You are on page 1of 3

Gan'tHS,ln"*#:.f"fiLoye.

"ln
"."""...*^',^:Trd€:tg,
?jl,rb'Ghd,'M6i''jft
Neydr usA
_.,",,.:::il:L.J*,",t'*f*moi€ihofM,bmGK'udinscmd:md],unau:)
nErnarooj copyddr s€cftd a Rsh6tuseed.

EO Gm
SIowly 0
[r.r E+n
ffits ffi

Eb Bb7
ffi
ffiEF ffi

fools

b1 Fm Bb'7
ffi mt-
|jH Fm
ffi ffi

38
Et Gm

F+-]3qT
-+-
EAE]
'-#t+l

sray, would ir

Ab Eb w7 b7
TIIII EEEtr |:R
ffi ffi ffi ffi

Cm Fm Eb w7 ED
ffi
ffi El+E ffi FI]rc ffi
r-3

fall - ing in

7J- -1

59
Gm Am D7 Gm Am D7 Gm Am D7

:_ll:rn ffiffiffi ffiffiffi ffiffi


f f r Tllr - r - r i

Gm C7 Fm7 *7 Eb Gm
o
ffi ulrl]
ffir F?ftfl ffiffi FI++FI H.+tt

some lhings. . are meant Io be.

Cm ED

FFIfB

Cm Fm
b7 Eb Bb? Eb
ffiF? lj# tm FF+tr
FFFE FIFB _3- ffiffi Fffi

help fall-ing in love you.

60