Parfumuri si culori (7) 532.

Nu sînt bogat, nu sînt francmason, nu sînt agent al vreunei puteri strãine, nu fac parte din nici o castã secretã, de homosexuali sau iluminati. Si atunci, de unde vine puterea mea? Ce anume conferã fortã autoritãtii mele morale? Tocmai aceastã puritate idealistã, care înseamnã cã izvorul e mai tare ca stînca. 533. Formidabila putere a politicii: desi sînt numai sublocotenent în rezervã, azi am fãcut doi generali. 534. Plutarh despre tînãrul rege Agis: ,,La vîrsta de 20 de ani el si-a schimbat modul de trai, a renuntat la haine luxoase si bucate alese, a revenit la strãvechea simplitate spartanã, purtînd cu mîndrie o manta asprã si mîncînd ciorbã neagrã.” Avea sã moarã spînzurat, împreunã cu mama si cu bunica lui. 535. Dragostea e bucurie, de la un capãt la altul. Eu nu pot sã fac dragoste atunci cînd am sufletul mîhnit, e ca si cum as dansa la o înmormîntare. 536. Descrierea pe care o face Josephus Flavius scenei în care Regele Saul invocã spiritul Proorocului Samuel este senzationalã si meritã studiatã în profunzime: ,,Saul, regele evreilor, alungase din tara lui ghicitorii si ventrilocii si pe toti cei care practicau asemenea arte, cu exceptia proorocilor. Cînd a auzit cã filistenii se apropiau în mars si îsi asezaserã tabãra în sesul din preajma orasului Suna, s-a grãbit sã-i întîmpine cu trupele sale. Dupã ce a ajuns pe muntele numit Gelboe, el si-a asezat propria tabãrã fatã în fatã cu cea a vrãjmasilor. Tulburarea care l-a cuprins n-a fost micã atunci cînd a vãzut cã oastea dusmanã pãrea vãdit mai numeroasã si mai puternicã decît a lui. Prin intermediul proorocilor sãi L-a rugat pe Dumnezeu sã aibã bunãvointa de a-i destãinui deznodãmîntul bãtãliei. Deoarece Domnul nu i-a dat nici un rãspuns, spaima lui a sporit, încît tot curajul i-a pierit, întrezãrind în sinea lui înfrîngerea, care pãrea inevitabilã dacã nu primea ajutorul lui Dumnezeu. De aceea a poruncit sã fie gãsitã o femeie ventrilocã si în stare sã cheme sufletele mortilor, ca sã afle de la ea cum îi vor merge treburile. Fiindcã ginta ventrilocilor aduce din lumea cealaltã duhurile rãposatilor si cu ajutorul acestora prezice viitorul celor dornici sã-l cunoascã din vreme. Unul dintre slujitorii sãi l-a înstiintat cã o asemenea fãpturã se gãsea în orasul Endor si, fãrã stirea ostirii întregi, dupã schimbarea vesmintelor regesti, Saul a luat doi slujitori dintre cei mai credinciosi si, în toiul noptii, s-a dus la femeia din Endor, spre a-i cere sã-i prezicã viitorul, chemînd sufletul unui mort numit de el. Dar femeia l-a refuzat si i-a spus cã nu-l poate dispretui pe rege, care alungase din tara lui tagma prezicãtorilor. N-ar fi deloc o dovadã de omenie ca, fãrã sã-i fi pricinuit cîndva o nedreptate, el s-o momeascã la sãvîrsirea unei fapte interzise, a cãrei descoperire atrãgea dupã sine pedeapsa cu moartea. Dar regele s-a jurat cã nimeni nu va afla nimic si cã nu va dezvãlui altuia prezicerea ei, punînd-o astfel în afarã de orice pericol. Dupã ce prin jurãmîntul sãu i-a alungat orice teamã, Saul i-a poruncit sã aducã sufletul lui Samuel. Nestiind cine era Samuel, femeia l-a chemat din tãrîmul subpãmîntean. La aparitia acestuia, femeia s-a fîstîcit în fata bãrbatului semet si plin de mãretie divinã si, tulburatã de înfãtisarea lui, a exclamat: «Oare nu esti tu regele Saul?» Cãci Samuel îi arãtase cine era el. Cînd Saul a încuviintat acest lucru si a întrebat-o ce anume o speriase, femeia i-a spus cã vede un bãrbat cu înfãtisarea divinã, iesind

din pãmînt. El i-a cerut sã-i vorbeascã despre chipul, îmbrãcãmintea si vîrsta lui, iar femeia i-a rãspuns cã era un bãtrîn cu figurã aleasã, îmbrãcat într-o lungã hainã preoteascã. Devenind acum limpede cã era Samuel, regele a cãzut cu fata la pãmînt si s-a închinat. Cînd sufletul lui Samuel a întrebat ce l-a fãcut sã-i tulbure linistea si sã-l aducã de pe tãrîmul celãlalt, Saul s-a plîns cã nevoia l-a silit s-o facã. Dusmani de temut au tãbãrît asupra lui, fãrã ca el sã se poatã opune nenorocirilor prezente, Domnul l-a pãrãsit si nu vrea nici prin prooroci, nici prin vise prevestitoare sã-i dezvãluie viitorul: de aceea a recurs la dînsul, care l-a ajutat si mai înainte. Dar Samuel, care stia cã sfîrsitul vietii lui Saul era aproape, l-a asigurat cã nu mai avea nici un rost sã-si cunoascã viitorul cîtã vreme Domnul Se depãrtase de el. A adãugat apoi: «Se cuvine sã stii cã-i este sortit lui David sã fie rege si el va încheia cu bine rãzboiul. În schimb, tu, asa cum ti-am prezis pe cînd mai trãiam încã, îti vei pierde, deopotrivã, puterea si viata, fiindcã în rãzboiul dus împotriva amalecitilor nu te-ai supus lui Dumnezeu si ai încãlcat poruncile Sale. Aflã, asadar, cã El îti va da oastea pe mîinile dusmanului, iar tu si fiii tãi, cãzînd în bãtãlia de mîine, veti fi împreunã cu mine!» La auzul acestor vorbe, Saul a amutit de supãrare si s-a prãbusit la pãmînt, fie din cauza durerii pe care i-o pricinuise proorocirea, fie din cauza istovirii (fiindcã de-a lungul zilei trecute, precum si al noptii, nu pusese un dumicat în gurã). Dupã ce Saul si-a revenit cu mare greutate, femeia l-a îmbiat stãruitor sã mãnînce ceva si i-a cerut sã-i acorde aceastã favoare pentru temerara-i prezicere, pe care, desi n-ar fi avut voie s-o facã, de teama lui, necunoscîndu-l cîtusi de putin, a luat-o asupra ei si a rostit-o. De aceea, l-a rugat sã se aseze la masã si, înfruptîndu-se din bucatele ei, sã-si recapete puterile si sã se întoarcã teafãr la oastea lui. Dar fiindcã el se codea si, în adînca-i mîhnire, nu se atingea de nimic, femeia a stãruit pînã ce l-a convins în cele din urmã. Ea nu avea decît un vitel, pe care se strãduise sã-l creascã în casa ei, ca femeie sãrmanã, care trãia din truda mîinilor sale, multumindu-se cu singura-i avutie. S-a grãbit sã taie vitelul, i-a fript carnea si a pus-o în fata slujitorilor si a lui. Saul a plecat apoi spre propria-i tabãrã în cursul aceleiasi nopti”. 537. În fanatismul sãu pentru Richard Wagner – Hitler îl respingea pe Brahms, desi punea, uneori, plãci cu liedurile acestuia. Martin Bormann îsi aminteste cã Führerul i-a spus: ,,Jidovimea l-a ridicat pe Brahms în slãvi, l-a sãrbãtorit în saloane”. 538. Cînd bat din palme, cîinii vin cu dragoste, unduindu-se si gudurîndu-se, dar pãsãrile, ah, pãsãrile, dispar ca speriate de bombe… 539. ,,Evreul este anti-omul”, îi spune Hitler lui Rauschning. Iar lui Joseph Hell, redactor-sef al unei reviste din München, îi descrie viziuni apocaliptice: ,,Cînd voi ajunge cu adevãrat la putere, exterminarea evreilor va fi prima si cea mai importantã sarcinã a mea! De îndatã ce voi avea puterea, voi ridica, de exemplu în Marienplatz din München, spînzurãtori si iar spînzurãtori, cît de multe intrã fãrã sã se blocheze circulatia. Pe urmã, evreii vor fi spînzurati acolo unii dupã altii si vor sta spînzurati pînã se vor împuti. Vor rãmîne spînzurati atîta timp cît permit regulile de igienã. Imediat ce unii vor fi dati jos, urmãtorilor li se va pune latul de gît, si tot asa, pînã ce va fi nimicit si ultimul evreu din München. Acelasi lucru se va întîmpla si în celelalte orase, pînã ce Germania va fi curãtatã de evrei!” A se retine grija lui Hitler pentru traficul rutier si igiena socialã…

540. ,,Nu încape îndoialã cã Hitler avea puterea de a fascina oamenii; or, forta si autoritatea care emanã dintr-un om sînt de naturã sã-l impresioneze excesiv pe turist”. (Winston Churchill) 541. ,,Femeia este un animal pe care trebuie sã-l bati, sã-l hrãnesti si sã-l tii închis”. (Schopenhauer) 542. În întreaga mea carierã politicã am cãutat sã ascund, cu grijã, copilul etern din mine – si asta nu pentru cã m-ar fi compromis în lumea simandicoasã în care mã miscam, ci pentru a împiedica sã fie murdãrit si rãnit. Fiecare om matur este dator sã fie îngerul pãzitor al copilului care a fost. 543. Vãzînd ce slugarnic se poartã ambasadorii occidentali la Bucuresti si cum ascultã, orbeste, de ambasadorul SUA, respectînd, fãrã crîcnire, ,,lista neagrã” fãcutã de acesta – am înteles esentialul: Uniunea Europeanã face frondã doar la suprafatã, de ochii lumii, dar, în fond, nu este decît o colonie a Americii, care este, la rîndul ei, o colonie a Israelului. 544. Esec dureros pentru Alexandr Soljenitîn: la bãtrînete a ajuns exact la ideile pe care le combãtuse în tinerete, si anume cã Occidentul practicã aceeasi mitocãnie egoistã ca si Rusia. 545. Un sef de stat, cu cît devine mai nevolnic din punct de vedere sexual, cu atît mai mult vrea putere politicã absolutã. 546. Femeile care m-au refuzat în tinerete au acum ocazia sã vadã cã n-au pierdut nimic. 547. Norii, ca niste cîini ciobãnesti, care se scuturã de apã din cînd în cînd… 548. Cifrele romane au pierdut demult lupta cu cifrele arabe, dar tot îsi pãstreazã blazonul de noblete: numãrãtoarea Papilor si a Regilor. 549. Diavolul nu s-a nãscut cu coarne – i le-a pus femeia. 550. Ce ciudat: în loc de Europa Latinã, avem o Americã Latinã! 551. Duelul fatal pentru Puskin a avut loc pe malul unei ape cu nume predestinat: Rîul Negru. 552. Maiakovski rãmîne orfan, la 13 ani, fiindcã tatãl lui se înteapã cu un ac în deget, face septicemie si moare. 553. Majoritatea femeilor preferã mediocritãtile virile în dauna geniilor cu probleme de sãnãtate. Mã gîndesc la Lika Mizinova, care îl abandoneazã pe Cehov pentru un scriitor sub-mediocru, cu nume de functionar la postã, Potapenko. 554. Au început sã mã enerveze teoriile unor egipteni, care încearcã sã convingã

lumea cã strãmosii lor sînt la originea a tot ce existã sub soare, inclusiv a Crestinismului. Minciuni piramidale! 555. Lumea îi iartã pe banditii simpatici, dar nu-i suportã pe profetii care îi dau vesti proaste. 556. Dante a fost acuzat, la 27 ianuarie 1302, de cãtre oficialitãtile din Florenta de… coruptie electoralã si de furt! În acea zi, el era la Roma, asa cã a ales exilul. Urmarea? A fost condamnat la ardere pe rug si, ulterior, la moarte prin decapitare, alãturi de copiii lui. Poetul se rãzbunã crunt pe prigonitorii sãi, tãvãlindu-i prin smoala ,,Infernului”. 557. Hemingway copil era travestit de mama lui în fetitã si alintat ,,pãpusã olandezã”. Femeia avea scuza unei imaginatii bogate: era cîntãreatã de operã. 558. Hemingway copiazã, la indigo, sfîrsitul tragic al tatãlui sãu, care fusese medic: amîndoi si-au tras cîte un glonte în cap, unul în 1928, altul în 1961. 559. Pe cînd încerca sã devinã marinar pe vasele cu aburi de pe Mississippi, un tînãr pe nume Samuel Clemens auzea, des, strigãtele colegilor de echipaj, care stabileau adîncimea apei: ,,Un stînjen, doi stînjeni”, adicã ,,Mark one, mark twain”. Asa apare scriitorul Mark Twain. Interesant este cã el s-a nãscut (1835) si a murit (1910) cînd Cometa Halley era pe cer. 560. Dacã Apostolul Pavel ar fi trãit în zilele noastre, probabil cã ar fi scris asa: ,,Dacã urã nu e, nimic nu e!” 561. Vincent d’Indy scrie cã Beethoven era ,,un catolic devotat si un dusman al revolutiei”. 562. Boala filmului românesc: nu se întelege aproape nimic din ceea ce vorbesc actorii, parcã au prune în gurã. (va urma)

