You are on page 1of 7

EKG

' ' AO 7 LO t/\a^t+


Acs -1 t^"q^ dN Lgtutbid
Wtlat d*wv-P
W^lvtt0ur
vl/Y'wr,r+ ilt^'6'^
qr

,g(q \eacl t '' Av F


2p
r \rrflnA
./r^ur t$r
f*lFri$-
Yea4
.Ft* t r$br'/ ra$w -+ B. & (e,ciL lr?er.
- ?e*6eSa'r*v. "AAta- , ktqa+
.64 ?
),,, t- ke<;L
l-trttrvnn ?-K 1 u,^"*
Vcctv J ai l"e^t L ltrbA*'
?v
orc.\ q$ow@1 P -F
{!y'.art lvr[ol, vw €l'arz,t*.G€.dt CX 3-S)
- 0urrori 4gj ^i
vurn*) *u bhov.:
lr'U/,\UAl,c \lfliv

Ars
-)
tre4 U D< /Mf
9.lv\tlt, -) P
4 tMtltlr9Atrlt
+ -t .

UAp
+ - -)
t -t P-hO
kJk hhar A Vr . Vr. , Vs. V(
LVH y.qa,* Q4av -r F wtenL{*( fl
g-{ H + .tt u1 tr W wa)',. \

\,lo*, da L ,-? @ 1a776"* '-z OMI


l^Jw* 4//tw\6 VAf .

^ \
Wad

.J ,llu !e{d 'N:/d


ffi\r-
v''-
WG
W$
vn
rrcrr'*t

"vv"*t

Aoamar
4
-l

-
kwoprniu

\u;?rt"- n

,1y1;4ouiW +
ta.ovr,.aat

t
-r
+
--, U4 P
tt5tzut
S(eu i
q$o
1I PrWo'ilra Lt) g
k*vOn*z' .g &
j &,H
@ uttu Mwa
llt4 liuraudorn
rb
,zO twrit ttil/,trqth. au,,ulr4a)or Ut doAlr.
'ffi'To tr" \#frdwiu l,x"
vQfdtlil, 4 tlPN. oWWWsT ,,koot(

V.luly.a ,). &'rurc


frdot^ aws ,%t,,,r
q'ckWnlt'
lcqil :) . .. x /n*U, @soo- / w- tu',ll,,J
-Trs;il / vhuut dnur^,t wvem'
qe)Mlnuq Q --> .z
w
4t
VA iuMtn{ >
AgS ka$$du a
o aig >)
"':Tql ,ffi
ftPpulno,an
tflffi';:;ffi' $,
lJtd' &td't
tutn
aff*rm
, nu$vmdp Qri ;>
qdo*{n g Q - ciJa'r'r g<lv"Vwt) z'
o dwu aF{ '> @*d
,auna$u! > au hlov &^qN L ysld,uul
,
6iw4a A tlyuuurludd*'> IDPU)
-

x + datonfx.'
fi-ar,rtor^ >r'LLdcl T A Arv'
,ibry;r1uu1a/r U n.o'. nl";rn?tt c'
N => H 6}^0r NAa'V '

itrtr;l.vL + vtotwtoaY'rg '


a +
^1f,o,r*ranq
"> + PAD

f uto
€&t @
@ qdauh''') I zltutrr/*'tu')
\ugwYr uaunlq't ^'r @ '- 0 t{*iy I
0ww hftor d.r
*^tile
e ndcd^ qcl"
N*wq

'!
unil &
U' @ t{qdtiF
Ur o )xl^r^tw ffiD
\"/4-6yu^
sro (u* ':flWd'ffiJfl* 'troPotrn 4
f*raY 't^t'n"gW
@'et[*
\ i*-t euru\onnl +
o*'
ttrhir / So'dbe ' + 'itod*'
Pctdr',
,fwirn,
' a )tlwvtn'An !*q Aruiv '
gar[i , ut- Lii* '*nl "qet'
vriril.rg o lav,qowq @
-:ni:, '',*!\";;i, *j.:;_q

EKG .
-S$tarr
O, Ol
, .,-,. i'.':,1i. ;:,
9 .!-
PR. r+adnari
I t:,'
,t
9* v\l/€. 4 fttl wde q brva,t tarj
.,.. lri,--;. .il I

;|l

*iqfen l€ad.
grAawla 9lqtrewtifa(
11tl, $

V't
vg

V;
,t

lrAurta Br s,Yrt i';


VT
.1,
Ah.tat t^.oec -a, Ffgi^Al PR 7ar Zo
' '
-.t r-.:..1.1
AV ;-a "

'r ri, *tii"

