You are on page 1of 14

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

13 – 16 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

▪ ΤΕΤΑΡΤΗ 13.02.19 Συμμετέχουν ερευνητές και ερευνητικές
▪ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ομάδες από τους εξής Φορείς:
Κεντρικό Κτήριο, Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) / ▪ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
19:00-20:30 ▪ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
▪ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
▪ ΠΕΜΠΤΗ 14.02.19 & ▪ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
▪ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.02.19 ▪ Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο
▪ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΆΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ» ▪ Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος
Κεντρικό Κτήριο, Εθνικόν και Καποδιστριακόν ▪ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου
Πανεπιστήμιον Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) / Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος
10:00-21:00 ▪ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδος
▪ ΣΑΒΒΑΤΟ 16.02.19 ▪ Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου -
▪ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
ΚΕΝΤΡΟΥ «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» ▪ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον (ΕΛΙΑΜΕΠ) / GRASSROOTSMOBILISE Research Programme
Αθηνών (Ακαδημίας 48 & Σίνα) /
▪ Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών «Νίκος Σβορώνος»
10:00-19:00
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
▪ Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α.
▪ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
▪ Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων
humanrights.soctheol.uoa.gr/join
▪ Η εγγραφή είναι απαραίτητη για τη
▪ Ελληνική Εταιρία για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής
χορήγηση πιστοποιητικού και των Συναφών Επιστημών
παρακολούθησης. ▪ Δίκτυο για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση
στις Φυλακές «Γεώργιος Ζουγανέλης»
▪ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ▪ Διεπιστημονική Εφημερίδα
Εκκλησιαστικού Δικαίου «Άρθρο 13»
19:00-20:30 ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – Χαιρετισμοί και Προσφωνήσεις – Αφιέρωμα στα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσοι επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές
κρίσεις ανά την υφήλιο κατά τα τελευταία έτη.
Τη συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο της πρόληψης και
διαχείρισης κρίσεων θα παρουσιάσει ο Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδος.

ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

20:30
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
▪ Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» του Ε.Κ.Π.Α.
(Ακαδημίας 48 και Σίνα) / ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»
Προεδρία: Γεώργιος Ν. Φίλιας, Καθηγητής, Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

10:00- 10:15 Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ - O Άνθρωπος ως πηγή των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
10:15-10:30 Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια (εκλ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η Διαλεκτική Κανονικής και Σωφρονιστικής Επιστήμης στο ζήτημα των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

10:30-10:45 Νικόλαος Μαγγιώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) - Ανθρώπινα δικαιώματα και δυτική
χριστιανική Παράδοση.

10:45-11:00 Δημήτριος Νικολακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και
Ποιμαντικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. - Ο Συνοδικός Τόμος του 1850 και η εκκλησιαστική νομοθεσία της
εποχής.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 11:00-11:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:15-11:30

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
Προεδρία: Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Δημοσίας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού
Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

11:30-11:45 Θεόδωρος Αραβάνης, Σύμβουλος της Επικρατείας - Η θρησκευτική ελευθερία στη
νομολογία του Σ.τ.Ε: Εξέλιξη και προοπτική.

11:45-12:00 Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Για μια συναινετική
αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος: Τρία κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να ξεπεραστούν.

12:00-12:15 Γιάννης Τασόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. - Η θρησκευτική ουδετερότητα και τα όρια της στάθμισης δικαιωμάτων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 12:15-12:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:50-13:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

Προεδρία: Κυριακή (Κίρκη) Κεφαλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

13:00-13:15 Μάριος Μπέγζος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η Αλλαξοπιστία ως
Ανθρώπινο Δικαίωμα.

13:15-13:30 Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. -
Ελευθερία της έκφρασης και θρησκεία: από τη βλασφημία στη ρητορική μίσους.

13:30-13:45 Βασιλική Σταθοκώστα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.,
Μέλος της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών
Εκκλησιών - Οικουμενική Κίνηση και Διαχριστιανικοί Οργανισμοί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

3
13:45-14:00 Κυριάκος Πατραγάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. – Η προβληματική της σχέσεως ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θρησκείας: η περίπτωσις του Ισλάμ.

