You are on page 1of 4

Sagrada Família

04/02/2019

15:00 h - 15:15 h

Jubilat

14.00 € 18678636 62213313 26/01/2019 G58302928

L5 L2

L5

A
TN
VG
04/02/2019
TP

15:00 h - 15:15 h

Jubilat

Aquest tiquet és per a visitants individuals. No es permetrà l’accés a col·lectius de més de 9 persones amb aquesta entrada, ja que a partir d’aquest nombre és necessària la compra de
tiquets de grup. L’ús fraudulent d’entrades individuals comportarà la pèrdua del dret a devolució o reclamació.
Sagrada Família

04/02/2019

15:00 h - 15:15 h

Menor de 30 anys

15.00 € 18678636 62213312 26/01/2019 G58302928

L5 L2

L5

A
TN
VG
04/02/2019
TP

15:00 h - 15:15 h

Menor de 30 anys

Aquest tiquet és per a visitants individuals. No es permetrà l’accés a col·lectius de més de 9 persones amb aquesta entrada, ja que a partir d’aquest nombre és necessària la compra de
tiquets de grup. L’ús fraudulent d’entrades individuals comportarà la pèrdua del dret a devolució o reclamació.
Sagrada Família

04/02/2019

15:00 h - 15:15 h

Estudiant

15.00 € 18678636 62213314 26/01/2019 G58302928

L5 L2

L5

A
TN
VG
04/02/2019
TP

15:00 h - 15:15 h

Estudiant

Aquest tiquet és per a visitants individuals. No es permetrà l’accés a col·lectius de més de 9 persones amb aquesta entrada, ja que a partir d’aquest nombre és necessària la compra de
tiquets de grup. L’ús fraudulent d’entrades individuals comportarà la pèrdua del dret a devolució o reclamació.
Sagrada Família

04/02/2019

15:00 h - 15:15 h

General

17.00 € 18678636 62213311 26/01/2019 G58302928

L5 L2

L5

A
TN
VG
04/02/2019
TP

15:00 h - 15:15 h

General

Aquest tiquet és per a visitants individuals. No es permetrà l’accés a col·lectius de més de 9 persones amb aquesta entrada, ja que a partir d’aquest nombre és necessària la compra de
tiquets de grup. L’ús fraudulent d’entrades individuals comportarà la pèrdua del dret a devolució o reclamació.