You are on page 1of 19

ZESTAWIENIA DANYCH

SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ

2018 ROK

Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny


w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach
i okręgach łowieckich w minionym sezonie pochodzą z rocznych
planów łowieckich dla obwodów dzierżawionych przez koła
łowieckie, czyli z 94% obwodów istniejących w kraju.
Tab. 1. Liczebność i pozyskanie zwierząt łownych w Polsce (w obwodach kół łowieckich),
w sezonach 2008/09−2018/19 na podstawie danych z rocznych planów łowieckich.
Liczebność (licz.) podawana jest dla początku danego sezonu łowieckiego, według ocen
szacunkowych dokonywanych w marcu, natomiast pozyskanie (poz.) dotyczy całego
sezonu, trwającego od kwietnia do marca (dla ostatniego znana była tylko liczebność).

Łoś Jeleń szlach. Jeleń sika Daniel

Sezon licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz.

tys. osob. osobniki tys. osob.


2008/09 5,7 0 130 37,0 340 33 12,0 3,0
2009/10 6,6 0 141 41,1 310 29 14,3 3,5
2010/11 7,5 0 146 44,3 330 31 16,9 4,4
2011/12 8,8 0 158 49,5 290 21 19,6 5,0
2012/13 10,6 0 165 56,6 225 17 19,9 5,4
2013/14 12,3 0 178 64,5 230 17 20,7 6,1
2014/15 14,1 0 179 70,1 178 27 20,8 6,4
2015/16 16,7 0 177 75,4 180 25 20,4 6,8
2016/17 18,3 0 182 80,0 180 19 21,1 7,2
2017/18 19,4 0 241 81,4 160 15 21,3 6,7
2018/19 20,8 – 233 – 180 – 20,6 –

Sarna Muflon Dzik Lis

Sezon licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz.

tys. osob. osobniki tys. osob.


2008/09 687 143,1 1 260 116 187 201,4 196 138,7
2009/10 752 162,1 1 520 141 225 196,6 191 135,0
2010/11 756 147,9 1 680 204 227 211,3 188 136,2
2011/12 764 154,0 1 750 229 244 177,2 201 124,0
2012/13 760 159,1 1 830 246 232 218,9 198 138,1
2013/14 806 172,8 1 930 201 257 219,9 202 123,6
2014/15 803 180,9 1 830 285 258 260,2 193 140,2
2015/16 797 188,0 1 930 344 241 310,3 191 151,5
2016/17 816 197,9 1 930 374 229 282,2 192 147,5
2017/18 872 200,0 2 160 405 198 308,6 189 146,8
2018/19 848 – 2 120 – 82 – 182 –

2
cd. Tab. 1.

Jenot Borsuk Kuny* Tchórz Norka Szop Piżmak

Sezon pozyskanie

tys. sztuk sztuki tys. szt.


2008/09 11,1 3,7 7,4 2,4 3,5 44 4,2
2009/10 10,9 4,0 7,6 2,4 3,6 62 3,6
2010/11 11,3 4,4 7,1 2,3 3,7 90 3,1
2011/12 11,0 4,4 6,4 1,9 3,4 134 2,5
2012/13 12,3 4,7 6,5 2,2 4,1 249 2,6
2013/14 13,4 5,0 6,2 2,2 4,0 382 2,4
2014/15 15,9 5,7 6,9 2,2 4,2 645 2,3
2015/16 16,8 6,2 6,8 2,2 4,2 848 1,9
2016/17 15,4 5,9 6,5 2,0 3,7 990 1,7
2017/18 15,8 6,4 6,0 2,1 3,8 1 475 1,6

* Łącznie kuna leśna i kuna domowa.

Zając Królik Bażant* Kuropatwa Jarząbek

Sezon pozyskanie poz. zas. pozyskanie

tys. sztuk sztuki tys. sztuk sztuki


2008/09 17,7 255 93,6 96,5 14,2 124
2009/10 19,2 179 78,4 87,2 11,9 135
2010/11 17,3 106 66,3 97,3 2,9 118
2011/12 9,8 82 70,7 103,7 1,2 85
2012/13 17,9 147 84,1 108,7 1,2 100
2013/14 13,0 144 71,3 101,8 0,81 97
2014/15 15,2 145 80,9 110,2 0,80 96
2015/16 15,2 78 88,4 98,2 0,85 85
2016/17 17,2 81 81,4 93,8 0,66 92
2017/18 10,8 86 72,7 97,1 0,56 70

* Podano także liczbę osobników zasiedlonych w danym sezonie (zas.).

