You are on page 1of 1

Raskid poslovne saradnje usled više sile

Poštovani,

Iako je mart vreme kada tradicionalno objavljujemo oglas u Vašem časopisu, a kao što
znate, uvek smo bili zadovoljni i kvalitetom oglasa i efektima koje smo imali, ove godine
ćemo morati da se izvinimo, jer nam budžet, nažalost, ne dozvoljava oglašavanje.

Ukoliko dobijemo potreban budžet, svakako ćemo kontaktirati sa Vama.

Nadam se da ćemo dogodine biti u mogućnosti da nastavimo saradnju.

S poštovanjem,

Ime i prezime
Funkcija
Naziv kompanije