* Echipa de Cupa Davis a României trebuie să scape, urgent, de oligofrenul Florin Segărceanu * Un spion de doi lei găuriti: Dan Grigore Adamescu, proprietarul fituicii „România liberă“ * De ce-a dispărut PNTCD-ul? * Un ciolan de ros pentru repetentul Radu Călin Cristea * Încă o odraslă prefăcută de securist: Germina Nagît
* LA DESCHIDEREA EDITIEI. Umilitoare înfrîngerea pe care echipa de tenis a României a suferit-o în Cupa Davis, la Sibiu, în fata echipei Frantei. Nici în visele noastre cele mai urîte nu credeam că vom fi bătuti, acasă la noi, cu 5-0! Chiar nici un punct simbolic, fratilor? Este clar că „vedetele“ de la simplu, Andrei Pavel si Victor Hănescu, s-au plafonat, nu pot mai mult. Dar antrenorul nejucător (negînditor), Florin Segărceanu, care încurcă locul de vreo 10-15 ani, nu are nici o vină? Cine îl tot tine pe oligofrenul ăsta într-o functie atît de importantă? Nevastă-sa? * Ziarul „Tricolorul“ se apropie de numărul 1.200. Constant bun, serios, atractiv. Priviti, de pildă, sumarul editiei de luni, 11 februarie: „Cu exceptia publicatiilor lui Vadim si Dan Voiculescu –

Mafiotul Traian Băsescu controlează toată presa din România!“; „Mafia UDMR defrisează pădurile României“; „Primarul PD-L al Mangaliei, Zamfir Iorgus, a tocmit niste tigani să-l bată pe un consilier local“; „PRM – ultima sperantă a românilor“ (editorial de Dumitru Avram, deputat PRM de Teleorman); „Presedintele PRM în direct, la TVR, după 2 ani si jumătate“; „Cine si ce scria înainte de «revolutie». 11 februarie 1866 – Alexandru Ioan Cuza a fost detronat de străini“ (Corneliu Vadim Tudor, studiu publicat în revista „Săptămîna“, 1982, si republicat în volumul „Mîndria de a fi români“, 1986); „Fenomene paranormale. Saint-Germain, contele nemuritor“; „Crimele Revolutiei Franceze“; „Ultimele zile ale marelui filosof Immanuel Kant“; „Japonia, încotro?“ (de Grid Modorcea); Horoscop; Rebus; Umor. * S-a ales praful (fîsul) din ridicolul articol apărut, vineri, în „România liberă“, sub semnătura unei oarecare Ana Dragu: „O întrebare la care autoritătile ezită să răspundă. C.V. Tudor, finantat de tîlharii români din Germania?“ Realitatea este exact pe dos, nu Vadim, ci chiar ziarul „România liberă“ e finantat de „tîlharii români din Germania“, recte Dan Grigore Adamescu, fost agent al Securitătii (DIE), care acum s-a pretat la cacealmaua asta jenantă, clocită în laboratoarele SIE si ale spionajului nemtesc. Mai răsfirati, băieti, mai răsfirati. Si ceva mai inteligenti, dacă nu vă e prea greu, fiindcă rîd si curcile de voi. Care o fi fost idiotul ăla, în creierul căruia a încoltit o diversiune atît de penibilă, adică Tribunul să fie finantat de niste spărgători si puscăriasi pripăsiti prin Germania? Mă, copii ai durerii, asta-i tot ce stiti în materie de intoxicări si provocări? Atunci e vai de capul vostru de labagii. * Vrînd el să pară f. f. cult, chioromisa Traian Ungureanu dă un titlu lung în „Cotidianul“: „Zoaie de inutilitate publică. «Fundatia Renasterea pentru Educatie, Sănătate si Cultură». Cum adică Renasterea pentru? Atunci se poate si Fundatia «Renasterea pentru că am avut note proaste la gramatic㻓. E vorba de „ventuza“ prin care familia Geoană stoarce bani. În principiu, T. Ungureanu are dreptate. Dar de ce nu-si aruncă el un ochi (vorba vine, si-l aruncă, fiindcă e zbanghiu) alături, în stînga paginii, unde un oarecare Vighi si nu mai stim cum, care se autointitulează „scriitor si profesor la Universitatea de Vest din Timisoara“, face dovada că nici el n-a avut note prea bune la limba română? Poftim titlu la vighilentul Vighi: „Dezastrul prin Securitate al României“. Cum adică, „dezastrul prin“? E ca si cum ai zice „dezastrul prin cutremur“, sau „dezastrul prin inundatii“. De fapt, acest Vighi e un bou (să ne ierte animalul cu pricina, n-am vrea să-l jignim, el fiind extrem de folositor, pe cînd „scriitorul“ si „profesorul“ Vighi face umbră pămîntului de pomană). Încă din prima frază a compunerii lui scolare, băiatul cu cap de ocnas dă cu mucii-n fasole: „O să explic pe scurt de ce este nevoie de această deconspirare pe care un tînăr deputat precum domnul Serban Nicolae o prezintă ca pe un moft căruia trebuie să-i găsim o rezolvare de fatadă“. Stop cronometru! Serban Nicolae nu e deputat, ci senator. Altceva? „Trebuie spus domnului deputat“… persistă în eroare Vighi. Logica acestui flăcău bătrîn, dar necopt la minte, ne provoacă rîsul: „Distrugerea partidelor istorice s-a petrecut deoarece acestea nu s-au putut apăra de penetrarea lor de către securisti si informatori“. Care partide istorice? Numai tărănistii au dispărut, dar nu fiindcă i-au penetrat securistii si informatorii (TOTI bătrînii tărănisti fuseseră informatori ai Securitătii), ci pentru că unii erau banditi (Emil Constantinescu, Zoe Petre, Radu Sârbu, Ioan Avram Muresan, Camenco Petrovici, Andrei Dimitriu, Marin Lutu, Dumitru Branc, nepotii lui Ion Diaconescu s.a.), iar altii erau nebuni si inadaptabili (Gavril Dejeu, Ticu Dumitrescu, Liviu Petrina s.a.). Crede acest Vighi că mai rămînea ceva din PNTCD dacă ar fi fost deconspirati securistii si informatorii? Haida-de! Ce Dosar solid are Zoe Petre, nu se poate povesti! Da’ Ticu Dumitrescu ce cusur are? * Ziarul „Evenimentul zilei“ face paradă de cultură, dar nu păcăleste pe nimeni. În nr. său de luni, fisierul MOSSAD-ului îsi bate singur cuie-n talpă, publicînd un aforism al unui

scriitor francez fascist, împuscat în 1945 de conationalii săi pentru colaborare cu nemtii. E vorba de Robert Brasillach, o mare valoare, de altfel. Dar cum îl prezintă „Evenimentul zilei“? Atentie: „nuvelist francez“. Numai că Robert Brasillach a rămas în istoria literaturii franceze în primul rînd ca poet si traducător (e celebră „Antologia poeziei grecesti“, realizată de el si tipărită în colectia „Classiques de Poche“). * Cunoscutul imbecil Radu Călin Cristea a primit un os de ros de la gasca de „elitisti“ care taie si spânzură în cultura română, pe bani publici: a fost uns director al Muzeului National al Literaturii Române, ocupînd astfel (printr-un concurs trucat, deci prin fraudă) locul rămas vacant după decesul criticului Dan Alexandru Condeescu. Ce treabă are parazitul ăsta de R.C. Cristea cu literatura? Ce-a scris el? Niste cronici de fotbal exaltate, despre Ilie Greavu, Dan Coe si Bebică Năsturescu. Ce derbedei, pataplesii si liicenii ăstia fără operă, dar cu matul lung! * Titlul săptămînii a apărut în „Azi“ si se referă la escroaca Germina Nagît, fiica unui colonel de Securitate pacepist, care, si asta, a devenit mare demascatoare de securisti: „Germina prinsă cu minciuna!“ E vorba de ce-a orăcăit la BBC broasca asta rîioasă (instalată la CNSAS de amantul ei, Mircea Lindinescu ot Sloboz), cum că „25% din magistrati au făcut politie politică“. Chior de beat, Băsescu a preluat prostia asta si a repetat-o la Palatul Cotroceni, cînd pisa ochii, la comandă (reteta „Dragă Stolo“) la întîlnirea cu un dizident pe nume Vasile Paraschiv. Spre cinstea ei, judecătoarea Lidia Bărbulescu, presedinta Consiliului Suprem al Magistraturii, a ripostat cu fermitate: „N-am crezut că a fost făcută această declaratie. Este inadmisibilă o asemenea greseală, care aruncă o pată deosebită asupra judecătorilor si procurorilor. Un inginer cum este domnul presedinte trebuie să calculeze mai bine procentul“. Ce inginer e ăsta? Ce studii are el? Marinarii nu este ingineri si nici inginerii nu este marinari, clar? Noi ne aducem aminte că, la OTV, Băsescu a afirmat, telefonic, că homosexualii reprezintă 20% din populatia României (?!). E clar că băiatul n-are proprietatea cuvintelor si vorbeste gura fără el, băga-i-am în nas cercel... * În „Gardianul“, un băiat pe nume Oreste Teodorescu publică un articol slăbut si necinstit, dar cu pretentii biblice: „Am găsit doar trei drepti în politica românească“. Stiti care sînt ăstia? Cristian Diaconescu, Crin Antonescu si Cozmin Gusă. De primii doi nu vrem să spunem nimic, deocamdată, dar în privinta celui de-al treilea nu putem tăcea. Ascultă, măi, Oreste, ce-i în capul tău ăla mititel si tuguiat? Asa crezi că o să-ti faci un nume, mergînd la plezneală? Argumentele tale sînt de un ridicol jenant: „Încă nu mi-am dat seama ce constructie politică urmăreste, dar am empatizat (?!) cu discursul si mai ales (cu) initiativele sale. Faptul că i-a pus pe jar pe parlamentarii găunosi, putred de bogati, care mai sugeau si banii de chirie, m-a uns pe suflet“. Da? Da’ vila cît un palat, pe care si-a ridicat-o acest Gusă în comuna cu girofar Cornu, pe cînd era secretarul general al PSD (aflat atunci la guvernare) nu te-a uns pe suflet? Da’ relatiile lui cu marele escroc Virgil Asztalos Măgureanu nu te-au uns pe suflet? Mai bine ai grijă cum scrii, fiindcă mănînci cuvinte. Cît despre faptul că ai „empatizat“ cu discursul si initiativele gusatului, las-o mai moale: verbul ăsta, a empatiza, nu există în nici un dictionar. În felul ăsta n-ai să faci nici o scofală, dragă Escu Teodoreste, fiindcă lumea simte ori că esti lichea, ori că ai o judecată anapoda, asa că te va evita. * Titlul lunii februarie a văzut lumina tiparului pe pagina I a publicatiei „Ziarul“: „Mircea Dinescu, complice la moartea lui Marin Preda“. Subtitlul e si mai năucitor: „Un ilustru poet, Cezar Ivănescu, îl acuză pe Mircea Dinescu de complicitate la moartea lui Marin Preda. Marin Preda era o tintă a retelei kominterniste, iar moartea sa, ca si moartea lui Nicolae Labis, a fost una «programată», sustine Cezar Ivănescu“. A nu se uita că soacra Poetului Măscărici, Elena Loghinovskaia, e o veche agentă a Moscovei. * Un alt titlu interesant, de data asta în ziarul „Click“: „Un fost coleg de liceu al «blondei de la Cotroceni» dezvăluie: «Elena Udrea a trecut clasa cu decolteul!»“. Omul se numeste Dragos Dincă si

