You are on page 1of 4

Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions

Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes


Mòdul 1: Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF4 – Noves tendències de muntatge, P1, Professor: Carlos Marín

MÒDUL PROFESSIONAL 1: MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS

UF4 – NOVES TENDÈNCIES DE MUNTATGE

En aquesta unitat formativa veurem diferents elements tecnològics que van apareixent
en el mercat com mòbils, gadgets tecnològiques, tabletes i electrònica de consum en
general.

Resultats d’aprenentatge:

1. Reconeix noves tendències en l’acoblament d’equips microinformàtics descrivint-ne


els avantatges i adaptant-les a les característiques d’ús dels equips.

Criteris d’avaluació:

1.1. Reconeix les noves possibilitats per donar forma al conjunt xassís-placa base.
1.2. Descriu les prestacions i característiques d’algunes de les plataformes
semiencaixades (barebones) més representatives del moment.
1.3. Descriu les característiques dels ordinadors d’entreteniment multimèdia (HTPC), els
xassissos i components específics emprats en el seu assemblatge.
1.4. Descriu les característiques diferencials que demanden els equips informàtics
utilitzats en altres camps d’aplicació específics.
1.5. Avalua la presència de la informàtica mòbil com a mercat emergent, amb una alta
demanda en equips i dispositius amb característiques específiques: mòbils, PDA,
navegadors, entre d’altres.
1.6. Avalua la presència de la personalització de PC (modding) com a corrent alternatiu
a assemblatge d’equips microinformàtics.
1.7. Realitza documentació específica per al suport a l’usuari.

Continguts

1. Aplicacions de noves tendències en equips informàtics:


1.1. Reconeixement de novetats per al xassís-placa base.
1.2. Ús de barebones per al muntatge d’equips.
1.3. Descripció de les característiques dels ordinadors d’entreteniment multimèdia.
1.4. Descripció de les característiques d’ordinadors d’aplicacions específiques.
1.5. Informàtica mòbil.
1.6. Avaluació de la presència de la personalització de PC (modding).
1.7. Documentar les noves tendències, elaborar guies d’usuari per a l’aplicació
d’aquestes noves tendències.

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
1
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Mòdul 1: Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF4 – Noves tendències de muntatge, P1, Professor: Carlos Marín

ÍNDEX
4. Noves tendències de muntatge ............................................................................... 3
Exercici1 ........................................................................................ 3
Exercici2 ........................................................................................ 3
Exercici3 ........................................................................................ 3
Exercici4 ........................................................................................ 3
Exercici5 ........................................................................................ 3
Exercici6 ........................................................................................ 3
Exercici7 ........................................................................................ 3
Exercici8 ........................................................................................ 3
Exercici9 ........................................................................................ 3
Exercici10 ...................................................................................... 3
Exercici11 ...................................................................................... 4
Exercici12 ...................................................................................... 4
Exercici13 ...................................................................................... 4
Exercici14 ...................................................................................... 4
Exercici15 ...................................................................................... 4

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
2
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Mòdul 1: Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF4 – Noves tendències de muntatge, P1, Professor: Carlos Marín

4. Noves tendències de muntatge

En aquesta unitat formativa veurem diferents elements tecnològics que van apareixent
en el mercat com mòbils, gadgets tecnològiques, tabletes i electrònica de consum en
general.

Exercici1
Què és un HTPC o Media Center?

Exercici2
De quin tipus són les plaques mare dels HTPC? Per què?

Exercici3
Què s'acostuma a utilitzar per a interaccionar amb els HTPC?

Exercici4
Respecte als Media Center, indica si son veritat (V) o mentida (M) les següents
afirmacions:

a. Els HTPC són ordinadors que estan pensats per acompanyar un televisor.
b. Només poden portar instal·lat el sistema operatiu de Microsoft.
c. Solen ser dispositius sorollosos, en especial la seva font d’alimentació.
d. Les plaques base dels HTPC solen tenir els formats MiniATX o MicroATX.

Exercici5
Quina mena d'ordinador és un Barebone?

Exercici6
Com acostumen a ser les caixes dels Barebone?

Exercici7
Quins son els formats més habituals de plaques base per un Barebone?

Exercici8
Busca en alguna botiga online d’informàtica un Barebone que no inclogui
processador, memòria RAM ni disc dur. Busca aquests components que li falten,
verificant que siguin compatibles, i els perifèrics necessaris per a tenir un sistema
complet. Un cop fet, realitza un pressupost complet, indicant preu i nom dels
components trobats.

Exercici9
Fa uns anys, va aparèixer el Smartwatch. Busca informació sobre aquest
dispositiu, indica que és, perquè serveix i quina és la seva situació en el mercat
actualment.

Exercici10
Buscar un equip convertible 2 en 1 d’un preu entre 1000 € i 1500 €. Un cop trobat,
compara les prestacions d’aquest equip amb un equip d’escriptori que podries
obtenir pel mateix preu. Creus que surt a compte comprar un convertible o
apostaries per un equip d’escriptori? Justifica la resposta.

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
3
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Mòdul 1: Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF4 – Noves tendències de muntatge, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici11
Durant l’inici dels Smartphones, Microsoft va treure el sistema operatiu Windows
Phone que estava pensat per aquests dipositius. En l’actualitat ja no es fa servir i
Microsoft ja no hi dóna suport, investiga perquè.

Exercici12
Compara la tauleta iPad Pro amb Xiaomi Mi Pad 4. Indica les característiques de
tots dos i indica també per a quin tipus de públic està destinada cadascuna de les
tauletes. Quina escolliries tu? Raona la resposta.

Exercici13
Si has fet l’exercici anterior, t’hauràs adonat que l’iPad pertany a la marca Apple i
té un preu molt elevat. Busca informació per internet i esbrina perquè els
productes d’aquesta companyia són tant cars.

Exercici14
Busca informació sobre el futur de les memòries RAM DDR5. Quina millora
aporten? Segons les informacions o rumors, quan es preveu que surtin al mercat?

Exercici15
El Samsung Galaxy S9 disposa d’un certificat IP68 i el terminal HTC 10 disposa
d’un certifica IP53. Sabries dir que vol dir aquest certificat? Perquè és diferent en
per cadascun dels terminals?

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
4