You are on page 1of 2

1

B: 6664386872394253
Broj transakcije: 3945349915

EXIT FESTIVAL 2018


3. DAN - SUBOTA 14.07.
CENA 2.290,00 RSD
3. DAN - SUBOTA 14.07.

T: 3945349915
CENA
Ovo je jednodnevna ulaznica za EXIT FESTIVAL 2018 koja važi isključivo za gore naznačeni festivalski dan * Ulaz na festival je 2.290,00 RSD
moguć u periodu od 19 do 03h * Ulaznica se ne menja za narukvicu i važi za jedan ulazak jedne osobe Uračunat pripadajući PDV
Broj transakcije: 3945349915, prodato: 18.05.2018. u 12:16č
Prodavac: INTERNET PRODAJA - GIGS TIX DOO, Kralja Aleksandra 12, Novi Sad, PIB 105801137
Organizator: FONDACIJA EXIT, Novi Sad, Kisačka 5, PIB: 106064784 bar kod: 6664386872394253

E-ULAZNICA
Kupac: JELENA ILIC

Prodavac: INTERNET PRODAJA - GIGS TIX DOO, Kralja Aleksandra 12, Novi Sad, PIB 105801137
Organizator: FONDACIJA EXIT, Novi Sad, Kisačka 5, PIB: 106064784
Broj transakcije: 3945349915, prodato: 18.05.2018. u 12:16č, bar kod: 6664386872394253
Strana od CENA
2.290,00 RSD
1 2 Uračunat pripadajući PDV

OPŠTE INFORMACIJE I OBAVEZUJUĆA PRAVILA KORIŠĆENJA KOJA JE KUPAC PRIHVATIO KUPOVINOM:

■ Ova e-ulaznica je posebna verzija jednodnevne ulaznice za EXIT FESTIVAL 2018 ima isto značenje i upotrebnu vrednost kao i klasična ulaznica. Ulaznica je validna isključivo za festivalski dan koji je
gore naznačen i ne može se iskoristiti za drugi festivalski dan. Ulaz na festival je moguć u periodu od 19 do 03h.
■ E-ulaznicu je potrebno da odštampate na običnom belom papiru A4 formata i pokažete prilikom ulaska na događaj. E-ulaznica koja nije odštampana nije validna.
■ E-ulaznica važi na donosioca i dozvoljava jedan ulazak na događaj, prvoj osobi koja se pojavi na ulazu, pri čemu će biti izvršena validacija i poništavanje bar koda.
■ Svaki naredni pokušaj ulaska sa iskorišćenom e-ulaznicom ili njenim kopijama neće biti moguć.
■ E-ulaznica se ne menja za narukvicu!
■ Bilo kakva zloupotreba ove e-ulaznice biće od strane GIGS TIXa procesuirana u skladu sa važećim propisima, a odgovorno lice snosiće odgovarajuće zakonske posledice. Prilikom kupovine, izdavanja i
korišćenja e-ulaznica validna je isključivo GIGS TIXova elektronska baza podataka. Svaka neovlašćena preprodaja e-ulaznica je kažnjiva i biće od strane GIGS TIXa procesuirana u skladu sa važećim
propisima, pred nadležnim sudom.
■ Prodavac kao i organizator ne odgovaraju za eventualne probleme koji mogu nastati usled neovlašćenog štampanja, kopiranja, prodaje ili gubljenja e-ulaznice, te vas mole da je pažljivo čuvate do
trenutka korišćenja. Ulaznice kupujte isključivo na ovlašćenim prodajnim mestima.
■ U slučaju da bar kod sa e-ulaznice nije moguće očitati zbog oštećenja na papiru ili loše štampe (u slučaju štampanja ulaznice na kućnom štampaču pri internet kupovini), ulazak na događaj će biti otežan
ili onemogućen, te vas molimo da odštampanu e-ulaznicu čuvate od oštećenja a da prilikom štampanja ulaznica (u slučaju internet kupovine) koristite kvalitetan i ispravan štampač, kao i da u podešavanju
programa za pregled PDF dokumenata pre štampe isključite promenu dimenzija dokumenta prilikom štampe (opcije poput scale to fit).
■ Molimo vas da prilikom štampe e-ulaznica ne koristite opciju dvostrane štampe (štampanja 2 ulaznice na jednom papiru) - tako odštampane e-ulaznice nisu validne. Molimo vas da prilikom štampe e-
ulaznice ne koristite opcije za štampu više e-ulaznica na jednom papiru - tako odštampane e-ulaznice nisu validne. Vaša e-ulaznica može biti zadržana nakon validacije i poništavanja bar koda radi
evidencije organizatora.