are, încă, amintiri vii de la Liceul „B.P. Hasdeu“ din Buzău. * Foarte umană grija pe care primarul PSD al Constantei, Radu Mazăre, i-o poartă secretarului general al partidului din care face parte: „I-am recomandat domnului Titus Corlăteanu, care în opinia mea este un fătălău plîngăcios – pentru că era initial numai fătălău, dar s-a dus repede să plîngă la Biroul Permanent National si atunci a devenit un fătălău plîngăcios – să aducă voturi partidului“. Ati văzut cît de dialectic, în etape evolutive, s-au petrecut aceste fenomene? Întîi Titus Corlăteanu a fost doar fătălău, dar cînd s-a adresat forului suprem al partidului, a devenit fătălău plîngăcios. Ustură al naibii, Măzăre ăsta! Să-l facă pe ditamai secretarul general al partidului să bîzîie? Ce dacă Titus e bulangiu? Ce, e singurul din partidul ăla? Mircea Geoană ce cusur are? Si încă ceva: acest Corlăteanu, cu capul lui de Oblio scăpat din beciul Militiei, nu-i în stare să aducă PSD-ului nici măcar piscoturi, darmite voturi. * Necrutător mai este, cîteodată, ziarul „Azi“! Cu lichelele, nu cu oamenii cinstiti. În nr. de joi aici a apărut articolul intitulat „Hurezeanu, Dinescu, Ursu, Turcescu si Buscu la butoniera lui Vântu“. Vă supunem atentiei acest text: „Emil Hurezeanu, Adrian Ursu si Mircea Dinescu vor face parte din Consiliul Editorial de la ziarul «Cotidianul», alături de Doru Buscu si Robert Turcescu, acesta din urmă fiind înlocuit în functia de director editorial de Doru Buscu. Consiliul Editorial va fi responsabil cu propunerea si sustinerea unor proiecte editoriale complexe. De asemenea, Consiliul Editorial de la «Cotidianul» va fi responsabil de elaborarea unor campanii de continut si de promovarea subiectelor generate de echipa ziarului în cadrul dezbaterilor publice. Doru Buscu va detine fotoliul de director editorial, înlocuindu-l în functie pe Robert Turcescu, iar functia de redactor-sef, va fi detinută, în continuare, de Mihnea Mărută.“ * Presa internatională ne anuntă că marele cîntăret galez (vels) Tom Jones, fost miner, si-a asigurat părul de pe piept pentru 3,5 milioane de lire sterline. Bravo lui, e cel mai băiat dăstept! Cînd, oare, o să-si asigure părul de pe piept si vedetele noastre de pe Dîmbovita, Alina Mungiu-Pippidi, Monica Macovei, Zoe Petre, Andreea Pora, Maria Petre si alte ciumăfăi cu sex incert? * Se vede de la o postă că Mihai Iacob e analfabet, degeaba are el milioane de dolari. Uitati-vă titlu în ziarul lui, „Curentul“: „SUA s-a (sic!) calificat în semifinalele Fed Cup“. Corect din punct de vedere gramatical se scrie: „SUA s-au calificat“, fiindcă e vorba de un plural, Statele Unite al Americii. * Sifiliticul congenital Vladimir Tismăneanu delirează în continuare, nu si-a mai revenit din socul pe care l-a trăit în decembrie 2006, în Parlament. În foaia MOSSAD „Excrementul zilei“, acest sobolan bolsevic leapădă balega intitulată „Mitul protocronist si barocul stalino-fascist“. Hooo, nebune! Habar n-au proprietarii americani ai acestei marionete ce rău fac ei evreilor din România, băgînd în fată un asemenea handicapat: si urît ca dracul, si jegos cu dintii galbeni, si prost ca noaptea. Ce avorton! Pe cine interesează textele vomitive ale acestui cretin? Si ce-o fi aia „stalino“? E ca si cum ai scrie „hitlero“. * Unde a dispărut Radu Feldman Alexandru? Parcă a intrat în pămînt. * Unde a dispărut Radu Feldman Alexandru? Parcă a intrat în pămînt. * La închiderea editiei. Italienii l-au arestat pentru santaj pe prietenul lui Tăriceanu si Cioroianu, tiganul Costică Argint, să-i turnăm în fund absint... Alcibiade Înca o diversiune penibila a Serviciilor Secrete aflate în slujba Regimului Basescu Comunicat de Presă În legătură cu agitatia unor publicatii pe tema unui infractor prins în Germania, care pretinde că m-ar fi sponsorizat pe mine si PRM-ul, precizez că aceasta e o diversiune penibilă a Serviciilor Secrete de la noi din tară.

De altfel, în ziua de 27 septembrie 2007, eu am trimis o adresă domnului George Cristian Maior (directorul SRI) si domnului Silviu Predoiu (directorul adjunct al SIE) prin care ceream efectuarea unor anchete. Reproduc textul pe care, de altfel, eu l-am publicat în ,,România Mare” si ,,Tricolorul” si lam trimis, prin Fax, întregii prese: ,,În atentia domnilor George Cristian Maior (directorul SRI) si Silviu Predoiu (director adjunct al SIE). Stimati domni, vă rog să dispuneti efectuarea unor anchete referitoare la acuzatiile delirante prezentate în Dosarul alăturat, pe care l-a întocmit Justitia din Germania unei bande de spărgători români. Întrucît numele meu si cel al PRM sînt invocate în declaratiile unui oarecare Cornel Salmen, din judetul Bistrita-Năsăud, vă solicit, în mod public, să stabiliti cine se află în spatele acestei diversiuni incalificabile, care reprezintă, în opinia mea, un atentat la siguranta natională. Totodată, vă informez că rezultatele anchetelor pe care veti binevoi a le initia vor fi folosite ca probă la procesul penal intentat de PRM împotriva acestui infractor ridicol, pe care un grup de interese (din tară sau din străinătate) încearcă să-l transforme în personaj de film de suspans. Asadar, s-a ajuns pînă aici?”. Este de-a dreptul jenant că Regimul Băsescu se ocupă cu astfel de cacealmale atît de usor de demontat. Dr. Corneliu Vadim Tudor, Vicepresedinte al Senatului României, Presedintele Partidului România Mare 7 februarie 2008

Presedintele PRM în direct, la TVR, după 2 ani si jumătate…

Luni, între orele 17,30 si 18,30, presedintele PRM a participat ca invitat de onoare la emisiunea Marinei Almăsan de la TVR. Aceasta e prima emisiune în direct, pe postul public de Televiziune, la care ia parte senatorul Vadim în ultimii 2 ani si jumătate. Precedenta emisiune a fost în octombrie 2005, cînd gazdă era Rodica Culcer.

În exclusivitate pentru ziarul nostru, rabinul Eliahu Caufman, din Israel, declară: 1

Ahtra Kadihsha este organizatia care răspunde de toate cimitirele evreiesti din lume. Rabinul Eliahu Caufman este reprezentantul acestei organizatii în România. El locuieste în Israel, dar, de 6 ani, este si cetătean român. De profesie jurnalist, născut la Husi în 1959, dl. Caufman a plecat cu familia în Israel în anul 1964. În cimitirul din Husi, din care comunitatea evreiască a vîndut o parte, este îngropat bunicul său, Baruh Caufman (baruh = binecuvîntat), dar alti bunici, precum si alte persoane din familie sînt înmormîntate în alt cimitir. Eliahu Caufman a devenit cu adevărat religios în 1990. A dat masteratul în Istorie evreiască, Istoria lumii si SociologiePolitică. Prima universitate a terminat-o la Haifa. Al doilea masterat l-a sustinut la Tel Aviv, în sovietologie. A fost jurnalist în Parlament si general. Prima sa carte – „Un sfînt înfloreste precum curmalii“ – este povestea lui Samuel Pinter, care a refăcut iudaismul în Anglia. A doua sa carte povesteste „Istoria rabinului care a construit în Anglia reviia evreiască“. Eliahu Caufman a scris, de asemenea, „Istoria evreilor est-europeni“, carte care urmează să apară în limbile ebraică, idish, engleză, română. Această carte, apărută în anul 2007, pune un accent deosebit pe tragedia Holocaustului, mai ales înainte de război. Noua sa lucrare se numeste „În zile deosebite apar oameni deosebiti“, si tratează situatia unor evrei comunisti. * Domnule Caufman, ce părere aveti depre Legea Vadim? Este importantă această lege? * Am fost primul care a vorbit despre Vadim, mai exact cu viceprimministrul Elie Ishai si cu ex-rabinul sef Ovadia Josef. În 1999, cînd am venit în România, am găsit un document al Federatiei Comunitătilor Evreiesti, prin care era autorizată vînzarea unor terenuri destinate cimitirelor, apartinînd acesteia. Eu am sesizat si în străinătate acest lucru, în presa din Israel, precum si mai multor organizatii din întreaga lume. În 2002, Federatia Comunitătilor Evreiesti a trecut prin Parlament o lege potrivit căreia singura posibilă răspunzătoare de cimitirele evreiesti si de sinagogi era ea însăsi. Aici este vorba de perioada presedintiei lui Nicolae Cajal si a sefului rabin Menanchem. Nimeni nu a fost consultat în legătură cu această problemă, desi se dăduse asigurarea că se face acest lucru. Protejarea locurilor de veci în Bucuresti se face încă de prin anii ’50, de pe vremea lui Gheorghiu-Dej. Prin noua lege, Federatia Comunitătilor Evreiesti

hotăra, de fapt, soarta cimitirului. Se fac vînzări, cumpărări sau închirieri la Beclean, Rîmnicu Sărat si Husi. Mircea Rond, presedintele a trei comunităti evreiesti din Focsani, a vîndut în această localitate o parte din cimitirul vechi cu o sumă cuprinsă între 10.000 si 12.000 de dolari. După 2-3 luni, fostul secretar de judet a vîndut cu aproximativ 300.000 de euro partea care era cumpărată cu 10.000 - 12.000 de dolari. Domnul David Kahan, din SUA, l-a dat în judecată pe domnul Rond, iar dosarul se află în cercetare la Politie. Alt lucru: închirierea cimitirului vechi de la Rîmnicu Sărat pentru lucrări agricole. La Beclean, unde domnul Kahan a descoperit că se vinde un asa-zis loc gol, dar pe care erau morminte, a fost dat în judecată Fredy Dark. Pur si simplu, terenul a fost răscolit cu un tractor, ca să se vadă dacă erau oseminte sau nu. La Husi, s-a vîndut un teren care s-a spus că era, de asemenea, gol. Un mormînt este asezat chiar de-a lungul gardului si, cu toate acestea, terenul a fost vîndut. Noi vrem să se revină la situatia dinainte, iar Federatia să nu fie singura responsabilă în ceea ce priveste situatia cimitirelor. De aceea, să răspundă, în egală măsură, Federatia, Statul Român si organizatiile evreiesti din întreaga lume, precum Atra Kadisha. Rabinul David Michael Schmidl, care este seful organizatiei care răspunde de cimitire, spune că în România si în alte foste tări socialiste nu mai sînt conducerile de dinainte de Holocaust. Din această cauză, conducerile actuale trebuie să fie supervizate de organizatiile evreiesti specializate. Aici era vorba de morminte sfinte, apartinînd evreilor din România. Propunerea domnului Vadim este importantă, pentru că ea implică Statul Român în rezolvarea acestor probleme. În Israel, certurile dintre diferite organizatii studentesti, de exemplu, în anii ’80, au fost rezolvate prin noi măsuri administrative. Democratia nu înseamnă anarhie. Prin aceasta vreau să spun că Federatia Comunitătilor Evreiesti nu este singura răspunzătoare de soarta cimitirelor noastre. Guvernul este, în primul rînd, responsabil. Alte legi, cum este Legea Vadim, trebuie să reglementeze această situatie. * Ce se întîmplă cu sinagogile? * La Cluj, comunitatea a vîndut o sinagogă care a devenit discotecă. La Deva a fost închiriată o parte din sinagogă, care a ajuns bar de noapte. La Timisoara si Beclean, sinagogile au fost închiriate Filarmonicii. Cum ar putea să-si imagineze românii ca lăcasurile lor de cult să ajungă în această situatie? E greu de crezut acest lucru. * Care este situatia obiectelor rituale? * Si aici este o bătaie de joc. Baia rituală tine de pudoare. Noul reprezentant al Joint, Charlie Sebag, a deschis lîngă o astfel de baie din Bucuresti un bar de noapte. În loc de 30 de femei, care mergeau acolo o dată pe lună, astăzi mai merg doar 4. În nici un loc din lume nu este întîlnită o asemenea bătaie de joc. * Ce este cu vinul Kusher? * Aici nu este doar o problemă religioasă, ci una penală. Rabinul Mahput a descoperit un vin fals si a decis ca acesta să nu mai fie folosit în ritualurile noastre. Din păcate, comunitatea continuă să-l vîndă si în prezent. Personal, am făcut 3 plîngeri penale legate de acest vin, de situatia cimitirului din Husi si de cimitirele vechi din România, care au fost închise abuziv, tocmai pentru a nu se mai cerceta faptele legate de aceasta. Am cerut ambasadorului României la Tel Aviv să sesizeze conducerea de la

