You are on page 1of 17

RAPORTUL nr.

5
Misiunea de Monitorizare a Întrunirilor

Perioada de monitorizare: 1 decembrie 2018 – 31 ianuarie


2019 2019
5 februarie 2019

Chișinău 2019
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Toate drepturile sunt protejate. Conținutul Raportului poate fi utilizat și reprodus în scopuri
non–profit și fără acordul prealabil al Asociației Promo–LEX, cu condiția indicării sursei de
informație.

Misiunea de Monitorizare a întrunirilor publice este finanțată de The International Center for
Not-for-Profit Law (ICNL).

Opiniile exprimate în rapoartele publice ale Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă


neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

2
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Cuprins

INTRODUCERE ....................................................................................................................................................... 4

METODOLOGIA DE MONITORIZARE ............................................................................................................ 5

GLOSAR ..................................................................................................................................................................... 6

Situațiile analizate în perioada 1 – 31 ianuarie 2019 ............................................................................. 7

1 – 31 ianuarie 2019. Chișinău. Declarațiile prealabile ale concurenților electorali. ........... 8

26.01.2019. Orhei. Distribuirea materialelor electorale și informarea alegătorilor


(inclusiv despre întrunirea dedicată lansării în campania electorală) de către candidatul
la funcția de deputat a Blocului Electoral ACUM, Valeriu Munteanu ........................................ 10

28.01.2019. Chișinău, Scuarul Catedralei. Lansarea candidaților la funcția de deputat a


Blocului Electoral ACUM în circumscripțiile uninominale din mun. Chișinău ...................... 12

29.01.2019. Chișinău. Lansarea angajamentului în domeniul justiției de către Blocul


Electoral ACUM în fața Procuraturii ...................................................................................................... 13

RECOMANDĂRI................................................................................................................................................... 16

3
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

INTRODUCERE
Promo-LEX este o Asociație Obștească, care are drept scop dezvoltarea democrației în
Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea și protejarea
drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile.

Informația prezentată și analizată în Raport este colectată prin intermediul rețelei


naționale de observatori ai întrunirilor publice care sunt organizați în Misiunea de
Monitorizare (MM).

Raportul nr. 5 este unul intermediar, care are scopul de a prezenta o imagine
nepărtinitoare a modului în care este asigurat și respectat dreptul la întrunire în Republica
Moldova pentru lunile decembrie 2018 și ianuarie 2019.

Obiectivele specifice ale raportului intermediar sunt: diagnosticarea în timp real a


procedurilor de organizare și desfășurare a întrunirilor publice, analiza acțiunilor actorilor
implicați în organizarea și desfășurarea întrunirilor, identificarea tendințelor pozitive și
negative privind aplicarea directă a legii, responsabilizarea actorilor implicați în toate
etapele, prin formularea de concluzii și recomandări.

4
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

METODOLOGIA DE MONITORIZARE
MM nu analizează toate întrunirile care au avut loc în perioada de referință. Întrunirile
monitorizate sunt selectate de către coordonatorul MM, fiind alese întrunirile cu un număr
considerabil de participanți, întruniri care prin caracterul lor ar putea pune probleme de
organizare sau provoacă desfășurarea unor contra-manifestații. Rapoartele de
monitorizare făcute la locul desfășurării întrunirilor, presupun înregistrarea activității
tuturor actorilor implicați în procesul de organizare și desfășurare a întrunirilor publice:
autoritățile administrației publice locale, forțele de ordine, organizatorii și participanții la
întruniri, alte autorități publice relevante, precum și terțe persoane implicate. Standardele
internaționale la care se face referire în acest raport sunt cele care se conțin în Convenția
Europeană a Drepturilor Omului, Recomandările OSCE/ODIHR privind Libertatea
întrunirilor pașnice și jurisprudența CEDO.