POSEBNE NAPOMENE (izvod iz uslova korišćenja i prodaje koje je kupac prihvatio prilikom korišćenja prodajnog portala Gigstix.com):

■ Prodavac ulaznice je posrednik pri prodaji ulaznica i ne odgovara za organizaciju događaja, promene u programu, datumu održavanja i satnici kao ni za eventualni povrat novca.
■ Povraćaj novca za kupljenu e-ulaznicu nije moguć. Zamena e-ulaznice nije moguća.
■ Za sve sporove koji ne mogu biti sporazumno rešeni nadležan je sud u Novom Sadu.

Jednom kupljena ulaznica ne može biti vraćena niti zamenjena * Prodavac ulaznice prodaje u ime i za račun Organizatora i ne odgovara za organizaciju događaja, promene u programu, datumu održavanja
i satnici kao ni za eventualni povrat novca * Kupac se odriče mogućnosti da nadoknadu svake eventualno nastale štete potražuje od prodavca ulaznice, sudskim putem ili na neki drugi način * Moguće su
promene u programu, datumu, satnici ili mestu održavanja događaja, što odlučuje i za šta je odgovoran organizator a bilo koja od navedenih promena ne može biti uslov za povrat novca osim ukoliko to ne
predvidi i javno saopšti organizator * U slučaju otkazivanja događaja organizator je dužan da javno objavi proceduru i uslove za povrat novca a vraćanje ulaznice se može izvršiti najkasnije 60 dana od
predviđenog dana održavanja * U slučaju otkazivanja događaja posebni troškovi (troškovi prevoza, smeštaja i sl.) se ne nadoknađuju * Isključivo ulaznice kupljene na ovlašćenom prodajnim mestima se
smatraju validnim * Falsifikovanje ulaznice je kažnjivo zakonom * Neovlašćena preprodaja ulaznica je kažnjiva zakonom * Neophodno je pridržavati se pravila ponašanja na događaju koja definiše i za koja
je odgovoran Organizator, u suprotnom Organizator zadržava pravo da udalji posetioca bez prava na nadoknadu eventualne štete * Zabranjeno je unošenje oružja, staklenih predmeta, limenki, boca,
pirotehničkih sredstava i ostalih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posetilaca te unošenje pića, hrane, toksičnih supstanci i narkotika * Zabrabranjeno je unošenje i korišćenje profesionalne opreme za
audio-video snimanje kao i profesionalne foto opreme * Pregled posetilaca i njihovih stvari može biti izvršen na ulazu, radi lične bezbednosti posetilaca * Kao deo publike možete biti snimljeni zvučno i
slikovno bez ograničenja i prava na nadoknadu * Glasna muzika može oštetiti vaš sluh * Vizuelni efekti mogu imati štetne posledice po vaše zdravlje * Za sve sporove koji se ne mogu sporazumno rešiti
nadležan je sud u Novom Sadu.

