You are on page 1of 1

Patrons mètrics i fònics, rima

Música, cantat

Oralitat: separació Gutenberg S .XVI. Transició = monjos copistes


1r text escrit: bíblia, lit Occidental: OMER, IL·LÍADA I ODISSEA. Es trobaven amb una
multiplicitat de variants, Omer es va dedicar a formar una variant. Transmissió dels
textos via impresa (primer manuscrita). Entre l’Odissea i la imprempta, poques
persones tenien accés a la literatura i a la cultura. Poca gent que pertany a 2 àmbis
concrets:
- Noblesa
- Poder espiritual, esglèsia. Són dipositaris dels textos.
L’escriptura necesita un suport imprès per ser llegida. Problemes amb les pauses i els
textos = Gràcies a Alexandre Magne s’inventen els simbols de puntuació. Necessita un
codi per saber com s’ha de fer pausa, quan dura

Els recursos de l’oralitat esdevenen pura conveniencia

El ritme passa de ser una questió mnemotécnica a semántica

Problema d’elocució = no manen els signes de puntuació, sinó la métrica

Versos eneasíl·labs, no s’utilitzen

Tots els fenòmens fonètics depenen de la mètrica


Quin és el text de referencia.

Romanticisme: que no hi hagi murs en l’expressió. El modernisme

1900-1906 la batalla del SONET


1. Espontaneites = Maragall, antisonetistes
2. Esteticistes, formalistes, classicistes, arbitraris = Carner, sonetistes

Gabriel Ferrater per veure l’estadi de la poesía catalana s’enfranta a: Maragall, Carner,
Foix, Riba, Verdaguer. Ferrater es trova allunyat de Verdaguer = encarcarat en unes
formes

Ocitana: poema fundacional = Mireio


Catalana: poema fundacional = Canigó (Catalunya) i Atlàntida (Espanya)