You are on page 1of 1

Mandatory Drug Test, pinagdedebatihan pa

Isa ang ipinagbabawal na gamot sa mga suliranin ng ating bansa.karamihan sa mga kabataan ang
nadadamay sa suliraning ito. Maging ang ating pangulo ay hirap sa paghahanap ng solusyon upang
matigil na ang problemang ito.Isa ang Mandatory Drug Test ng PDEA ang tinalakay sa ginanap na Mini
Press Conference na tinalakay ni Mr. Narciso Mendiola na kung bakit maraming tumututol sa
programang ito.
Ang MDT ng PDEA ay hindi tulad ng karaniwang mga manggagawa lamang ang eeksaminahan.
Naglalayon itong eksaminahan pati ang mga mag-aaral mula grade 4 pataas.
Samantala, marami ang tumataliwas sa programang ito. Marahil ito raw ay paglabag sa karapatang
pantao. Iginiit naman ng PDEA na may sapat na kaalaman ang mga batang may sampung taon ang edad.
Sinabi ng PDEA na gagawing “confidential” ang mga resulta ng drug test upang maging ligtas ang
karapatang pantao mula sa panganib.
Tulad ng ordinaryong drug test, kukuhanan ng sample ng dugo at ihi ang pasyente. Ang kaibahan
lamang nito ay kasama ang mga menor de edad sa programang ito. Ngunit ito’y maituturing na paglabag
sa karapatang pantao kapag kinuhanan ng sample ang mga tao ng walang pahintulot.
Kailangang bigyan ng gobyerno ang mga kabataan sapat at totoong impormasyon tungkol sa bawal na
gamot at ang magiging epekto nito para sila mismo ay malaman nila kung tama ba o mali ang gumamit
ng droga.