You are on page 1of 2

1.4.

CONŢINUTUL HĂRŢILOR MARINE
-Seria hărţii, ca element principal pentru identificarea unei anumite hărţi, din cele de
ordinul sutelor sau chiar a miilor, care pot fi la bord, este menţionată sub forma unui număr în
colţul din stânga sus şi dreapta jos;
-Titlul hărţii este trecut într-un loc convenabil astfel ca să nu acopere o suprafaţă cu un
conţinut important pentru navigaţie;
-Titlul indică zona geografică pe care harta o reprezintă;
-Seria şi titlul hărţii sunt redate şi pe versoul hărţii, astfel ca să poată fi uşor identificate
când sunt în mape;
-Data publicării este indicată pe marginea inferioară, la mijloc;
-Data tipăririi este menţionată în colţul din dreapta sus;
-Dimensiunile hărţii sunt indicate în inci, în colţul din dreapta jos. Aceste valori indică
dimensiunile hărţii între limitele interioare ale scărilor grafice ale latitudinilor şi longitudinilor şi
servesc pentru a verifica eventualele deformaţii; operaţiunea se face când harta este uscată;
-Scara grafică a latitudinilor (crescânde) delimitează suprafaţa reprezentată, spre est şi
vest; scara grafică a longitudinilor delimitează suprafaţa hărţii spre nord şi sud;
-Reţeaua cartografică este reprezentată prin meridianele şi paralele trasate din grad în
grad, multiplii sau subdiviziuni ale acestuia, funcţie de asemenea de scara numerică a hărţii şi
extinderea zonei reprezentate;
-Scara numerică a hărţii (natural scale) este indicată sub titlul hărţii, alături de paralelul
de referinţă, prin latitudinea acestuia;
-Pe o serie de hărţi la scară mare, în partea de jos este redată şi scara grafică a hărţii la
unele dublând scara latitudinilor crescânde, la altele substituind această scală;
-Simbolurile şi abreviaţiile folosite pe hărţile engleze sunt indicate în harta 5011
(˝Explanation of symbol and abreviations used on Admiralty charts˝). Această hartă trebuie
afişată la comandă în camera hărţilor, astfel ca să fie permanent la îndemâna ofiţerului de cart
pentru studiu şi confruntare, atunci când situaţia impune;
-Linia coastei este reprezentată pe hartă în mod diferit funcţie de caracteristicile pe care le
prezintă;

stânci. -Unitatea de măsură în care sunt exprimate adâncimile este indicată sub titlul hărţii.. .dacă adâncimile din jur sunt variabile sau în apropiere se găsesc pericole de navigaţie. de pescajul navei şi de condiţiile de navigaţie. din apropierea coastei. Dimpotrivă. sunt reprezentate printr-o serie de simboluri şi abreviaţii. epave.. este necesar a se lua toate măsurile de siguranţă posibile. ca recifuri de corali. se exprimă în picioare deasupra nivelului mediu al apei înalte la sizigii. etc. Indicarea de sondaje numeroase în hartă arată că ridicarea care a stat la baza întocmirii hărţii s-a făcut printr-un studiu atent. a elementelor topografice etc. -Pericolele de navigaţie. -Liniile de pe hartă care unesc punctele de egală adâncime se numesc linii batimetrice sau izobate. excepţii de la o asemenea interpretare o pot constitui zonele cu adâncimi evident mari. de la larg. sondaje puţine conţinute în hartă pot constitui un indiciu că studiul zonei respective s-a făcut superficial. Dacă totuşi trecerea este impusă. De aceea „saţiilor albe” de pe hartă li se pot da următoarele interpretări: . -Înălţimile reperelor de navigaţie. -Adâncimile minime la care se navigă de-a lungul coastei sunt determinate de profilul fundului mării din zonă. atunci când se navigă de-a lungul unor coaste necunoscute. este recomandat a se evita trecerea prin spaţiile albe. -În zonele cu maree.dacă adâncimile din jur sunt mari şi nu sunt pericole de navigaţie. nivelul de referinţă al sondajelor (˝nivelul zero hartă˝) este nivelul apei joase la sizigii. prezintă un interes deosebit pentru recunoaşterea zonei prin observare. se acceptă că şi în zona spaţiilor albe adâncimile sunt de asemenea mari. indicând că indiferent de stadiul mareei. -Sondajele sunt indicate obişnuit în braţe sau picioare. . funcţie de condiţiile de navigaţie. apa nu poate fi mai puţin adâncă decât cea menţionată în hartă. -Topografia coastei este reprezentată pe hartă cu elementele ei constitutive naturale sau artificiale.