OŠ ''Dragoljub Ilić'' Dračić

Čudesni svet životinja Integrativna nastava

upućivanje i pomoć grupama -prezentovanje radova po grupama -zapevajmo složno svi za kraj Jeste l' ikad čuli to Nastavni predmeti: Tip časa: Oblik rada: Nastavne metode: Nastavna sredstva: Tehnička pomagala: Specijalni oblik nastave: Vremenska artikulacija časa: Sadržaj rada: CILJ ČASA: Obrada književnog teksta Lisica i ždral koji je osnova ovog časa. plastelin. metoda praktičnih radova.Svet oko nas Srpski jezik.Sans-Karneval životinja -nadgledanje rada u grupama. radioničarska. stvaralaštvo grupni. razgovor. utvrđivanje.usmeno izlaganje tekst-Čitanka. metoda pisanih radova. oktobar 2008. u paru tekstualna.Matematika Vajanje divljih životinja.Likovna kultura. Matematika. Svet oko nas.Likovna kultura Divlje životinje . ambijentalna. STRUČNI PODACI O ČASU: Tematska celina: Nastavna jedinica: Čudesni svet životinja Lija i ždral. i 2.grafoskop integrativno učenje Čas traje 90 minuta Uvodni deo: 10 – 15 min Glavni deo: 45minuta Završni deo: oko 30 minuta -slušanje pesme Razbole se lisica -učitelj izražajno čita tekst kratak razgovor o tekstu -objašnjavanje načina rada -podela dece u grupe prema afinitetima i podela zaduženja -ISTICANJE CILJA ČASA -dok deca rade pustiti tihu muziku S. korelacija sa Muzičkom kulturom kombinovani: obrada. individualni. Integracija srodnih sadržaja iz različitih nastavnih predmeta gde se svima posvećuje jednaka pažnja.Ruska narodna basna-Srpski jezik Sabiranje i oduzimanje do 100.grafofolija Računar. ilustrativna. kooperativna.OPŠTI PODACI: Škola: Datum: Razred: Učitelji: Časovi po redu: OŠ ''Dragoljub Ilić'' Dračić 27. frontalni. . a zatim utvrđivanje i dečije stvaralaštvo. ako je potrebno davanje dodatnih instrukcija. Lucija Tasić 1. nastavni listići za grupe. 2.

navikavanje učenika na grupni rad . direktor.određivanje grupa prema afinitetima. DEO SADRŽAJ OBLIK RADA NASTAVNE NASTAVNA ČASA METODE SREDSTAVA FRONTALNI RAZGOVOR.integrativno učenje . bar jedan učitelj kako bi mogli zajedno analizirati čas. AMBIJENTALNA motivacija za rad: -slušanje pesme Razbole se lisica -kratak razgovor o pesmi -uvođenje učenika u nastavnu jedinicu iz srpskog jezika -učitelj izražajno čita tekst -kratak razgovor -podela dece u grupe prema afinitetima: 1. TEKST.ČITANKA UVODNI DEO . Grupa za matematiku 3.saradnja među decom . jer niko nije toliko loš da ne može baš ništa od ovih aktivnosti da radi .da deca ispoljavaju svoju kreativnost .pomoć slabijim učenicima . Grupa za Svet oko nas -objašnjavanje načina rada i podela zaduženja (dato u prilogu) AUDIO CD.da se upoznaju sa novom vrstom nastave.Grupa za srpski jezik 2.ZADACI ČASA: .da se deca osamostaljuju TOK ČASA: Ovo je u školi prijavljeno kao ogledni čas kome treba da prisustvuje pedagog škole. Grupa za likovno 4.

AMBIJENTALNA. sredst. tekst-Čitanka.Sans-Karneval životinja -nadgledanje rada u grupama. nastavni listići sa zadacima za grupe. RADIONIČARSKA. karton. ako je potrebno davanje dodatnih instrukcija. METODA PRAKTIČNIH RADOVA. audio CD ISTICANJE CILJA ČASA -dok deca rade pustiti tihu muziku – K. metode KOOPERATIVNA. karton. plastelin.upućivanje i pomoć grupama -podsticanje dece na saradnju -praćenje rada .deo č. GLAVNI DEO SADRŽAJ oblik r GRUPNI OBLIK RADA nast. . METODA PISANOIH RADOVA nast.S.