3
cd. Tab. 1.

Gęsi* Kaczki* Łyska Słonka Grzywacz

Sezon pozyskanie

tys. sztuk
2008/09 13,8 107,9 6,5 0,78 13,0
2009/10 12,3 104,9 6,2 0,77 12,8
2010/11 9,9 100,4 5,9 0,61 11,1
2011/12 11,6 96,5 5,3 0,44 10,5
2012/13 9,6 104,5 4,6 0,42 11,8
2013/14 10,9 105,1 4,1 0,42 11,8
2014/15 10,3 101,5 4,9 0,46 12,1
2015/16 9,6 90,3 4,6 0,40 12,4
2016/17 9,1 83,3 4,0 0,40 12,1
2017/18 10,5 77,6 3,4 0,45 11,5

* Łącznie wszystkie gatunki należące do zwierząt łownych.

4
Tab. 2. Pozyskanie zwierząt łownych w sezonie 2017/18 (poz.) oraz liczebność wiosną
2018 roku (licz.) w poszczególnych województwach na podstawie danych z rocznych
planów łowieckich dla obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie (liczby osobników,
prezentowane bez zaokrągleń).

Łoś Jeleń szlach. Jeleń sika Daniel


Województwo
poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz.

Dolnośląskie 0 3 7 481 24 640 0 0 347 1 575

Kujawsko-pom. 0 908 3 506 7 853 0 0 875 2 036

Lubelskie 0 4 035 2 910 8 287 0 0 18 169

Lubuskie 0 2 4 357 11 890 0 0 127 785

Łódzkie 0 330 1 630 5 261 0 0 312 1 009

Małopolskie 0 87 1 751 6 471 0 0 19 181

Mazowieckie 0 4 184 2 784 8 953 0 0 75 507

Opolskie 0 0 4 339 8 916 0 0 599 1 309

Podkarpackie 0 594 4 432 12 714 0 0 41 333

Podlaskie 0 4 725 2 254 8 363 0 0 9 87

Pomorskie 0 275 8 712 27 084 0 0 311 1 069

Śląskie 0 86 3 851 9 331 0 0 388 1 269

Świętokrzyskie 0 328 932 4 064 0 0 4 59

Warmińsko-maz. 0 4 947 7 109 20 002 15 179 491 1 570

Wielkopolskie 0 220 8 797 26 142 0 0 2 262 6 189

Zachodniopom. 0 81 16 603 42 621 0 0 863 2 418

5
cd. Tab. 2

Sarna Muflon Dzik Lis


Województwo
poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz.