14:00-14:15 Βασιλική Σαράντη, Δρ. Διεθνούς Δικαίου, Εμπειρογνώμων-Σύμβουλος Β' του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Τα θρησκευτικά σύμβολα ως έκφραση της θρησκευτικής
ελευθερίας στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 14:15-14:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:30-15:30

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»
Προεδρία: Δρ. Βασίλειος Τζέμος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

15:30-15:45 Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. -
Ατομικά δικαιώματα και εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας: η περίπτωση της ασκήσεως του
δικηγορικού λειτουργήματος.

15:45-16:00 Γεώργιος Δίελλας, Δρ., Διδάσκων-Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) - Η πρόσληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Καθολική Εκκλησία.

16:00-16:15 Christine Chaillot, Dr. - A Review of the Discrimination and Persecution of Copts in Egypt
between the years 1970 and 2018 with the Responses of some NGOS, of the UN and of the European
Union.

16:15-16:30 Νικόλαος Δεναξάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας: επίκαιροι προβληματισμοί
στον ευρύτερο ορθόδοξο γεωθρησκευτικό χώρο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 16:30-16:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 16:45-17:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Προεδρία: Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια (εκλ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

17:00-17:15 Παναγιώτης Χατζηευαγγέλου, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. «Κανονικό Δίκαιο», Υποψήφιος
Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η θρησκευτική
διάσταση του κύριου ονόματος ως ατομικό δικαίωμα.

17:15-17:30 Δημήτριος Αλεξόπουλος, MSc Social anthropology, London School of Economics and
Political Science, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. – Θρησκευτικές
διαστημικές δυνάμεις: το δώρο και το δικαίωμα των άρθρων 1-3 της Διεθνούς Σύμβασης του
Διαστήματος του 1967.

4
17:30-17:45 Μαρία-Ωραιοζήλη. Κουτσουπιά, Δικηγόρος, LLM, Υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Φορείς πληροφόρησης στα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας: μία εθνική και
διεθνής μελέτη περί της διοικητικής διαδικασίας πληροφόρησης στα ζητήματα προστασίας της
θρησκευτικής ελευθερίας του ατόμου.

17:45-18:00 Ελένη Παλιούρα, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. «Εκκλησιαστικό Δίκαιο», Νομική Σχολή του
Ε.Κ.Π.Α., Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
του Ε.Κ.Π.Α., Διαχειρίστρια διεπιστημονικής Εφημερίδας Εκκλησιαστικού Δικαίου «Άρθρο 13» -
Άρθρο 13 παρ. 2Σ: γνωστή θρησκεία ή αναγνωρισμένη;

18:00-18:15 Χρήστος Αλεβίζος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. «Εκκλησιαστικό Δίκαιο», Νομική Σχολή του
Ε.Κ.Π.Α. - Η θρησκευτική κοινότητα ως σύνολο και τα μέλη της.

18:15-18:30 Αντώνιος Δημητρίου, Δικηγόρος, Π.Μ.Σ. «Εκκλησιαστικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής
του Ε.Κ.Π.Α. - Θρησκευτική δικαιοταξία και κοσμικό κράτος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 18:30-18:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:45-19:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΗΘΙΚΗ:
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ" ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Προεδρία: Κωνσταντίνος Σολδάτος, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και τ. Διευθυντής της Α΄
της Ψυχιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και
των Συναφών Επιστημών.

19:00-19:30 Μαρία Βασιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Ψυχολογική κακοποίηση στο χώρο εργασίας (Σύνδρομο Mobbing):
Βιοψυχοκοινωνικά αίτια και επιπτώσεις στην υγεία θυτών, θυμάτων και μαρτύρων.

19:30-19:45 Ζωή Σιήλντς, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - θρησκευτικότητα και παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 19:45-20:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ»
Προεδρία: Δρ. Μαρία Χωριανοπούλου, Διδάσκουσα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής
της UNESCO (Haifa).

