You are on page 1of 8

ACTIVITATE OPŢIONALĂ

„NATURA, PRIETENA MEA!”

El însuşi este cea mai frumoasă podoabă a ei" (L. cunoaşte şi experimenta. de a descoperi. limbaj... precum şi antrenarea lor în acţiuni de . o îngrijeşte şi o împodobeşte. L. educaţie moral-civică ARGUMENT: Natura este fascinantă şi ne stârneşte permanent curiozitatea. Buffon EDUCATOARE: BĂDELIŢĂ ŞTEFANIA-RITA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STROIEŞTI DURATA: 1 an NIVELUL: II 5-7 ani TIPUL OPŢIONALULUI: la nivelul mai multor domenii de cunoaştere DOMENII DE CUNOAŞTERE: ştiinţă. MOTTO: „Omul înfrumuseţează natura. dându-i posibilitatea de a trăi noi experienţe. activitatea opţională va pune accentul pe caracterul formativ şi practic-aplictiv ai activităţii preşcolarilor. Ţinând cont de opţiunile părinţilor şi înclinaţiile copiilor. educaţie plastică. activitate practică. o cultivă. Mediul înconjurător este pentru copil un prilej de influenţare.

martie 2000.. Irina.„Natura în ochi de copil". de cercetare. O1 -. fenomene. Bucureşti. fenomene. Editura V&I Integral. lingvistică. schimbărilor Explicaţia verbală. Elliot. Conţinuturi Tema şi mijloc de Metode şi procedee Resurse Modalităţi Data realizare materiale de evaluare Cunoaşterea şi 1) „Ce se întâmplă Observaţia. Colecţiile revistelor: „Arborele lumii" şi „Terra Magazin". stimulând inteligenţe multiple (naturalistă. aspecte dm . învăţământul preprimar . . 1999. .N.Să manifeste dragoste şi interes faţă de realitatea înconjurătoare sesizând legături între obiecte.N. 1987. de percepere a frumosului din mediul înconjurător. .Să cunoască schimbările şi modificările survenite în natura în anotimpul iama.observare didactică. . muzicală.Să perceapă frumuseţea naturii în anotimpul primăvara. dezvoltând abilităţi. Jane. Rada. Povestirea. Bucureşti.Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud. Editura „Petrion".E. OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea şi aprofundarea capacităţilor de a sesiza legături între obiecte şi fenomene ale naturii.Sa-si aprofundeze cunoştinţele despre cele patru anotimpuri. O6 . Bucureşti. anotimpul 2) „Poveste de Planşe cu toamna. 2001. vieţuitoare prin stimularea intereselor de cunoaştere. 3. toamnă" . Dumitru.„Din secretele naturii înconjurătoare". kinestezică.E.Să perceapă corect scurgerea timpului prin raportarea reprezentărilor la activitatea desfăşurată de copii. M. Editura Aquila 93.X. 2000. Conversaţia fenomenelor şi .Să-şi întărească sănătatea. precum şi evenimentele tradiţionale specifice O3 .„Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii şi Regulamentul învăţământului preşcolar". Iordan. Vodă Claudiu. BIBLIOGRAFIE: 1. fortificând şi călind organismul prin jocurile specifice anotimpului iarna. 2. Bistriţa. 04 . OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: O1 -.„Reforma curriculară în grădiniţă". O2 .2007 povestirea educatoarei Expunerea narativă.Să manifeste dragoste şi interes faţă de realitatea înconjurătoare se/jzând legături între obiecte. Colin. interpersonală) p r in valorificarea experienţei acumulate. M. 4. Bucureşti. . O5 .observare..2007 înţelegerea în natură". Editura „Ion Creangă". vieţuitoare prin stimularea intereselor de cunoaştere. 5. 6. aptitudini şi capacităţi psiho-motrice şi creative.X. opţional interdisciplinar ci I-II. petrecute în Dialogul. King. . anotimpul .„Enciclopedie generală pentru copii".

