You are on page 1of 11

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
EDUC-562: Συναισθήματα και Μάθηση
Χειμερινό Εξάμηνο 2018

Εισαγωγή
Ο παρών Οδηγός Μελέτης αποτελεί βασικό βοήθημα του μαθήματος «Συναισθήματα και Μάθηση»
το οποίο προσφέρεται στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδακτική των
Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και του εξ αποστάσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι να καθοδηγήσει
τους φοιτητές και να τους βοηθήσει στη συστηματική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο
στηρίζεται η διδασκαλία του μαθήματος. Ο Οδηγός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κοινού με το
Διάγραμμα του Μαθήματος, στο οποίο υποδεικνύεται το βασικό διδακτικό υλικό, καθώς και με το
εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται στη διαδικτυακή και διαδραστική πλατφόρμα του μαθήματος
(Μoodle). O Οδηγός αποτελείται από 9 ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια παρουσίαση. Η
παρουσίαση αναφέρεται στις σελίδες του υποχρεωτικού αναγνώσματος και από τη 2η ενότητα
(Εβδομάδα 3) και μετά και σε ένα σύγχρονο άρθρο. Τα άρθρα αναφέρονται στο συναισθηματικό τομέα
στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό
οι φοιτητές θα γνωρίσουν τόσο τα θεμέλια του συναισθηματικού τομέα στη μάθηση και διδασκαλία
αλλά και τις σύγχρονες τάσεις που όλο και εξελίσσονται.
Το άρθρο κάθε εβδομάδας περιλαμβάνεται στην παρουσίαση της εβδομάδας και μπορεί να ανακτηθεί
αυτούσιο ακολουθώντας τον σύνδεσμό στο διάγραμμα του μαθήματος (υπάρχει σύνδεσμος με την
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας). Η μελέτη του κάθε άρθρου στην αγγλική είναι
προαιρετική.
Από τη 2η ενότητα (Εβδομάδα 3) και μετά υπάρχουν κάποια θέματα προς συζήτηση που αναφέρονται
σε κάθε συνάντηση. Απαντώντας στα θέματα αυτά στο φόρουμ της εβδομάδας, οι φοιτητές
αλληλεπιδρούν με τους συμφοιτητές τους και μελετούν πιο αποτελεσματικά για το μάθημα. Η
επιτέλεση των δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βοηθά τους φοιτητές να
κατανοήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη στα θέματα
προς συζήτηση.

1
Ενότητα 1 (Εβδομάδα 1-2): Εισαγωγή στις βασικές μεταβλητές των συναισθημάτων (Α) (24/09/18-
5/10/18)

Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να γνωρίσουν τη σημασία του συναισθηματικού τομέα στην Εκπαίδευση μέσα από
αποτελέσματα ερευνών.
 Να μελετήσουν την ιστορική εξέλιξη του συναισθηματικού τομέα στη Μαθηματική
Εκπαίδευση (Γίνεται αναφορά σε θεμελιωτές του συναισθηματικού τομέα των Μαθηματικών
όπως οι McLeod (1990), Thompson (1992), Schoenfeld (1985), Lester (1985), Dossey (1988),
Ernest (1989) κλπ.).
 Να κατανοήσουν βασικές έννοιες (συναισθήματα, στάσεις και πεποιθήσεις). Αποσαφηνίζονται
οι τρεις βασικές έννοιες και παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάπτυξη των συναισθημάτων και
των πεποιθήσεων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:

 Θα αναγνωρίζουν τη σημασία του συναισθηματικού τομέα στη μάθηση και τη διδασκαλία.


 Θα περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη του συναισθηματικού τομέα στη Μαθηματική
εκπαίδευση.
 Θα παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες του συναισθηματικού τομέα (συναισθήματα, στάσεις,
πεποιθήσεις).
 Θα επισημαίνουν βασικές διαφορές των τριών βασικών εννοιών του συναισθηματικού τομέα.
 Θα περιγράφουν την ανάπτυξη των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων.

Έννοιες κλειδιά
Συναισθηματικός τομέας, συναισθήματα, στάσεις, πεποιθήσεις, διεθνείς τάσεις, διεθνείς έρευνες.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Φιλίππου, Γ., & Χρίστου, Κ. (2001). (Εισαγωγή, Kεφ. 1, σελ. 23-30, Κεφ. 2, σελ. 33-39).

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

McLeod, D.B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. In D.A.