Toți observatorii implicați în procesul de monitorizare sunt instruiți în cadrul seminarelor


organizate de către MM Promo-LEX. Concomitent aceștia semnează Codul de conduită al
observatorului național independent Promo-LEX, obligându-se să acționeze operativ, cu
bună credință și în mod non-partizan. Activitatea tuturor observatorilor este coordonată de
echipa centrală a Asociației. Drept surse complementare pentru elaborarea rapoartelor
publice ale MM servesc informațiile oficiale și cele publice, declarațiile actorilor implicați,
precum și alte date și informații obiective din spațiul informațional, care au devenit publice
prin intermediul site-urilor instituțiilor relevante.

MM Promo-LEX nu este un organ de anchetă și nu își asumă obligația expresă de a proba


constatările observate. Cu toate acestea, rapoartele observatorilor sunt însoțite, în măsura
posibilităților, de probe foto și video care pot fi puse doar la dispoziția autorităților de
drept în cadrul unor investigații oficiale, în baza solicitărilor corespunzătoare.

Promo-LEX gestionează platforma web www.monitor.md unde orice persoană poate


semnala evenimente din cadrul întrunirilor publice. Aceste semnalări sunt, de asemenea,
analizate și verificate pentru a putea face concluziile de rigoare.

Expunerea raportului intermediar este sumară și cuprinde doar informațiile obținute până
la data scrierii raportului. Concluziile finale vor fi formulate în cadrul raportului final de
monitorizare. Pentru o mai bună înțelegere a analizei situațiilor, conținutul este împărțit în
trei componente:

- constatări (sinteza situației obținute din rapoartele de monitorizare a


observatorilor, analiza documentelor/ datelor din spațiul public, suprapunerea
declarațiilor actorilor implicați);

- încadrare juridică (analiza succintă a normelor legale naționale, după caz


internaționale, care se aplică situației descrise în constatări și în baza cărora sunt
formulate concluziile);

- concluzii (expunerea subiectivă a echipei de analiză bazată pe constatările expuse


racordate la normele de drept);

5
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Misiunea de Monitorizare își desfășoară activitatea pentru o perioadă de 7 luni, începând


cu data de 1 august 2018. MM Promo-LEX intenționează să prezinte 5 rapoarte
intermediare și un raport final, care va furniza informații generalizate pentru întreaga
perioadă, inclusiv și a 7-a lună de monitorizare.

Misiunea de Monitorizare a libertății de întrunire în Republica Moldova reprezintă o


inițiativă lansată de membrii Asociației Promo-LEX, susținută parțial de către The
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Opiniile exprimate în rapoartele publice
ale Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al ICNL.

GLOSAR
Întrunire - prezenţă temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu
scopul exprimării unor idei sau atitudini.

Întrunire prioritară – potrivit art. 11 al. 4 a Legii nr. 26, prioritară se consideră întrunirea
care a fost notificată înaintea celorlalte.

Întrunire spontană - întrunire ale cărei iniţiere şi desfăşurare reprezintă un răspuns


direct şi imediat la evenimentele din societate şi care, din punctul de vedere al
participanţilor la aceasta, nu poate fi amânată, motiv pentru care procedura ordinară de
notificare nu este posibilă.

Întruniri simultane - întruniri care se desfăşoară în acelaşi loc şi în acelaşi timp, care pot
avea sau nu aceleaşi motive sau scopuri, ai căror organizatori pot avea opinii similare,
diferite sau contradictorii.

Contra-manifestație - întrunire care are un scop și mesaj opuse altei întruniri și care de
obicei are loc în același perimetru cu întrunirea de bază.

Declarație prealabilă – documentul depus de organizatorul unei întruniri la autoritatea


administrației publice locale prin care notifică intenția și condițiile de desfășurare a unei
întruniri.

Drept preferențial – dreptul autorității prevăzut de art. 5 al. 3 a Legii 26, ca în cazul
desfăşurării unor acţiuni oficiale să declare închise temporar accesului publicului anumite
locuri care, în mod obişnuit, sânt deschise accesului nelimitat al tuturor persoanelor.