păsărele".. a mişcării plantelor şi Dialogul.. toamna 3) „Toamna".2007 câmp". Problematizarea.2007 Cunoaşterea educaţie Conversaţia.2007 -memorizare Exerciţiul verbal toamnă 4) . Povestirea. precum şi evenimentele tradiţionale specifice. Eugen Bejenaru Demonstraţia. aspecte din muncilor muzicală Explicaţia. anotimpul agricole Exerciţiul toamna specifice satului 7) „ Hărnicie- în care locuiesc bucurie" .joc de Demonstraţia. 6} . Conţinuturi Mijloc de Metode şi Resurse Modalităţi Data realizare procedee materiale de evaluare . portofoliul XI .2007 zgomote din natură. Jocul animalelor imitativ 5). de Explicaţia. aspecle ale Lectură după Conversaţia muncii pe imagini examinatoare.X.Suntem frunze. din DiaîoguL natură Ciorchinele O2 . obiecte din . Explicaţia.X.X. activitate practic Conversaţia.2007 colecţii de toamnei" Exerciţiul practic.. reproducere a unor Exerciţiul verbal .Să cunoască schimbările şi modificările survenite în natură în anotimpul iama. ogoare Explicaţia verbală. sala de grupă Dialogul Realizarea unor 8) „ Culorile Explicaţia. Expunerea. Machetă cu . Imagini de .Toamna pe Observaţia.XI 2007 gospodărească Exerciţiul practic.X. Planşe cu . Laudă Dialogul toamnei" . plante şi materiale Brainstoming-ul. „Explicaţia.

XII. Conţinuturi Tema şi mijloc de Metode şi procedee Resurse Modalităţi de Data realizare materiale evaluare *Perceperea 13) „ Zilele Explicaţia verbală. Datini Conversaţia prezentarea şi obiceiuri euristică. clopoţei. I. deşeuri textile 2007 Eva1uare : 12). ecusoane. gheaţă.. Dezbaterea în 11) „ Vine Moş grup Carton. casete audio.2008 săptămânii. foarfece. tradiţionale 2007 O3 . Carton. I. Crăciun”. planşe. natură în . fortificând şi călind organismul prin jocurile specifice anotimpului iarna. activitate practică Explicaţia verbală. poveste. cu spirt iarna Dezbaterea de grup. dialogul Cunoaşterea 10)„ Darurile Explicaţia verbală. 2007 populare activitate euristică. şi respectarea lui Moş Demonstraţia. a educatoarei dramatizarea jetoane lunilor. . aracet. hârtie colorată. Măşti pentru unui program din străbuni" Exerciţiul practic. deşeuri textile specifce zonei practică Exerciţiul practic.2008 *Evaluarc anotimpul.2008 corectă şi săptămânii" Demonstraţia. capră.. XI. tradiţiilor Nicolae".experiment descoperire. foarfece. costume XII. zăpadă. sucesiunii jocul exerciţiu ecusoane etapelor unei zile ca 14) „ Povestea Povestirea. Imagini din unitate de omului". a anotimpurilor 15) „Eu sunt Joc de rol I. XII.Înţelegerea 9)„Din ce Explicaţia. hârtie colorată. Casetofoane. 2007 transformărilor cauză se experienţa dirijată. Conversaţia şnur. Program artistic sorcove. expunerea narativă. timp a povestirea conversţia euristică." 04 . lampi anotimpul brainstorrningul. Apă. Demonstraţia. Recipiente. plante petrecute în întâmplă" învăţarea prin îngheţate..Să perceapă corect scurgerea timpului prin raportarea reprezentărilor la activitatea desfăşurată de copii. amănunţită a -memorizare Exerciţiul verbal. aracet.Să-şi întărească sănătatea. şnur.

