You are on page 1of 1

SAPAGKAT NAWALA KA SA AWIT

Sa t�wing aking naririnig awit sa mundong ito


Nasasabi ng puso kong ito
Tao ay umaawit sa lahat ng panahon
Ngunit bakit �di pansin himig ng Panginoon

Karamihan ng awit ay likhang tao


�Di nila iniukol sa Iyo
Pagkat wala Ka sa kanilang puso
Panginoon nilimot ang banal na himig Mo

CHORUS
Sapagkat nawala Ka sa kanilang awit
Himig Mo�y hindi nila naging himig
Awit na naririto walang ala-ala sa �Yo
Sapagkat nilimot Ka, O Hesus ko

Sapagkat nawala Ka sa kanilang awit


�Di nila inibig ang Iyong tinig
Daigdig mapapawi ngunit mababatid
Himig Mo�y aking iniibig

BRIDGE
Pagkat ang himig Mo kung bibigyang pansin
Nagbibigay kulay sa buhay na nahihimbing

CHORUS
Sapagkat nawala Ka sa kanilang awit
Himig Mo�y hindi nila naging himig
Awit na naririto walang ala-ala sa �Yo
Sapagkat nilimot Ka, O Hesus ko

Sapagkat nawala Ka sa kanilang awit


�Di nila inibig ang Iyong tinig
Daigdig mapapawi ngunit mababatid
Himig Mo�y aking iniibig

CODA
O Dios Ikaw ang aking pag-ibig
Pag-ibig