You are on page 1of 16

PROIECT DIDACTIC

DIDACTIC
DATA:
Învăţătoare : Cazanji Natalia
CLASA: a IV-a B
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente intuitive de geometrie
TEMA: Poligoane
TIPUL LECŢIEI: Predare-învăţare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să numească formele plane din imaginile prezentate;


O2: să construiască poligoane de diferite mărimi respectând anumite indicaţii;
O3: să identifice poligoanele dintr-un desen dat;
O4: să rezolve corect exerciţiile propuse în jocurile didactice,
O5: să deseneze roboţelul urmand instrucţiunile poeziei.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, rezolvarea de


probleme, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, învăţarea prin descoperire
MIJLOACE DE INSTRUIRE: manual, fişe de lucru, beţişoare, planse.
MODURI DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;
STRATEGII DIDACTICE

operaţionaleObiective
SECVENŢELE Metode Mijloace Moduri EVALU
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC şi de de
LECŢIEI
procedee învăţământ organizare

Pregătirea clasei de elevi şi a mijloacelor de


1. Moment învăţământ necesare desfăşurării lecţiei.
organizatoric

2. Reactualizarea Voi prezenta elevilor o planşă si îi voi ruga să


cunoştinţelor denumească figurile geometrice pe care le Conversaţia
văd (Anexa 1) Planşă Frontal Obser
O1
Răspundeţi cu A sau F(exerciţiu oral): sistem
1. Dreapta este:
a) mărginită la ambele capete;
b) nu poate măsura mai mult de 13 cm; Observaţia
c) este nesfârşită, poate fi prelungită la
ambele capete.
2. Linia curbă închisă este:
a) formată din mai multe segmente puse
cap la cap;
b) o linie mărginită la un singur cap;
c)o linie şerpuită ale cărei capete se
întâlnesc.
Ce este linia frântă? Câte feluri de linii
frânte cunoaşteţi?

Elevii vor privi o fişă cu imagini reprezentând


3. Captarea O1 indicatoare rutiere şi vor avea următoarea Observaţia Planşă Frontal
sarcină:
atenţiei dirijată
,,Priveşte şi spune ce forme plane
recunoşti?”(Anexa2)

4. Anunţarea Anunţ şi scriu titlul lectiei pe tabla Explicaţia Frontal


temei şi a ”Poligoane”.
obiectivelor Azi la ora de matematică vom descoperi ce
sunt poligoanele, de câte feluri sunt şi cum le
putem construi.
5. Dirijarea învăţării
Voi cere să observe planşa si figurile Explicaţia Manual
din manual (pag. 78). Ce fel de linii văd? Ce Frontal
sunt segmentele de dreaptă pentru formele
Planşă
respective? Cum se numesc formele
O1 prezentate? Exerciţiul
O2 Vom încerca să construim şi noi din
beţişoare câteva forme plane. Beţişoare
Ce sunt beţisoarele pentru aceste forme? Observ
Voi ruga elevii să numere segmentele Conversaţia sistem
de dreaptă care alcătuiesc fiecare linie frântă
închisă din desenele din manual.
Voi solicita elevii să aleagă două puncte
oarecare şi să le unească construind astfel Individual
un segment de dreapta;apoi in spaţiul din
afara segmentului să ia un alt punct cu care Demonstraţia
se unesc capetele segmentului construit:
Ce am obţinut unind cele trei puncte ?
Cum se numesc figurile geometrice formate Învăţarea prin
din linii frânte inchise ? descoperire Frontal
Definim împreună poligonul:
Linia frântă închisă se numeşte poligon. Individual
Vom scrie definiţia la tablă şi în caiete.
Din ce este alcătuit un poligon?
Aceste segmente de dreaptă se numesc
laturi ale poligonului

6. Realizarea O2 Joc didactic: „Şotron” (Anexa 3) Fise de lucru


feed-back-ului O3 Elevii vor fi grupaţi în 5 echipe: fluturi, albine, Jocul didactic
O4 buburuze, libelule şi furnici. Simboluri ale
echipelor
Pentru a putea “sări” mai departe, fiecare Exerciţiul Observ
echipă va trebui să rezolve cele cinci fișe În perechi sistem
(Anexa 4)
Rezolvarea de
Elevii rezolvă sarcinile şi îşi duc simbolul
corespunzător grupei în căsuţa din şotron. probleme
Astfel se va înainta spre finalul jocului
6. Evaluarea Urmează instrucţiunile şi descoperă:
cunoştinţelor O5 Aşezi drept un pătrat mic Individual
Şi-i mai faci şi-o gură. Jocul didactic Caiet Observa
Sub el pui unul mai mare. sistemat
Din dreptunghi îi potriveşti Poezia
Braţe şi picioare.
Din triunghiuri nasturi faci
Şi din cercuri ochi şi nas.
Dacă le aşezi cu tact,
Obţii sigur o figură.
În urma figurii obţinute, vom observa legătura
dintre poligoane şi figurile geometrice
obţinute din linii frânte închise.
7. Încheierea Aprecieri. Manual Frontal
activităţii Tema pentru acasă.
Anexa1
Anexa 2
Anexa 3

3
4

1
Anexa 4
1

1. Câte poligoane vezi în figura de mai jos?

2. Alege 3 culori, cu una colorează poligoanele cu trei laturi, cu una


poligoanele cu 4 laturi de un fel și cu una poligoanele cu patru laturi de
celălalt fel.
2.

1. Desenează un poligon cu 4 laturi egale. Fiecare latură să fie de 6 cm.

2. Din beţişoare de aceeaşi lungime, Maria a construit un poligon cu


patru laturi cu câte trei beţişoare pe fiecare latură. Desenează poligonul şi
calculează numărul de beţişoare.
3.

1. Observă poligoanele de mai jos şi notează numărul laturilor


fiecărui poligon.

Numărul Numărul
poligonului laturilor

1 2
3

4 7 8
5

2. Costel a folosit 18 beţişoare pentru a construi un poligon. Pe fiecare


latură a pus câte 6 beţişoare. Cum se numeşte poligonul construit de
Costel? Desenează-l.
4.

1. Continuă şirul până la capătul firului:

2. Uneşte puncte pentru a obţine poligoane cu 3, 4 si 5 laturi.


5.

1. Trasează linii pentru a împărţi fiecare pătrat în:

a) două poligoane cu trei laturi;

b) două poligoane cu patru laturi.

2. Diana avea 18 beţişoare de aceeaşi lungime. Fetiţa a construit un


poligon cu 3 laturi. Ce poligoane mai poate construi folosind beţişoarele
rămase? Află toate soluţiile problemei.
SIMBOLURI