA5
WIELKIE KSIĘSTWO TALABECKLANDU WIELKI DIUK GUSTAV VON KRIEGLITZ
SCHLOSS Z Diuk Gustav 400 4 administracja, handel 50a/200b Stolica prowincji.
Prom na rzece Uckro.
Dreetz W Diuk Gustav 64 2 bydło, uprawy 6c
Kusel W Diuk Gustav 80 2 rybołówstwo 8c Prom na rzece Talabeck.
Lothrafurt W Diuk Gustav 68 2 drewno, rybołówstwo 6c Prom na rzece Weggon.
Teupitz W Diuk Gustav 55 2 drewno, rybołówstwo 5c Prom na rzece Uckro.
Uckrofurt W Diuk Gustav 56 1 ubóstwo 8c U podmurza Schloss.
Gersdorf MM Diuk Gustav 558 4 handel, rudy metali 5a/10b/50c Prom na rzece Stir.
Dochna W Diuk Gustav 85 3 rudy metali 2b/10c
Sebritz W Diuk Gustav 95 3 rudy metali 2b/10c
Taver W Diuk Gustav 55 2 rybołówstwo 5c Prom na rzece Kolpin.
HRABSTWO VON BEHRING HRABIA JOSEF VON BEHRING
Vienau MM Hrabia Josef 987 4 drewno, handel 10a/20b/80c Prom na rzece Talabeck.
Ahlbeck W Hrabia Josef 55 2 rybołówstwo 5c Prom na rzece Talabeck.
Bek W Hrabia Josef 92 2 rybołówstwo 15c U podmurza Vienau.
Ertburg W Hrabia Josef 84 2 drewno, uprawy 8c Prom na rzece Lothra.
Freltal W Hrabia Josef 87 2 drewno, łowiectwo 8c
Kappelburg W Hrabia Josef 95 2 drewno, garncarstwo 9c Prom na rzece Lothra.
Stratenheim W Hrabia Josef 78 2 bydło, uprawy 7c
HRABSTWO VON GOSTAHOF HRABIA MARIUS VON GOSTAHOF
Gostahof MM Hrabia Marius 599 3 handel 5a/10b/40c Prom na rzece Gohlen i Stir.
Laddis W Hrabia Marius 85 2 drewno, rudy metali 8c
Missen W Hrabia Marius 54 2 rybołówstwo - Prom na rzece Stir.
Rangenhof W Hrabia Marius 64 2 owce, uprawy 6c U podmurza Gostahof.
Sydow W Hrabia Marius 57 1 ubóstwo -
Trebbus W Hrabia Marius 45 2 drewno 4c
Zutzen W Hrabia Marius 75 1 ubóstwo - Prom na rzece Gohlen.
HRABSTWO VON HERMS HRABIA ANTOINE VON HERMS
Hermsdorf MM Hrabia Antoine 698 3 drewno, handel 5a/10b/40c Prom na rzece Stir i Egger. Najdalej na
południe wysunięte miasto na Starej
Krasnoludzkiej Drodze.
Lieske W Hrabia Antoine 65 2 drewno, rybołówstwo - Prom na rzece Egger.
Ossino W Hrabia Antoine 68 2 rybołówstwo - Prom na rzece Stir.
Radisch W Hrabia Antoine 41 2 drewno -
Welleborn W Hrabia Antoine 86 2 drewno - U podmurza Hermsdorfu.
HRABSTWO VON KORTLHEIM HRABIA REINER VON KORTLHEIM
Kortlheim MM Hrabia Reiner 655 3 drewno, handel 5a/10b/40c
Esselfurt W Hrabia Reiner 42 2 uprawy 10c U podmurza Kortlheim.
Guttow W Hrabia Reiner 78 2 kowalstwo, rudy metali 7c
Priestlicheim W Hrabia Reiner 42 2 uprawy 10c U podmurza Kortlheim. Klasztor
Sigmara.
Torpin W Hrabia Reiner 46 1 rybołówstwo - Prom na rzece Karwe.
Werder W Hrabia Reiner 88 2 drewno, rybołówstwo 8c Prom na rzece Talabeck.
Volgen W Hrabia Reiner 98 2 drewno, rybołówstwo 10c Prom na rzece Eixen i Talabeck.
HRABSTWO VON OBEL HRABIA MAGNUS VON OBEL
Obelheim MM Hrabia Magnus 855 3 handel 5a/20/60c
Badau W Hrabia Magnus 85 2 bydło, uprawy 8c
Horno W Hrabia Magnus 69 2 bydło, drewno 6c
Wiedebach W Hrabia Magnus 78 2 bydło, drewno 7c
Zurin W Hrabia Magnus 35 1 ubóstwo 4c U podmurza Obelheim.
HRABSTWO VON RAVENSTEIN HRABIA DIETER VON RAVENSTEIN
Ravenstein Z Hrabia Dieter 350 3 handel, łowiectwo 10a/20b/80c Prom na rzece Lug.
Klepzig W Hrabia Dieter 69 2 drewno, rybołówstwo 6c Prom na rzece Talabeck.
Ripdorf W Hrabia Dieter 32 1 ubóstwo - U podmurza Ravenstein.
Sarno W Hrabia Dieter 37 2 rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck.
Unterbaum W Zgromadzenie wioski 83 1 uprawy - W pobliżu zlewiska rzeki Narn i Stiru.
Handel tylko za żelazo. Wyznawcy
Dawnej Wiary. Osada otoczona
kamiennymi megalitami.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.