You are on page 1of 1

MANGAG-IBIGAN TAYO

Mangag ibigan tayo sa isat isa.


Sapagkat ang pag ibig ay sa Dyos
At ang bawat umiibig ay sa Diyos
At nakakikilala kay Hesus

(Ladies)
Ang sino mang di umiibig ay di nakakikilala kay Hesus
Sapagkat ang Dyos ay pag ibig ang Diyos ay pag ibig

Repeat Chorus

(Gents)
Sinugo ng Diyos ang Kanyang anak
Dahil sa pag ibig Nya sa lahat
Ito ang dakilang huwaran na dapat malaman

Repeat Chorus

BRIDGE:
(Ladies)Kaya’t tayo’y mag bigayan
Mag unawaan at magpatawaran

(Gents)At tayo’y sama samang umawit,


Mag puri at umibig sa ating Diyos