Bucuresti în legătură cu aceste probleme. Responsabilitatea nu apartine domnului Aurel Vainer, ci domnilor Nicolae Cajal si Iulian Sorin, care s-au aflat la conducerea Comunitătilor Evreiesti din România. Domnul Vainer a fost receptiv la solicitările noastre, mai putin Menahem Hachoen. Nu mai putin de 88 de rabini au iscălit, la initiativa mea si a lui David Kahan, un Memoriu prin care sustin Legea Vadim. Urmează să mai primim încă 100 de semnături din SUA. Rabinii din Israel care au semnat memoriul respectiv reprezintă comunitatea evreiască din întreaga lume. Trei dintre ei sînt sefi rabini: Ovadia Josef, care este sef rabin în Israel si al tuturor evreilor spanioli din lume, Eliahu Bakshi Doron, Mordehai Eliahu. Acestora li se adaugă rabinul sef Eliashiv Shalom, care îi conduce pe toti evreii din Europa si SUA (care se numesc Askenazi). * Ce ati dori să ne mai spuneti, domnule Caufman? * Noi nu avem încredere în Menahem Hachoen, în primul rînd din cauza vinului pe care a pus semnătura altui rabin, întrucît el, ca persoană, era compromis. În al doilea rînd, a spus că rabinul Mordehai Eliahu i-a dat voie să facă ce vrea cu cimitirele evreiesti. Acum o lună, rabinul Mordehai Eliahu mi-a declarat că nu este voie să se vîndă terenul gol si că Menahem Hachoen nu l-a întrebat niciodată în legătură cu aceasta. În al treilea rînd, este vorba de o chestiune penală: el a adus acum un an în România un fost rabin condamnat de rabinatul si justitia din Israel – se numeste Rabinovici – pe care l-a făcut haham în România (persoană însărcinată cu tăierea rituală a vitelor si a păsărilor la mozaici, în vedea realizării hranei kusher). El a socotit acest lucru legal, întrucît justitia israeliană nu poate să facă nimic pe pămînt străin. Numai prin interventia domnului Vainer, Rabinovici a fost nevoit să se întoarcă în Israel. Personal, i-am sesizat acest lucru domnului Vainer, pentru că dînsul nu cunostea această situatie. Menahem Hachoen doreste să îl lase în locul său pe un tînăr, Sorin Rozen. În realitate, acest tînăr nu era convertit ca lumea, iar, pe de altă parte, nu poti să pui rabin, mai ales într-o tară complexă ca România, o persoană care are numai 3 ani de învătătură religioasă si care apare la Televiziune în maieu, jucînd bowling. Nu am auzit ca vreun mitropolit sau episcop român să apară în această postură. Ca să nu mai spun că, atunci cînd a trebuit să citească Tora, nu a reusit să o facă, trebuind să fie înlocuit de un israelian nereligios.

Ordonanta Guvernului Tăriceanu pentru mentinerea artificială în viată a CNSAS FARDAREA MORTULUI „Este inadmisibil să aflăm din presă de Ordonanta CNSAS“ – a afirmat doamna Lidia Bărbulescu, noua presedintă a Consiliului Superior al Magistraturii. Încă o dată, Tăriceanu s-a dovedit a fi o lichea fără pereche, care o să-si rupă gîtul ăla teapăn si plin de rapăn foarte curînd. Carevasăzică, institutia supremă în ceea ce priveste respectarea Legii fundamentale – Curtea Constitutională – decide, cu unanimitate de voturi,

că Legea Ticu încalcă grav Constitutia si, prin urmare, CNSAS e o institutie ILEGALĂ – dar vine prostul ăsta fudul de Tăriceanu, care încearcă să se pună bine cu derbedeii din auto-intitulata „societate civilă“, si prelungeste viata „politiei politice“. Prin ce? Printr-o Ordonantă (?!) a Guvernului. Care Ordonantă, în felul ăsta, e mai tare decît Constitutia! Incredibil! Nu credeam ca acest Tăriceanu să fie capabil de atîta ticălosie. Îi promitem noi că va plăti pentru această fărădelege. Si dosarele lui de se-curist tot vor iesi la iveală… Stejarel Lindinescu

O nouă „perlă“ de Gîgă la TVR La editia de la orele 14 a Stirilor TVR de joi, crainica Raluca Belciu (altminteri foarte simpatică) a spus: „Moda căsătoriilor din interes este încă în vogă“. Numai că „modă“ si „vogă“ înseamnă absolut acelasi lucru, deci pleonasmul e vizibil. Cine redactează stirile astea? Ce pregătire au „elitistii“ care au pus laba pe TOT postul public de Televiziune, cu rezultatele care se văd? S.O. Vântu tremură de frica puscăriei Ziarul „Ziua” a fost făcut pres la picioarele lui Traian Băsescu A doua zi după îndepărtarea lui Sorin Rosca Stănescu de la ziarul „Ziua” (din ordinul lui Traian Băsescu), la redactia publicatiei si-a făcut aparitia Sorin Ovidiu Vântu. Acesta a convocat o sedintă cu personalul redactional, cerîndu-i să schimbe radical politica ziarului. Sorin Ovidiu Vântu a interzis publicarea oricărui articol care ar putea aduce atingere intereselor si imaginii lui Traian Băsescu si PD-L. În schimb, le-a impus să-i atace permanent pe liderii PNL, PRM, PC si, în functie de interes, PSD. A mai cerut să fie mereu informat cu ceea ce intentionează să se publice atunci cînd este vorba de lideri politici. A recomandat să se manifeste atentie cu privire la articolele ce vizează DNA, Parchetul General si instantele judecătoresti, pentru a nu-i fi alterate relatiile cu aceste institutii. A insistat cu precizarea că ziarele nu trăiesc pe cont propriu, ele sînt sustinute cu bani din afară si, întrucît el rezolvă această problemă, este normal să-si impună punctul de vedere. Nu au existat opinii contrare. Discursul lui Sorin Ovidiu Vântu a fost, de fapt, un monolog autoritar si amenintător. Fotbal Nationala de Fotbal a României si-a spart capul de Zidul Plîngerii

Într-un meci de pregătire pentru Campionatul European de Fotbal din acest an, desfăsurat miercuri seara în deplasare, echipa României a luat cafteală de la echipa Israelului, cu scorul de 1-0. A fost una dintre cele mai penibile partide pe care le-am văzut în viata vietilor noastre: o gască de ciumpalaci (vorba lui Mircea Badea, clasic în viată), plini de ifose, cercelusi, brătăruse, masini bengoase, geluri, antigeluri si tot felul de alte ostropeluri, s-a dus în Tara Sfîntă să facă pe vedeta mondială. Cunoscutul tăuras acefal Ovidiu Petre a văzut rosu în fata ochilor, fiind exilat de pe teren, precum anticul poet Ovidiu la Tomis, chestie care ne-a lăsat în 10 oameni. Cel mai prost jucător de pe teren a fost Dică – imediat cum se apropia de minge acest Strîmbă Lemne, cu capul lui de maimută fără frunte si picioarele de-andoaselea (rahiticus bagabontus) noi stiam care va fi deznodămîntul. Imediat după Dică Minte Mică, din punct de vedere al evolutiei catastrofale, a fost Florentinul – nu Florentin Petre, ci jucătorul Fiorentinei, Mutu. Numai în bălării a dat-o si ăsta, basca faptul că el arestuieste TOATE mingile, că asa l-a învătat pe el idolul vietii sale, mafiotul Nicu Gheară. Una peste alta, dacă nu era portarul Lobont, care a scos niste goluri gata făcute, ne băteau amatorii din Israel de ne suna apa-n cap pînă o luam la trap. Ce verificare a mai fost si asta? Ce-a verificat Piturcă? Si la ce anume o să-i fie de folos rusinosul „test“ pentru pregătirea meciurilor oficiale, cu Franta, Italia, Olanda? Rusine, băi, acestia! Numai ifosele sînt de voi. Gagici, baruri, cluburi, discoteci, toale de firmă, milioane de euro etc. Dar cînd trebuie să puneti osul la treabă, cădeti în cur grămadă. De cealaltă parte, Israelul s-a dovedit a fi ceva mai modest si uite că l-a ajutat Dumnezeu. Dacă evreii sînt Poporul Ales – românii, sufocati de tigani, riscă să devină Poporul Ales Bules. Ajax A fost reactivată sub-comisia de anchetă privind Cazul Omar Hayssam Către Biroul Permanent al Senatului României În virtutea noilor informatii si elemente care au apărut despre disparitia din România a numitului Omar Hayssam, vă rog să dispuneti ca, în cadrul Comisiei de Apărare, Ordine Publică si Sigurantă Natională a Senatului, să fie reactivată sub-comisia de anchetă care a functionat în cursul anului 2006. Totodată, este necesar ca această sub-comisie să elaboreze un raport. Dr. Corneliu Vadim Tudor, Vicepresedinte al Senatului României, Membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică si Sigurantă Natională Nota Redactiei: În sedinta sa din 5 februarie, Biroul Permanent al Senatului a aprobat, cu unanimitate de voturi, această propunere. Prăbusirea P.S.D.

În judetele Brasov si Maramures, PSD-ul lui Mircea Geoană s-a prăbusit la 6%. În ritmul acesta nici n-o să mai intre în Parlament...

Gasca de „elitisti“ de la TVR persecută Partidul România Mare Către Consiliul de Administratie al Televiziunii Române În atentia domnului presedinte director general Alexandru Sassu Partidul România Mare îsi exprimă profunda nemultumire fată de modul în care Redactia de stiri reflectă activitatea partidului nostru, precum si a grupurilor parlamentare din Senat si Camera Deputatilor. Considerăm că, în mod deliberat, sînt ignorate Conferintele de Presă ale grupurilor noastre parlamentare, nu sînt reflectate Conferintele de Presă ale partidului sustinute cu prilejul diferitelor evenimente (asa cum s-a întîmplat miercuri, 6 februarie a.c., cînd Conferinta de Presă sustinută ca urmare a sedintei Biroului Permanent al PRM ce a luat hotărîri cu privire la alegerile locale, desi a fost înregistrată, nu a fost transmisă nici ca stire), iar conferintele săptămînale de presă ale PRM, sustinute de către presedintele partidului, senator dr. Corneliu Vadim Tudor, vicepresedinte al Senatului României, sînt mentionate numai ca urmare a insistentelor noastre, într-un interval de timp care, întotdeauna, se măsoară în cîteva secunde. Există un real dezechilibru între reflectarea activitătii Partidului România Mare si modul în care este reflectată activitatea altor partide parlamentare. Independent de opiniile politice pe care le exprimă, prin această atitudine, realizatorii Departamentului de stiri, vă reamintim că Televiziunea Română este o institutie publică, fiind contrar statutului său să creeze discriminări de natură politică. Am considerat că înainte de a sesiza Consiliul National al Audiovizualului este de datoria noastră să vă încunostiintăm despre aceste grave nereguli, în speranta că veti lua de urgentă măsuri pentru remedierea lor. Av. Lucian Augustin Bolcas, Vicepresedinte al Camerei Deputatilor, Vicepresedinte Executiv al Partidului România Mare Pentru împrospătarea memoriei RĂZBOI CORUPTIEI – Noi afaceri de miliarde ale bandei Băsescu-Roman –