Dolnośląskie 19 252 72 672 272 1 455 36 360 17 864 10 037 11 811

Kujawsko-pom. 10 121 44 461 67 189 13 829 2 273 9 798 10 308

Lubelskie 14 409 55 812 0 0 15 723 3 557 11 359 14 795

Lubuskie 9 572 42 160 0 0 23 290 4 336 5 606 7 727

Łódzkie 11 827 49 762 0 0 11 177 2 726 11 577 10 961

Małopolskie 8 548 39 412 0 0 10 719 1 987 10 180 9 226

Mazowieckie 14 764 70 971 0 0 19 519 5 105 14 427 19 162

Opolskie 11 088 39 273 2 17 12 113 2 089 5 002 5 442

Podkarpackie 11 488 47 218 0 2 13 760 2 730 7 654 10 344

Podlaskie 4 963 25 308 0 0 5 529 1 777 6 542 11 097

Pomorskie 13 206 62 259 0 39 20 781 8 101 6 763 11 636

Śląskie 8 810 36 379 0 2 14 983 2 975 7 913 8 073

Świętokrzyskie 5 167 28 480 0 0 6 394 2 117 5 150 6 140

Warmińsko-maz. 15 616 64 113 0 30 27 394 4 618 9 554 13 700

Wielkopolskie 21 577 83 853 59 291 28 794 9 028 16 314 17 425

Zachodniopom. 19 589 85 684 5 92 48 281 10 259 8 961 13 846

6
cd. Tab. 2

Jenot Borsuk Kuny* Tchórz Norka Szop Piżmak


Województwo
pozyskanie

Dolnośląskie 1 788 850 550 195 306 229 64

Kujawsko-pom. 772 297 222 113 153 5 51

Lubelskie 399 368 133 30 42 0 153

Lubuskie 1 544 461 240 43 244 902 9

Łódzkie 469 215 246 84 33 1 54

Małopolskie 575 405 721 120 5 0 512

Mazowieckie 366 410 603 225 394 0 193

Opolskie 816 180 167 47 51 2 19

Podkarpackie 327 453 190 41 6 0 22

Podlaskie 826 385 631 175 525 0 22

Pomorskie 1 374 364 435 226 576 0 19

Śląskie 885 339 447 84 7 1 122

Świętokrzyskie 239 196 304 180 0 0 75

Warmińsko-maz. 1 405 677 518 275 911 0 7

Wielkopolskie 1 640 301 264 67 182 9 117

Zachodniopom. 2 380 455 375 171 362 326 119

* Łącznie kuna leśna i kuna domowa.

7
cd. Tab. 2

Zając Królik Bażant* Kuropatwa Jarząbek


Województwo
pozyskanie poz. zas. pozyskanie

Dolnośląskie 4 3 2 127 5 153 0 0

Kujawsko-pom. 244 0 3 914 11 563 0 0

Lubelskie 1 753 0 7 528 11 403 39 0

Lubuskie 0 8 2 787 5 134 0 0

Łódzkie 969 6 6 003 9 577 77 0

Małopolskie 1 846 0 13 617 5 486 15 3

Mazowieckie 2 497 50 6 703 11 837 153 0

Opolskie 23 0 1 927 7 367 0 0

Podkarpackie 95 0 4 970 4 375 0 6

Podlaskie 52 0 543 2 186 15 40

Pomorskie 86 6 715 2 225 0 0

Śląskie 752 0 7 015 7 148 64 5

Świętokrzyskie 2 108 0 9 973 2 730 123 7

Warmińsko-maz. 26 0 286 607 0 9

Wielkopolskie 357 2 3 660 9 910 71 0

Zachodniopom. 2 11 910 430 0 0

* Podano także liczbę osobników zasiedlonych w sezonie (zas.).

8
cd. Tab. 2

Gęsi* Kaczki* Łyska Słonka Grzywacz


Województwo
pozyskanie

Dolnośląskie 806 3 929 167 35 699

Kujawsko-pom. 890 3 668 116 4 228

Lubelskie 149 6 301 132 6 499

Lubuskie 1 475 1 704 37 12 352

Łódzkie 556 4 085 161 9 477

Małopolskie 115 6 545 427 19 1 304

Mazowieckie 196 8 667 239 33 1 471

Opolskie 96 1 895 76 2 103

Podkarpackie 30 2 414 91 19 545

Podlaskie 314 4 176 86 35 393

Pomorskie 1 038 4 083 150 78 1 217

Śląskie 247 7 206 709 19 1 031

Świętokrzyskie 54 4 522 351 12 1 023

Warmińsko-maz. 873 6 761 108 98 511

Wielkopolskie 1 933 6 813 351 22 589

Zachodniopom. 1 752 4 795 195 48 1 019

* Łącznie wszystkie gatunki należące do zwierząt łownych.

9
Tab. 3. Pozyskanie zwierząt łownych w sezonie 2017/18 (poz.) oraz liczebność wiosną
2018 roku (licz.) w poszczególnych okręgach PZŁ na podstawie danych z rocznych
planów łowieckich dla obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie (liczby osobników,
prezentowane bez zaokrągleń).

Łoś Jeleń szlach. Jeleń sika Daniel


Okręg
poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz.

