You are on page 1of 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 1 de calificare

Şcoala de Arte şi Meserii
Sesiunea iunie - iulie 2005

Calificarea: Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc

Numărul temei: 3

Tema:

Adaptează la caracteristicile clientului prezentat de evaluator o tunsoare clasică executată cu
foarfeca şi cu maşina de tuns.

Durata probei de examen: 30+15 minute

Preşedinte de comisie/ Semnătura

47, Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc, T3

aparatelor. FIŞA DE EVALUARE pentru proba practică şi proba orală a examenului de obţinere a certificatului de calificare profesională nivel 1 Comisia de examen din centrul: Calificativul final: Numele candidatului: Numele / Semnătura examinatorului: Unitatea de învăţământ de provenienţă: Calificarea: Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc Tema Adaptează la caracteristicile clientului prezentat de evaluator o tunsoare clasică executată cu foarfeca şi cu maşina de tuns. la ambele probe (practică şi orală). Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba orală: 1) utilizarea termenilor de specialitate referitori la forma şi imperfecţiunile feţei şi ale craniului şi la tipul de păr pentru a argumenta adaptările realizate  2) identificarea factorilor de risc pentru client şi pentru lucrător pe parcursul realizării tunsorii  3) evaluarea consecinţelor nerespectării regulilor de igienă pe parcursul realizării tunsorii  4) descrierea implicaţiilor nerespectării condiţiilor de calitate în cazul realizării unei tunsori. Calificativul final al candidatului este „ADMIS” numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât al celor neîndeplinite. materialelor şi produselor necesare  3) realizarea modificărilor în vederea adaptării tunsorii la caracteristicile clientului  4) realizarea tunsorii  5) realizarea pieptănării în funcţie de tipul tunsorii  B. În caz contrar calificativul candidatului este „RESPINS”. asupra lucrătorului şi asupra unităţii  ______________________________________________________________________ Stabilirea calificativului final. 47. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba practică: 1) pregătirea clientului pentru realizarea tunsorii  2) selectarea instrumentelor. T3 . Nu se bifează acele criterii considerate neîndeplinite de candidat. Durata probei de examen: 30+15 minute A. se face astfel: 1. Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc. „admis” sau „respins”. 3. Se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat. 2.