Stimati colegi, vă anunt pe această cale că, începînd de astăzi, 7 decembrie 1992, am declarat un război pe viată si pe moarte împotriva coruptiei. Si asta pentru că doresc să se mai salveze ce se mai poate salva din România, din sperantele înselate ale milioanelor de oameni simpli ai acestei tări, care înteleg îmbogătirea prin muncă cinstită, dar în ruptul capului nu vor întelege jaful, ruinarea deliberată a economiei, sfidarea sărăciei lor de către unii înalti demnitari sau functionari publici. În măsura în care unii dintre dvs. nu si-au dat încă seama, vă anunt eu, direct de la sursă, în urma contactelor pe care, ca sef de revistă, le am cu mii si mii de oameni pe lună: avertizez pe toată lumea că stăm pe o bombă, populatia fierbe si, dacă nu vom da niste exemple publice de pedepsire exemplară a coruptiei, reactia oamenilor poate fi pustiitoare si, desigur, justificată. Cine crede că într-un stat de drept nu se pot naste revolutii noi se însală amarnic; la urma urmei, revoltele populare generează „dreptul”, asa cum s-a întîmplat si în decembrie 1989. Afirm toate acestea cu durere în suflet, pentru că recunosc neputinta strigătoare la cer a Parlamentului României. Nu făceam parte încă din acest înalt for si priveam cu uimire la televizor cum domnii Theodor Stolojan si Mihai Popa Cherecheanu călcau în picioare Raportul Comisiei Senatoriale, care identificase o serie de ilegalităti grave comise de cele două guvernări Petre Roman. Pe dl. Stolojan l-am înteles, într-o oarecare măsură, datorită apartenentei sale la „echipa Roman” - dar procurorul general ce interese o fi avut ca să musamalizeze aceste matrapazlîcuri? Tara se duce zi de zi de rîpă, vin niste parlamentari seriosi si incriminează cîteva cauze, dar Procuratura Generală se ocupă de recursurile extraordinare ale unor femeiusti dubioase - gen Constanta Robu -, mintînd apoi o tară întreagă că nu există dovezi de fraudă sau de coruptie. Cît crede dl. Popa Cherecheanu că va mai dura logodna asta a Procuraturii Generale cu batjocura, cu spiritul boem, cu trădarea intereselor nationale?! Onorati colegi, vin astăzi dinaintea dvs. cu noi elemente, care confirmă întru totul justetea acelui Raport prezentat de senatorul Dragos Luchian. Si vă rog să vă faceti putin timp spre a mă asculta, întrucît situatia e de o mare gravitate, evidenta coruptiei este limpede ca lumina zilei si, vorba unui principiu de drept, a tăcea înseamnă a consimti. Or, eu cred că dvs. n-aveti nici un motiv să consimtiti la fărădelegi, asa după cum nici sutele de mii de oameni care v-au trimis aici nu vor consimti, dimpotrivă, asteaptă să pornim cu totii o cruciadă împotriva tîlhăriilor. Este vorba despre afacerea încheiată la 30 noiembrie 1990 de Societatea Natională a Căilor Ferate Române si firmele „Wagonnbau-Bautzen” si „Wagonnbau Görlitz” din fosta Republică Democrată Germană. Acel acord prevedea importarea de către partea română a 115 vagoane de pasageri. Promotorii afacerii au fost domnii Traian Băsescu, ministrul Transporturilor, si Aurel Dumitrescu, presedinte al SNCFR. Raportul înaintat de acestia Guvernului României argumenta că avem nevoie de aceste vagoane, întrucît vagoanele existente nu mai corespund normelor de viteză (cel putin 160 km pe oră) stabilite de Uniunea Internatională a Căilor Ferate. Cu totul si cu totul „întîmplător” - ce coincidentă stranie - în Mersurile de tren pe anul 1991 ale căilor ferate maghiare, austriece si germane nu au mai apărut vagoanele românesti, acreditîndu-se astfel ideea că aceste vagoane nu vor

mai fi primite pe teritoriile respective si sugerîndu-se o stare de urgentă pentru efectuarea importului respectiv. Ca dovadă că a fost vorba de o dezinformare, vagoanele românesti au circulat bine-mersi prin Europa atît în 1991, cît si în 1992. Presedintele de atunci al Societătii Nationale CFR, inginer Teodor Groza, a simtit caracterul necurat al afacerii si s-a opus, pe următoarele considerente: 1) Cele două fabrici germane se aflau atunci în stare de faliment - de la care le-am salvat noi, românii -, iar produsele lor nu corespund calitativ; 2) Normele Uniunii Internationale a Căilor Ferate prevăd o viteză minimă de 160 km pe oră, în timp ce toate cele 115 vagoane redegiste dezvoltă o viteză maximă de 160 km pe oră, deci sînt la limita cea mai de jos; 3) Constienti de calitatea depăsită a acestor vagoane, chiar nemtii au început să importe din Franta boghiuri si alte repere, net superioare celor produse de ei; 4) Singura autoritate legală care putea să avizeze acest import era Institutul de Cercetări si Proiectări Tehnologice, dar domnii Băsescu si Dumitrescu au sfidat opinia specialistilor de aici; 5) În fine, valoarea importului era uriasă, de 150 milioane de mărci vestgermane, ceea ce a produs o vie nemultumire în rîndul ceferistilor. Acum, să fac si racordul cu Raportul Comisiei Senatoriale de Anchetă. Dacă vă mai amintiti, acolo se făcea vorbire despre o gravă deturnare de fonduri, si anume folosirea de către SNCFR a sumei de 2 miliarde de lei, bani proveniti din vînzarea locuintelor către populatie, care trebuiau folositi tot pentru constructia de locuinte. Ei bine, Petre Roman aprobă atît importul de vagoane, cît si utilizarea ilegală a acestor fonduri! Începînd de aici, se complică lucrurile, ca în orice afacere de tip mafiot. Nemtii au prevăzut în contract că acesta nu intră în vigoare decît dacă partea română achită un avans de 15% din valoarea totală de 150 milioane de mărci. Si atunci, în septembrie 1992, succesorul d-lui Petre Roman, adică dl. Theodor Stolojan, ajutat de ministrii George Danielescu si, fireste, Traian Băsescu, emite o ordonantă guvernamentală prin care Guvernul României oferă garantii părtii germane. În mare grabă, se încheie un alt contract, cu o firmă din Germania unificată, care să achite ea 15% din sumă, în timp ce partea română îi va livra fier vechi. Au început să fie smulsi kilometri buni de sină de cale ferată, care au luat drumul Portului Constanta, unde asteptau navele germane. În curînd, vor pleca pe roti circa 20.000 de vagoane românesti de marfă, în perfectă stare, care urmează să fie demontate si topite la firma Krupp. Iar în vremea asta industria românească de profil se dezintegrează. E vorba de Societatea Comercială „Astra” din Arad (fostă „Vagonul Arad”), care se roagă de 2 ani pe la usile capitonate ale ministrului Băsescu să obtină cîteva milioane de dolari pentru asimilarea licentei franceze CORAYL, ca să producă în tară vagoane infinit mai bune decît cele „redegiste”, fabricate în 1988, si să dea de lucru la muncitori. Simtindu-si pozitia periclitată si stiind că nu mai poate fura la infinit, inginerul Aurel Dumitrescu îsi face potecă de vreo două ori la Paris, pentru a-si aranja numirea ca functionar la Uniunea Internatională a Căilor Ferate. Se pare că metoda d-lui Stolojan de a lăsa prăpăd în urma lui si de a se cuibări la sînul unor organisme străine a dat roade. Rugăm Procuratura si Politia să interzică iesirea din tară a inginerului Dumitrescu, care trebuie chemat în fata Justitiei. Totodată,

cerem Presedintiei republicii si Guvernului să analizeze motivele pentru care fostul ministru si actualul deputat Traian Băsescu a aruncat la fier vechi nu numai vapoarele României, ci si vagoanele si sinele de cale ferată, operatiune criminală, care păgubeste tara de valori incomensurabile. De asemenea, sugerăm Politiei si Serviciului Român de Informatii să stabilească dedesubturile acestor afaceri scandaloase si comisioanele cu care, eventual, au fost mituiti protagonistii lor. Dacă nu vom iesi din apatia noastră cotidiană, dacă ne vom mai lăsa îmbroboditi de justificări mincinoase, atunci totul va fi posibil în România si va veni o vreme cînd Poporul, înnebunit de lipsuri materiale si umilinte morale, va mătura totul în calea lui, ca talazurile unei furtuni! Corneliu Vadim Tudor (Discurs rostit în plenul Senatului României în ziua de 7 decembrie 1992)

Cum a îmbogătit-o Theodor Stolojan pe... nevastă-sa (?!) Redactia noastră a intrat în posesia mai multor documente, din care rezultă că fostul premier Theodor Stolojan, prin intermediul unei Ordonante de Guvern, a acordat abuziv firmei în care sotia sa, Elena Stolojan, era actionară, o suprafată de teren în Parcul Herăstrău. Este vorba despre Biroul de Turism pentru Tineret (BTT), care a fost implicat în mai multe scandaluri de coruptie si care a făcut obiectul unor anchete ale Parchetului, ce s-au soldat cu arestarea si condamnarea lui Liviu Vâclea. Autorul principal al faptelor, Theodor Stolojan, zburdă în libertate si ne tine predici despre liberalism si lupta împotriva coruptiei, după care, extenuat, sparge geamuri cu capul. În februarie 1991, Biroul de Turism pentru Tineret a fost reorganizat si transformat în „Compania Autonomă de Turism pentru Tineret” SA, preluînd activul si pasivul societătii mamă. După un timp, „Compania Autonomă de Turism pentru Tineret” SA a luat denumirea de „Biroul de Turism si Tranzactii”, iar în cele din urmă a revenit la denumirea initială – BTT. Prin Hotărîrea de Guvern nr. 91 din 4.02.1991, semnată de premierul Petre Roman si avizată de ministrul de Finante Theodor Stolojan, „Compania Autonomă de Turism pentru Tineret” SA a fost transformată în societate comercială. Noua societate prelua întregul patrimoniu al BTT, compus din terenuri, hoteluri, vile, baze sportive etc. La 7 zile după înfiintarea SC „Compania de Turism pentru Tineret” (CTT), s-a asociat cu Elena Stolojan (sotia ministrului de Finante de atunci, Theodor Stolojan), patroana SC „Dragon Medical Complex” SRL. CTT a participat la respectiva asociere cu Baza de Agrement Băneasa, de pe malul Lacului Băneasa, cu întregul patrimoniu, inclusiv terenul. În cursul anului 2004, Elena Stolojan s-a retras din SC „Dragon Medical Complex” SRL, cesionîndu-si actiunile în schimbul unei sume de ordinul mai multor milioane de dolari. În cursul lunii noiembrie 1992, premierul Theodor Stolojan a dat Complexul Turistic „Herăstrău” la SC CTT SA, unde Elena Stolojan era actionar. În februarie 1991 (momentul înfiintării SC „Compania de Turism pentru Tineret”)

întregul capital era de stat. La data de 23 iulie 1992, mai multe persoane fizice si juridice au devenit actionare la CTT SA, într-un cuantum de 13% din actiuni, restul de 87% detinîndu-le, în continuare, statul. La data de 10 noiembrie 1992, premierul Theodor Stolojan a semnat Hotărîrea de Guvern nr. 718/1992 privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 91/1991, referitoare la înfiintarea SC „Compania de Turism pentru Tineret” SA. Prin acea Hotărîre de Guvern s-a prevăzut majorarea capitalului social al SC CTT SA si întregirea patrimoniului SC „Compania de Turism pentru Tineret” SA cu Complexul Sportiv Turistic si de Agrement Herăstrău. În numai 2 luni de zile, actiunile Elenei Stolojan au crescut ca valoare de peste 25 de ori, prin împroprietărirea firmei de către sotul său cu o parte din Parcul Herăstrău. Punem la dispozitia lui Traian Băsescu cópiile Hotărîrii nr. 1 din 4.02.1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 23.02.1991, si Hotărîrii nr. 718 din 10.11.1992, publicată în Monitorul Oficial nr. 307 din 27.11.1992, pentru a solicita Parchetului General si DNA cercetarea aspectelor semnalate de noi. Dacă Băsescu va lua atitudine, avem motive serioase să considerăm că cele două institutii nu sînt instrumente în mîna lui pentru santajarea si constrîngerea adversarilor politici. BĂieTii cu Ochi AlbaStri Un golan nasol: primarul Marghiol Fostul primar al comunei constăntene Ciocîrlia, tărănisto-pedistul Nicolae Marghiol, este un infractor si un golan. Prezent la Tribunalul Constanta, la un nou termen al procesului penal intentat împotriva lui, Marghiol a făcut ca toti dracii, înjurînd si îmbrîncind ziaristii aflati pe holurile Palatului de Justitie. Reamintim faptul că Marghiol a fost trimis în judecată si condamnat în primă fază la 6 luni de închisoare, întrucît, în perioada ultimului său mandat de primar, a folosit banii primăriei în scopuri personale, achitînd cu ei avansul la o bancă, prejudiciul ridicîndu-se la peste o jumătate de miliard de lei vechi. Banii au fost luati de la gura oamenilor din Ciocîrlia, respectiv din sumele destinate ajutoarelor sociale pentru încălzire. Dar cum Justitia la noi este strîmbă, iar orice infractor are dreptul să se folosească de orice chichită legislativă pentru a scăpa de pedeapsă, si Nicolae Marghiol a făcut recurs. Asa după cum ne-am învătat deja, magistratii constănteni fac tot ce le stă în putintă pentru a-i face scăpati pe cei certati cu Legea – ei au stabilit un nou termen în procesul lui Marghiol. Acesta, un cocos pintenog sărit de 70 de ani, întrebat de reprezentantii presei, nu a mai stat pe gînduri si i-a pleznit pe ziaristi, adresîndu-le cuvinte injurioase. Nu a fost singur în actiunea de linsare a ziaristilor, ci împreună cu sotia sa, coana Efimita Marghiol, care a sărit ca o nebună să-si apere sotul. A început să dea cu pumnii în unul dintre cameramani, care si-a permis să îl filmeze pe sotul său. Într-un sfîrsit, au intervenit politistii, care i-au potolit pe cei 2 bătrîni artăgosi, scotîndu-i de pe holurile Palatului de Justitie. Acest Marghiol este un infractor periculos, care, desi are doar 7 clase, a reusit să-i păcălească pe locuitorii Ciocîrliei, devenind primarul comunei datorită butoaielor de vin de la ferma sa. În prezent, infractorul se află sub protectia PD-L si a Piticului Electrocutat si