Bialskopodlaski 0 1 112 994 2 454 0 0 14 71


Białostocki 0 2 975 1 711 5 810 0 0 0 11
Bielski 0 0 1 221 3 389 0 0 31 102
Bydgoski 0 118 2 581 6 054 0 0 480 1 233
Chełmski 0 987 861 2 053 0 0 0 0
Ciechanowski 0 927 831 2 137 0 0 2 51
Częstochowski 0 32 1 654 3 619 0 0 19 83
Elbląski 0 583 625 2 053 12 171 120 454
Gdański 0 104 2 686 14 017 0 0 76 289
Gorzowski 0 4 3 243 10 749 0 0 33 286
Jeleniogórski 0 1 2 038 6 424 0 0 8 98
Kaliski 0 3 1 146 3 415 0 0 141 599
Katowicki 0 74 2 015 4 709 0 0 352 1 122
Kielecki 0 259 847 3 661 0 0 4 55
Koniński 0 167 395 1 277 0 0 114 422
Koszaliński 0 0 6 919 12 785 0 0 666 1 457
Krakowski 0 13 181 685 0 0 13 85
Krośnieński 0 4 1 463 4 555 0 0 0 13
Legnicki 0 0 1 032 3 132 0 0 68 234
Leszczyński 0 0 950 2 801 0 0 641 1 467
Lubelski 0 1 137 399 1 532 0 0 2 46
Łomżyński 0 1 112 388 1 456 0 0 0 0
Łódzki 0 86 204 579 0 0 83 295
Nowosądecki 0 0 1 013 4 000 0 0 1 21

10
cd. Tab. 3.

Łoś Jeleń szlach. Jeleń sika Daniel


Okręg
poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz.

Olsztyński 0 1 860 4 610 12 928 0 5 443 1 382


Opolski 0 0 3 590 7 496 0 0 586 1 288
Ostrołęcki 0 819 1 161 3 053 0 0 3 22
Pilski 0 52 3 822 12 616 0 0 325 979
Piotrkowski 0 94 771 2 735 0 0 86 195
Płocki 0 323 391 1 263 0 0 9 12
Poznański 0 8 3 742 10 509 0 0 1 094 2 979
Przemyski 0 299 1 242 3 509 0 0 0 0
Radomski 0 526 450 2 032 0 0 22 115
Rzeszowski 0 108 1 043 2 904 0 0 41 239
Siedlecki 0 1 139 350 1 529 0 0 10 155
Sieradzki 0 16 512 1 371 0 0 16 60
Skierniewicki 0 304 102 348 0 0 136 460
Słupski 0 2 6 261 12 673 0 0 151 486
Suwalski 0 3 175 1 594 5 382 3 3 17 112
Szczeciński 0 67 6 821 21 226 0 0 155 722
Tarnobrzeski 0 312 773 2 277 0 0 0 88
Tarnowski 0 79 326 971 0 0 4 55
Toruński 0 404 789 1 827 0 0 399 813
Wałbrzyski 0 0 2 321 7 096 0 0 16 179
Warszawski 0 471 22 92 0 0 15 112
Włocławski 0 431 536 1 141 0 0 16 61
Wrocławski 0 2 1 893 7 421 0 0 225 933
Zamojski 0 614 598 1 910 0 0 2 48
Zielonogórski 0 2 2 331 4 937 0 0 102 576

11
cd. Tab. 3.

Sarna Muflon Dzik Lis


Okręg
poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz.

Bialskopodlaski 2 945 11 894 0 0 2 135 560 2 277 3 786


Białostocki 2 814 13 773 0 0 3 232 1 063 3 328 5 662
Bielski 2 559 13 567 0 0 4 927 648 3 535 1 806
Bydgoski 5 338 27 791 67 189 8 614 1 504 4 598 6 724
Chełmski 3 016 10 621 0 0 3 419 807 1 897 2 865
Ciechanowski 2 945 12 281 0 0 3 211 1 105 2 504 4 076
Częstochowski 4 173 15 737 0 2 5 442 1 214 2 894 3 292
Elbląski 5 182 19 280 0 0 8 075 1 428 2 028 3 309
Gdański 4 787 27 801 0 0 7 242 4 087 2 970 5 229
Gorzowski 5 556 31 195 0 0 14 440 2 937 2 723 4 479
Jeleniogórski 3 552 14 069 3 79 7 761 3 776 2 049 2 551
Kaliski 4 331 16 115 1 37 3 670 963 3 681 3 611
Katowicki 4 724 18 549 0 0 8 847 1 845 4 034 4 722
Kielecki 4 667 25 615 0 0 4 674 1 852 4 546 5 333
Koniński 2 670 8 960 35 67 1 583 874 1 697 2 711
Koszaliński 7 005 24 293 5 92 13 687 3 513 3 020 5 225
Krakowski 2 492 10 727 0 0 3 139 551 2 735 2 654
Krośnieński 2 174 9 988 0 0 2 212 492 1 736 2 214
Legnicki 3 689 13 599 31 109 8 125 4 208 2 001 2 590
Leszczyński 3 021 13 398 5 119 3 244 596 2 255 1 492
Lubelski 3 970 15 053 0 0 4 921 956 3 684 4 196
Łomżyński 1 498 7 001 0 0 1 195 395 2 247 3 233
Łódzki 1 924 8 084 0 0 1 920 395 1 863 1 987
Nowosądecki 1 907 10 337 0 0 1 712 593 2 766 3 265

12
cd. Tab. 3.

Sarna Muflon Dzik Lis


Okręg
poz. licz. poz. licz. poz. licz. poz. licz.

Olsztyński 9 048 38 901 0 30 15 992 2 255 5 800 7 476


Opolski 9 758 34 266 2 17 10 397 1 774 4 267 4 702
Ostrołęcki 2 332 10 554 0 0 2 808 798 2 405 4 078
Pilski 6 241 26 132 0 0 10 003 4 472 3 534 5 765
Piotrkowski 4 041 18 429 0 0 5 238 1 259 4 676 4 172
Płocki 2 431 8 236 0 0 1 871 417 2 470 2 156
Poznański 7 617 28 606 18 68 13 423 3 121 6 204 5 462
Przemyski 3 327 14 128 0 0 4 172 1 106 2 249 3 369
Radomski 2 796 17 890 0 0 4 134 1 453 3 018 4 447
Rzeszowski 4 099 17 006 0 2 4 796 662 2 399 3 180
Siedlecki 3 855 18 609 0 0 4 819 794 3 710 3 046
Sieradzki 3 902 14 468 0 0 2 122 471 3 052 2 508
Skierniewicki 1 893 8 083 0 0 2 490 827 1 424 2 403
Słupski 6 481 25 821 0 39 11 674 3 569 2 618 4 583
Suwalski 3 215 15 476 0 0 5 989 1 540 2 565 5 239
Szczeciński 8 593 41 991 0 0 25 544 4 491 4 502 5 788
Tarnobrzeski 2 441 9 816 0 0 4 114 668 2 154 2 719
Tarnowski 2 996 12 102 0 0 3 900 565 2 948 2 499
Toruński 3 492 11 854 0 0 4 349 667 3 307 2 621
Wałbrzyski 3 510 14 882 238 1 267 7 576 3 731 2 168 2 463
Warszawski 1 094 6 569 0 0 3 019 621 1 605 1 820
Włocławski 2 402 9 941 0 0 2 311 425 2 904 2 537
Wrocławski 7 600 26 954 0 0 11 853 5 982 3 403 3 917
Zamojski 4 017 15 587 0 0 4 481 1 076 2 844 3 382
Zielonogórski 5 877 21 788 0 0 14 144 2 436 3 543 4 349

13
cd. Tab. 3.