20:00-20:15 Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του
Ε.Κ.Π.Α., Μετά τον Θεό: Ο H. Tristram Engelhardt, Jr. και η υπόθεση μιας Χριστιανικής Βιοηθικής.

20:15-20:30 Βασίλειος Φανάρας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Το βιοηθικό δίλημμα σε σχέση με τα ανθρώπινα
δικαιώματα: χριστιανική προσέγγιση.

5
20:30-20:45 Κοινή εισήγηση της ερευνητικής ομάδας νέων ερευνητών «Διαχριστιανική Βιοηθική»
(Δημήτριος Προδρομίτης, Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δώρα Γερολύμου, Μέριμνα-Πηγή
Μαραγκοπούλου-Σεϊρλή, Καλλιόπη-Σαουάχ Μαραγκουδάκη, Ελένη Πούργαλη, Khader Alkhouri),
Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του
Ε.Κ.Π.Α. - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Βιοηθική: Σε πορεία συμπόρευσης ή αντίθεσης;

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 20:45-21:00

*

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΪΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Προεδρία: Απόστολος Β. Νικολαΐδης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
και Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

10:00-10:15 Θωμάς Ιωαννίδης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. - Η έννοια του
θείου και ανθρώπινου δικαιώματος στην Καινή Διαθήκη.

10:15-10:30 Στέφανος Μιχαλιός, Καθηγητής του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου - Ατομικό Δικαίωμα
και Ηθική Υποχρέωση: Η Διαλεκτική της Συνύπαρξης στην Καινή Διαθήκη.

10:30-10:45 Κωνσταντίνος Ζάρρας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
– ’Τέκνα Αβραάμ' σε διάλογο: Στοχασμοί και διδαχές από τον Διαλόγο προς Τρύφωνα Ιουδαίον.

10:45-11:00 Μυρτώ Θεοχάρους, Καθηγήτρια του Ελληνικού Βιβλικού Κολλεγίου - Ο Άνθρωπος ως
Εικόνα του Θεού: μια Πιθανή Αφετηρία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 11:00-11:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:15-11:30

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ»
Προεδρία: Στυλιανός Παπαλεξανδρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

11:30-11:45 Απόστολος Β. Νικολαΐδης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας και Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. - Ανθρώπινα δικαιώματα σε
Ισλάμ και Χριστιανισμό.

11:45-12:00 Ελένη Κονδύλη-Μπασούκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Rachid Mimouni. Ανθρώπινα δικαιώματα, θρησκεία, κοινωνία, κράτος,
άνθρωπος: ένα μυθιστόρημα.

6
12:00-12:15 Μιχαήλ Μαριόρας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Μουσουλμάνου Ανθρώπου και η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.

12:15-12:30 Ηλίας Μαλεβίτης, Δρ., School of Oriental & African Studies - Βλασφημία κατά του Ισλάμ
και μαρτύριο: μερικές σημειώσεις για τη γενεαλογία μιας σχέσης στην Ύστερη μονοθεϊστική
Αρχαιότητα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 12:30-12:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:45-13:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ»
Προεδρία: Ελένη Κονδύλη-Μπασούκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Ε.Κ.Π.Α.

13:00-13:15 Στυλιανός Παπαλεξανδρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Βουδισμός και ανθρώπινα δικαιώματα: Η σημερινή συζήτηση.

13:15-13:30 Νίκη Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. - Γυναίκες,
Ινδουϊσμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

13:30-13:45 Απόστολος Μιχαηλίδης, Δρ Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α, Κάτοχος
Μ.Δ.Ε. Ινδικής Φιλοσοφίας και Θρησκειολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Θρησκειολογίας του
Banaras Hindu University - Νταλίτ και ανθρώπινα δικαιώματα.

13:45-14:00 Μαριάννα Μπενετάτου, Δρ. Πανεπιστημίου της Σορβόννης - Κινεζικό κράτος και
θρησκευτικές μειονότητες.

