You are on page 1of 1

Odbijanje poslovne ponude

Poštovani,

Zahvaljujemo se na Vašoj ponudi za oglašavanje, ali usled već dogovorenih aktivnosti za


ovu godinu, nismo u mogućnosti da je prihvatimo.

Ukoliko se otvori prostor za saradnju, svakako ćemo kontaktirati sa Vama.

Hvala Vam na razumevanju i želim Vam mnogo uspeha u daljoj realizaciji posla.

S poštovanjem,

Ime i prezime
Funkcija
Naziv kompanije