You are on page 1of 2

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti


Programul de studii: Ingineria Produselor Alimentare

Proiect
la disciplina

Tehnologii generale – tehnologie și control


în industria conservelor
Anul IV, semestrul 1

Student(ă): Romanenco Tamara

Îndrumător:
Prof. MORARU Dana Iulia
2018

Tema proiectului:

Tehnologia sucurilor limpezi