You are on page 1of 9

GRĂDINIŢA NUMĂRUL 6

Municipiul MOTRU
Judeţul GORJ

- ACTIVITATE OPŢIONALĂ _

EDUCATOARE :

TUDORACHE DANIELA
MARIANA

Educarea capacităţii de observare. 6. să cunoască plante. 4. să cunoască şi să explice factorii de poluare şi efectele acestora asupra mediului înconjurător. 5. 4. să . experimenta şi observa cauzele poluării. 2. să . să formuleze soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu. 5. să reţină atitudini pozitive şi negative faţă de mediul înconjurător. să atragă atenţia celor din jur asupra comportamentului lor faţă de mediul înconjurător. 3. 2. 3. de valorificare. să aprecieze corect faptele omului . . 3. Dezvoltarea capacităţii de a explora. comportamente ale oamenilor ce duc la poluarea mediului înconjurător. . de efectuare a unor experienţe cu privire la influenţa factorilor mediului asupra organismelor vii. dobândind deprinderi practice pentru protecţia mediului înconjurător. EXEMPLE DE COMPORTAMENT : 1. de aplicare a cunoştinţelor asimilate. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare în vederea formării conştiinţei ecologice a copiilor a capacităţii de transfer. să observe atitudini. să manifeste interese în vederea cunoaşterii mediului de viaţă al acestora. să exercite acţiuni practice de ocrotire şi protejarea mediului înconjurător. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 1. 4.şi formeze calităţi pozitive în vederea ocrotirii mediului înconjurător. efectuarea şi analizarea unor experienţe care influenţează factorii de mediu şi dezvoltarea organismelor vii.PROGRAMA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE – OBIECTIVE CADRU : 1. relaţia om – natură. 6. să relateze factorii ce distrug echilibru ecologic. Dezvoltarea unor atitudinii pozitive de ocrotire a mediului înconjurător. 8. 2. să folosească materiale refolosibile din mediul înconjurător în unele lucrări practice. să dezvolte capacitatea de observare.şi formeze deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător. animale din mediul înconjurător. 7.

. Să ocrotiţi acest pământ E tot ce – avem mai bun.. . senin. de bucurie. o viaţă de calitate. brăzdat de porumbeii păcii. încât vor inunda planeta: . Să faceţi sacru legământ. întoarceţi – vă chiar şi pentru o clipă în mijlocul naturii – simţiţi – i pulsul şi vibraţia – ascultaţi – i strigătul înăbuşit de durere care vă imploră cu glasul aproape stins: . copiii copiilor noştri vor avea motive de speranţe. Şi – n gestul lor copilăresc Ei glăsuiesc : Vă mulţumesc!” Trebuie să înţelegem că ecologia oferă elemente şi metode adecvate de evitare a greşelilor – un trai mai uşor. mai sfânt. nu le spulberaţi speranţa că vor putea visa sub cerul liber. oferiţi – le prilej de bucurie. Aşadar. iar mulţumirile lor vor fi aşa profunde. Salvaţi – l cât mai este timp. vor putea mirosi în voie o floare. ARGUMENT Cu privirea îndreptată spre înaltul cerului. vor asculta trilul păsărelelor. oameni mari. o sănătate superioară. cu lacrimi în ochi şi cu sufletele încărcate de durere adresăm un călduros apel celor care ne conduc destinele şi tragem un semnal de alarmă: Voi. susurul izvoarelor şi cu candoare în suflet şi zâmbet vă vor mulţumi.” Căci numai atunci copiii noştri.

Mariana . Activitatea opţională desfăşurată la nivelul grupei Nr. Ecologie Educatoare : Tudorache Daniela . Cervinsche David Ecologie 4. Burciu Sebastian – Romulus Ecologie 3. Pană Nicolicioiu Andreea – Patricia Ecologie 12. Numele şi prenumele copilului Activitate opţională crt. Nistor Narcis – Roberto Ecologie 10. Filip Andrei – Cătălin Ecologie 7. 1. Chiţimia Larisa – Ortansa Ecologie 5. Cotar Marius Ecologie 6. Popescu Cristina – Elena Ecologie 13. Olteanu Dimitrie –Bogdan Ecologie 11.Mariana Ecologie 2. Ecologie 16. Bîrsilă Petronela . Vlădulescu Bianca Ecologie 15. Spiţă Emilia – Florina Ecologie 14. Grama Narcis – Ionuţ Ecologie 8. Hoară Radu – Gabriel Ecologie 9.

