You are on page 1of 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al şaselea
Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României privind implementarea programului de asistenţă tehnică
şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil
în valoare de 100 milioane de euro acordat de România
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010,
astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale adiţionale
-------------------------------------------------------------

În temeiul art. 7 şi 81 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele
internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de proiectul celui de-al şaselea Protocol adiţional între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului
de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci
Protocoale adiţionale.

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului celui de-al şaselea Protocol
adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost
modificat prin cele cinci Protocoale adiţionale.

Y:\200\2019\HOTARARI\1924\1924- redactat (ro).docx
2

3. Se aprobă semnarea celui de-al şaselea Protocol adiţional între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului
de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci
Protocoale adiţionale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Tudor Ulianovschi

Y:\200\2019\HOTARARI\1924\1924- redactat (ro).docx
Argumentarea necesităţii cu privire la iniţierea negocierilor şi
aprobarea semnării celui de-al şaselea Protocol adiţional între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de
euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la
27 aprilie 2010, astfel precum a fost modificat prin cele cinci Protocoale
adiţionale
A. Descrierea tratatului
Al şaselea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României
privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro
acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie
2010, astfel precum a fost modificat prin cele cinci Protocoale adiţionale, are
menirea de a modifica Acordul din 27 aprilie 2010.
Proiectul Protocolului menţionat este compus din 4 articole, care modifică
art. 3 - cuantumul contribuţiei, prin extinderea perioadei plătibile, art. 4 -
domenii de cooperare, prin introducere domeniilor noi, eligibile de asistenţa
tehnică şi financiară oferită de Guvernul României, cum este protecţia
mediului şi schimbărilor climatice, sănătate, cultură, aprovizionare cu apă,
sanitaţie şi a apărării naţionale şi a art. 7 - dispoziţii finale, prin extinderea
termenului de valabilitate.
D. Aspect procedural al semnării.
Cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul de bază va fi semnat în
limba română, în două exemplare Nivelul de semnare va fi decis urmare
coordonării suplimentare cu partea română. Semnarea şi intrarea acestuia
urmează să fie realizată cât mai curând posibil.