Dokument odštampati na običnom (belom) papiru A4 formata i ceo doneti na događaj


Kopiranje ovog dokumenta nema svrhu, jedinstveni bar kod dozvoljava samo jedno korišćenje
Elektronska validacija bar koda je jedini merodavan način za utvrđivanje ispravnosti
2
B: 6664390642394458
Broj transakcije: 3945349915

EXIT FESTIVAL 2018


3. DAN - SUBOTA 14.07.
CENA 2.290,00 RSD
3. DAN - SUBOTA 14.07.

T: 3945349915
CENA
Ovo je jednodnevna ulaznica za EXIT FESTIVAL 2018 koja važi isključivo za gore naznačeni festivalski dan * Ulaz na festival je 2.290,00 RSD
moguć u periodu od 19 do 03h * Ulaznica se ne menja za narukvicu i važi za jedan ulazak jedne osobe Uračunat pripadajući PDV
Broj transakcije: 3945349915, prodato: 18.05.2018. u 12:16č
Prodavac: INTERNET PRODAJA - GIGS TIX DOO, Kralja Aleksandra 12, Novi Sad, PIB 105801137
Organizator: FONDACIJA EXIT, Novi Sad, Kisačka 5, PIB: 106064784 bar kod: 6664390642394458

E-ULAZNICA
Kupac: JELENA ILIC

Prodavac: INTERNET PRODAJA - GIGS TIX DOO, Kralja Aleksandra 12, Novi Sad, PIB 105801137
Organizator: FONDACIJA EXIT, Novi Sad, Kisačka 5, PIB: 106064784
Broj transakcije: 3945349915, prodato: 18.05.2018. u 12:16č, bar kod: 6664390642394458
Strana od CENA
2.290,00 RSD
2 2 Uračunat pripadajući PDV

OPŠTE INFORMACIJE I OBAVEZUJUĆA PRAVILA KORIŠĆENJA KOJA JE KUPAC PRIHVATIO KUPOVINOM:

■ Ova e-ulaznica je posebna verzija jednodnevne ulaznice za EXIT FESTIVAL 2018 ima isto značenje i upotrebnu vrednost kao i klasična ulaznica. Ulaznica je validna isključivo za festivalski dan koji je
gore naznačen i ne može se iskoristiti za drugi festivalski dan. Ulaz na festival je moguć u periodu od 19 do 03h.
■ E-ulaznicu je potrebno da odštampate na običnom belom papiru A4 formata i pokažete prilikom ulaska na događaj. E-ulaznica koja nije odštampana nije validna.
■ E-ulaznica važi na donosioca i dozvoljava jedan ulazak na događaj, prvoj osobi koja se pojavi na ulazu, pri čemu će biti izvršena validacija i poništavanje bar koda.
■ Svaki naredni pokušaj ulaska sa iskorišćenom e-ulaznicom ili njenim kopijama neće biti moguć.
■ E-ulaznica se ne menja za narukvicu!
■ Bilo kakva zloupotreba ove e-ulaznice biće od strane GIGS TIXa procesuirana u skladu sa važećim propisima, a odgovorno lice snosiće odgovarajuće zakonske posledice. Prilikom kupovine, izdavanja i
korišćenja e-ulaznica validna je isključivo GIGS TIXova elektronska baza podataka. Svaka neovlašćena preprodaja e-ulaznica je kažnjiva i biće od strane GIGS TIXa procesuirana u skladu sa važećim
propisima, pred nadležnim sudom.
■ Prodavac kao i organizator ne odgovaraju za eventualne probleme koji mogu nastati usled neovlašćenog štampanja, kopiranja, prodaje ili gubljenja e-ulaznice, te vas mole da je pažljivo čuvate do
trenutka korišćenja. Ulaznice kupujte isključivo na ovlašćenim prodajnim mestima.
■ U slučaju da bar kod sa e-ulaznice nije moguće očitati zbog oštećenja na papiru ili loše štampe (u slučaju štampanja ulaznice na kućnom štampaču pri internet kupovini), ulazak na događaj će biti otežan
ili onemogućen, te vas molimo da odštampanu e-ulaznicu čuvate od oštećenja a da prilikom štampanja ulaznica (u slučaju internet kupovine) koristite kvalitetan i ispravan štampač, kao i da u podešavanju
programa za pregled PDF dokumenata pre štampe isključite promenu dimenzija dokumenta prilikom štampe (opcije poput scale to fit).
■ Molimo vas da prilikom štampe e-ulaznica ne koristite opciju dvostrane štampe (štampanja 2 ulaznice na jednom papiru) - tako odštampane e-ulaznice nisu validne. Molimo vas da prilikom štampe e-
ulaznice ne koristite opcije za štampu više e-ulaznica na jednom papiru - tako odštampane e-ulaznice nisu validne. Vaša e-ulaznica može biti zadržana nakon validacije i poništavanja bar koda radi
evidencije organizatora.