10. Conversaţia memorizare Explicaţia Memorarea 23.Să cunoască unele măsuri elementare de Observaţia convorbire curăţenie.să pună diverse seminţe la încolţit.09.izvor de sănătate . Explicarea memorizare Conversaţia Memorarea 26.2007 Să iubim animalele şi .să recite versurile corect şi cu intonaţie. Conversaţia plantele! . Explicarea ghicitori Lectura Problematizarea 09.11. Expunerea 19. Recitarea de Sen Alexandrescu . Observarea . Explicaţia . Conversaţia Observaţia 28. Conversaţia .Să cunoască plantele. 05.2007 De serviciu .11.2007 Cercetaşii .Să cunoască factorii care influenţează pozitiv Convorbirea Convorbire şi negativ mediul înconjurător.2007 De ce mor copacii? . Problematizarea 12.2007 Îndemn .Să găsească în imagini mediul de viaţă. animalele şi mediul lor Explicaţia 21.Să cunoască diferite fenomene ale naturii .2007 Curăţenia . Recitarea de Lidia Dumitru .11.10.să fie atenţi la citirea ghicitorilor. Problematizarea Explicaţia 16.Să descrie diferite fenomene ale naturii şi Conversaţia modul de circulare a apei în natură.să ude şi să observe dezvoltarea plantelor din Observarea seminţe. Conversaţia activitate practică .să observe ce se întâmplă cu plantele la Conversaţia convorbire căderea brumei.10. Explicaţia Aplicaţia .să înţeleagă legătura dintre cauză şi efect.2007 Plantele şi bruma .să memoreze versurile poeziei.Să păstreze curăţenia şi să contribuie la Explicaţia menţinerea ei. SEMESTRUL I Data Tema activităţii Obiective Strategii Curiozităţi din lumea .2007 Circuitul apei . Lectura Convorbire . Explicaţia Convorbire .09.să memoreze versurile poeziei.2007 plantelor şi a animalelor de viaţă.să înţeleagă mesajul etic al poeziei.Să stabilească relaţii cauză – efect.să ghicească răspunsul corect.10.

2008 Ce se întâmplă iarna sub . Aplicaţia Bârzoi .12.să participe la hrănirea păsărelelor.să spună care sunt situaţiile în care se Observarea procedează corect.să asculte cu atenţie textul lecturii.să observe cu atenţie imaginile. Explicaţia .01. Explicaţia Conversaţia 14. Lectura 25.2008 Grâul .2007 Legenda ariciului . .să ştie care sunt urmările jocului cu focul.02. Conversaţia memorizare Explicaţia Memorarea 18.să desprindă învăţămintele din lectură.să memoreze versurile poeziei.să observe cu atenţie imaginile.să înţeleagă că păsările au nevoie de om Conversaţia iernii! pentru ale hrănii. Lectura Lectura educ.2007 Iubiţi şi câinii vagabonzi! . Conversaţia 30.12.01.să –şi educe sentimentul de ocrotire al altor Observarea vieţuitoare. Explicaţia Conversaţia . Explicaţia convorbire .să reţină conţinutul lecturii. Dialogul 11.să înţeleagă că şi animalele fără stăpân au Conversaţia convorbire nevoie de ajutorul oamenilor.12.11.să reţină aspecte din viaţa animalelor pe Observarea Convorbire după diafilm timpul iernii.2008 Ajută păsărelele pe timpul .să asculte cu atenţie textul legendei.2007 Aşa da !Aşa nu! . conversaţia Dialogul 01.01. Lectura de Rusalin Mureşanu .2007 Nu vă jucaţi cu focul! . Vizionarea zăpadă? . Explicaţia Lectura Dialogul 21. Explicaţia convorbire Dialogul 07. Explicaţia Lectura educ.să înţeleagă mesajul etic al poeziei. Conversaţia Lectură după imagini .2008 De Ştefan Tita .