Pentru detalii referitoare la modul de organizare a întrunirii, precum și lista tuturor


noțiunilor referitoare la întruniri, poate fi accesat Ghidul cu privire la organizarea și
desfășurarea întrunirilor.1

1 https://promolex.md/wp-content/uploads/2017/06/doc_1233075038.pdf

6
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Situațiile analizate în perioada 1 – 31 decembrie 2018


În perioada lunii decembrie 2018, Rețeaua de Monitori au monitorizat 5 întruniri publice
care au fost organizate în mun. Chișinău și mun. Bălți. Dintre acestea, două întruniri au fost
organizate sub formă de flashmob (numărul de participanți a fost de până la 50 de
persoane), iar alte 3 întruniri au adunat până la 200 de participanți. Din cele 5 întruniri
monitorizate de Promo-LEX, două întruniri au avut un caracter politic de susținere sau
împotriva anumitor partide politice. Alte două întruniri au avut un caracter de
comemorare, iar o întrunire a avut un caracter de protest.

Misiunea de Monitorizare nu a sesizat întruniri care ar fi depășit cadrul legal, atât ca


urmare a acțiunilor sau inacțiunilor participanților la întruniri, sau din partea organelor de
forță și administrației publice locale. Întrunirile monitorizate au avut un caracter pașnic, iar
acțiuni agresive din partea participanților nu au fost identificate.

7
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Situațiile analizate în perioada 1 – 31 ianuarie 2019

1 – 31 ianuarie 2019. Chișinău. Declarațiile prealabile ale concurenților electorali.


Constatări:

 În luna ianuarie 2019, mai multe formațiuni politice înscrise în cursa electorală,
pentru alegerea parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019, au depus
la Primăria Chișinău 19 declarații prealabile privind desfășurarea întrunirilor.
Dintre acestea, în 9 declarații prealabile notifică câte o singură întrunire.
 În celelalte 10 declarații prealabile, perioada indicată de desfășurare a întrunirilor
variază de la 2 săptămâni până la 12 luni (tot anul 2019). Prin aceste 10 declarații
au fost notificate în total 130.645 de întruniri publice cu durata totală de 1,58
milioane de ore.
 Cele mai multe întruniri au fost notificate de Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova (PSRM) care printr-o singură declarație prealabilă, depusă la data de
15.01.20192, a notificat desfășurarea a 117.962 de întruniri (câte 338 de întruniri
zilnic), în 338 de locații din mun. Chișinău, de la 17 ianuarie până la 31 decembrie
2019, în intervalul de timp 0900-2100. În scopul dezbaterii libere și democratice a
problemelor cu care se confruntă cetățenii municipiului Chișinău, numărul maxim
de participanți la o întrunire a fost declarat de 50 de persoane.
 În luna ianuarie 2019, reprezentanții Blocului Electoral ACUM a depus 9 declarații
prealabile privind desfășurarea întrunirilor publice, în perioada 12 ianuarie–31
decembrie 2019, în 68 de locații. Prin urmare constatăm notificarea organizării a
12.418 de întruniri.
 Partidul Democrat din Moldova (PDM) a notificat desfășurarea a 268 de întruniri,
reprezentanții Partidul Politic „Democrația Acasă” – 2 întruniri, iar Partidul Politic
„Șor” și Candidații independenți Artur Croitor și Călin Vieru - câte o întrunire.
 Numărul notificat de întruniri de către concurenții electorali în luna ianuarie 2019
depășește de 6,4 ori numărul de întruniri notificate pe tot parcursul anului 2018
(20.389 de întruniri publice, prin intermediul a 813 declarații prealabile).
 Numărul de întruniri declarate de formațiunile politice în luna ianuarie 2019
(130.654 de întruniri publice prin 19 declarații prealabile) este aproape egal cu
numărul tuturor întrunirilor declarate în mun. Chișinău în ultimii 8 ani. În perioada
anilor 2011-2018 în mun. Chișinău au fost notificate în total 131.313 de întruniri
publice prin intermediul a peste 6 mii de declarații prealabile.

