You are on page 1of 13

9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

Inicijalni test iz Računarstva i


informatike
*Обавезно

Inicijalni test

Inicijalni test obuhvata pojmove sa kojima ste više ili manje upoznati kako izučavanjem predmeta u
osnovnoj školi tako i u svakodnevnom radu sa računarima.
Srećno!

1. Hardver računara je: * 1 поен

Skup svih programa u njemu

Skup svih podataka u njemu

Njegov elektronski sklop

2. Koja tvrdnja je tačna za procesor? * 1 поен

Brzina rada procesora ne utiče na brzinu računara

Sadrži programe

Izvršava aritmetičko – logičke operacije

3. Najmanja jedinica za merenje i iskazivanje količine 1 поен

informacija zove se: *

Bajt

Kilobajt

Bit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 1/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

4. Šta sve od ponuđenog, utiče na brzinu rada računara? * 2 поена

Rezolucija monitora

Kapacitet hard diska

Kapacitet radne memorije

Brzina rada mikroprocesora

5. Koju od pomenutih funkcija vrši operativni sistem računara? 1 поен

Izrada izveštaja, pisama i proračuna

Pretvaranje digitalnih u analogne signale

Kontrola i upravljanje radom računara

Kreiranje multimedijalnih prezentacija

6. Obeležite tačno uparene pojmove: * 2 поена

Hardver = Mikroprocesor

Mreže = Internet

Sistemski softver = Excel

Aplikativni softver = Windows XP

7. Datoteka snimljena pod nazivom „Prosečne ocene.xlsx“ 1 поен

kreirana je u nekom od ponuđenih programa. Kojem? *

MS Power Point

MS Word

MS Excel

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 2/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

8. Kreiranje nove fascikle u Windows okruženju se vrši 1 поен

izborom opcije: *

New Folder

New Worksheet

New Slide

New File

9. Šta je provajder? * 1 поен

Mozak računara

Softver za uređenje fotogra ja

Periferni uređaj

Dobavljač Internet usluga

10. Download označava preuzimanje fajlova sa udaljenih 1 поен

računara, Interneta. *

Tačno

Netačno

11. Šta je krimpovanje – kompresija datoteke? * 1 поен

Povezivanje slike i teksta u okviru dokumenta

Povećanje rezolucije slike

Smanjenje kapaciteta datoteke

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 3/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

12. Na koji način se kompjuter najčešće zarazi virusom? * 1 поен

Kreiranjem multimedijalnih prezentacija

Elektronskom poštom

Priključivanjem novog hardverskog uređaja

Instalacijom legalnog softvera

13. Šta je licenca? * 1 поен

Dobavljač internet usluga

Pravo korišćenja softvera

Deo računara

Digitalni potpis

14. Maloletne osobe nije moguće zaštititi od pristupa 1 поен

neželjenim sadržajima na Internetu. *

Tačno

Netačno

15. Obeležite tačno uparene pojmove: * 1 поен

edusoft@nadlanu.com = web adresa

192.168.0.5 = IP adresa

www.microsoft.com = e-mail adresa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 4/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

16. Obeležite tačno uparene pojmove: * 1 поен

MS Word = Softver za izradu multimedijalnih prezentacija

MS Paint = Softver za izradu jednostavnih crteža

MS Power Point = Softver za rad sa tabelama i gra konima

MS Excel = Softver za obradu teksta

17. Šta od navedenog predstavlja hardversku komponentu 1 поен

računara? *

Internet browser

Operativni sistem

RAM memorija

18. Ukupna količina podataka koja može da se čuva na DVD-u 1 поен

izražava se u: *

GB

MB

KB

19. Koja je najmanja veličina fajla od dole navedenih fajlova: * 1 поен

iva.jpg 1.5 MB

evolucija. swf 21.6 MB

priredba.avi 128 MB

pera.doc 38 KB

pridevi.ppt 4300 KB

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 5/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

20. Šta je na slici ispod prikazano? * 1 поен

Hard disk

Mikroprocesor

Radna memorija

CD-ROM uređaj

Komponenta računara

21. Obeležite tačno uparene pojmove: * 1 поен

Ulazno izlazni uređaj = Štampač

Ulazni uređaj = Skener

Izlazni uređaj = Mikroprocesor

Centralna jedinica = Monitor

22. Šta je MS O ce? * 1 поен

Sistemski softver

Operativni sistem

Paket korisničkih programa

Internet pretraživač

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 6/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