14:00-14:15 Δημήτριος Ουλής, Δρ. Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Η θρησκευτική ελευθερία ως ανθρώπινο
δικαίωμα: η περίπτωση του Robert P. George.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 14:15-14:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:30-15:30

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΒΡΑΑΜΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Προεδρία: Μαριάννα Μπενετάτου, Δρ. Πανεπιστημίου της Σορβόννης

15:30-15:45 Ηλίας Γεραρής, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η εν Χριστώ παγκοσμιότητα στη διδασκαλία του Γέροντος Σωφρονίου
Σαχάρωφ ως αποδοχή της ανθρώπινης διαφορετικότητας.

15:45-16:00 Δημήτριος Αθανασίου, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Τα δικαιώματα των μη Μουσουλμάνων/απίστων (al-kuffār) σε
ισλαμικό Κράτος, υπό το πρίσμα του Σαλαφιτικού Ισλάμ (al-Salafiyah).

7
16:00-16:15 Αργυρώ Δεληδάκη, Μ.Φ. Ιστορικού Τομέα του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η
θέση της γυναίκας στο πρώιμο ισλάμ.

16:15-16:30 Σοφία Νικητάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Faculty of Theology and Religious Studies,
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) - Nonreligion and Human Rights in the EU: Some
Thoughts and Insights on the Case of Greece.

16:30-16:45 Μιχαήλ Δημητρουλάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Κοινωνικό φύλο, ταυτότητα φύλου και Χριστιανισμός.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 16:45-17:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Προεδρία: Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

17:00-17:15 Kyle McCracken, Μ.Φ. του Union School of Theology, Απόφοιτος Ελληνικού Βιβλικού
Κολλεγίου - Η Διαχείριση των Δούλων από την Κοινότητα Θεού στην Παλαιά Διαθήκη.

17:15-17:30 Γαρυφαλλιά Παππά, Μ.Φ. Ερμηνευτικού Τομέα του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.,
Το κληρονομικό δικαίωμα της γυναίκας στον Βιβλικό Ισραήλ.

17:30-17:45 Δημήτριος Αλεξίου, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Το Δικαίωμα στον Θρησκευτικό προσδιορισμό : Το
παράδειγμα της Κοινότητας του Κουμράν.

17:45-18:00 Γεώργιος Γεράκης, Μ.Φ. του Ερμηνευτικού Τομέα του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
- Τα δικαιώματα των παιδιών στην Καινή Διαθήκη.

18:00-18:15 Αγγελική Κυριάκου, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α - Α΄Κορ.3,5-15. Οι έριδες στην πρωτοχριστιανική Κόρινθο.
Προσωποληψία ή αντίδραση στο "διαφορετικό";

18:15-18:30 Κωνσταντίνα Ροδιά, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. - Η ηθική των συναδελφικών
σχέσεων στο χώρο εργασίας μέσα από την οπτική της Βίβλου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 18:30-18:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:45-19:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Προεδρία: Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

19:00-19:15 Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. - Προστασία
των ικετών στην ελληνική Αρχαιότητα.

8
19:15-19:30 Αθηνά Δημοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. -
Γυναίκες στην υπηρεσία της κρατικής θρησκείας: δικαιώματα και προνόμια των Εστιάδων στη Ρώμη.

19:30-19:45 Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας και τ. Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. -
Χριστιανοί και δικαιώματα Ρωμαίου πολίτη.

19:45-20:00 Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρκικών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Οθωμανικό Δίκαιο.

20:00-20:15 Αθηνά Κονταλή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Ελευθερία και Επανάσταση ως ανθρώπινα δικαιώματα στον Ρήγα
Βελεστινλή.