2 https://bit.ly/2WLOkUf

8
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Sinteza datelor din declarațiile prealabile depuse de concurenții electorali la Primăria mun.
Chișinău, în luna ianuarie 2019
Declarații Locuri Întruniri Total ore
Organizator Zile indicate
prealabile indicate notificate notificate
PSRM 2 350 339 117.963 1.415.553
Blocul Electoral ACUM 9 1.473 68 12.418 2.486
PDM 3 59 10 268 1.676
PP Democrația Acasă 1 1 1 1 2
Ion Leașcenco, Anatol
Ursu, Oleg Chicu
(candidați din partea PP
Democrația Acasă) 1 1 1 1 12
PP ȘOR 1 1 1 1 1
Artur Croitor 1 1 1 1 4
Călin Vieru 1 1 1 1 1
Total 19 1.887 422 130.654 1.584.759

Încadrarea legală
 Conform art. 10 a Legii privind întrunirile, orice persoană care intenționează să
desfășoare o întrunire notifică în scris, printr-o declarație prealabilă, autoritatea
administrației publice locale cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării
întrunirii. Ultima va înregistra declarația prealabilă şi va elibera organizatorului o
copie ștampilată a acesteia, care trebuie să conțină numărul, data şi ora de
înregistrare a declarației.
 Totodată potrivit art. 11 al aceleiași Legi, dacă mai mulți solicitanți au depus
declarații prealabile cu privire la organizarea unor întruniri în același loc şi în
același timp, organul abilitat al APL organizează o ședință, cu participarea tuturor
solicitanților, pentru a găsi soluția potrivită privind desfășurarea tuturor
întrunirilor simultane. Iar în cazul când nici unul dintre solicitanți nu acceptă să
modifice ora, locul sau forma de desfășurare a întrunirii, prioritate la desfășurarea
întrunirii are organizatorul care a depus primul declarația prealabilă.

Concluzii:

 Utilizarea abuzivă a procedurii de notificare a întrunirilor face dificilă executarea


atribuțiilor de către administrația locală care nu va cunoaște exact dacă întrunirea
se va desfășura sau nu. Prin urmare, devine dificilă și asigurarea ordinii publice
(asigurarea prezenței zilnice a forțelor de ordine în toate locațiile anunțate de
organizatori implică cheltuieli financiare nemotivate).
 Utilizarea abuzivă a procedurii de notificare duce la anularea utilității practice a
acestei proceduri care constă în înștiințarea autorităților publice pentru ca acestea
să întreprindă măsurile necesare pentru desfășurarea întrunirii, inclusiv asigurarea
ordinii publice. Prin urmare, notificarea unui număr ireal de mare de întruniri nu
servește nici organizatorilor nici autorităților și doar prezintă inconveniențe de
poluare informațională.

9
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

 Un alt aspect negativ al utilizării abuzive al procedurilor de notificare este


excluderea sau împiedicarea organizatorilor care realmente doresc să desfășoare o
întrunire în locurile în care anterior au fost notificate de către un alt organizator
care nu va desfășura întrunirea în locul și timpul declarat. Totodată, formal, în caz
de existența a unor declarații din partea altor organizatori ai întrunirilor, aceștia vor
trebui să accepte efectele legii în ceea ce privește prioritatea declarațiilor
anterioare.

26.01.2019. Orhei. Distribuirea materialelor electorale și informarea alegătorilor


(inclusiv despre întrunirea dedicată lansării în campania electorală) de către
candidatul la funcția de deputat a Blocului Electoral ACUM, Valeriu Munteanu
Constatări:

 La data de 26.01.2019, în jurul orei 10.00, în or. Orhei, Valeriu Munteanu, candidat la
funcția de deputat al Blocului Electoral ACUM în circumscripția uninominală Orhei,
însoțit de alte 5 persoane, desfășura o campanie de informare a alegătorilor
(inclusiv despre evenimentul de lansare în campania electorală din seara aceleiași
zile) și de distribuire a materialelor electorale (ziare și pliante).
 Activitatea acestora a fost întreruptă de un grup de persoane care a manifestat un
comportament agresiv. Acestea (aproximativ 15-20 persoane), în mod organizat, au
urmărit candidatul și pe însoțitorii acestuia. Reprezentanții Blocului Electoral ACUM
au fost agresați verbal și fizic, iar unele din materialele informative ale acestora au
fost rupte și aruncate în coșul de gunoi.
 Incidentul s-a încins după ce Alexandru Pănuță, un susținător al candidatului
Blocului Electoral ACUM, a început să scandeze ,,Șor la închisoare”. Grupul de
persoane a devenit și mai agresiv, îmbrâncindu-l și lovindu-l pe susținător.