va candida la un nou mandat de primar si, de aceea, nu ne mai miră de ce nu a fost băgat la puscărie pînă acum, desi există numeroase dovezi ale hotiilor sale. Despre alte matrapazlîcuri ale fostului primar tărănisto-pedist al Ciocîrliei vom mai scrie. Pînă atunci, constatăm că tupeul primarului Marghiol este unul fără margini, direct proportional cu jaful practicat pe durata mandatelor sale de edil al Ciocîrliei. VLAD TEPES Într-o Declaratie către Înalta Curte de Justitie din Londra, Printul Mostenitor al Casei Regale de Hohenzollern, Karl Friedrich, acuză: RADU DUDA ESTE UN IMPOSTOR! Eu, Karl Friedrich, Print Mostenitor de Hohenzollern, cu domiciliul în D72481 Sigmaringen, Postfach 12 29, Germania, declar următoarele: 1) Fac această mărturie în numele inculpatilor implicati în audierile acestor proceduri. Faptele declarate în această mărturie îmi sînt cunoscute si sînt adevărate. 2) Casa de Hohenzollern-Sigmaringen este una dintre Casele conducătoare din Germania. Sediul este Castelul Sigmaringen. Tatăl meu, Alteta Sa Friedrich Wilhelm (Fürst), este conducătorul Casei de HohenzollernSigmaringen. 3) În toate momentele relevante acestei proceduri, atît înainte, cît si după 5 august 2004, am fost autorizat să vorbesc în numele si să reprezint Casa de Hohenzollern-Sigmaringen. 4) Mă refer la scrisoarea prezentată ca dovadă PK1. Această scrisoare, datată 5 iulie 2004, a fost trimisă de mine lui Radu Duda. Confirm faptul că am fost autorizat de Fürst să trimit această scrisoare si că întreg continutul acestei scrisori este adevărat. 5) Confirm în continuare faptul că Fürst împreună cu mine am devenit din ce în ce mai îngrijorati de activitătile lui Radu Duda, în modul descris în scrisoare. Neprimind nici un răspuns de la Radu Duda privind cererea mentionată în scrisoare si observînd pagubele neîntrerupte pe care le cauza, Fürst împreună cu mine l-am autorizat pe avocatul familiei, domnul Otto Haberstock, să organizeze o Conferintă de Presă în Bucuresti, unde pozitia familiei în această chestiune să fie formulată de domnul Bradley Johnson. 6) Conferinta de Presă a avut loc conform programării. Voi adăuga faptul că cea mai sinceră dorintă a Fürst-ului si a mea a fost că această conferintă trebuia să se desfăsoare într-o manieră cît mai discretă - asa cum am mentionat în scrisoarea din 5 iulie 2007. Acest lucru a devenit imposibil. 7) Mă refer, de asemenea, la o scrisoare pe care le-am trimis-o avocatilor lui Radu Duda în 16 iunie 2005 (copia atasată la PK2). Carter Ruck a răspuns acestei scrisori, spunîndu-mi doar că ei nu doresc să corespondeze pe această temă. 8) Am văzut Urkundele prezentat de Radu Duda prin reprezentantul său la Conferinta de Presă din 5 august 2004. Acesta este un document fals. Pe lîngă alte lucruri, emblema familiei prezentă în document nu este

emblema corectă a Casei de Hohenzollern-Sigmaringen. Faptele prezentate aici sînt adevărate. 24 oct. 2007 Printul Karl Friedrich de Hohenzollern

Scrisoare din Sigmaringen Domnului Radu Duda Dragă Radu, Am primit informatii în ultimele luni cum că ai folosit numele familiei noastre. Fiul meu Karl ti-a scris pe 5.07.2004 despre acest subiect si te-a rugat să încetezi să mai folosesti numele familiei în continuare. Din păcate, trebuie să auzim din diferite surse si să vedem în presă că se pare că nu ai nici o intentie să încetezi comportamentul acesta ilegal si, mai mult, să pretinzi că ai fost adoptat de mine. Voi folosi această ocazie pentru a declara pentru ultima dată că: * Nu ti-a fost niciodată acordat dreptul să folosesti numele familiei noastre în mod legal. * Nu ai fost adoptat niciodată de mine sau de vreun membru al familiei mele. Mi-au fost arătate documente (în special un document intitulat Urkunde) care ti-ar conferi dreptul să folosesti numele familiei noastre si care are o semnătură asemănătoare cu a mea. Acestea sînt, indubitabil, falsuri. As vrea să îti cer cu această ocazie să încetezi definitiv folosirea pe viitor a numelui familiei noastre, sub orice formă. Dacă acest lucru nu se va întîmpla, familia mea va initia procedurile legale împotriva ta. Printul Friedrich Wilhelm de Hohenzollern

Recunoasteti personajele din fotografie? Doi securisti cu fată umană: Nicolae Ulieru si Ilie Merce. Priviti cu atentie gestul deputatului PRM, care parcă spune: „Vezi degetul ăsta? Am să i-l bag lui Virgil Asztalos Măgureanu drept în fund!“.

Vasile Blaga a slăbit aproape 10 kg Fostul ministru de Interne Vasile Blaga (senator PD-L) a slăbit aproape 10 kg, datorită unei retete alimentare foarte riguroase. Si Traian Băsescu a slăbit, dar din cu totul alte motive… Ecouri după desfiintarea CNSAS MIRCEA DINESCU L-A SANTAJAT PE TRAIAN BĂSESCU Desfiintarea CNSAS de către Curtea Constitutională este o măsură justă, aceasta fiind o institutie bugetivoră, o armă de teroare si santaj, care a învrăjbit întreaga societate românească. Curtea Constitutională a luat această decizie din ordinul lui Traian Băsescu, care vizează atingerea mai multor scopuri: 1) Abaterea atentiei opiniei publice de la cazul Omar Hayssam, scandal în care Traian Băsescu este implicat prin punerea în aplicare a diversiunii răpirii ziaristilor, scoaterea ilegală din tară a sirianului si însusirea unei părti importante din averea acestuia, care a fost estimată la aproximativ 2 miliarde de dolari. 2) Eliminarea lui Mircea Dinescu din CNSAS, întrucît relatiile dintre cei doi s-au deteriorat. Asa după cum se stie, Mircea Dinescu a pierdut conacul din localitatea Cetate (jud. Dolj), care a fost revendicat de mostenitorii legali. În timpul procesului, Dinescu a cerut ajutorul lui Băsescu. Chiriasul

de la Cotroceni a refuzat să-l ajute, ceea ce l-a nemultumit pe poetul din Slobozia. Pentru a-l constrînge pe Băsescu, Dinescu i-a comunicat că va publica dosarul de Securitate al unui înalt prelat ortodox, prieten al lui Băsescu. Actiunea de santaj încercată de Dinescu l-a înfuriat pe Băsescu, care, după cum se vede, l-a sanctionat sub o formă mascată. 3) Mircea Dinescu are cunostintă despre mai multe persoane din anturajul lui Traian Băsescu si Theodor Stolojan care au colaborat cu Securitatea si exista riscul ca acesta să facă public ceea ce cunoaste. 4) Traian Băsescu speră să cîstige ceva capital politic si din această diversiune. Prin declararea Legii Ticu Dumitrescu drept neconstitutională, Băsescu a aruncat în curtea guvernului o bombă. La presiunea asa-zisei „societăti civile”, guvernul este obligat să găsească o solutie de rezolvare a situatiei create. În functie de directia în care se va înclina balanta, Piratul va actiona adoptînd postura „salvatorului”. Adevaratul Serviciu Român de InformAtii

Starea sănătătii marelui pictor Sabin Bălasa

Marele pictor Sabin Bălasa a fost operat joi, 7 februarie 2008, la Clinica de microchirurgie cardiovasculară a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă din Constanta, de o echipă condusă de renumitii chirurgi Vasile Sîrbu si Mircea Pătrut. Operatia a durat 4 ore, echipa Pătrut-Sîrbu extirpîndu-i pacientului o tumoare situată pe peretele toracic si care cuprindea si ultimele 3 coaste, avînd o dimensiune de 15/30 cm. În prezent, Sabin Bălasa, în vîrstă de 75 de ani, se află internat la reanimare, după ce i-a fost extirpată tumoarea, precum si cele 3 coaste. Situatia pacientului este stabilă, desi medicii sînt rezervati în privinta evolutiei generale de sănătate, avînd în vedere vîrsta acestuia. Domnul Radu Comănici, presedintele Filialei Judetene Constanta a Partidului România Mare, l-a vizitat pe maestrul Bălasa, ducîndu-i un buchet de flori si niste fructe din partea domnului Corneliu Vadim Tudor, prietenul său de-o viată. Maestrul Bălasa i-a multumit pentru urări si l-a rugat pe dl. Comănici să-i transmită domnului Vadim să stea linistit, că se va face bine. Era foarte bucuros pentru vizită, spunîndu-i că adevăratii prieteni se cunosc în astfel de situatii. Dl. Sabin Bălasa i-a spus domnului Radu Comănici că este nevoie de Corneliu Vadim Tudor si că a venit timpul ca România să fie condusă de Tribun, reprezentant de seamă al Nationalismului Luminat. Pictorul era optimist si

a spus că de-abia asteaptă să se facă bine, pentru a fi alături de domnul Vadim. Domnul Radu Comănici a rămas să tină legătura permanent cu maestrul Bălasa si a vorbit, în prezenta celor 2 copii ai pictorului, cu conducerea spitalului. Aceasta a promis că va avea grijă ca lui Sabin Bălasa să i se acorde atentia si îngrijirile medicale cuvenite. Pictorul se află acum internat singur într-o rezervă. Maestrul a ajuns la Constanta miercuri, după ce a vizitat mai multe clinici din Franta si China, unde i s-a recomandat echipa de la Constanta, considerată de medicii din întreaga lume drept cea mai bună echipă de medici chirurgi care operează pe cord. Catalin Boboc, Presedintele Filialei Judetene Constanta a OTRM Noi informatii despre boala lui Traian Băsescu Asa după cum ne-au informat sursele noastre din PD-L, Traian Băsescu suferă de o boală generalizată, care îi produce periodic crize, manifestate prin tremurături, acestea ducînd la pierderea controlului asupra organismului. Sursele noastre ne-au precizat că pentru a stopa manifestarea acestor crize în momentul aparitiilor publice, dozele medicamentoase administrate lui Băsescu sînt duble. Se observă, la semnarea documentelor, o concentrare asupra mîinii, pentru evitarea tremuratului. Boala are legătură cu sistemul osos, ceea ce îi dă uneori groaznice dureri lombare. Medicii l-au avertizat că o eventuală interventie chirurgicală poate declansa un cancer generalizat. O nouă si ordinară diversiune a SIE „România liberă“ apartine de trustul german de presă WAZ (Westdeutsch Allgemeine Zeitung), al cărui reprezentant de frunte în România este Dan Adamescu. Acesta a fost cadru al DIE înainte de decembrie 1989 si a lucrat pe spatiul german. Ca orice trust mare de presă din vest, si acesta este folosit de Serviciile de Informatii externe ale tării respective, în spetă Germania, în diverse combinatii si jocuri operative. Acest trust este încadrat si cu ofiteri de specialitate ai institutiilor respective. În permanentă, BND (serviciul de spionaj al Germaniei), a fost coordonat de CIA, fiind, de fapt, o creatie a acesteia după al II-lea război mondial. Lucrînd pe spatiul german, Dan Adamescu, ca spion român, a intrat în legătură cu serviciile de contraspionaj ale tării respective, existînd chiar posibilitatea ca acesta să fi fost atras de partea lor. A nu se uita nici faptul că cei mai multi ofiteri care au defectat (au trădat) România, lucrînd apoi pentru CIA, au făcut-o în Germania: Pacepa, Liviu Turcu, Iacobescu s.a. Este clar că articolul din „România liberă“, de vineri, este o diversiune împotriva presedintelui PRM pusă la cale de SIE, în cooperare cu CIA, avînd aprobarea lui Traian Băsescu.

