You are on page 1of 13

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH HƯƠNG, TU TẬP, VÀ CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ & NEPAL


14 ngày ở Ấn Độ: Từ ngày 18 tháng 10 tới ngày 31 tháng 10 năm 2019

Chùa Pháp Nhãn Austin, Texas tổ chức


Địa chỉ: 136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617

Thầy Trừng Sỹ: +1(512) 366-2686


Email: phapnhantemple@gmail.com
Anh Thiện Hiền: +1(281) 744-5106
Email: trieuvhuynh@gmail.com
Chị Nhuận Mỹ: +1(281) 636-5932

Facebook: Pháp Nhãn Temple or Thích Trừng Sỹ Dharmacakkhu

Ưu tiên cho người ghi danh trước


Chứng Minh Đoàn: Thượng tọa Thích Trừng Tường
Trưởng Đoàn: Thích Trừng Sỹ
Phó Đoàn: Thích Hạnh Quang (Ấn Độ)
Thích Hạnh Tánh
Phụ Tá Đoàn: Sư Cô Diệu Phúc
Sư Cô Hạnh Quang
Cư Sĩ: Anh Thiện Hiền và Chị Nhuận Mỹ

Tu học và nghe pháp thoại ở các Phật tích do quý Thầy và Sư Cô chi sẻ.
--------------------------------------------------------------------------------
I. Mục Đích Chuyến Đi:
Trong kinh Jātaka (kinh chuyện Tiền Thân) đức Thế Tôn dạy: “Này Ānanda,
có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn?
Ðây là chỗ Như Lai đản sanh. Ðây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng
Giác. Ðây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng. Ðây là chỗ Như Lai diệt độ,
nhập Vô dư y Niết-bàn. Này Ānanda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải
chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ānanda, các thiện tín Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cư sĩ nam,
cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư: ‘Ðây là chỗ Như Lai đản sanh’, ‘Ðây là chỗ Như Lai
chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác’, ‘Ðây là chỗ Như Lai chuyển Pháp
luân vô thượng’,‘Ðây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn’. Này Ānanda,
và những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan
hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh
giới chư Thiên”. (Kalingabodhi Jataka, số 479. Jataka, tập IV trang 228. Jataka
Translation, tập IV, trang 142).
Chính vì lý do đó, “Đường Về Xứ Phật” là một cuộc hành trình tâm linh tìm về
chiếc nôi nhiệm mầu của đạo Phật. Đó là nỗi lòng khao khát, hoài bảo, ấp ủ từ lâu của
người con Phật. Mùa Thu năm 2019, thầy Trừng Sỹ, trú trì Chùa Pháp Nhãn Texas,
Hoa Kỳ, đã từng tu học tại Đại Học Dehli Ân Độ suốt 7 năm tròn, kết hợp với thầy Thích
Hạnh Quang, nghiên cứu sinh tiến sĩ, đang du học tại Đại Học này, cùng nhau kết duyên
lành, sẽ thực hiện một chuyến hành hương đất Phật với tâm thành chiêm bái, tu tập và
tìm hiểu lịch sử của những Thánh tích Phật giáo xứ Ấn, nơi đây đạo Phật được khai sáng
cách đây hơn 26 thế kỷ qua. Trở về Ấn Độ là trở về cội nguồn, về với quê hương yêu dấu
của Đấng Cha Lành, ánh đạo vàng đã bừng sáng tại một xứ sở tâm linh, huyền bí. Hôm
nay, hình ảnh của đức Từ Phụ và của các vị thánh đệ tử của Người là nguồn an ủi vô biên
thôi thúc chúng ta có chuyến hành hương tu tập tâm linh để tự mình nhìn thấy người thật
cảnh thật qua cuộc đời của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Người đã từng sống, tu
học, và làm việc trên mãnh đất tâm linh này cách đây hơn 26 thế kỷ qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:


