You are on page 1of 1

uang masuk uang keluar saldo

bisyaroh kiai 400000 500000 -100000


bisyaroh khataman qura 0 100000 -100000
MMT 0 160000 -160000
Transit konsmsi 0 350000 -350000
humas (dluar undangan) 0 20000 -20000
-730000

Bisyaroh kiai asline 400.000 rb, karo mbah nashir kon nambahi 100.000 rb
Bisyaroh khataman quran 100.000 nggo mbah ahmad zaenal