o Întrebare pe zi: Este adevărat că marti seara, în jurul orelor 18, cînd consilierii si băietii din gardă au încercat să-l convingă pe Traian Băsescu să participe la Gala Fundatiei Omenia, de la Atheneul Român, si să-si respecte, astfel, promisiunea făcută Patriarhului Daniel – chiriasul de la Cotroceni era atît de beat încît bietii oameni nici măcar n-au putut să-l ridice de pe scaun? Ministrul de Interne Cristian David se află în vizită la Washington, timp de o săptămînă. Care e scopul vizitei? Betivanul National îsi face nevoile în fundul Curtii… Printr-o Decizie a Curtii Constitutionale s-a stabilit că Norica Nicolai nu poate fi ministrul Justitiei. De ce? Fiindcă asa vrea muschii Piratului, care ia paralizat de frică pe cei 9 membri ai Curtii. Noi credem, totusi, că lucrurile au fost împinse mult prea departe…

Recunoasteti personajele din fotografie? Acestia sînt trei dintre cei mai cunoscuti gangsteri ai judetului Gorj. De la stînga la dreapta: Ilie Morega, Toni Greblă si Nicolae Mischie. Dacă minerii si ceilalti locuitori ai judetului respectiv sînt săraci – asta se datorează si celor trei banditi. Ultima orĂ A murit congresmanul SUA Tom Lantos Presedintele Comisiei de Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor si singurul supravietuitor al Holocaustului ales în Congresul american, Tom Lantos, a încetat din viată luni, 11 februarie 2008. Consilieri din Congresul de la Washington au anuntat că acesta a fost răpus de un cancer esofagian. Tom Lantos, în vîrstă de 80 de ani, a anuntat încă de la începutul anului că se retrage din viata politică din cauza problemelor de sănătate. Binecunoscut în România, unde a venit de mai multe ori în vizită, Tom Lantos, evreu maghiar, a luptat pentru neacordarea clauzei natiunii celei mai favorizate tării noastre, invocînd, în Congresul american, nerespectarea drepturilor omului în România, în privinta minoritătii maghiare. Desi a cerut autonomia Transilvaniei si a fost un dusman declarat al poporului român, sentimentele noastre crestinesti ne îndeamnă să spunem „Dumnezeu să-l ierte“.

Încă un „tun“ dat de Mircea Băsescu pe Litoral

Încep să iasă la iveală matrapazlîcurile fratelui lui Pazvante Chiorul, Mircea Băsescu. Revenim cu noi amănunte despre terenul de 2 hectare, care este situat pe malul Lacului Techirghiol si care îi apartine lui Mircea Băsescu. Asa după cum precizam si în vara anului 2007, Mircea Băsescu a reusit să obtină un teren în suprafată de 8.642,17 metri pătrati, precum si trecerea acestuia din extravilan în intravilanul localitătii Techirghiol. Terenul este situat pe malul lacului si se învecinează cu cealaltă suprafată detinută de fratele Chiriasului de la Cotroceni, care se întinde pe 10.756,96 metri pătrati. Cele două terenuri sînt flancate de un teren apartinînd fostului primar al orasului Techirghiol, Petre Nicolae, si de un luciu de apă, cunoscută de localnici drept „prima baltă”, loc de o frumusete rară si care a atras atentia investitorilor români si străini. Desi în Hotărîrea Consiliului Local Techirghiol nr. 6 din 31 ianuarie 2007 se precizează clar că pe terenul de aproape 9000 de metri pătrati se vor construi de către SC „MB Consult Company” SRL case de vacantă si dotări complementare, hrăpăretul Mircea Băsescu vrea să schimbe destinatia stabilită initial si pentru care are aviz de constructie. De la sursele noastre din cadrul Primăriei Techirghiol am aflat că fratele lui Traian Băsescu vrea să construiască un club exclusivist la Techirghiol, tinînd cont de faptul că în zonă îsi desfăsoară activitatea mai multi cetăteni francezi si, de asemenea, de dorinta militarilor americani de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Terenul este deocamdată concesionat, urmînd ca, după ce se va asfalta drumul de acces spre această zonă, drum care arată oricum mai bine decît strădutele inundate din orasul Techirghiol, si după ce acesta va fi racordat la sursele de alimentare cu apă si energie electrică, să fie cumpărat de Mircea Băsescu. Asa după cum spun sursele noastre, pretul unui metru pătrat de pămînt în această zonă valorează acum 70 de euro (adică 700.000 de euro), ajungînd, la finalizarea lucrărilor, la 300-350 de euro. Asadar, prin prostirea majoritătii consilierilor locali din Techirghiol, mafiotul Mircea Băsescu va avea cel mai modern club de fite din România, unde o cafea va costa cît jumătate din salariul unui amărît de profesor. Probabil, inimos cum îl stim, unchiul Mircea s-a gîndit la nepotica Elena, care, fitoasă după cum o stie o tară întreagă, va avea unde să se zbăntuie în voie, arătîndu-le celor care vor să o asculte cîte stie ea despre politică.

Si pentru ca tacîmul să fie complet, la lansare va fi prezentă si Nuti Udrea, care le va tine prelegeri militarilor americani despre presedintele Norvegiei. VLAD TEPES Politia, în slujba Mafiei Colonelul (r) Emanoil Secu, fost sef al Serviciului Economic din cadrul Politiei Sectorului 1 al Capitalei, i-a protejat pe primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, si pe secretarul Primăriei, Bogdan Grigorescu, în schimbul unor avantaje materiale consistente (terenuri si case pe numele fiicelor si rudelor sale apropiate). Fostul colonel a tinut la sertar următoarele dosare penale ce îi privesc pe cei doi: DP 469/P/2006 si DP 17042/P/2006, constînd în abuz în serviciu si refuz de punere în posesie. După îndepărtarea din Politie, în cele două dosare penale cu mare greutate au început anchetele, iar ofiterii care au în lucru alte dosare ce-i privesc pe cei doi sînt supusi unor presiuni ca urmare a influentelor exercitate de colonelul (r) Emanoil Secu si de chestorul Dumitru Sorescu. Emanoil Secu este văzut frecvent la sediul Politiei Sectorului 1, Serviciul Economic, pentru a extrage date din dosare pe motiv că este trimis de sefii Politiei Capitalei să le rezolve. Ofiterii care se opun sînt amenintati cu diferite pedepse disciplinare (amînarea în grad, destituiri, mutarea la alte organe etc.). Directia „Taxe si Impozite” a Sectorului 1 a înaintat o sesizare privind 4 titluri de proprietate false ce îl vizau pe secretarul Primăriei, Bogdan Grigorescu: comisarul-sef Emanoil Secu a înregistrat-o cu nr. 1092390/04.04.2007, după care, ca să i se piardă urma, i-a dat alt număr, iar Directia „Taxe si Impozite” nu a mai avut posibilitatea să mai găsească dosarul vechi si nici nu a aflat modul de solutionare. Fiind vorba de suprafete mari de terenuri ce trebuiau să fie retrocedate adevăratilor proprietari, Bogdan Grigorescu a folosit stampila Primăriei înainte să aibă calitatea de sef serviciu Secretar Registru, crezînd că poate însela vigilenta salariatilor de la Administratia Financiară. Certificatele de atestare a dreptului de proprietate poartă antetul Prefecturii. Facem apel la organele de cercetare penală si Parchet să verifice numărul de înregistrare 1092390 din 4.04.2007 si să constate modul de solutionare a sesizării Directiei „Taxe si Impozite”. Comisarul-sef Emanoil Secu a scos din tară sume importante de bani ce au apartinut lui Omar Hayssam, prin intermediul fiicei sale, pe ruta România-Slovenia, unde fata a si fost retinută de politia acestei tări. La interventia chestorului Dumitru Sorescu, ea a fost eliberată, împreună cu alti doi indivizi dati în urmărire internatională de INTERPOL. Fiul chestorului Sorescu este actionar împreună cu Omar Mukles (fratele lui Omar Hayssam) la societatea „General Grup” SRL si a gestionat scoaterea din tară a unor sume impresionante de bani ce au apartinut lui Omar Hayssam. Un rol important în aceste ilegalităti l-a jucat Emanoil Secu. Facem apel la toti comerciantii din Sectorul 1 care cotizau lunar la Secu (cine nu cotiza era supus unor controale si presiuni) să se adreseze organelor abilitate. Asa vom demonstra că averea comisarului-sef Emanoil

Secu este de ordinul milioanelor de euro. Zilnic, comisarul-sef Secu intră în Politia Capitalei, unde sotia sa este sefa de cabinet a chestorului Marian Tutilescu (cel care a primit drept spagă de la Stefan Rădulescu o vilă în Drobeta-Turnu Severin). Acesta îi furnizează sotului ei informatii operative din dosarele aflate în cercetare si face trafic de influentă asupra unor ofiteri. Cei care refuză să-i rezolve solicitările sînt sunati de doamna Secu, care, în numele chestorului Marian Tutilescu, solicită ceea ce o interesează. Sursele din cadrul UM 0962 care ne-au semnalat toate aceste aspecte au precizat că nu pot face nimic, întrucît sefii unitătii respective închid ochii si acceptă toate ilegalitătile lui Secu, inclusiv accesul ilegal în cadrul unitătilor Politiei. Ne întrebăm: cum de sotia unui escroc de talia lui Secu lucrează într-un loc unde poate influenta sau intra în posesia unor informatii importante, ce pot modifica desfăsurarea anchetelor în cazuri grave de coruptie? Comisarul-sef Emanoil Secu a musamalizat mai multe dosare de coruptie, printre care cel care îl priveste pe George Copos, cu o evaziune fiscală de peste 70 miliarde de lei, si altul referitor la Gigi Netoiu, cu o evaziune fiscală de aproximativ 15 miliarde de lei vechi. Dacă se verifică week-end-urile si concediile din ultimii ani ale lui Emanoil Secu, va rezulta că el le-a petrecut la hotelurile lui George Copos din Poiana Brasov. Toate ilegalitătile de la Primăria Sectorului 1 au fost musamalizate de Curtea de Conturi. Departamentul Anticoruptie al PRM Efecte ale politicii aberante a lui Traian Băsescu ROMÂNIA VA PLĂTI RUSIEI PESTE 432 DE DOLARI LA 1.000 METRI CUBI DE GAZE Rusia a anuntat că, începînd cu luna aprilie a.c., pretul la gazul metan exportat României va fi cu 15% mai mare. Cu alte cuvinte, cresterea va fi de la 376 de dolari la 1.000 de metri cubi, la 432,4 dolari! Specialistii în domeniu apreciază că această crestere se datorează numai si numai comportamentului aberant pe care Traian Băsescu îl are fată de Rusia. Chiar si actualul presedinte pro-occidental al Ucrainei, Viktor Iuscenko, lasă ,,steagul jos” atunci cînd este vorba de soarta poporului său si urmează să se deplaseze la Moscova pentru a reglementa problema gazelor si a datoriei externe fată de Rusia. Acest Băsescu ne costă cît nu face. Si nu stim cît timp ne va trebui pentru a plăti oalele sparte de el. Dr. Corneliu Vadim Tudor, Vicepresedinte al Senatului României Presedintele Partidului România Mare (Textul Conferintei de Presă de vineri, 8 februarie 2008, a fost difuzat de OTV)

Partidul România Mare a început pregătirile pentru alegerile locale. Primul pas a fost făcut miercuri, 6 februarie, cînd, la Palatul Parlamentului, au avut loc lucrările Biroului Permanent al formatiunii noastre. Cu acest prilej, au fost stabilite sarcinile concrete care revin Comisiei Centrale de Cadre si responsabililor zonali în vederea unei cît mai bune participări la alegerile locale. Domnul senator Gh. Funar, secretarul general al partidului, a fost numit sef al Comandamentului Central de Campanie. Biroul Permanent a hotărît ca ziua de 15 martie să fie termenul-limită pentru definitivarea listelor de candidati ai Partidului România Mare pentru alegerile locale, filialele judetene urmînd să ia măsurile corespunzătoare. O atentie deosebită se va acorda alegerilor pentru functia de primar al fiecărui municipiu resedintă de judet si al Capitalei. Ne propunem să-i batem pe adversari cu propriile lor arme. Apreciez că timpul lucrează în favoarea noastră si că PRM va obtine la alegerile locale cel putin 15%. În acest context, mentionez că, de pildă, în judetele Brasov si Maramures PSD s-a prăbusit la 6% - asa se si explică de ce principalul vinovat pentru această situatie, Mircea Geoană, tot organizează întîlniri în judetul Brasov. Dar, să-i lăsăm pe altii să-si rezolve singuri problemele si să ne vedem de treburile noastre. Am hotărît ca, pînă la sfîrsitul lunii februarie, să-mi reiau deplasările în judete, pentru cunoasterea si lansarea candidatilor. Desi alegerile locale nu seamănă cu cele parlamentare, noi considerăm că există o strînsă legătură între ele si cine va avea un scor bun la locale – va avea un scor bun si la alegerile pentru Parlament, datorită plasării în pozitii-cheie a oamenilor care vor contribui la buna desfăsurare a acestora, la sfîrsitul anului. Am dat mînă liberă filialelor noastre să colaboreze cu toate celelalte formatiuni politice dacă asa ceva este în interesul cetătenilor si comunitătilor locale. Din păcate, Conferinta de Presă pe care am organizat-o în biroul meu de la Senat imediat după terminarea lucrărilor Biroului Permanent a fost boicotată, în mod incalificabil, de Televiziunea Română. Desi TVR a filmat această Conferintă, la editia de stiri de la ora 19 nu s-a difuzat nimic, ceea ce arată cam la ce ne putem astepta, în acest an electoral, de la echipa de ,,elitisti” care a pus stăpînire pe postul public de Televiziune. În comparatie, manifestările altor partide parlamentare sînt reflectate, cu lux de amănunte.

