You are on page 1of 2

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Centrul de limbi străine Ariel


Strada Pitar Moş, Nr. 7 – 13, Bucureşti
Telefon: +40 21 318 15 86
Fax: +40 21 318 15 85
office@centrul-ariel.ro
www.centrul-ariel.ro

NUME și PRENUME................................................
NUMĂR de TELEFON.............................................

TEST DE PLASARE PENTRU MODULUL A2.2


- SUEDEZĂ -

I.Fyll i rätt form av adjektivet eller adverbet:

Min syster är (gammal – komparativ) än jag.


Den här vägen är (lång – komparativ) än den här.
Är Tokyo världens (stor – superlativ) stad
Vad heter världens (liten – superlativ) stad
Den (känd – superlativ) författaren besökte universitetet igår.
Erik bär Lenas väska så vi får klara oss själva. Din väska är tyngre än min, men Lenas är ju (tung)
av alla. Dessutom är den mycket (stor) än alla andras.
Av alla mina tre barn trivs Jonas (lite) på dagis här i Spanien. När han är hemma umgås Jonas helst
med Peter, vår (gammal) son och Leif, min (svensk) grannes son.

II. Skriv om följande meningar med hjälp av modala hjälpverb:

1. Det är förbjudet att stanna härinne!

2 Jag var van vid att resa runt på sommaren när jag var yngre och bodde i England.

3. Jag tog din mobiltelefon av misstag igår.

4. Det är inte nödvändigt att arbeta om man är sjuk.

5 Jag hade inte tid att ge honom svaret och han var för rädd för att fråga.

1
Lumea e mult mai aproape
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Centrul de limbi străine Ariel


Strada Pitar Moş, Nr. 7 – 13, Bucureşti
Telefon: +40 21 318 15 86
Fax: +40 21 318 15 85
office@centrul-ariel.ro
www.centrul-ariel.ro

III. Välj mellan perfekt, presens eller preteritum

1. Man ……..portugisiska i Brasilien.


a. talar b.har talat c.talade
2. Anders …….som lärare i 10 år. Han trivs bra med sitt jobb.
a. arbetar b. har arbetat c. arbetade
3. Vem ………min penna? Jag kan inte hitta den.
a. tar b. har tagit c. tog
4. Fru Petersson ………..grönsaker på torget i fredags. De var billigare där än i affären.
a köper b har köpt c köpte
5. Kalle ……..på Volvo i två år, men nu är han arbetslös.
a arbetar b. har arbetat c arbetade

IV.Skriv i futurum genom att välja mellan kommer att och ska:

a. Med tanke på det svenska sommarklimatet tror jag inte att antalet turister_________att öka
nämnvärt.
b. Troligare är att fler och fler svenskar bestämmer sig för att de____________åka utomlands.
c. Är det då risk för att våra svenska stränder ___________ligga öde?

V. Välj rätt pronomen som uttrycker ägande:

1. Peter frågade ...... mamma om han får låna ....... bil ( = mammas bil)

2. Leif vet inte om ....... betyg högre än mina.

3. Gunilla och ....... man åker ofta till bergen med sina barn.

VI. Fortsätt med egna ord:

1. Jag bor i Sverige nu därför att ...


2. Om jag inte hade älskat honom .....
3. Jag väntar här tills ....
4. I morse steg jag upp senare än ....
5. Herr Snål bjuder aldrig på middag trots att ....
6. .......................................................................................kan jag inte följa med.
7. ...................................................................................skulle hon aldrig hitta vägen.
8. ..................................................................................förrän jag har kommit tillbaka!
9. ..................................................................................även om det regnar och blåser.
10. .................................................................... som hon brukade vara när hon var ung.

2
Lumea e mult mai aproape