Alexandru Pănuță îmbrâncit și lovit pe străzile din Orhei, de grupul de persoane care i-a urmărit și
huiduit pe Valeriu Munteanu și susținătorii acestuia pe tot parcursul acțiunii de distribuire a
materialelor de campanie electorală.
 Deoarece a fost agresat verbal și fizic, Alexandru Pănuță a efectuat un apel la nr. 112
cu solicitarea de a expedia reprezentanți ai forțelor de ordine. De la momentul
apelului telefonic, forțele au apărut la fața locului în circa 15 minute, timp în care
reprezentanții Blocului Electoral ACUM continuau să fie urmăriți și agresați verbal.

10
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

 Pe parcursul acțiunii, aceleași persoane au agresat și un locuitor al r. Orhei, dna


Tatiana Djamanov (redactor–șef la Radio Orhei), pe care au îmbrâncit-o și i-au
smuls din mâini pliantul primit.
 În seara aceleiași zile, la Orhei, în fața Centrului raional de cultură A. Suruceanu, a
avut loc întrunirea de lansare în campanie a candidatului Valeriu Munteanu, aceasta
desfășurându-se în mod pașnic, fără incidente.

Întrunirea de lansare în campanie a candidatului Valeriu Munteanu, desfășurată fără incidente, în


seara zilei de 26.01.2019 în fața Centrului național de cultură din Orhei
 Într-un comunicat de presă din 29.01.2019,3 INP a comunicat că o echipă a poliției a
fost trimisă la fața locului imediat ce a fost recepționat apelul prin care au fost
informați de acțiunile huliganice ale persoanelor care au atacat concurenții
electorali nominalizați. Ulterior, persoanele care au manifestat comportament
agresiv împotriva concurentului electoral și susținătorilor acestuia au fost
identificate, acțiunile acestora fiind calificate drept huliganism nu prea grav.

Încadrarea legală:

 Potrivit art. 13 a Legii, orice persoană are dreptul, chiar şi înainte de a depune
declaraţia prealabilă, de a răspândi informaţii cu privire la desfăşurarea întrunirii,
locul, data, ora şi scopul acesteia sau orice altă informaţie relevantă, de a încuraja
publicul să participe la întrunire prin adresări verbale, foi volante, anunţuri,
campanii de informare, prin alte metode legale.

 Potrivit art. 354 Cod Contravențional, huliganismul nu prea grav, adică acostarea
jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acţiuni similare ce tulbură ordinea
publică şi liniştea persoanei fizice, se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de
ore.

3 https://bit.ly/2WBajwY

11
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Concluzii:

 Evenimentul de împărțire a foilor volante și a informației despre lansarea


candidatului în campania electorală constituie o acțiune care este prevăzută de
Legea nr. 26.
 Atacul asupra persoanelor care încercau să informeze populația despre lansarea în
campanie constituie o încălcare evidentă a drepturilor organizatorilor întrunirii,
precum și un delict prevăzut de Codul Contravențional.
 Termenul de intervenție a poliției de circa 15 minute de la incident poate fi
considerat unul rezonabil.

28.01.2019. Chișinău, Scuarul Catedralei. Lansarea candidaților la funcția de deputat


a Blocului Electoral ACUM în circumscripțiile uninominale din mun. Chișinău
Constatări:

 La data de 25.01.2019, Blocul Electoral ACUM a depus o declarație prealabilă


privind desfășurarea unei întruniri la data de 28.01.2019, locul desfășurării fiind
stabilit în fața Catedralei Mitropolitane din Chișinău.
 La data de 28.01.2019, în intervalul de timp 1200-1315, în scuarul Catedralei
Mitropolitane din Chișinău, a avut loc o întrunire organizată de Blocul Electoral
ACUM vizând lansarea în campania electorală a candidaților acestuia la funcția de
deputat în circumscripțiile uninominale din mun. Chișinău.