În aceste conditii, ne vedem nevoiti să facem apel la Consiliul National al Audiovizualului pentru a obliga echipa de la TVR să respecte, dacă nu echidistanta politică, normele profesionale si cele ale bunului-simt, măcar propria Lege de functionare. Prea multi ,,catavenci”, ,,gedesisti” si epigoni ai liicenilor si patapievicilor au invadat TVR, care nu e un post particular, ci e un post national, plătit din bani publici. Cum e posibil un asemenea abuz? Cine a permis ca acest grup de comando să pună stăpînire pe Televiziunea Poporului Român, promovînd o politică discretionară si, în multe privinte, antinatională? De ce nu intervine CNA-ul? Ce păzesc Comisiile de Cultură, Artă si Mass-Media din Parlament? În privinta altor evenimente si subiecte, am să fac unele anunturi: 1) Partidul România Mare îsi precizează, din nou, pozitia: desfiintarea CNSAS de către Curtea Constitutională este o măsură justă, fiindcă institutia respectivă era o căpusă parazitară si bugetivoră, o armă de teroare si santaj, care învrăjbea societatea românească. Astăzi, sînt în măsură să dau opiniei publice elemente noi. Curtea Constitutională a luat această decizie la ordinul lui Traian Băsescu, conform poeziei (parafrazate): ,,Băsescu e-n toate: e-n cele ce sînt/ si-n cele ce mîine vor rîde la soare”. În mod concret, Băsescu a urmărit mai multe scopuri, după cum urmează: a) Abaterea atentiei opiniei publice de la cazul Omar Hayssam, scandal în care Traian Băsescu este implicat prin punerea în aplicare a diversiunii răpirii ziaristilor, scoaterea ilegală din tară a sirianului si însusirea unei părti importante din averea acestuia, care a fost estimată la aproximativ 2 miliarde de dolari. b) Eliminarea lui Mircea Dinescu din CNSAS, întrucît relatiile dintre cei doi s-au deteriorat. Asa după cum se stie, Mircea Dinescu a pierdut conacul din localitatea Cetate (jud. Dolj), care a fost revendicat de mostenitorii legali. În timpul procesului, Dinescu a cerut ajutorul lui Băsescu. Numai că acesta a refuzat să-l ajute, ceea ce l-a nemultumit pe poetul din Slobozia. Pentru a-l constrînge pe Băsescu, Dinescu i-a comunicat că va publica dosarul de Securitate al unui înalt prelat ortodox, prieten al acestuia. Actiunea de santaj încercată de Dinescu l-a înfuriat pe Băsescu, care, după cum se vede, l-a sanctionat sub o formă mascată. c) Mircea Dinescu are cunostintă despre mai multe persoane din anturajul lui Traian Băsescu si Theodor Stolojan care au colaborat cu Securitatea si exista riscul ca acesta să facă public ceea ce cunoaste. d) Traian Băsescu speră să cîstige ceva capital politic si din această diversiune. Prin declararea Legii Ticu Dumitrescu drept neconstitutională, Băsescu a aruncat în curtea guvernului o bombă. La presiunea asa-zisei „societăti civile”, guvernul este obligat să găsească o solutie de rezolvare a situatiei create. În functie de directia în care se va înclina balanta, Băsescu va actiona, adoptînd postura „salvatorului”. 2) Ca dovadă că judecătorii Curtii Constitutionale execută ceea ce le porunceste Traian Băsescu este si respingerea nominalizării Noricăi Nicolai la functia de ministru al Justitiei. Ne place – nu ne place, asa cum am acceptat hotărîrea Curtii în privinta CNSAS va trebui să acceptăm si hotărîrea ei în privinta Noricăi Nicolai. Asta-i situatia. Rămîne la latitudinea Guvernului să găsească o solutie. Avertizez că dacă această solutie va însemna prezentarea în Parlament a unui Executiv remaniat, atunci esecul va fi garantat, întrucît Guvernul va cădea. Nu e o tragedie, desigur. A căzut, el, Guvernul Italiei, unde erau personalităti de primă mărime, cum e procurorul Anti-Mafie Antonio di Pietro, darmite un Guvern de adunătură, cu Attila Korodi pe post de taxă de primă înmatriculare – mai curînd de exmatriculare.

3) Partidul România Mare dezaprobă, categoric, Ordonanta de Guvern prin care Călin Popescu-Tăriceanu încearcă să mentină în viată, în mod artificial, CNSAS-ul. Este inadmisibil ce a făcut Tăriceanu! Prin urmare, institutia supremă în ceea ce priveste respectarea Legii fundamentale decide, cu unanimitate de voturi, că Legea Ticu Dumitrescu încalcă, grav, Constitutia si, prin urmare, CNSAS e o institutie ILEGALă, dar vine Tăriceanu, care încearcă să se pună bine cu profitorii si smecherii din auto-intitulata ,,societate civilă” si prelungeste viata acestei autentice pîrghii a ,,politiei politice”. Prin ce? Printr-o Ordonantă a Guvernului! Care Ordonantă, în felul acesta, e mai tare decît Constitutia! Îti stă mintea-n loc cîtă viclenie zace în capul lui Tăriceanu! Mai mult decît atît, dar el îl pune pe ministrul interimar al Justitiei să-mi scrie o adresă oficială, în care mi se cere concursul la elaborarea unei noi Legi, care să salveze de la disparitie CNSAS. Scrisoarea lui Melescanu mi-a venit ieri, la partid. Eu sînt un om civilizat, am citit-o, am analizat-o, dar ceea ce vrea Guvernul nu se poate, mai ales că Melescanu pleacă de la premiza că acest CNSAS încă mai functionează cînd, în realitate, abuziva institutie a murit în clipa în care a murit si Legea în baza căreia functiona. Metaforic vorbind, acestui avorton, CNSAS, i s-a tăiat cordonul ombilical care îl alimenta. Dacă lui Melescanu – care e jurist de profesie si, altminteri, un om cultivat – i se pare logică si normală argumentatia cu care îsi începe scrisoarea, e treaba lui, dar eu mă simt dator să sanctionez această stratagemă incorectă. Am să vă supun atentiei foarte complicata si sireata frază cu care debutează adresa lui Melescanu: ,,Domnului presedinte Corneliu Vadim Tudor, Partidul România Mare. Urmare Deciziei Curtii Constitutionale nr. 51 din 31 ianuarie 2008 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, prin care s-a constatat ca neconstitutională functionarea Colegiului National de Studiere a Arhivelor Securitătii, pornind de la imperativele care au stat la baza înfiintării acestei institutii, Ministerul Justitiei urmează să initieze, cu prioritate, un nou Proiect de Lege care să reglementeze activitatea Colegiului, în acord cu Decizia Curtii Constitutionale, astfel ca noul organism să îsi continuie activitatea în conditii de legalitate” – am încheiat citatul. Asa după cum se vede, Melescanu greseste, de două ori, numele institutiei: nu e Colegiul, ci Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitătii. Nici Legea Ticu Dumitrescu nu e mentionată corect. Dar nu asta e important. Importantă e graba cu care Guvernul Tăriceanu încearcă să-si asocieze partidele politice parlamentare la o scamatorie: dintr-o institutie declarată moartă să nască o altă institutie, vie, care, citez din nou, ,,să îsi continuie activitatea în conditii de legalitate”. Si pînă atunci ce face acest CNSAS? Toacă banii populatiei! Dar, să nu fiu malitios cu Teodor Melescanu, care n-are nici o vină. El a primit ordin de la Tăriceanu să declanseze operatiunea de ,,fardare a mortului”. Am să-i deleg pe domnul deputat Lucian Bolcas si pe doamna senator Verginia Vedinas – ambii de profesie juristi – să reprezinte PRM-ul la întîlnirea care va avea loc joi, 14 februarie, la Ministerul Justitiei. 4) Partidul România Mare se opune, în mod hotărît, căsătoriilor între homosexuali. În acest sens, eu si alti parlamentari PRM am initiat o Lege de modificare a Codului Familiei. Marti, 5 februarie a.c., a fost înregistrat un prim succes la Comisia Juridică a Senatului, care a pus capăt ambiguitătilor, modificînd Art. 1 din Codul Familiei, acesta sunînd astfel: ,,În România,

familia are la bază căsătoria liber consimtită între un bărbat si o femeie”. Eu si colegii mei am avut în vedere considerente de ordin religios, moral, educational, social si, nu în ultimul rînd, medical. Noi considerăm că familia este un dar al lui Dumnezeu si n-are nimeni voie să o batjocorească si să o tîrască în mocirla păcatului si promiscuitătii. Dacă vor să-si pună pirostriile la biserică, miresele cu barbă n-au decît să plece în altă tară, unde moravurile au degenerat, nu să spurce România si să atragă asupra ei mînia lui Dumnezeu, asa cum s-a petrecut cu cetătile biblice Sodoma si Gomora. Noi nu îi urîm pe homosexuali, dimpotrivă, îi compătimim, dar este de datoria noastră să apărăm bunele moravuri si să apărăm mai ales tînăra generatie de anturaje rele. Am văzut că la un mars al homosexualilor era arborată o pancartă pe care scria: „Isus ne iubeste!“ Eroare! Isus nu poate iubi ceea ce urăste Tatăl Ceresc. 5) În legătură cu agitatia unor publicatii, gen ,,România liberă”, pe tema unui infractor prins în Germania, care pretinde că m-ar fi sponsorizat pe mine si PRM-ul, precizez că aceasta e o diversiune penibilă a Serviciilor Secrete de la noi din tară. E ca si cum eu as întreba: ,,A participat ziarul «România liberă» la exterminarea indienilor din America de Nord, sau la invadarea Cehoslovaciei de către URSS, ori la catastrofa de la Cernobîl?“ Dar e de-a dreptul absurd. În ziua de 27 septembrie 2007, eu am trimis o adresă domnului George Cristian Maior (directorul SRI) si domnului Silviu Predoiu (directorul adjunct al SIE) prin care ceream efectuarea unor anchete. Reproduc textul pe care, de altfel, eu l-am publicat în ,,România Mare” si ,,Tricolorul” si l-am trimis, prin Fax, întregii prese, încă de atunci: ,,În atentia domnilor George Cristian Maior (directorul SRI) si Silviu Predoiu (director adjunct al SIE). Stimati domni, vă rog să dispuneti efectuarea unor anchete referitoare la acuzatiile delirante prezentate în Dosarul alăturat, pe care l-a întocmit Justitia din Germania unei bande de spărgători români. Întrucît numele meu si cel al PRM sînt invocate în declaratiile unui oarecare Cornel Salmen, din judetul Bistrita-Năsăud, vă solicit, în mod public, să stabiliti cine se află în spatele acestei diversiuni incalificabile, care reprezintă, în opinia mea, un atentat la siguranta natională. Totodată, vă informez că rezultatele anchetelor pe care veti binevoi a le initia vor fi folosite ca probă la procesul penal intentat de PRM împotriva acestui infractor ridicol, pe care un grup de interese (din tară sau din străinătate) încearcă să-l transforme în personaj de film de suspans. Asadar, s-a ajuns pînă aici?” – am încheiat citatul. După cîteva zile, generalul Silviu Predoiu mi-a răspuns, printr-o adresă oficială, că S.I.E. n-a auzit de un asemenea individ. Este de-a dreptul jenant că Regimul Băsescu se ocupă cu astfel de cacealmale atît de usor de demontat. Cu astfel de minciuni infantile crede Băsescu că poate să compromită un om corect, ca mine? Sau, cine stie, poate că spărgătorul respectiv e vreun bolnav psihic, aflat în criză. În oricare dintre eventualităti, el va fi dat în judecată. Noroc că eu nu-mi pierd, niciodată, simtul umorului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful