You are on page 1of 2

11.09.

2018

NORMIRANI FORMATI

 U 17.st. pokušalo se normirati formate papira.

 Ti se formati nisu uspjeli održati ali je ostalo načelo po kojem se manji


format dobiva raspolavljanjem većega.

 DIN formati sadrže osnovni A red i dopunske B, C, i D formate

 B0 1000 X 1414 mm

 C0 917 X 1297 mm

 A0 841 X 1189 mm

 D0 771 X 1090 mm

 Osnovni red A0 je polazni format i njega primjenjujemo, kada god je to


moguće, bez otpadaka.

 Kada nam ne odgovara A red, uzimamo dopunski red B0.

 Dopunski redovi C0 D0 upotrebljavaju se pretežno u preradi papira i


proizvodnji ambalaže.

TIPOGRAFIJA

 Tipografija je vještina oblikovanja teksta s pomoću raznih tipova slova,


različitih veličina slova i različitih proreda (vodoravnih i okomitih)
između slova.
 Osnovni pojmovi tipografije: slovo, pismo, font, rez, porodica.
 Slovo ili slovni znak je glavni element pisma. Razmak između riječi je
također slovni znak.

 u digitalnom pismu pod pojmom slova se podrazumijeva isključivo


pismovna slika, dok se u olovnom slogu taj pojam odnosio na cijeli tzv.
Olovni stožac, tj. olovni štapić na čijem se vrhu nalazila izdignuta slika
slova koje se otiskuje.
 Pismo je skup svih slovnih i ostalih znakova definiranih tako da oblikom
odgovaraju jedan drugom.

 Rez je određena stilizacija nekog pisma. To znači da isto pismo može


sadržavati različite stilove od kojih su zacijelo najpoznatiji bold i italic.

 Porodica nekog pisma sastoji se od svih rezova nekog određenog pisma.

Calibri
ABCDabcd – Regular
ABCDabcd – Bold
ABCDabcd – Italic
ABCDabcd – Bold Italic

 Tipografski mjerni sustavi su:


1. Didotov ili europski: mjerna jedinica tipografskoga (Didotova)
mjernog sustava, koja služi za definiranje veličine slova,
tipografska točka (znak pt).
1pt = 0,375 mm

 Tipometar- služi za mjerenje veličine slova


Duljina tipometra iznosi 30 cm, čemu odgovara 798 tipografskih točaka.

2. Inch: inch se ovdje uzima kao dužina od 2,54 cm.


3. Pica (Angloameričke zemlje)
Inch /6 je veličina koju nazivamo pica.
1 pica= 4,233 mm = 12 PT
4. Milimetri: 1 pt = 0,375 mm