Grows (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 575-596). New
York: Macmillan.

Δραστηριότητες
Δεν υπάρχει δραστηριότητα.

2
Ενότητα 2 (Εβδομάδα 3): Εισαγωγή στις βασικές μεταβλητές των συναισθημάτων (Β) (8/10/18-
12/10/18)

H Εβδομάδα 3 αποτελεί συνέχεια του περιεχομένου των Εβδομάδων 1 και 2. Πέρα από τη συζήτηση
του θέματος της εβδομάδας, θα συζητηθούν οι εργασίες του μαθήματος.

Σκοποί της ενότητας είναι:


Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές:
 Να γνωρίσουν την ανάπτυξη των στάσεων.
 Να συζητούν διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές που αναπτύσσουν θετικές στάσεις
των μαθητών προς το μάθημα.
 Να γνωρίσουν την ανάπτυξη του φόβου προς το μάθημα.
 Να συζητούν αίτια του φόβου των μαθητών προς το μάθημα.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:

 Θα περιγράφουν την ανάπτυξη των στάσεων.


 Θα αξιολογούν και θα εφαρμόζουν διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές που αναπτύσσουν
θετικές στάσεις των μαθητών προς το μάθημα μέσα από αποτελέσματα ερευνών.
 Θα περιγράφουν την ανάπτυξη του φόβου προς το μάθημα.
 Θα επισημαίνουν τις αιτίες του φόβου προς το μάθημα μέσα από αποτελέσματα ερευνών και
αφηγήσεις μαθητών.

Έννοιες κλειδιά
Φόβος, φοβία, πρακτικές ανάπτυξης θετικών στάσεων των μαθητών, αιτίες φόβου στο μάθημα,
διεθνείς τάσεις, διεθνείς έρευνες.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Φιλίππου, Γ., & Χρίστου, Κ. (2001). (Κεφ. 2, σελ. 31-33, και 39-46)

Di Martino P., and Rosetta Z. (2013). Where does fear of maths come from? Beyond the purely
emotional. In Ubuz, H., Haser, Ç., Mariotti, M. (Eds.) Proceedings of the Eight Congress of the
European Society for Research in Mathematics Education (pp.1310-1319) Antalya, Turkey. (Το
άρθρο περιλαμβάνεται στην παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες

Με βάση τα όσα μελετήσατε για τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τα συναισθήματα των μαθητών, να
1. Με βάση τα όσα μελετήσατε για τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τα συναισθήματα των μαθητών,
να συζητήσετε:

3
(α) Δύο διαφορές μεταξύ των "πεποιθήσεων" και των "στάσεων" του υποκειμένου.

(β) Δύο διαφορές μεταξύ των "συναισθημάτων" και των "πεποιθήσεων" των υποκειμένων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο των Di Martino & Zan (2013), να εντοπίσετε δύο αιτίες της ανάπτυξης του
φόβου των μαθητών στο μάθημα.

Τελευταία μέρα κατάθεσης δραστηριότητας (14/10/18)

Την 3η εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη τηλεδιάσκεψη. Σε αυτή θα συζητηθούν οι εργασίες


του μαθήματος.
Εργασία Α μικρής έκτασης

Επεξήγηση και ανάπτυξη του περιεχομένου της εργασίας Α του μαθήματος. Στόχος της μικρής
εργασίας είναι οι φοιτητές να μελετήσουν τη δομή ενός επιστημονικού άρθρου. Οι φοιτητές θα
περιγράψουν και θα κάνουν κριτική σε άρθρο που θα επιλέξουν από δοσμένα άρθρα (από Ελλάδα και
Κύπρο). Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της δική τους έρευνας που είναι και η κύρια εργασία του
μαθήματος. Λεπτομέρειες για την εργασία Α υπάρχουν στην πλατφόρμα του μαθήματος την
Εβδομάδα 3.

Επεξήγηση και ανάπτυξη του περιεχομένου της ερευνητικής εργασίας Β.

Οι φοιτητές θα επιλέξουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει σχετικό με τον συναισθηματικό τομέα και τη
μάθηση και διδασκαλία. Θα αναπτύξουν μια έρευνα για το θέμα (Σκοπός, βιβλιογραφική επισκόπηση,
ερευνητικά ερωτήματα και μεθοδολογία της έρευνας) περισσότερες λεπτομέρειες στον οδηγό
μελέτης). Λεπτομέρειες για την εργασία Β υπάρχουν στην πλατφόρμα του μαθήματος την Εβδομάδα
3.