Participanții la întrunirea din Scuarul Catedralei aranjați în spatele tribunii, cu fața spre
reprezentanții mass-media
 La eveniment au fost prezente forțele de ordine ale Inspectoratului Național de
Poliție și Departamentului Trupelor de Carabinieri.
 La începutul întrunirii, o persoană terță, manifestând comportament agresiv, a
încercat să intervină în desfășurarea evenimentului, perturbând astfel buna-
desfășurare a acestuia.

12
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

 Reprezentanții forțelor de ordine au intervenit prompt, înlăturând persoana terță și


asigurând astfel desfășurarea pașnică a întrunirii.

O terță persoană cu comportament agresiv a fost izolată și îndepărtată de polițiștii prezenți,


după ce aceasta a încercat să interfereze cu desfășurarea întrunirii
Încadrarea legală:

 Conform art. 21, alin. (1) din Legea privind întrunirile, dacă în timpul desfășurării
întrunirii unii participanți încalcă ordinea publică sau prevederile art. 8,
organizatorul, în caz de necesitate împreună cu poliția și/sau cu carabinierii, îi va
îndepărta pe aceștia.

Concluzii:

 Reprezentanții forțelor de ordine au acționat în spiritul legii, intervenind prompt și


în termen pentru înlăturarea persoanelor terțe care au încercat să împiedice
desfășurarea pașnică a întrunirii.

29.01.2019. Chișinău. Lansarea angajamentului în domeniul justiției de către Blocul


Electoral ACUM în fața Procuraturii
Constatări:

 La data de 29.01.2019, de ziua lucrătorului Procuraturi, Blocul Electoral ACUM a


desfășurat o întrunire în fața sediului Procuraturii Generale a Republicii Moldova de
pe bd. Ștefan cel Mare 73, în intervalul de timp 12:00-12:35, cu participarea a 25-30
persoane. Scopul evenimentului a fost lansarea angajamentului Blocului Electoral
ACUM în domeniul justiției.
 Întrunirea nu a fost notificată la Primăria mun. Chișinău prin declarație prealabilă.
 Cu toate că nu a fost notificată autorităților, ordinea publică a fost asigurată de
minim 10 polițiști și carabinieri.

13
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Participanții la întrunire și jurnaliștii prezenți pentru a reflecta evenimentul, în fața sediului


renovat al Procuraturii generale de pe bd. Ștefan cel Mare 73
 Concomitent cu participanții la întrunire, la fața locului au venit 10-15 angajați ai
Direcției Generale Locativ-Comunale a Primăriei mun. Chișinău, dotați cu
echipamentul necesar pentru evacuarea grămezilor de zăpadă acumulate în preajma
Procuraturii.
 Cu toate că erau conștienți de desfășurarea întrunirii publice în imediata apropiere,
aceștia nu au amânat/întrerup procesul de evacuare a zăpezii. La solicitarea
organizatorilor de a suspenda procedura de evacuare a zăpezii, angajații Direcției
Locativ-Comunale nu au încetat lucrul.
 Pentru încărcarea și transportarea zăpezii au fost antrenate 3 camioane și 2
vehicule „Bobcat” aflate la o distanță de maxim 10-20 metri de participanții la
întrunire. Menționăm că pe parcursul desfășurării întrunirii, toate vehiculele
antrenate în deszăpezire aveau motorul pornit, din care cauză s-a creat un zgomot
foarte puternic, care bruia mesajul discursurilor și mesajul sonor al participanților
la întrunire.

Vehiculele Direcției Generale Locativ-Comunale a Primăriei mun. Chișinău (2 Bobcat și 3


camioane) au lucrat pe tot parcursul întrunirii, în imediata apropiere, producând un zgomot
permanent, care a afectat buna desfășurare a întrunirii.
 În același context, constatăm că pe pagina web a Primăriei mun. Chișinău, la data de
28.01.2019, a fost publicat un comunicat4 în care se indică că în aceeași zi, Regia
locativ-comunală va acționa pe timp de noapte în zona centrală a orașului, de la ora
19:00, cu 12 autospeciale pentru evacuarea zăpezii.

