You are on page 1of 1

SPSK PK 03/3

REKOD PENCAPAIAN 100%


SUKATAN PELAJARAN DIAJAR
(Satu Borang untuk 1 Mata Pelajaran)

NAMA GURU : …………………………………………………………………………………………….....

MATA PELAJARAN YANG DIAJAR : ………………………………………………………..

Tempoh Dan Peratus Tajuk Diajar Berdasarkan Sukatan Pelajaran

2 Bulan
(20%)

4 Bulan
(40%)

6 Bulan
(60%)

8 Bulan
(80%)

10 Bulan
(100%)

Nota : Tempoh dan peratus boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah dan mata pelajaran

Tandatangan : ………………………… Tarikh : ………………

(Nama : )

No.Keluaran Tarikh Keluaran No.Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa


01 01 Januari 2015 01 31 Mac 2015 15 April 2015
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2015