P d tend" H' ,'palntiF , P .ure^iiv* ttq,ip . r.,!." ..r,-{t"#"

\Ua W4raf
r F -l hrrn4lourr. i.ftnr
l-'dl , : iiri :-a a,: .si". --::' li'IF :rr!:rar+

.,.:-a: ?-i,i.1.".-,:r I
!

du.[}

U{^rrr tc^d I dwo Avt ,ir


W a$, -) Le{b,luufr* W lo4\\ +fg,L f,,>

[u*''t : t I t{m.r.g
ltQJ\m*w I Oalar unn
* I o"r"ri
| fi4eur t,,{A.b
o
AVP

CAv,, ter.".r t^& vr, ad s t4*gp*rlv,a*. Wflrvt ,


Diliqiaa^,ta fk o
DM ?
l[^perr@^n " 9UA, a
E
Nranop.uct (.t f )
hqladv / lu ,
T
Vlqaoqw .

W.^-*, 1*,, lr*o'


tna4'4 /tl,,*.
Vu5u d^d^ , ^ frfsr^/* - \'$'^^
1vq .h Va-ftitua'r"'
Y*v'ttttut -r
-1ve -a-c*rA W.4?*
-Lu"eec\ ow*e., 4 .W€6,'5a+ r WV ceuole""'g w-yws
$'oeWtuv '
tqt*ov' az'6 vercblr -) fu** Ytbooo"" d,t .lw.tk4
- ?rlwv,t ^1 **M vwt vr 1
llrr^rtrn w*?*l- Yl,,,,.t; L^*t' u
'+-&liriifi; laia -1 *fi sa,aA ,uQrk -)
!@
' 9,-$Feeet^ Fr<.€-
luvn9.^
- lo;tu-ac*xs "dnfia, V+vwtus I g*af l*vit't @
-+ qugn wV4N$^u
?-"lI'"^ o
J Lve , Ub , k rh,_n .
'\(*)*

a Eautcal Wry hlr,**, wQ,ak4< II L'dov^'An'r


tAgwnmVovn 9l M#^ dt'ry"$'u
e1 wlattv%t ,ToWf h . *l W
b P^rAot'**-t'
l\ZWt -1 \eM*v, W t-av*-v1 tnXa nggtoyi < ;-1 truf*-rrv, vU'W
t{q 4 loq-* %ut\un\.*,
- YiW ^ JLroer w+.w n/ **.
- l^llt 'zlv tru4r^ritl fr^-
8- tc.,,r^kr ,,rr^*"*

- \yil^ra4 F \.*/az \1v6rr"-or

ful$vwXu crtlt? c44/^

- kanta^'a Wtc$qdt Qr}rwl,a,


$KA dalah yytavd{e*tad ew+ bi ?lav a^CYo't^a
pg,rlgutuh AavorV vollol}t9i u)a\O l9,qat *att pcorla
6vibab pfrub1|gru vgtnpsrd, lW dot^ panpfsat +uaw9
$wosa uh^o y-l€vtaa^?i $ov rsb. Ataut eeg^^ ?vDses, ftipt n4 tlvq qgvivtt 2 Ao Aau /*a^t Aiaato',iv
Agreqah lrrowvrtv cvtq torbe**tx trourh,r( g euara Z% ruutlg Pana Wwteiutlaatq benlawl.
nlgluutNlhat F&u,butuh d*qv w)ro|^er a tervvr4l srgtotlt{ AastoUq
oPhYvtat
tula alivara dayau uotoatgt, -{ utseu^i6 raalotravdiuty /twrru.t zt2o a&o
a n?rrJd9 -t tM.
Prp xropnd lb- rw 8o-8c
YWtvNr
YaqU+ana
- trnfar* viatwa s1 elev,*,i
+Xe4 1 l{.O' l9O 40'%
- \nrfarts fvtauae4 t^.rvr 9'( Egvao.
L >tbo >too
- b(o/f,^ua Wv-toti| td&.v crrabiL (Apfr)

Tqar ,

noa ffintmyolrld
,l,DB
. r{\enqwwtA orrrp, %mnr
-r |laVraqal
-r Ei{-zll,g*r wt?al|rcK
-t O hlr!4qr,t,r w?;
-B
Twaawbti
Atu,rutzi vilz- yda paete,u Aq vup*+en4 thx L
\el t{a* wa*t1A\^aui (Q^'t$rvs^^vr +tlt4hawr
dovav g",telartvt 0 bularu Wa W'P xlta*' ' -
5@e L

