You are on page 1of 6

KALKULU ESTEKIOMETRIKOAK- II

1.Metanoa oxigenoarekin erretzen da eta karbono dioxidoa eta ura ematen


ditu. 64 gramo metanok erreakzionatzen badute, zehaztu:
a) Ekuazio kimiko doitua.
b) Osatzen den karbono dioxido kantitatea(gramotan)
c) Agertzen den ur-molekula kantitatea.
d) Beharrezko oxigeno bolumena, presio eta tenperatura baldintza normaletan
neurtua.
Datuak: C = 12 u; O = 16 u; H = 1 u; Avogadroren zenbakia: 6,022 ⋅ 1023.

(Sol.: b) 176 gramo ; c) 4,8 ⋅ 1024 molekula ; d) 179,2 litro )

a)

Erreakzioa CH4 (g) + 2 O2 (g) CO2(g) + 2H2 O(l)


Molak 1 2 1 2
Masa 16 2·32 44 2·18
Bolumena(B.N.etan) 22,4L 2·22,4L 22,4L 2·22,4L

44 g CO 2
b) m (CO 2 )  64 g CH 4 · 176 g CO 2
16 g CH 4

c) 2·mol H 2 O
n (H 2 O)  64 g CH 4 ·  8 mol H 2 O
16 g CH 4

6,022·10 23 molekula H 2 O
8 mol H 2 O ·  4,8176·10 24 molekula H 2 O
1 mol H 2 O

d)
2·22,4 L O 2
V (O 2 )  64 g CH 4 · 1769,2L O 2
16 g CH 4
2. Ekuazio kimiko hau dugu:
CaH2 + H2O → Ca(OH)2 + H2
a) Doitu ekuazioa.
b) Kalkulatu 6,3 g kaltzio hidrurok guztiz erreakzionatzen dutenean lortzen
diren hidrogeno molak.
c) Bilatu osatzen diren kaltzio hidroxido gramoak.
d) Presio eta tenperatura baldintza normaletan neurtuta, 20 litro hidrogeno
lortu nahi dira. Zenbat kaltzio hidruro behar da?
Datuak: Ca = 40 u; O = 16 u; H = 1 u

(Sol..: b) 0,3 mol; c) 11,1 g; d) 18,75 g)

a)

Erreakzioa CaH2 (s) + 2H2O (g) Ca(OH)2(s) + 2H2 (g)


Molak 1 2 1 2
Masa 42 2·18 74 2·2
Bolumena(B.N.etan) 2·22,4L 2·22,4L

b)
2 mol H 2
n (H 2 )  6,3 g CaH 2 ·  0,3 mol H 2
42 g CaH 2

c)
74 g Ca (OH) 2
m (Ca (OH) 2 )  6,3 g CaH 2 · 11,1g Ca (OH) 2
42 g CaH 2

d) 42 g CaH 2
m(CaH 2 )  20 L H 2 · 18,75 g CaH 2
44,8 L H 2
3. Hidrogeno kloruroak bario oxidoarekin erreakzionatzean bario kloruroa eta
ura sortzen
dira.Ekuazioa ondokoa da: HCl + BaO → BaCl2 + H2O
a) Idatzi ekuazio kimiko doitua.
b) Kalkulatu bario kloruro kantitatea 20,5 g bario oxidok beharrezko azido
kantitatearekin erreakzionatzen duenean.
c) 7 g hidrogeno kloruro jartzen baditugu, bario oxido guztiak erreakzionatuko
al luke?
Datuak: O = 16 u; H = 1 u; Ba = 137,3 u; Cl = 35,5 u.

(Sol.: b) 27,8 g; c) ez, 5,38 g BaO sobratuko lirateke)

a)

Erreakzioa 2HCl (ak) + BaO (s) BaCl2 (s) + H2O (g)


Molak 2 1 1 1
Masa 2·36,5 153,3 208,3 2·18

b)
208,3 g BaCl 2
m (BaCl 2 )  20,5 g BaO ·  27,85g BaCl 2
153,3 g BaO
c)
153,3 g BaO
m(BaO)  7 g HCl · 15,11g BaO erreakzionatuko dute
71 g HCl

Soberan geratzen dena: 20,5 - 15,11 = 5,38 g BaO

4. Adierazitako erreakzio kimiko honetan: Mg + HCl → MgCl2 + H2


a) Doitu erreakzioa
b) Zer magnesio kloruro masa sortzen da 0,154 magnesio molek azido
gehiegirekin erreakzionatzen dutenean?
Datuak: Mg = 24 u; Cl = 35,5 u.
(Sol.: b) 14,63g MgCl2)

a)

Erreakzioa Mg(s) + 2 HCl(ak) MgCl2 (s) + H2 (g)


