You are on page 1of 4

KOLEJ KOMUNITI CHENDEROH

LAPORAN PENCAPAIAN KPI EPMO

NAMA AKTIVITI :
MAJLIS TANDATANGAN KOLABORASI BERSAMA INDUSTRI - HOTEL PERDANA TAIPING

OBJEKTIF STRATEGIK :
 Menyediakan pelajar Program Operasi Perhotelan atau Program Kulinari penempatan di
Hotel Perdana Taiping
 Pelajar yang layak akan ditawarkan pekerjaan di hotel ini

1.0 LATAR BELAKANG AKTIVITI

TARIKH 30 Oktober 2018 (Selasa)

TEMPAT Hotel Perdana Taiping

ANJURAN Unit Kolaborasi dan Keusahawanan


KOLEJ kOMUNITI / JPPKK / KEMENTERIAN / DAERAH / NEGERI /
PERINGKAT
ANTARABANGSA / KEBANGSAAN / LAIN-LAIN
DANA JABATAN / HEP / JPP / POLITEKNIK / LAIN-LAIN / TIADA
PEGAWAI YANG Pn. Ili Safuraa binti Abu Bakar (Penyelaras Latihan Industri Program
BERTANGGUNGJAWAB Kulinari)
PELAJAR : -
STAF : Pn Rosediah binti Ibrahim (Pengarah KKCP)
LAIN-LAIN : En Hasrudin bin Shikh Ali @Shikh Hassan (TPP)
BILANGAN PESERTA En Mohd Mohadir bin Harun (TPA)
2 Penyelaras LI (setiap program)
En Zol bin Maaroff (Pengurus Besar)
Cik Nabila Akhbar (Bahagian Sumber Manusia)
OBJEKTIF / JUSTIFIKASI Majlis Tandatangan Kolaborasi berjalan dengan lancar

2.0 PERANCANGAN AKTIVITI (Tentatif / Butiran Aktiviti )

MASA TENTATIF
2.45 petang Tiba di Hotel Taiping Perdana
3.00 petang Perjumpaan dengan Pengurus Besar dan wakil Bahagian Sumber
Manusia – perbincangan halatuju kolaborasi yang akan
dilaksanakan bersama.
4.00 petang Sesi Majlis Tandatangan Kolaborasi Bersama Industri
5.00 petang Bersurai

4 PELAKSANAAN AKTIVITI
- Pengurusan Kolej dan wakil unit kolaborasi dan keusahawanan hadir ke industri untuk
menandatangani sijil kolaborasi bersama industri.

1
5 PENCAPAIAN / KEPUTUSAN
Majlis tandatangan kolaborasi bersama industri anjuran Unit Kolaborasi dan
Keusahwanan KKCP berjalan dengan lancar.

6 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA KEJAYAAN


Pihak industri memberikan kerjasama yang baik dan kedua-dua pihak bersetuju
dengan perjanjian yang ditandatangani.

7 ISU-ISU PELAKSANAAN
Tiada

8 PENAMBAHBAIKAN YANG TELAH / AKAN DILAKSANAKAN


Tiada

9 DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI PENCAPAIAN KPI


rujuk Lampiran

Disediakan oleh :

Nama : FARAH SYAHIDA BINTI MOHD KAMAL


Tarikh : 6 Dis 2018

Disemak oleh :

Nama : HASRUDIN BIN SHIKH ALI @ SHIKH HASSAN


Tarikh :

Disahkan oleh :

Nama : ROSEDIAH BINTI IBRAHIM

2
Lampiran

3
4