să contribuie la păstrarea curăţeniei în faţa Conversaţia grădiniţei.să recunoască unele plante medicinale din Dialogul imaginile prezentate.să înţeleagă rolul plantelor medicinale în Conversaţia viaţa oamenilor . Dialogul Conversaţia La restaurant .să contribuie la păstrarea curăţeniei în faţa Explicaţia Păstraţi-vă sănătatea ! grădiniţei. Recitarea Fetiţa şi floare .să reţină informaţiile citite. Explicarea memorizare Atenţia Memorarea . Conversaţia Ajută natura ! . pe Explicaţia străzi . Conversaţia .să nu rupă crenguţele copacilor . Observarea . Explicaţia Aplicaţia . Dialogul Aplicaţia .să dovedească bună-cuviinţă în parc. Explicaţia .să asculte cu atenţie lecturarea din Lectura curiozităţile naturii. Dialogul . parcuri.să înţeleagă rolul copacilor în moderarea Conversaţia La umbra copacilor vântului şi împiedicarea producerii alunecărilor Observarea de teren şi a inundaţiilor .să reţină mesajul etic al poeziei .să ude florile . păduri.să memoreze versurile.să-şi educe capacitatea de a păstra curăţenia.să înţeleagă şi să descrie fenomenul de Explicaţia Cum cresc plantele ? creştere al plantelor .să-şi formeze deprinderi practice de reciclare Conversaţia Drumul hârtiei a hârtiei . păduri.să-şi educe capacitatea de a păstra curăţenia. Dialogul Explicaţia . Observarea Medicina verde . Explicaţia Ocrotiţi natura ! . SEMESTRUL AL II-LEA Data Tema activităţii Obiective Strategii . parcuri. Conversaţia Observarea . Dialogul . Explicaţia Ştiaţi că … .să-şi formeze deprinderi de alimentaţie Conversaţia .

efectele poluării mediului.să identifice comportamentele pozitive şi Explicaţia negative ale omului în relaţia cu mediul .să exprime în desen cunoştinţele şi Aplicaţia deprinderile privind poluarea.să experimenteze elemente legate de Conversaţia condiţiile de viaţă şi dezvoltare a păsărilor .să precizeze factorii poluanţi . Aplicaţia .S.să identifice comportamentele pozitive şi Explicaţia negative ale omului în relaţia cu mediul .O. Dialogul . Observarea Explicaţia Conversaţia . Lectura . Conversaţia . Observarea Aplicaţia . Conversaţia .să experimenteze elemente legate de Explicaţia Suntem harnici gospodari ! condiţiile de viaţă ale plantelor .să exprime în desen cunoştinţele şi deprinderile privind poluarea. Conversaţia Copilul . Explicaţia . corectă . natura ! . S.să precizeze factorii poluanţi . efectele poluării mediului. Observarea . Demonstrarea Aplicaţia Conversaţia . Explicaţia Problematizarea . Problematizarea Ce e rău şi ce e bine ? .să găsească răspunsul potrivit la întrebări Conversaţia Aşa da ! Aşa nu ! făcând apel la cunoştinţele însuşite.desen - .să reţină cum trebuie să se poarte la o masă Demonstrarea festivă.să experimenteze elemente legate de Conversaţia Pânza unui păianjen condiţiile de viaţă şi dezvoltare a insectelor .să experimenteze elemente legate de Explicaţia Micii grădinari condiţiile de viaţă ale plantelor .să cunoască importanţa ecologiei. .să aplice în viaţa particulară ceea ce a învăţat Explicaţia ecologist la ecologie.să sădească plante şi să le îngrijească. Explicaţia Prietenii păsărelelor Demonstrarea Aplicaţia .cel mai mic .