You are on page 1of 7

KALAGAYAN NG MAG-AARAL NG CULIAT ELEMENTARY SCHOOL NA NASA EDAD 9

HANGGANG 12 TAONG GULANG NA MAAGANG NAHUMALING SA PAGLALARO NG


KOMPYUTER

Isang Tesis
na Iniharap sa Kaguruan ng Senior High School
sa Mataas na Paaralan ng Culiat

Bilang Pagtugon sa Parsyal na Kahingian para sa Asignaturang


Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Nina:

Marinella Sarmiento
Ma. Carmina Fatima Apo
Regie Caramat
Mark Anthony Intia
Angelo Masagca
Angeline Meran
Harold Tadena
Levi Jane Aduana

11 TVL CSS

Marso 2019
KABANATA I
ANG SULIRANIN AT SANLIGANG PANGKASAYSAYAN

PANIMULA

Parami ng parami ang bilang ng mga taong gumagamit ng kompyuter lalung-lalo na nag
mga kabataan. Saan mang panig ng mundo, maraming bilang na ng kabataan ang patuloy na
gmagamit ng kompyuter. Tunay na ang paggamit ng ganitong teknolohiya ay hindi lamang pang
matanda. Kahit saan ka magpunta, marami kanang makikitang kabataan na gumagamit ng
kompyuter.
Sa Australia, ginagamit ng mga estudyanteng kabataan doon ang kompyuter upang
mag-aral sa kolehiyo. Sa pamamagitan ng “Online Chatting” nag kakaroon ng komunikasyon sa
pagitan ng mga mag-aaral. Magkakalayo man ang kanilang lugar, makipag-usap sa isa’t isa sa
pamamagitan ng pag gamit ng kompyuter.
Sa Amerika, nasa limamput isang milyong kabataan na gumagamit ng kompyuter at ang
ilan sa bilang na ito na tinatayang apatnapung milyon ay mga estudyante. Malaing tulong para
sa mga kabataan ang paggamit ng kompyuter .
Dito sa pilipinas, maraming kabataan din ang gumagamit ng kompyuter. Ilan sa kanila ay
ginagamit sa pag-aaral, pagkuha ng mga impormasyon, at iba naming ay ginagamit sa
paglalaro. tulad din sa ibang bansa, ginagamit din ng mga mga magaaral dito sa kanilang pag-
aaral upang gumawa ng mga takda at proyekto. Maraming “computer shop” ang nag kalat
ngayon sa ating bansa kaya’t ang mga kabataan ay malalayang nakakapunta sa mga ito upang
gumamit ng kompyuter. Kasabay ng paggamit ng kompyuter , ang “ internet” ay nauuso narin.
Sa pamamagitan nito, nag kakaroon ng pag kakataon ang mga kabataan na makahanap ng
mga “web-site” kung saan maari silang kumuha ng impormasyon. Ang mga kabataan na
ginagamit ang kompyuter sa kanilang pag lalaro ay nakakatulong upang mag karoon sila ng
maraming kaibigan. Ngunit pingangambahan na ang labis na paggamit ng kompyuter ng mga
kabataan ay maging dahilan upang sila ay maging “computer addicts.”
Isa pang pinangangambahang masamang epekto ng paggamit ng kompyuter ay
pagkasira o paglabo ng mata ng mga kabataan dulot ng matagal na pagtitig sa harap ng
kompyuter. Ang “monitor” ay naglalabas ng “radiation” na maaaring makasira sa mata ng tao
lalung-lalo na ang mga kabataang nahihilig sa paglalaro ng kompyuter. Ang madalas na
paggamit ng kompyuter ay maaari rin magdulot sa kawalan ng pagkatuto ng mga kabataan
lalung-lalo na ang mga hindi nag-aaral.
Maraming kabataan ang gumagamit ng kompyuter ngunit wala silang kamalay-malay sa
mga mabuti at masamang maaaring maging epekto nito sa kanila. Dahil dito, nagkaroon ng
mananaliksik na dahilan upang gawin ang pag-aaral. Ilan sa mga dahilan ng pag-aaral na ito ay
bigyan ng kaalaman ang mga kabataan sa mga maaring maging epekto ng madalas na
paggamit ng kompyuter. Bukod dito, nais din alamin ng mananaliksik kung anu-ano ang dahilan
ng mga kabataan kung bakit sila gumagamit ng kompyuter, gaano kadalas gumamit ng
kompyuter ang mga kabataan, at paano nakakaapekto ang paggamit ng kompyuter sa mga
kabataan. At panghula, nais din ng mananaliksik na masolusyonan ang mga epektong dulot ng
paggamit ng kompyuter.
Ang mga impormasyon na makukuha ay maaaring magamit upang mabigyan ng
kaalaman ang mga kabataan sa mabuting dulot ng paggamit ng kompyuterw at bigyan sila ng
babala sa mga masamang epektong labis nilang paggamit ng kompyuter.

SANLIGANG PANGKASAYSAYAN
BATAYANG TEORETIKAL

BALANGKAS KONSEPTUWAL

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Ang pananaliksik na ito na may paksang “Kalagayan ng mag-aaral ng Culiat Elementary


School na nasa edad na 9 hanggang 12 taong gulang na maagang nahuhumaling sa paglalaro
ng Kompyuter.” ay naglalayong masagot ang mga sumusunod na suliranin:
1. Hanggang saan ang kaalaman ng mga mag-aaral sa naidudulot ng paglalaro ng mga
kompyuter ?
2. Ano ang mga uri ng laro at saan nahahanay ang mga laro na laganap sa kasalukuyan sa loob
at labas ng bansa?
3. Bakit kinahuhumalingan ng kabataan ang pag lalaro ng kompyuter?

SAKLAW AT LIMITASYON

Ang sakop ng aming pag-aaral ay tungkol sa maagang pag kahumaling ng mga batang
nasa edad 9 hanggang 12 taong gulang sa paggamit ng kompyuter ang paggamit nila nito
habang sila ay bata pa ay di na nila mapigilan sa sobrang ganda ng mga laro at laman ng
kompyuter. Nakakausap nila ang iba’t ibang tao at nag kakaroon sila ng madaming kaibigan .
KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Ang pananaliksik na ito na may paksang “Paksa ng Pananaliksik” ay inaasahang


makapaglalagak ng kapakinabangan sa mga sumusunod na tao, organisasyon at institusyon:

Sa mga mag-aaral, ay nakakatulong ito sa kanilang pag aaral gamit ang google search at
facebook at nakakapag laro sila ng iba’t ibang laro

Sa mga magulang, nagiging libangan nila tulad ng mga larong online games , nanakausap nila
ang malalayong pamilya,kaibigan o kakilala.

Sa pamahalaan,

(MAAARING MAGTALA NG IBA PA)


KATUTURAN NG MGA TERMINOLOHIYANG GINAMIT
KABANATA II
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

BANYAGANG LITERATURA

LOKAL NA LITERATURA

BANYAGANG PAG-AARAL

LOKAL NA PAG-AARAL

SINTESIS NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL


KABANATA III
METODO NG PANANALIKSIK

PAMAMARAANG GINAMIT

DESKRIPSYON NG MGA RESPONDENTE/TAGATUGON

INSTRUMENTONG GINAMIT

PARAAN NG PANGANGALAP NG DATOS

KOMPUTASYONG ESTADISTIKAL
TALASANGGUNIAN

AKLAT

ARTIKULO

TESIS

WEBSITE