Jenot Borsuk Kuny* Tchórz Norka Szop Piżmak


Okręg
Pozyskanie

Bialskopodlaski 77 16 24 4 9 0 3
Białostocki 616 246 388 92 416 0 11
Bielski 271 247 398 12 0 1 565
Bydgoski 577 135 75 46 35 1 31
Chełmski 134 57 6 1 0 0 0
Ciechanowski 117 66 122 51 81 0 0
Częstochowski 366 119 138 87 32 2 12
Elbląski 333 270 217 141 337 0 26
Gdański 564 166 217 99 182 0 0
Gorzowski 704 101 61 8 99 530 9
Jeleniogórski 500 264 174 57 33 184 11
Kaliski 149 53 52 16 21 0 15
Katowicki 484 102 126 24 2 0 35
Kielecki 194 167 279 170 0 0 73
Koniński 70 26 44 17 6 0 98
Koszaliński 780 93 91 44 13 1 0
Krakowski 199 109 122 25 0 0 22
Krośnieński 71 147 63 9 0 0 0
Legnicki 414 223 197 96 101 40 27
Leszczyński 206 46 63 9 13 0 0
Lubelski 96 101 63 15 23 0 136
Łomżyński 132 97 210 72 103 0 11
Łódzki 26 13 25 2 4 0 6
Nowosądecki 24 122 184 20 0 0 2

* Łącznie kuna leśna i kuna domowa.

14
cd. Tab. 3.

Jenot Borsuk Kuny* Tchórz Norka Szop Piżmak


Okręg
Pozyskanie

Olsztyński 884 350 240 142 450 0 0


Opolski 718 151 141 17 24 0 7
Ostrołęcki 104 99 149 58 117 0 0
Pilski 732 64 55 16 59 1 0
Piotrkowski 296 149 125 32 7 0 9
Płocki 51 15 57 17 32 0 4
Poznański 700 122 66 11 90 8 4
Przemyski 54 136 12 0 0 0 0
Radomski 69 139 176 74 88 0 149
Rzeszowski 138 112 90 28 6 0 0
Siedlecki 81 110 135 51 110 0 26
Sieradzki 116 37 65 32 1 1 7
Skierniewicki 4 17 23 10 15 0 38
Słupski 597 71 77 36 213 0 0
Suwalski 325 146 152 58 223 0 0
Szczeciński 1 264 337 258 120 322 277 113
Tarnobrzeski 114 96 52 14 0 0 35
Tarnowski 221 83 227 66 5 0 10
Toruński 213 129 80 31 105 1 0
Wałbrzyski 168 79 23 1 0 0 0
Warszawski 30 43 34 8 19 0 11
Włocławski 130 85 105 50 60 3 20
Wrocławski 660 278 144 40 165 5 26
Zamojski 68 142 25 7 10 0 0
Zielonogórski 964 380 196 40 166 420 6

* Łącznie kuna leśna i kuna domowa.

15
cd. Tab. 3.

Zając Królik Bażant* Kuropatwa Jarząbek


Okręg
pozyskanie poz. zas. pozyskanie

Bialskopodlaski 41 0 266 2 303 2 0


Białostocki 12 0 426 1 290 15 37
Bielski 922 0 3 507 2 094 0 5
Bydgoski 120 0 1 625 4 586 0 0
Chełmski 2 0 1 188 1 980 0 0
Ciechanowski 298 0 638 1 660 6 0
Częstochowski 23 0 1 930 3 015 64 0
Elbląski 6 0 206 830 0 0
Gdański 34 6 254 875 0 0
Gorzowski 0 8 409 821 0 0
Jeleniogórski 0 0 74 472 0 0
Kaliski 92 0 1 704 2 769 0 0
Katowicki 234 0 4 189 4 379 12 0
Kielecki 1 364 0 8 048 2 353 114 7
Koniński 262 0 1 133 2 581 0 0
Koszaliński 0 5 30 80 0 0
Krakowski 620 0 5 725 1 557 0 0
Krośnieński 7 0 524 345 0 6
Legnicki 4 3 210 1 021 0 0
Leszczyński 1 0 150 693 71 0
Lubelski 1 599 0 4 516 4 318 35 0
Łomżyński 3 0 117 896 0 0
Łódzki 72 0 769 723 0 0
Nowosądecki 134 0 409 895 2 2

* Podano także liczbę osobników zasiedlonych w sezonie (zas.).

16
cd. Tab. 3.

