You are on page 1of 2

SENARAI TUGAS GURU

DI SEKOLAH SEKARANG
Bidang Bil. Tugas Jawatan
1. Mengajar tahun 3, 4 dan 6 Guru matapejaran Bahasa Inggeris
A: Akademik 2. Membuat catatan mesyuarat panitia TMK Setiausaha

Mengemaskini buku rekod kehadiran tahun 6 Abdul


1. Guru kelas
B: Hal Ehwal Murid Aziz
2. Menceriakan bilik guru AJK bilik guru
Menceriakan bilik kesihatan dan memastikan rekod
3. kesihatan murid dapat diserahkan kepada misi AJK bilik kesihatan
semasa lawatan misi ke sekolah

Mengendalikan dan memastikan aktiviti persatuan


C: Kokurikulum 1. Bahasa Inggeris berjalan lancer sepanjang tempoh Penyelaras Kelab
perjumpaan
Menguruskan dan melatih murid bagi rumah sukan
2. AJK rumah
kuning
3. Melatih murid permainan bola tampar Guru penasihat

D: Aktiviti Luar