You are on page 1of 2

Jadual Penggiliran Aktiviti Unit Beruniform Pengakap (Sesi Petang)

Bulan Tarikh Nama Guru


Januari 18.01.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
25.01.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
Februari 01.02.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
08.02.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
15.02.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
22.02.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
Mac 01.03.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
08.03.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
29.03.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
April 05.04.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
12.04.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
19.04.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
26.04.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
Mei 03.05.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
17.05.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
Julai 05.07.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
12.07.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
19.07.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
Ogos 02.08.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
09.08.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
16.08.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor

* Bertanggungjawab mengendalikan aktiviti dan menulis pelaporan mingguan.


* Tertakluk kepada perubahan yang akan menyusul kemudian.
Jadual Penggiliran Aktiviti Unit Beruniform Pengakap (Sesi Petang)
Bulan Tarikh Nama Guru
Januari 18.01.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
25.01.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
Februari 01.02.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
08.02.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
15.02.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
22.02.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
Mac 01.03.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
08.03.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
29.03.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
April 05.04.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
12.04.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
19.04.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
26.04.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
Mei 03.05.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
17.05.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
Julai 05.07.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
12.07.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
19.07.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor
Ogos 02.08.2017 1) Mohd Mustaffa Kamal
2) Sri Wahyuni.
09.08.2017 1) Suziana
2) Amatturahman
16.08.2017 1) Salim
2) Kamaliah Noor

* Bertanggungjawab mengendalikan aktiviti dan menulis pelaporan mingguan.


* Tertakluk kepada perubahan yang akan menyusul kemudian.