4
Ενότητα 3 (Εβδομάδα 4): Αυτοαναφορικές πεποιθήσεις (Α) (15/10/18-19/10/18)
Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να γνωρίσουν τις πεποιθήσεις επάρκειας των μαθητών.
 Να γνωρίσουν τις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας.
 Να μελετήσουν εργαλεία μέτρησης των πεποιθήσεων επάρκειας και των πεποιθήσεων
διδακτικής επάρκειας.
 Να μελετήσουν τις πηγές ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας.
 Να μελετήσουν αποτελέσματα ερευνών που αναφέρονται στις πεποιθήσεις επάρκειας, στις
πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας και στη μάθηση και διδασκαλία.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:
 Θα αποσαφηνίζουν τους όρους πεποιθήσεις επάρκειας και πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας
από άλλες αυτοαναφορικές πεποιθήσεις.
 Θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για τη μέτρηση των πεποιθήσεων επάρκειας των
μαθητών και την μέτρηση των πεποιθήσεων διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών.
 Θα αναπτύσσουν τις πηγές ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας.
 Θα γνωρίζουν αποτελέσματα από διεθνείς έρευνες για τη σχέση των πεποιθήσεων επάρκειας
με τη διδασκαλία και μάθηση.

Έννοιες κλειδιά

Αυτοαναφορικές πεποιθήσεις, πεποιθήσεις επάρκειας, πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας, πηγές


ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας, εργαλεία μέτρησης.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

Φιλίππου, Γ., & Χρίστου, Κ. (2001). (Κεφ. 3, σελ. 47-54)

Brand, B.R., & Wilkins, L.M. (2007). Using Self-Efficacy as a Construct for Evaluating Science and
Mathematics Methods Courses. Journal of Science Teacher Education, 18, 297–317. (Το άρθρο
περιλαμβάνεται στην παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες
Θα δοθούν 4 αποσπάσματα από απαντήσεις συμμετεχόντων-φοιτητών στην έρευνα του άρθρου.
Nα μελετήσετε τα πιο κάτω αποσπάσματα από τις απαντήσεις των φοιτητών και να συζητήσετε σε
ποια από τις τέσσερις πηγές πεποιθήσεων επάρκειας (mastery experience, vicarious experience, social
persuasion, emotional arousal) μπορεί να εμπίπτουν.

Τελευταία μέρα κατάθεσης δραστηριότητας (21/10/18)

5
Ενότητα 4 (Εβδομάδα 5): Αυτοαναφορικές πεποιθήσεις (Β) (22/10/18-26/10/18)
Η Εβδομάδα 5 αποτελεί συνέχεια του περιεχομένου της Εβδομάδας 4.

Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να μελετήσουν τις τέσσερις πηγές ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας των μαθητών.
 Να μελετήσουν εργαλεία μέτρησης των πεποιθήσεων επάρκειας των μαθητών και των πηγών
ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας.
 Να συζητήσουν διδακτικές πρακτικές ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας των μαθητών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:

 Θα περιγράφουν το περιεχόμενο των τεσσάρων πηγών ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας


των μαθητών.
 Θα χρησιμοποιούν μεθόδους για τη μέτρηση των πεποιθήσεων επάρκειας των μαθητών και
των πηγών ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας.
 Θα εφαρμόζουν πρακτικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη των πεποιθήσεων επάρκειας των
μαθητών.

Έννοιες κλειδιά

Πεποιθήσεις επάρκειας, πηγές πεποιθήσεων επάρκειας, εργαλεία μέτρησης, διδακτικές πρακτικές


ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

Britner, S., & Pajares F. (2006). Sources of Science Self-Efficacy Beliefs of Middle School Students.
Journal of Research in Science Teaching, 43(5), 1159–1176. (Το άρθρο περιλαμβάνεται στην
παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες
Σύμφωνα και με το άρθρο της εβδομάδας, να εισηγηθείτε μια πρακτική για κάθε μια από τις τέσσερις
πηγές ανάπτυξης ή διαφοροποίησης των πεποιθήσεων επάρκειας των μαθητών που θα εφαρμόζατε
στην τάξη σας.

