You are on page 1of 6

D

Kriteria Penilaian
1 2
1 Persiapan 10
2 Proses
2.1 Melengkapi Topologi 5
2.2 Pemasangan Kabel 3
2.3 PC 1 ISP Cyber
2.3.1 IP Address 1
2.3.2 Subnet Mask 1
2.3.3 Gateway 1
2.4 R 1
2.4.1 IP Address eth1 1
2.4.2 IP Address eth2 1
2.4.3 BGP-Interface ==> AS 600 1
2.4.4 BGP-Network 10.10.10.0/30 1
2.4.6 BGP-peer name to_ISP2 1
2.4.7 remote address x 1
2.4.8 remote AS 1
Mengubah remote AS 600 1
2.5 R2
2.5.1 IP Address eth1 1
2.5.2 IP Address eth2 1
2.5.3 BGP-Interface ==> AS 600 1
Mengubah BGP-Interface 600 1
2.5.4 BGP-Network 10.10.10.0/30 1
2.5.5 BGP-peer name to_ISP1 1
2.5.6 remote address 10.10.10.x 1
2.5.7 remote AS 600 1
2.6 PC2 ISP Network
2.6.1 IP Address 1
2.6.2 Subnet Mask 1
2.6.3 Gateway 1
2.8 Pengujian
2.8.1 Memeriksa tabel routing 1
2.8.2 Menguji koneksi antar router
2.8.2.1 RA - RB eth1 1
2.8.2.2 RA - RB eth2 1
2.8.2.3 RB - RA eth1 1
2.8.2.4 RB - RA eth2 1
2.8.3 Menguji koneksi dari PC Client ISP Cyber
2.8.3.1 ping 172.16.1.1 1
2.8.3.2 ping 10.10.10.1 1
2.8.3.3 ping 10.10.10.2 1
2.8.3.4 ping 172.16.0.1 1
2.8.3.5 ping 172.16.0.xx (PC1 ISP Network) 1
2.8.4 Menguji koneksi dari PC Client ISP Cyber
2.8.3.1 ping 172.16.0.1 1
2.8.3.2 ping 10.10.10.2 1
2.8.3.3 ping 10.10.10.1 1
2.8.3.4 ping 172.16.1.1 1
2.8.3.5 ping 172.16.1.xx (PC1 ISP Cyber) 1
2.8.5 Menguji dengan tracert 1
3 Sikap (K3LH) 10
4 Hasil
4.1 Konfigurasi
4.1.1 IP Address 4
4.1.2 Router 5
4.2 Pengujian
4.2.1 Routing Table ip route pr 3
4.2.2 antar router 4
4.2.3 PC-R1 3
4.2.4 PC-R2 3
4.2.5 PC-Server 4
4.2.6 Tracert 3
5 Waktu 5

Jumlah 100 0 0
Data Peserta - Nilai
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimal Maksimal

Persiapan : 10% 8 10

Sikap : 10% 8 10
Proses : 45%
Hasil : 30%
Waktu : 5%
100%
jam 8 - jam 11 5 3
jam 11 - jam 12 4 2
jam 12 - jam 14 3 2
jam 14 - jam 15 2
jam 15 - jam 15.15 1
> jam 15.15 0