POSEBNE NAPOMENE (izvod iz uslova korišćenja i prodaje koje je kupac prihvatio prilikom korišćenja prodajnog portala Gigstix.com):

■ Prodavac ulaznice je posrednik pri prodaji ulaznica i ne odgovara za organizaciju događaja, promene u programu, datumu održavanja i satnici kao ni za eventualni povrat novca.
■ Povraćaj novca za kupljenu e-ulaznicu nije moguć. Zamena e-ulaznice nije moguća.
■ Za sve sporove koji ne mogu biti sporazumno rešeni nadležan je sud u Novom Sadu.

Jednom kupljena ulaznica ne može biti vraćena niti zamenjena * Prodavac ulaznice prodaje u ime i za račun Organizatora i ne odgovara za organizaciju događaja, promene u programu, datumu održavanja
i satnici kao ni za eventualni povrat novca * Kupac se odriče mogućnosti da nadoknadu svake eventualno nastale štete potražuje od prodavca ulaznice, sudskim putem ili na neki drugi način * Moguće su
promene u programu, datumu, satnici ili mestu održavanja događaja, što odlučuje i za šta je odgovoran organizator a bilo koja od navedenih promena ne može biti uslov za povrat novca osim ukoliko to ne
predvidi i javno saopšti organizator * U slučaju otkazivanja događaja organizator je dužan da javno objavi proceduru i uslove za povrat novca a vraćanje ulaznice se može izvršiti najkasnije 60 dana od
predviđenog dana održavanja * U slučaju otkazivanja događaja posebni troškovi (troškovi prevoza, smeštaja i sl.) se ne nadoknađuju * Isključivo ulaznice kupljene na ovlašćenom prodajnim mestima se
smatraju validnim * Falsifikovanje ulaznice je kažnjivo zakonom * Neovlašćena preprodaja ulaznica je kažnjiva zakonom * Neophodno je pridržavati se pravila ponašanja na događaju koja definiše i za koja
je odgovoran Organizator, u suprotnom Organizator zadržava pravo da udalji posetioca bez prava na nadoknadu eventualne štete * Zabranjeno je unošenje oružja, staklenih predmeta, limenki, boca,
pirotehničkih sredstava i ostalih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posetilaca te unošenje pića, hrane, toksičnih supstanci i narkotika * Zabrabranjeno je unošenje i korišćenje profesionalne opreme za
audio-video snimanje kao i profesionalne foto opreme * Pregled posetilaca i njihovih stvari može biti izvršen na ulazu, radi lične bezbednosti posetilaca * Kao deo publike možete biti snimljeni zvučno i
slikovno bez ograničenja i prava na nadoknadu * Glasna muzika može oštetiti vaš sluh * Vizuelni efekti mogu imati štetne posledice po vaše zdravlje * Za sve sporove koji se ne mogu sporazumno rešiti
nadležan je sud u Novom Sadu.

Dokument odštampati na običnom (belom) papiru A4 formata i ceo doneti na događaj


Kopiranje ovog dokumenta nema svrhu, jedinstveni bar kod dozvoljava samo jedno korišćenje
Elektronska validacija bar koda je jedini merodavan način za utvrđivanje ispravnosti