20:15-20:30 Όλγα Βασίλογλου, Μ.Φ. του Union School of Theology, Απόφοιτος Ελληνικού Βιβλικού
Κολλεγίου - William Wilberforce: Ένα Πρότυπο Διαμόρφωσης του Πολιτισμού.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 20:30-21:00

*

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄
Προεδρία: Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

10:00-10:15 Εμμανουήλ Περσελής, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η χριστιανική αγωγή ως φορέας καλλιέργειας του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

10:15-10:30 Βασίλειος Πανταζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Γεώργιος Κουτούβελας, Υποψήφιος
Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Ειρήνη, Θρησκεία
και Πολιτική.

10:30-10:45 Σταύρος Γιαγκάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. -
Τα ανθρώπινα δικαιώματα-δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα
Προγράμματα Σπουδών της θρησκευτικής εκπαίδευσης.

10:45-11:00 Ευστράτιος Ψάλτου, Δρ., Σύμβουλος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ι.Ε.Π.) - Πέρα από το φετιχισμό του ατόμου ή της

9
κοινότητας: ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτικές παραδόσεις υπό το πρίσμα της Επιστολής για
τον Ανθρωπισμό του Martin Heidegger.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 11:00-11:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:15-11:30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄
Προεδρία: Εμμανουήλ Περσελής, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

11:30-11:45 Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η επικαιρότητα της θρησκευτικής εκπαίδευσης και
αγωγής στην κοινωνία της μετα-νεωτερικότητας και της μετα-αλήθειας.

11:45-12:00 Γεώργιος Τσιμουρής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και
Αντιπροέδρος Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
- Η (μη)-θρησκευτική παιδεία ως δικαίωμα την εποχή της εκτεταμένης μετανάστευσης της
πολυπολιτισμικότητας και της ‘Ισλαμοφοβίας’.

12:00-12:15 Δημήτριος Μπεκριδάκης, Εκπαιδευτικός (αποσπ. στο Ι.Ε.Π.), Υποψήφιος Διδάκτωρ του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών - Πέρα από την Εκκοσμίκευση: Θρησκευτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

12:15-12:30 Ελένη Λιντζαροπούλου, Μ.Α. Θεολογία, Ποιήτρια, Συντονίστρια Δικτύου για τον
Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές «Γεώργιος Ζουγανέλης» - Εις τύπον και τόπον ληστού:
η ποιμαντική των κρατουμένων από την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πίστεως.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 12:30-12:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:45-13:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
Προεδρία: Στέφανος Μιχαλιός, Καθηγητής του Ελληνικού Βιβλικού Κολλεγίου

13:00- 13:15 George Kalantzis, Professor of Theology Wheaton College - Director, The Wheaton
Center for Early Christian Studies - Faculty Fellow, The Humanitarian Disaster Institute - Επισκέπτης
Καθηγητής Ελληνικού Βιβλικού Κολλεγίου - Waiting for Godot? From Human Rights to co-Humanity
in the Educational Paradigm.

13:15-13:30 Δημήτριος Μπούκης, Γραμματέας Ε.Ε. της Γενικής Συνόδου Ευαγγελικής Εκκλησίας της
Ελλάδος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικού Βιβλικού Κολλεγίου - Θεολογική Παιδεία και Ατομικά
Δικαιώματα στην Αναμορφωμένη Παράδοση.

13:30-13:45 Θεοδόσιος Καρβουνάκης, Δρ. Ποινικού Δικαίου, University of London, Επιστημονικός
Συνεργάτης του Ελληνικού Βιβλικού Κολλεγίου - H Συμβολή της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης στην
Εξέλιξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 13:45-14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:00-14:15
10
THEMATIC PANEL
“RELIGIOUS EDUCATION IN THE GREEK CONTEXT:
PAPAGEORGIOU v. GREECE AND BEYOND”
hosted by the GRASSROOTSMOBILISE Research Programme (ELIAMEP)

Chair: Effie Fokas, Senior Research Fellow, ELIAMEP; Research Associate, Hellenic Observatory of the
London School of Economics.

14:15-14:30 Effie Fokas, Senior Research Fellow, ELIAMEP; Research Associate, Hellenic Observatory of
the London School of Economics - Grassrootsmobilise engagements with religious education.