Zając Królik Bażant* Kuropatwa Jarząbek


Okręg
pozyskanie poz. zas. pozyskanie

Olsztyński 18 0 0 187 0 2
Opolski 22 0 1 348 6 067 0 0
Ostrołęcki 368 0 466 1 850 26 0
Pilski 4 0 294 715 0 0
Piotrkowski 113 0 1 038 2 060 74 0
Płocki 417 46 1 554 1 815 3 0
Poznański 0 2 952 3 985 0 0
Przemyski 0 0 486 1 595 0 0
Radomski 1 217 2 1 866 2 051 61 0
Rzeszowski 36 0 2 543 2 220 0 0
Siedlecki 98 4 550 2 423 0 0
Sieradzki 348 4 2 781 4 040 0 0
Skierniewicki 378 0 1 310 2 226 53 0
Słupski 14 0 442 300 0 0
Suwalski 42 0 10 0 0 10
Szczeciński 0 6 259 260 0 0
Tarnobrzeski 986 0 3 894 1 090 13 0
Tarnowski 544 0 5 100 1 496 1 1
Toruński 45 0 1 441 4 165 0 0
Wałbrzyski 0 0 201 1 780 0 0
Warszawski 146 0 1 518 1 945 5 0
Włocławski 112 0 1 078 3 192 0 0
Wrocławski 0 0 1 636 1 880 0 0
Zamojski 56 0 1 399 2 850 0 0
Zielonogórski 0 0 2 465 4 403 0 0

* Podano także liczbę osobników zasiedlonych w sezonie (zas.).

17
cd. Tab. 3.

Gęsi* Kaczki* Łyska Słonka Grzywacz


Okręg
pozyskanie

Bialskopodlaski 34 847 8 1 38
Białostocki 223 2 552 71 15 266
Bielski 172 6 445 939 2 343
Bydgoski 544 1 295 95 4 44
Chełmski 6 491 10 0 25
Ciechanowski 74 1 158 24 4 187
Częstochowski 16 1 183 40 9 221
Elbląski 891 2 093 81 30 422
Gdański 294 1 861 75 48 629
Gorzowski 1 235 1 094 17 9 159
Jeleniogórski 14 675 1 7 137
Kaliski 99 1 973 104 2 162
Katowicki 150 2 983 139 8 596
Kielecki 52 3 949 319 10 996
Koniński 662 1 664 155 3 236
Koszaliński 97 1 414 7 2 355
Krakowski 9 1 182 6 2 554
Krośnieński 0 150 0 7 31
Legnicki 175 890 80 10 233
Leszczyński 125 575 5 6 31
Lubelski 83 3 778 116 5 366
Łomżyński 84 1 062 13 11 90
Łódzki 70 697 18 2 111
Nowosądecki 0 323 0 11 34

* Łącznie wszystkie gatunki należące do zwierząt łownych.

18
cd. Tab. 2.

Gęsi* Kaczki* Łyska Słonka Grzywacz


Okręg
pozyskanie

Olsztyński 369 3 550 36 58 266


Opolski 89 1 729 69 2 92
Ostrołęcki 53 1 524 44 30 232
Pilski 251 1 421 46 6 77
Piotrkowski 28 1 322 36 2 164
Płocki 71 900 7 0 116
Poznański 828 1 602 43 5 108
Przemyski 8 492 13 2 60
Radomski 28 2 455 117 0 377
Rzeszowski 2 730 20 5 194
Siedlecki 36 2 049 47 3 198
Sieradzki 325 1 081 52 5 139
Skierniewicki 91 961 49 0 78
Słupski 257 1 053 29 20 331
Suwalski 70 2 306 35 24 123
Szczeciński 1 480 2 460 183 37 559
Tarnobrzeski 30 2 194 90 7 240
Tarnowski 14 1 573 19 6 647
Toruński 233 1 252 0 1 102
Wałbrzyski 96 169 0 0 57
Warszawski 10 901 3 0 363
Włocławski 162 1 601 23 0 105
Wrocławski 489 2 133 84 18 269
Zamojski 15 676 3 0 76
Zielonogórski 380 1 096 25 12 222

* Łącznie wszystkie gatunki należące do zwierząt łownych.

19