Wia
L6ol\tu VSvl
Zbttho
/\ I
trr^^ ftriadde
^n'ornn^n I
4, hryv :zu4$^vv

tftald WV wvu,?levs aln*tavra


l4rrlu/l?Ulom
S?;Muq Wte^A W*tg vue1771i1tth tawp{au t$urp
- ^a7s We % *{gl*ar ta^+ fgdtzar/.,s* atz'*
tadk wtl/lll.lriurvlatvt a.//f\ krrt dtc?*+/;t /ltd,a,,
Y.4./relruVatyt,

- thnh rAteASi caiav Cv.oqqer$ y4t^, aM,u


<leXta pAo^lruVaq **
- Mo'uva bto.fi oWe*g dai eAt.q. Fu cfvwv.tnl+ W* -1 Ww|vh,h^uv6/v + l*h"*' tulwV
alatt +atVn ,qvanAv, jtutt tsdrtrt*4+ U9 tuor -t*4
6e>.V *igitra.r. vTeeiQtF ' AOHf -, A-.rre dufuo?eha,rc
Hf
- ,ehu ygqia$ -4 )V?
Eidta;l,,
t*{t-r,
- or+o?vvu - F.eftqEs lctatto-.
co*niAo7aa6
- ?aroxu)c.tt^t Noc*uvuat 44!tar
dgsPtea
- d)ata et (ailW) ' hc,ulat Whlw, yt@

- ioluaui a*Sui+as vo - AE4.e aav*.^th, 'A[{HP


Wtuwavg
lx*wse( ve lq"l,rt ,lfinrp \Ugf tt**e
V*^ hCl
- qe+ !c;l,at!n - Wr(tvol )awuLg
- Wnryar a\VeWnOan n i
%att )r*y au,\w

*tJ,nu
V-rr+Ua {eavvr\vgVawr
cwlasenj
V\AW cd+ei o,
. Mur cd@da tA6vt C}rrel\rv
- Ahtie ?tllttilwa;n,
-d2m Wruy* Stgtotit^
eAuaa
a,v.t,lrrl.lw
- CWAO11\gq0$0
- d$grya wr
exal$qr
- A?4u+oltul&ar . flgpa*ottueoalg 9I6Mt
re+leq
- Wurl rtvlAlzruvt /aP.to t*ttou, h/uf,,l
' htecr y4111 Atgt€*etov.
b^v\
'V*fufwr^r t{:0tq1a31
- tatti,tovd, ( z ttorths
dgspvrs,
-
- Ybuln&l W ?le*va

- slqra sr, c4tw)

fttf ;t Lwarrr o*a^' Y wtoulf 'Zt/u4lryr

Totalaxsolo
- Diurgtix -l *+trogr*id t I wlqw
- a&. - tuhrb11rr
- e . bW,wv )
- AA,qe*o^ ar*wtl<
/, --

!l
\< t
6 1z ztdtv@qrya
o\
ot7 vvy-vfr$ I
vq"!S r & v,',vrol1"4 t run'A/rrY.,n
f-t I

{re ,^*+ rl€:.S}l F J 'aTrtdttg ts* l*.r* Til


t0' ,aytAatl
d Yn r t:tu e v.t$o W
s*'f, ^rryt

w*ri nr It
u5V@

' lv?1 tv _t"^/un


'wt'
INO . laqvt @ e -ll vW yr/Y\

'v1Y\ "e'Yl -d 111 YP r Hl'-d


ft d t- avq F Hn.t
0 )un-hrr
' Jn'sl ' ./l| , ,n y .rU"'lv\ nw
AVd t4 +
- +
OYr l-
.l. +
5l''\'dlYr"vr ?

J.^r { tr
-P.l T sdo

ft ,t vfrYf,
^{ Ctl-tatq
wtoll DV
-
'(s-t Nl afia a*rs ltp ./vrrvl0
Ay vt47n 'Dn r,zP\L
J- a qnow \u,,tb
-ol ttl*r
t7 ', rr
yfo 6ryqwlarySt
.1ttMr+ lr'4 w -t7a4

t
J4op\
"ltat4trl
v.anfil
:il-a wnr0.H\r
1?a7'.a s'?1 .l
. w. s,r:^h --'/ '* aY?9'
1**, 1W) t _ -i e ,{afln$/^aytat, Ut{.
w^ "llLv'rl
oo:1 ,nut[ gtr,rar\ |
Nt
.d^V Y 1-P"oa\ TAl'
s
v9ivlp t&wOtl
IMV.{rr'/N\A

*'o'l0Anl
Ptfoilldll vil Av/ac{l'P
t'taow '- 51V
-y,yuau'a ?t,t oYw

9>a