4 https://bit.ly/2D2dBAp

14
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

Încadrarea legală:

 Conform art. 5, alin (1) din Legea privind întrunirile, orice persoană care
intenționează să desfășoare o întrunire notifică în scris, printr-o declarație
prealabilă, autoritatea administrației publice locale din unitatea administrativ-
teritorială respectivă cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării întrunirii.
 Potrivit art. 12, alin. (5) din aceeași lege, nu este obligatoriu de a notifica autoritatea
administrației publice locale prin declarație prealabilă în cazul întrunirilor cu un
număr redus de participanți.
 Conform art. 20 alin. (1) lit. a), autoritatea administrației publice locale are obligația
să creeze toate condițiile pentru desfășurarea pașnică a întrunirii.
 Aplicarea legii privind întrunirile trebuie să fie realizată cu respectarea principiului
proporționalității, conform căreia, la aplicarea oricărei restricții libertății
întrunirilor, autoritățile publice trebuie să respecte echilibrul dintre necesitatea
unei astfel de restricții într-o societate democratică şi exercitarea dreptului la
întrunire.
 Întrunirile se pot desfășura în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în
afara altor spații închise accesului liber (art. 5 al. 1 din Legea privind întrunirile).

Concluzii:

 Cu toate că autoritățile publice nu au fost anunțate prin declarație prealabilă, cel


puțin forțele de ordine cunoșteau despre desfășurarea întrunirii de către Blocul
Electoral Acum în fața Procuraturii Generale, delegând la fața locului 10 polițiști și
carabinieri.
 Reprezentanții Direcției Locativ-Comunale au periclitat buna-desfășurare a
întrunirii desfășurată de Blocul Electoral ACUM, prin bruierea fonică cauzată de
zgomotul motoarelor vehiculelor implicate în evacuarea zăpezii.
 Trezește suspiciuni coincidența prezenței autospecialelor pentru evacuarea zăpezii
din fața Procuraturii Generale și întrunirii Blocului Electoral ACUM din moment ce
evacuarea zăpezii din zona centrală a orașului a fost anunțată public pentru data de
28.01.2019, pe timp de noapte, începând cu ora 19:00.

15
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

RECOMANDĂRI
Concurenților electorali și formațiunilor politice implicate în campaniile electorale

 Să se abțină de la un discurs de ură împotriva oponenților, care de fapt constituie


un catalizator al acțiunilor agresive;
 Să solicite susținătorilor și simpatizanților săi să nu admită acțiuni agresive în
timpul pregătirii și desfășurării oricăror întruniri publice desfășurate de oponenți;
 Să își revizuiască declarațiile prealabile înregistrate la Primăria mun. Chișinău,
astfel încât să nu admită un abuz de drept cu privire la prioritatea locului și
timpului desfășurării întrunirilor planificate pentru anul 2019;
Primăriei mun. Chișinău și instituțiilor din subordine competente

 Să organizeze în prealabil o ședință cu formațiunile politice care au declarat un


număr record de întruniri pentru anul 2019, în vederea stabilirii unor condiții de
evitare a situațiilor când întrunirile preconizate nu vor avea loc;
 Să informeze publicul despre modul de soluționare a conflictelor care pot apărea în
legătură cu existența declarațiilor prealabile multiple pentru aceiași locație
stabilite de către concurenții electorali;
 Să informeze publicul despre lucrările planificate de salubrizare în locațiile publice
concrete, astfel încât să fie evitate situațiile de bruiere a întrunirilor publice, astfel
fiind depășite oricare suspiciuni cu privire la caracterul deliberat al acestora.

16
Raportul nr. 5. Misiunea de monitorizare a întrunirilor (decembrie 2018 - ianuarie 2019)

LISTA DE ABREVIERI
al. – alineat
APL - administrația publică locală
art. – articolul
Blocul ACUM – Blocul Electoral ACUM (Platforma DA și PAS)
PDA – Partidul Politic „Democrația Acasă"
PDM - Partidul Democrat din Moldova
PSRM - Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
PPȘ – Partidul Politic „Șor"

17