Τελευταία μέρα ολοκλήρωσης της δραστηριότητας (28/10/18)

6
Ενότητα 5 (Εβδομάδα 6-7): Αυτορρύθμιση και Μεταγνώση-Κίνητρα (29/10/18-9/11/18)
Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να γνωρίσουν κύρια θεωρητικά πλαίσια της αυτορρύθμισης.
 Να μελετήσουν εργαλεία μέτρησης των στρατηγικών αυτορρύθμισης και μεταγνώσης των
μαθητών.
 Να συζητήσουν τη σχέση των κινήτρων και της αυτορρύθμισης.
 Να συζητήσουν διδακτικές πρακτικές ανάπτυξης των στρατηγικών
αυτορρύθμισης/μεταγνώσης των μαθητών

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:
 Θα γνωρίζουν στρατηγικές αυτορρύθμισης και μεταγνώσης των μαθητών.
 Θα χρησιμοποιούν μεθόδους για την μέτρηση στρατηγικών αυτορρύθμισης και μεταγνώσης
των μαθητών.
 Θα ερμηνεύουν πίνακες αποτελεσμάτων των σχέσεων των στρατηγικών αυτορρύθμισης και
των κινήτρων των μαθητών.
 Θα εφαρμόζουν πρακτικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη των στρατηγικών αυτορρύθμισης
και μεταγνώσης των μαθητών.

Έννοιες κλειδιά

Αυτορρύθμιση, μεταγνώση, κίνητρα, στρατηγικές αυτορρύθμισης, στρατηγικές μεταγνώσης,


πρακτικές διδασκαλίας.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

Φιλίππου, Γ., & Χρίστου, Κ. (2001). (Κεφ. 3, σελ 54-59)

Pintrich, P. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning.
International Journal of Educational Research 31, 459-470. (Το άρθρο περιλαμβάνεται στην
παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες
Θα δοθούν κάποιες δηλώσεις από το ερωτηματολόγιο των στρατηγικών αυτορρύθμισης και
μεταγνώσης των μαθητών που αναφέρεται στο άρθρο των Εβδομάδων 6-7.

Πιο κάτω είναι οι δηλώσεις από το ερωτηματολόγιο MSLQ. Να γράψετε πού αναφέρεται η κάθε
ομάδα δηλώσεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις (α) απομνημόνευση (rehearsal), (β) επεξεργασία
(elaboration), (γ) οργάνωση της γνώσης (organization), (δ) μεταγνωστικές στρατηγικές
(metacognitive self regulated strategies).

Τελευταία μέρα ολοκλήρωσης της δραστηριότητας (11/11/18)

7
Ενότητα 6 (Εβδομάδα 8): Πεποιθήσεις εν υπηρεσία εκπαιδευτικών που διδάσκουν Μαθηματικά
(12/11/18 και 16/11/18)
Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να γνωρίσουν παράγοντες που συμβάλλουν σε σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας (διδασκαλία
με διερεύνηση) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στα Μαθηματικά.
 Να συζητήσουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των Μαθηματικών.
 Να συζητήσουν τη σχέση μεταβλητών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές
διδασκαλίας που εφαρμόζουν στην τάξη.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:
 Θα γνωρίζουν μεταβλητές που συμβάλλουν σε σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας (διδασκαλία
με διερεύνηση) που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη (γνώση περιεχομένου, στάσεις,
πεποιθήσεις, δημογραφικές μεταβλητές).
 Θα χρησιμοποιούν μεθόδους για τη μέτρηση των παραγόντων που συμβάλλουν στις πρακτικές
διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη.
 Θα ερμηνεύουν πίνακες αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν διαφορές και συσχετίσεις μεταξύ
διαφόρων μεταβλητών.

Έννοιες κλειδιά

Εκπαιδευτικοί, γνώση περιεχομένου, στάσεις, πεποιθήσεις, πεποιθήσεις επάρκειας, διδακτικές


πρακτικές, δημογραφικές μεταβλητές, διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

Wilkins, J. L. M. (2008). The relationship among elementary teachers’ content knowledge, attitudes,
beliefs, and practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 11,139–164. (Το άρθρο
περιλαμβάνεται στην παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες
Θα παρουσιαστούν δύο πίνακες αποτελεσμάτων από το άρθρο της Εβδομάδας 8.

