You are on page 1of 6

Nr.

Categorie Etapa
1 Constructie Certificat urbanism
2 Constructie Certificat urbanism
3 Constructie Certificat urbanism
4 Constructie Certificat urbanism
5 Constructie Elaborarea proiectului
6 Constructie Elaborarea proiectului
7 Constructie Elaborarea proiectului
8 Constructie Elaborarea proiectului
9 Constructie Elaborarea proiectului
10 Constructie Elaborarea proiectului
11 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
12 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
13 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
14 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
15 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
16 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
17 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
18 Constructie Obtinerea avizelor si acordurilor
cerute prin Certificatul de
Urbanism
19 Constructie Autorizatia de Construire
20 Constructie Autorizatia de Construire
21 Constructie Autorizatia de Construire
22 Constructie Autorizatia de Construire
23 Constructie Autorizatia de Construire
24 Constructie Autorizatia de Construire

25 Constructie Autorizatia de Construire

26 Constructie Autorizatia de Construire

27 Constructie Incepere constructie


28 Constructie Receptie

29 Constructie Aviz thenic privind constructii din


domeniul turismului
30 Constructie Aviz thenic privind constructii din
domeniul turismului
31 Constructie Aviz thenic privind constructii din
domeniul turismului
Denumire Depunere Autoritate
Cerere tip pentru emiterea Certificatului de urbanism
Plan de situatie si plan de incadrare in localitate
Extras Carte Funciara
Document de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
Studiu Geotehnic
Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)
Proiect Thnic P.Th
Detalii de Executie D.E.
Autorizatie de constructie
Referatul de verificare M.L.P.A.T
Utilitati

Comisia de Circulatia

Comisia pentru Monumente

Ministerul Culturii si Cultelor

Salubritate

Angentia pentru Protectia Mediului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Inspectoratul de Stat in Constructii

Cererea pentru emiterea Autorizatiei de Construire


Actul doveditor al titlui asupra imobilului
Certificatul de Urbanism
Proiectul faza D.T.A.C.
Avize cerute prin Certificatul de Urbanism
Declartia pe propria raspundere privind lipsa litigiilor pe terenul care
se doreste construirea
Chitanta pentru plata taxei de emitere a Autorizatiei de Constructie

Documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile


necesare cerute prin Certificatul de Urbanism
Anuntare Primaria locala si Inspectoratul de Stat in Constructii
Proces Verbal de Receptie

cererea de solicitare a avizului din partea beneficiarului


Certificatul de Urbanism

Documentatia tehnica de executie-proiect in faza pentru autorizare de


construire
Mentiuni

este nevoie de P.Th toate fazele


pentru arhitecutra, structura, instalatii

pe baza D.T.A.C. si P.Th


energie, apa, canalizare, energie termica, gaze naturale, telefonie,
salubritate, transport urban

de depus in dosar
de depus nu mai vechi de 30 zile
de depus
de depus
de depus
de depus

de depus

de depus

reprezentatnt de la Inspectoratul de Stat in Constructii, reprezentantul


primariei locale sau a Consiliului Judetean, arhitectul si proiectantul
structurii de rezistenta, reprezentantul beneficiarului - diriginte de santier

de depus
de depus

- piese scrise: memoriu succinet pentru fiecare specialitate in parte, date


si indicii care caracterizeaza constructia proiectata
- piese desenate: planul cuprinzand incadrarea in teritoriu la una din
scarile 1:10.000, 1:2.000, 1:1.100, planul de situatie al imobilelor care fac
obiectul avizarii, la scara 1:2.000 sau 1.1.000, 1:500, 1:200, 1:100 dupa
cazare care va priceza: parcela cadastrala pentru care a fost eliberat
certificatul de urbanism, amplasarea tuturor constructiilor care se vor
construi sau care se vor desfiinta accesele in incinta si constructie;
plantatii, spatii verzi, trasee de alimentare cu apa si canalizare, planurile
tuturor nivelurilor, sectiuni care sa cuprinda cota zero, cotele tuturor
nivelurilor, inaltimea acoperisului si pantele acestuia, toate fatadele care
sa cuprinda si cladirile invecinate, dupa caz pentru constructiile alipite
unor imobile existele