AUDIO CD .DEO ČASA ZAVRŠNI DEO SADRŽAJ -prezentovanje radova po grupama -utisci učenika o času OBLIK RADA INDIVIDUALNI U PARU NASTAVNE METODE USMENO IZLAGANJE. RAZGOVOR NASTAVNA SREDSTAVA RADOVI UČENIKA.

Prilog br 1. Grupa za srpski jezik .

Zašto je ova priča basna? Ko su likovi ove basne? Kako je lija počastila ždrala? Kako je ždral počastio liju? Zašto je prestalo prijateljstvo lije i ždrala? Koja je pouka ove basne? Napiši umanjeno značenje reči: -lisica -ždral -kum -golub -tanjir -kaša 8. 2. Razvrstaj reči prema rodu: lisica. 4. kumče. 6. 5. lisac. 3. tanjir.Lija i ždral –Ruska narodna basna 1. 2 GRUPA ZA MATEMATIKU . Napiši dve upitne rečenice o lisici i ždralu? PRILOG BR. golub. 7. šuma 9. Napiši pravilno rečenicu: svu pojela kašu je lisica 10. ždralče.

Jedna je rekla da je ulovila 43.1. Postavila je 35 crvenih i 28 plavih tanjira. Jedan ždral ostao je da čuva mladuce. Jato ždralova je krenulo na put. Koliko je imala gostiju? _________________________ ___________________________________________________________ 2. 51 je odustao od puta. Koliko je ukupno mladunaca? ____________________ _____________________ _____________________________________________________________ PRILOG BR. U jatu je bilo 99 ždralova. Koliko je ukupno đaka u lijinoj školi. a ždralića za 8 više. 32 medvedića. Koliko ždralova sada putuje? ________________________ _____________________________________________________________ 6. Dve stare lisice pričale su koliko su tokom života ulovile kokošaka. Uhvatili su 15 riba i 43 žabe. a druga 48. Koliko ždralova je ostalo bez ručka? _________________________ _____________________________________________________________ 3. Lija je otvorila školu za životinje. _________________________ _____________________________________________________________ 4. Jednog dana njih 87 izašlo je da lovi nešto za ručak. Koliko su ulovile zajedno? _________________________ 5.3 GRUPA ZA SVET OKO NAS . Imala je u njoj 24 male lisice. a pridružilo im se još 37. Lisica je slavila rođendan. U močvari su živeli ždralovi. Ždralica je bilo 36. 14 vučića i 11 zečića.

Prema načinu ishrane koje grupe životinja imamo? _________________. Gde žive divlje životinje? _________________________________________________________ 2. Prema načinu ishrane u koju grupu životinja spada lisica? _____________________________________________________________ 8. Koliku visinu mogu da dostignu ždralovi? PRILOG BR. Opiši lisicu: _____________________________________________________________ 6. 5 GRUPA ZA LIKOVNU KULTURU . Gde žive ždralovi? _____________________________________________________________ 11. Šta voli da jede lisica? _____________________________________________________________ 7. Nabroj divlje životinje naših šuma: ___________________________________________________________ 5. _______________ i __________________ 4. Kojim pticama su vrlo slični ždralovi? _____________________________________________________________ 12.1. Kako se divlje životinje snalaze za hranu? ___________________________________________________________ 3. Kako izgleda ždral? _____________________________________________________________ 10. Kako se lisica snalazi u opasnosti? _____________________________________________________________ 9.

dve lokomotive i vagoni. Zadatak: Obojite životinje. volimo ih sve Ovo je stručni rad koji je objavljen u časopisu Obrazovna tehnologija br 3-4 2009. .Materijal: bojanke sa životinjama. lokomotive i vagone i napravite voz sa životinjama. godine. Produkt dečijeg rada na kraju časova: Domaće ili divlje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful