You are on page 1of 1

ISI KANDUNGAN FAIL DARJAH 6

NAMA :

KELAS :

BUTIRAN FAIL.

1. SIJIL BERHENTI

2. PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 6

3. SIJIL PAJSK & SEGAK

4. SIJIL JQAF

5. SIJIL PSIKOMETRIK

TANDATANGAN MURID TANDATANGAN IBU BAPA/ PENJAGA

---------------------------- ------------------------------------------

( ) ( )