23. Šta je folder? * 1 поен

Deo kućišta računara

Fascikla za čuvanje dokumenta

Radno okruženje

Word dokument

24. Dodavanje dokumenta u elektronskoj pošti vrši se izborom 1 поен

opcije: *

Setup

Attach

Inbox

Send

25. Veličina datoteke utiče na brzinu prenosa putem e-mail-a: * 1 поен

Netačno

Tačno

26. Kako se naziva korisnički računar u lokalnoj računarskoj 1 поен

mreži? *

Server

Klijent

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 7/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

27. Šta je dezinfekcija datoteka? * 1 поен

Premeštanje na bezbedno mesto

Premeštanje u drugi folder

Brisanje datoteke sa lokalnog diska

Uklanjanje virusa iz datoteke

28. Dugotrajno korišćenje računara može stvoriti probleme 2 поена

koji se manifestuju: *
Bolovima u stomaku

Krivom kičmom

Vrtoglavicom

Ravnim stopalima

29. Koji od ponuđenih zadataka više odgovara čoveku, nego 1 поен

računaru? *

Zadaci koji zahtevaju kreativnost

Zadaci koji zahtevaju složene matematičke proračune

Zadaci koji zahtevaju brzinu

30. Štampač je: * 1 поен

Ulazno-izlazni uređaj

Ulazni uređaj

Izlazni uređaj

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 8/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

31. Kako se meri veličina ekrana računara? * 1 поен

Pikselima po veličini

Inčima po širini

Inčima po dijagonali od jednog do drugog ugla

32. Obeležite tačno uparene pojmove: * 2 поена

Mreže = RAM memorija

Hardver = Internet

Aplikativni softver = MS Power Point

Sistemski softver = Windows 8

33. Obeležite najveću količinu podataka od navedenih: * 1 поен

125kB

125MB

125kb

125Mb

34. Internet je lokalna računarska mreža. * 1 поен

Tačno

Netačno

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 9/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

35. Access Point je uređaj kojim obezbeđujemo bežični 1 поен

pristup lokalnoj mreži i/ili internetu. *

Tačno

Netačno

36. Zatvaranje dokumenta u MS Excel-u vrši se izborom iz 1 поен

menija File opcije : *

Open

Close

Exit

Save

37. Šta predstavlja skraćenica USB- ash disk? * 1 поен

Fasciklu za čuvanje podataka

Ulazno izlazni uređaj

Optički disk za čuvanje podataka

Radnu memoriju računara

38. Šta označava skraćenica RAM? * 1 поен

Fasciklu za čuvanje podataka

Sistemski softver računara

Korisnički program

Radnu memoriju računara

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 10/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

39. RAM je skraćenica od: * 1 поен

Random Access Memory

Radio Access Memory

Real Access Memory

40. Računar sadrži: * 1 поен

Samo privremenu memoriju

Privremenu i trajnu memoriju

Samo trajnu memoriju

41. Šta se dešava ako se CD izloži magnetnom zračenju? * 1 поен

Može se opet koristiti ako se prethodno razmagnetiše

Gubi se sadržaj CD-a

Ne gubi se sadržaj CD-a

42. Koji od navedenih uređaja ima najveći kapacitet? * 1 поен

Blu Ray

CD

DVD

43. Na koji port može da se priključi spoljašnji-eksterni hard 1 поен

disk? *

PS/2

USB

Paralelni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 11/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

44. Oznaka za jednosmernu struju je: * 1 поен

BC

DC

AC

45. Oznaka za naizmeničnu struju je: * 1 поен

DC

BC

AC

46. ROM je: * 1 поен

Memorija koja se samo čita

Magistrala računara

Standardni konektor

47. Standardni raspored tastera na tastaturi je: * 1 поен

abcde

qwert

xyzwq

48. Oznaka za brzi serijski port na računaru je: * 1 поен

PS/2

USB

UTP

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 12/13
9/16/2018 Inicijalni test iz Računarstva i informatike

49. Sistemskom magistralom podataka mogu se prenositi 1 поен

podaci: *

Od procesora do periferije

Od periferije do procesora i u suprotnom smeru

Od periferije do procesora

50. Jedinica za izražavanje rezolucije štampača je: * 1 поен

pdi

ništa od navedenog

idp

tpi

dpi

2. страница од 2 НАЗАД ПРОСЛЕДИ

Никада немојте да шаљете лозинке преко Google упитника.

Google није направио овај садржај нити га одобрава. Пријава злоупотребе - Услови коришћења услуге -
Додатни услови

 упитници

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnava_U1EkFuWb59dT1Unp3V6izOu4a53VYkrNuFg8IBigHA/formResponse 13/13