Molak 1 2 1 1
Masa 24 2·36,5 95 2

b) 95 g MgCl 2
m(MgCl 2 )  0,154mol Mg · 14,63g MgCl 2
1 mol Mg
5. Geologoek, dauden lekuan bertan jakiteko ea lurra kareharrizkoa den eta
kaltzio karbonatoa baduen, azido klorhidrikoa eramaten dute.
Lurrak CaCO3 badu, HCl-rekin erreakzionatu eta eferbeszentzia sortzen du
(karbono dioxidoa), bai eta kaltzio kloruroa (CaCl2) eta ura ere.
a) Idatzi eta doitu erreakzioa.
b) Zenbat mol eta zenbat gramo karbono dioxido sortuko dira baldintza
normaletan, azido klorhidrikoa duen 50 mL disoluzio 3 M erabiliz?
c) Zenbat gramo kaltzio karbonatok erreakzionatu ote dute?
Datuak: O = 16 u; H = 1 u; Ca = 40 u; C=12 u ;Cl = 35,5 u.
(Sol.: b) 0,075 mol CO2; 3,3 g CO2; c) 7,5 g CaCO3)

a)

Erreakzioa CaCO3(s) + 2 HCl(ak) CaCl2 (s) + H2 O(g) + CO2(g)


Molak 1 2 1 1 1
Masa 100 2·36,5 111 18 44

n solutu mol
b) Datua: M  n solutu  M·V  3 · 0,050 L  0,15 mol HCl
Vdisoluzio L

1mol CO 2
n (CO 2 )  0,15mol HCl ·  0,075 mol CO 2
2 mol HCl
44 g CO 2
0,075 mol CO 2 ·  3,3g CO 2
1mol CO 2

c) 100 g CaCO 3
m(CaCO 3 )  0,15mol HCl ·  7,5 g CaCO 3
2 mol HCl
6.Ba al dakizu zergatik den gure planeta berdea? Klorofila molekulak eguzki-
argitik urdina eta gorria hartu, eta berdea islatzen duelako. Klorofilak
magnesioa du, eta metal hori funtsezko elementua dugu izaki bizidun guztiok.
Magnesioak badu erreakzio kimiko bereizgarri bat:azido klorhidrikoak ukitzen
badu, hidrogenoa eta magnesio kloruroa sortzen dira. Egin kontu 10 g
magnesio eta behar baino HCl gehiago erreakzionarazi ditugula:
a) Idatzi eta doitu erreakzio kimikoa.
b) Zenbat azido kontsumitzen da?
c) Gas horren (H2) zenbat mol, zenbat gramo eta zenbat L askatzen dira
B.N.-tan?
Datuak: Mg=24 u; H=1 u ; Cl=35,5 u
(Sol.: b) 30,66 g HCl ; c) 0,42 mol H2 ; 0,84 g H2; 9,4 L H2)

a)

Erreakzioa Mg(s) + 2 HCl(ak) MgCl2 (s) + H2 (g)


Molak 1 2 1 1
Masa 24 2·36,5 95 2

b) 73 g HCl
m(HCl)  10 g Mg ·  30,42 g HCl
24 g Mg

c)
2g H2
m(H 2 )  10 g M g ·  0,83g H 2
24 g M g
1 mol H 2
n (H 2 )  10 g M g ·  0,42 mol H 2
24 g M g
22,4 L H 2
V(H 2 )  10 g M g ·  9,33 L H 2
24 g M g
7. Biosferak kontsumitzen duen ia energia osoa fotosintesiaren bidez sortzen
da, eta fotosintesia, berriz, eguzki-argiaren eta landare berdeen klorofilaren
eraginez: karbono dioxidoak (CO2), urarekin batera, oxigenoa (O2) eta glukosa
(C6H12O6) sortzen ditu.
a) Idatzi eta doitu erreakzio kimikoa.
b) Zenbat mol karbono dioxido behar dira 10 L oxigeno sortzeko (baldintza
normaletan neurtuta)?
c) Zenbat mol eta zenbat gramo glukosa sortuko dira, 5 mol CO2 izanda?
Datuak: C=12u ; H=1u ; O=16u
(Sol.: b) 0,45 mol CO2 ; 0,83mol glukosa; 150 g glukosa)

a)

Erreakzioa 6 CO2 (g) + 6 H2O (g) 6 O2(g) + C6H12 O6


Molak 6 6 6 1
Masa 6·44 6·18 6·32 180
Bolumena(B.N.etan) 6·22,4L 6·22,4L 6·22,4L

b)
6 mol CO 2
n (CO 2 )  10 L O 2 ·  0,45 mol CO 2
6 · 22,4 L O 2

c)
1 mol C 6 H12O 6
n (C 6 H12O 6 )  5 mol CO 2 ·  0,83 mol C 6 H12O 6
6 mol C O 2
180 g C 6 H12O 6
m(C 6 H12O 6 )  5 mol CO 2 · 150 g C 6 H12O 6
6 mol C O 2