Nilai-nilai murni dalam pendidikan 1.

Baik hati  Belas kasihan  Bertimbang rasa  Sedia membantu  Sedia memaaf  Saling faham-mamahami  Berterima kasih  Bertolak ansur  Murah hati.

2. Berdikari  Bertanggungjawab  Jaya diri  Yakin pada diri sendiri  Keupayaan bertindak sendiri  Memilih yang baik dan membuang yang buruk  Mempertahankan idea atau hak  Ansur maju  Berani untuk gagal

3. Hemah tinggi  Sopan santun  Mengakui kesalahan  Ramah mesra

 Alim

4. Hormat-menghormati  Patuh/hormat kepercayaan/adat resam  Patut/hormat undang-undang  Menghargai maruah diri  Patut ketepatan masa  Menghargai kebijaksanaan, pengalaman, jasa pekerja  Hormat hak individu  Hormat warga tua/jiran/sahabat  Hormat/taat kepada ibu bapa/guru/pemimpin

5. Kasih sayang  Agama/kepercayaan/adat  Nyawa sendiri atau orang  Keluarga  Harta  Cinta keamanan/keharmonian  Alam sekeliling/flora fauna  Idea/karya  Negara