14:30-14:45 Juris Rudevskis, Lawyer, Research and Library Division, European Court of Human Rights
Registry - Overview of ECtHR case law related to religion and education.

14:45-15:00 Margarita Markoviti, Post-doctoral Researcher, CEVIPOL, Université libre de Bruxelles, “We
were desperate to find a parent for a case on exemption to the ECtHR!” - Tracing the steps of the mobilisation
in ‘Papageorgiou and Others v. Greece'.

15:00-15:15 Evie Zambeta, Associate Professor, School of Education, National and Kapodistrian
University of Athens, Religious education and human rights in Greek schools.

15:15-15:30 Marios Koukounaras-Liagkis, Assistant Professor, Department of Theology, National and
Kapodistrian University of Athens - What "to understand religions" really means today and why states
should provide an education about religions and non-religious convictions.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 15:30-15:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:45-16:00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προεδρία: Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

16:00-16:15 Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Δρ., Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης
(Ο.Α.Κ.), Η συμβολή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στην προαγωγή του ευρωπαϊκού θεσμικού
πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα.

16:15-16:30 Χρυσούλα Μπαραμπούτη, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η ορθόδοξη θρησκευτικότητα ως παράγων πρόληψης του
καπνίσματος στους μαθητές -τριες , του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ηλικίας 13-18 ετών.

16:30-16:45 Αλέξανδρος Γαλανόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Θρησκευτική αγωγή και ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης σε διάλογο στη διασπορά: η περίπτωση του Αβερωφείου Γυμνασίου της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας Αιγύπτου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 16:45-17:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 17:00-19:30

11
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
Προεδρία: Γεώργιος Ν. Φίλιας, Καθηγητής και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

19:30-19:45 π. Σπυρίδων Κωνσταντής, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Θρησκείες και Ανθρώπινα Δικαιώματα σύμφωνα με τη λειτουργική
και κανονική θεώρηση των Ιερών Μυστηρίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

19:45-20:00 π. Γεώργιος Δημητρόπουλος, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Η ψευδαίσθηση της Ελευθερίας και η
Θρησκευτική πίστη.

20:00-20:15 Ειρήνη Κιαγιά, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - To δικαίωμα του πολίτη στο πολιτιστικό περιβάλλον: η περίπτωση
της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Άνδρου.

20:15-20:30 Αικατερίνη Παππά, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χριστιανική Αγωγή.

20:30-20:45 Κωνσταντίνος Ταπεινός, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Το Σωτηριολογικό Έργο του Χριστού ως Ανθρώπινο
Δικαίωμα Θεογνωσίας, όπως αναδεικνύεται μέσα από την Λειτουργική Πράξη.

20:45-21:00 Δημήτριος Καταβάτης, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - Το πανανθρώπινο δικαίωμα της σωτηρίας στον
Κατηχητικό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 21:00-21:30

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

12
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
▪ Η Α.Θ.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

▪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος

▪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ)

▪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας και τ. Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, του
Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΜΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΕΓΖΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και Προκοσμήτωρ της Θεολογικής
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών «Νίκος Σβορώνος» του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

▪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και τ. Διευθυντής της
Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α., Προέδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της
Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών

▪ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΣΕΛΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΛΥΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
▪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας και Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

▪ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΙΑΣ, Καθηγητής και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του
Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ-ΓΛΑΡΟΥ, Καθηγήτρια (εκλ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

13
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
▪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, MSc Social Anthropology, London School of Economics and
Political Science, Υποψήφιος Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. «Εκκλησιαστικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
– Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, Διαχειρίστρια διεπιστημονικής Εφημερίδας Εκκλησιαστικού
Δικαίου «Άρθρο 13».

▪ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ, Πρόεδρος Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων
Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) – Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, τ. Πρόεδρος Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και
Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) – Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΖΩΗ ΣΙΗΛΝΤΣ, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΠΑ, Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

▪ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΠΑ, Μ.Φ. Ερμηνευτικού Τομέα Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του Ε.Κ.Π.Α.

14