 Να συζητήσετε ένα αποτέλεσμα από τον Πίνακα 1 και ένα αποτέλεσμα από τον Πίνακα 2 που
κατά τη γνώμη σας είναι πολύ σημαντικό. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Τελευταία μέρα ολοκλήρωσης της δραστηριότητας (18/11/18)

8
Ενότητα 7 (Εβδομάδα 9-10): Κίνητρα στην Εκπαίδευση (19/11/18-30/11/18)

Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να γνωρίσουν τα είδη κινήτρων και τη σημασία τους στη μάθηση.
 Να μελετήσουν θεωρητικά μοντέλα κινήτρων.
 Να μελετήσουν πρακτικές ανάπτυξης των κινήτρων στην τάξη, μέσα από
εισηγήσεις/αποτελέσματα διεθνών ερευνών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:
 Θα διακρίνουν και περιγράφουν τα είδη κινήτρων στη μάθηση.
 Θα εφαρμόζουν πρακτικές ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών στην τάξη.

Έννοιες κλειδιά

Εξωτερικό και εσωτερικό ενδιαφέρον, σκοποί επιτυχίας, αξία, χρησιμότητα, κόστος, έλεγχος.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

Pintrich, P. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning
and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667–686. (Το άρθρο περιλαμβάνεται
στην παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες
Δεν υπάρχει δραστηριότητα.

9
Ενότητα 8 (Εβδομάδα 11): Συναισθηματικός τομέας, διδακτικές πρακτικές, στρατηγικές μάθησης
και Φυσικές Επιστήμες (3/12/18-7/12/18)
Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να μελετήσουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.
 Να μελετήσουν πρακτικές που αναπτύσσουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα των μαθητών
στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:
 Θα εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις κατά των Φυσικών Επιστημών.
 Θα εφαρμόζουν πρακτικές ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων των μαθητών.

Έννοιες κλειδιά

Συναισθήματα, μοντελοποίηση, αυθεντικά επιστημονικά ζητήματα.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

Nicolaou, C., Evagorou, M. & Lympouridou, C. (2013). Elementary School Students’ Emotions when
Exploring an Authentic Socio-Scientific Issue with the use of Models. Science Education
International, 2, 1-15. (Το άρθρο περιλαμβάνεται στην παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες
1. Σύμφωνα με το άρθρο της εβδομάδας να αναφέρετε μία πρακτική διδασκαλίας που αναπτύσσει
τα θετικά συναισθήματα των μαθητών για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών.
2. Οι ερευνητές στο άρθρο παραθέτουν τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις για τα
συναισθήματα. Ποια από τις τέσσερις, σύμφωνα με την εμπειρία σας ως εκπαιδευτικοί,
εφαρμόζεται περισσότερο στο πλαίσιο της τάξης;

Τελευταία μέρα ολοκλήρωσης της δραστηριότητας (9/12/18)

10
Ενότητα 9 (Εβδομάδα 12): Διαμορφωτική αξιολόγηση και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (10/12/18-
14/12/18)

Σκοπός
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι οι φοιτητές:
 Να γνωρίσουν τη διαμορφωτική αξιολόγηση.
 Να γνωρίσουν την ανατροφοδότηση.
 Να αναγνωρίζουν πώς η ανατροφοδότηση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της
αυτορρύθμισης των μαθητών.
 Να γνωρίσουν τις επτά αρχές/πρακτικές ανατροφοδότησης που αναπτύσσουν την
αυτορρύθμιση των μαθητών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές:
 Θα αναπτύσσουν τη διαμορφωτική αξιολόγηση.
 Θα αναπτύσσουν την ανατροφοδότηση των μαθητών.
 Θα επιλέγουν και θα εφαρμόζουν πρακτικές ανατροφοδότησης που αναπτύσσουν την
αυτορρύθμιση των μαθητών.

Έννοιες κλειδιά

Διαμορφωτική αξιολόγηση, ανατροφοδότηση, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, πρακτικές


ανατροφοδότησης.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

Nicol D., Macfarlane-Dick. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and
seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199-218. (Το άρθρο
περιλαμβάνεται στην παρουσίαση της Εβδομάδας).

Δραστηριότητες
1. Να αναπτύξετε σύντομα τη διαμορφωτική αξιολόγηση.
2. Να αναφέρετε δύο σημαντικές κατά την άποψή σας πρακτικές διαμορφωτικής αξιολόγησης
που θα εφαρμόζετε στην τάξη σας ως εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να αναπτύξετε την
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των μαθητών σας;

Τελευταία μέρα ολοκλήρωσης της δραστηριότητας (16/12/18)


Τελική εξέταση
Η τελική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 7/01/19 – 23/01/19.

11