Şi animalele Explicaţia.2008 primăvară" de euristică. jocuri Negocierea sportive II. activitate colorată. Cuore. III. negocierea. III. găleţi învăţare prin construcţii Dialogul. Cântec de Conversaţia Seturi de III. Expunerea Mărţişoare.. planşe. mărgele.2008 unor poezii memorizare narativa. V. verbal nasturi.. fire anotimpul 21 ). Diascol.2008 * Analizarea reacţiilor 17 „În pădure” de Explicaţia.. miniatură factorilor de mediu *Evaluare 19). ziua practică Explicaţia. Conţinuturi Tema şi mijloc Metode şi Resurse Modalităţi Data de realizare procedee materiale de evaluare *Învăţarea 20)„Mărţişorul”. motrice de zăpadă"-joc de Exerciţiul practic. decor. dialogul mijloace educaţie audio .2008 dansează”" Demonstraţia. Demonstraţia. Zăpadă. animale animalelor şi povestire Povestirea omului în diferite situaţii sub 18. deşeuri Paştele 22).. Animale II. costumaţii Exerciţiul. hârtie expoziţie (1 marlie.joc Problematizarea. Conţinuturi Tema şi mijloc Metode şi Resurse Modalităţi Data de realizare procedee materiale de evaluare * Aplicarea 16„Împărăţia Explicaţia.2008 primăvara mama". -vizionare de .Să perceapă frumuseţea naturii în anotimpul primăvara. Jocul O5 .2008 unor acţiuni oamenilor de Demonstraţia. natură. „În junglă”. Imagini cu plantelor.Dar pentru Exerciţiul de lână. lopăţele. Exerciţiul textile III. Nicolescu . legate de Demonstraţia. Eugen Jianu.2008 inimă de copil" practic. materiale din mamei. II. Euritmie II.Dialogul. diafilm diafilm Negocierea 23). planşe şi cântece Explicaţia. Conversaţia. Flori uscate.2008 influenţa de masă Dialogul.

Sa-si aprofundeze cunoştinţele despre cele patru anotimpuri. V. practică Dialogul Explicaţia. Carnavalul examinatoare.2008 comportamen stupină/ lectură după Observarea Stupină. profesorul de întâlnirea de religie grup 26)„Fluturi şi Expunerea IV. Exerciţiul convorbire practic. convorbire Demonstraţia. ouă. natura" . Să ocrotim Demonstraţia. Carnaval *Evaluare Negocierea -decor. galeţi cu grădiniţei" .activitate Explicaţia. colorată. muzicală Expunerea -acuarele. primăverii" Exerciţiul verbal. IV. icoane. Observarea sesizarea vizită la spontană. unelte. Paşti" . îngrăşământ activitate Expunerea. V.. apă. pomi. Joc de rol fluturi.2008 24). imagini telor imagini Explicaţia..2008 acestea 28). costumaţii Problematizarea. Joc Conversaţia siluete de imaginativ V. Fluturi şi flori" Povestirea. flori) O6 .2008 ' Observarea narativă.fluturi.2008 29). Brainstonningul Barză. faină 25)„Hristos a de orez IV. V. Exerciţiul lipici.. Explicaţia. Dialogul. 2008 înviat" . Biblia tematică în Exerciţiul practic. natural minimă Dialogul protecţie a naturii şi 27) Albinăritul. peisajul unor reguli de dirijată.2008 30). copiilor colaborare cu Dialogul. Explicaţia. Explicaţia. flori în Cunoaşterea observare Conversaţia. (rândunică. neconforme cu Conversaţia. pensoane. Să plantăm Problematizare Răsaduri de flori. flori. Conţinuturi Tema şi mijloc de Metode şi Resurse Modalităţi Data realizare procedee materiale de evaluare . hârtie practică/pictură Demonstraţia. flori în curtea Observaţia.. albine. Ouă de narativă.

Exerciţiul hârtie activitate practică practic. insecte.* Sensibilizarea 31). copii VI.2008 Negocierea. materiale din natură Scenetă Evalare finală 33). copăcei. relatarea. frumuseţile -studiu de caz Explicaţia verba anotimpului vara lă. Anul şi Dezbaterea în Decor. Ce ştii despre Conversaţia . costume regizată de anotimpurile" grup. dezbaterea în grup 32). siluete de întâlnirea în păsări. flori. aracet. Machetă VI. Polistiren.. Vara Explicaţia. colorală. noastră.2008 prietena Demonstraţia. plastilină. aţă.VI.. 2008 copiilor faţă de anotimpul vara?" didactică. Modelarea . grup..