You are on page 1of 3

Perincian Program

Bil. Aktiviti Penjelasan

Pameran ini adalah sebagai inisiatif untuk memberi


Pameran Alam Sekitar kesedaran mengenai kepentingan menjaga alam
1
(Lampiran 1) sekitar dan seterusnya mempamerkan jenis-jenis
pencemaran yang berlaku.
Ceramah ini diadakan adalah untuk menyedarkan
Ceramah Kesedaran kepada murid betapa pentingnya menjaga alam
2. Menjaga Alam Sekitar. sekitar di samping memberi pendedahan kepada
(Lampiran 2) murid punca-punca berlaku pencemaran
persekitaran.
Aktiviti yang dilaksanakan dalam kalangan murid
Aktiviti Mengumpul dan adalah untuk memberi pendedahan kepada murid
3.
Menjual Barang Terpakai agar menjaga persekitaran dengan tidak membuang
bahan buangan di merata tempat.
Bengkel yang diadakan ini adalah melahirkan
individu yang mesra alam dan seterusnya dapat
mengawal pencemaran yang berlaku di persekitaran
4. Bengkel Kitar Semula melalui konsep 3R iaitu Reduce (Kurang), Reuse
(Guna semula), dan Recycle (Kitar semula) yang
merupakan suatu konsep yang diperkenalkan sejak
sedekad yang lalu.
Wakil pelajar menyampaikan sebuah puisi yang
mempunyai maksud tentang kesan-kesan yang akan
5. Puisi Alam Sekitar
berlaku jika pencemaran alam sekitar berterusan
tanpa mengambil sebarang tindakan.
Lampiran 1

Pameran Alam Sekitar

Lampiran 2

Ceramah Alam Sekitar

Cadangan : Puan Mariani binti Tua n Ariffin


Penceramah Jemputan

Jawatan : Ketua Jabatan Pengurusan Alam Sekitar)

Dari : Falkulti Pengajian Alam Sekitar (FPAS),


Universiti Putra Malaysia (UPM),

Alamat : Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Selangor


Darul Ehsan

Nombor Telefon : 07-7945089

Fax : 07-7943123

Intipati Ceramah :

i. Pengenalan berkenaan Universiti Putra Malaysia serta Falkulti Pengajian Alam


Sekitar( FPAS)
ii. Penerangan tentang kepentingan menjaga alam sekitar
iii. Menghuraikan punca-punca berlaku pencemaran alam sekitar

Cadangan Tayangan Video :

i. Filem Pendek Alam Sekitar ( http://m.youtube.com/watch?v=wMix0KpLWI )


ii. Punca-punca pencemaran alam sekitar
(https://www.youtube.com/watch?v=DUHO8YRYoCU )
iii. 15 Kebaikan Menanam Pokok ( http://m.youtube.com/watch?v+4PYuP7VQQ1o )