Ngày 01: HOA KỲ – NEW DELHI
Quý Phật tử sẽ khởi hành từ Hoa Kỳ và bay đến phi trường New Delhi, Ấn Độ. Quí
thầy sẽ đón và đưa đoàn về nghỉ tại khách sạn ở thủ đô New Delhi.
Ngày 02: NEW DELHI
Sau khi ăn sáng, đoàn sẽ tham quan Khải Hoàn môn
Ấn-độ (India Gate) một vòm trụ uy nghi, cao 42m, được
xây dựng để tưởng nhớ chiến sĩ Ấn Độ tử nạn vào thế
chiến thứ I và phủ tổng thống (President's
Residence)... Sau đó, đoàn viếng thăm đền
Akshardham, ngôi đền hiện đại và lớn nhất của Ấn Độ
giáo, xem kiến trúc điêu khắc độc đáo của nghệ thuật
Ấn Độ. Chiều đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ xá-lợi Phật
tại Viện Bảo tàng Quốc gia Delhi. Xá lợi đức Phật tôn thờ tại viện bảo tàng Ấn Độ

Ngày 03: NEW DELHI – LUCKNOW –


SRAVASTHI (XÁ VỆ THÀNH)
Sau khi dùng điểm tâm, đoàn sẽ khởi hành đi thủ phủ Lucknow của tiểu bang Uttar Pradesh từ phi
trường nội địa New Delhi. Tối đoàn tại khách sạn gần Sravasthi (Xá-vệ).
Ngày 04: SRAVASTHI – LUMBINI (LÂM TỲ NI)
Sáng đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ Tinh xá Kỳ Viên do
cư sĩ Cấp Cô Độc hiến cúng. Tại Thánh địa Kỳ Viên,
đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ: cây Bồ-đề do Tôn giả A-
nan trồng, Hương thất của đức Thế Tôn, tháp của Tôn
giả Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, La-hầu-la… Sau đó,
đoàn sẽ viếng thăm tháp tưởng niệm nơi đức Thế Tôn Đường vào Tinh xá Kỳ Viên
hóa độ tướng cướp Vô Não (Angulimala) và nền nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc. Chiều đoàn
khởi hành đi Nepal. Tối nghỉ tại khách sạn tại Lumbini (Lâm-tỳ-ni), Nepal.
Ngày 05 LUMBINI
Sau khi dùng sáng, đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ
Thánh địa Lâm-tỳ-ni, nơi đức Phật đản sanh. Tại đây đoàn
sẽ chiêm bái Thánh điện của Thánh mẫu Ma-da
(Mayadevi), trụ đá vua A-dục, hồ lịch sử nơi thánh mẫu
Ma-da tắm trước khi hạ sinh thái tử, ngồi thiền quán dưới
cội Bồ-đề bên cạnh hồ… Sau đó trở về khách sạn nghĩ
Thánh địa Lumbini
ngơi.
Ngày 06 LUMBINI – KUSHINAGAR (CÂU THI NA)
Sang ngày thứ 2 tại Lâm Bi Ni, đoàn sẽ viếng
thăm vương thành Kapilavastu (Ca-tỳ-la-vệ) –
nơi trị vì Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya;
và Kudan – nơi Đức Phật gặp lại vua Tịnh Phạn
từ lúc Giác Ngộ. Chiều đoàn sẽ khởi hành về
Thánh địa Kushinagar (Câu-thi-na) - nơi đức
Thế Tôn Niết-bàn. Tối nghỉ lại khách sạn gần
thánh địa này.
Ngày 07 KUSHINAGAR – VASHALY (TỲ XÁ LY)
Sáng đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ tôn tượng đức Thế
Tôn Niết-bàn được tôn trí tại bảo tháp Niết Bàn và các
thánh tích trong thánh địa thiêng liêng này. Sau đó, đoàn
đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ tháp Trà tỳ kim thân của
đức Thế Tôn. Dùng trưa xong, đoàn sẽ khởi hành đi đi
Vaishali (Tỳ-xá-ly). Đoàn sẽ nghỉ lại tại khách sạn
Vaishali.
Thánh địa Kushinagar
Ngày 08: VAISHALY – RAJGIR (VƯƠNG XÁ
THÀNH)
Sáng đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ Tu viện Vaisāli,
nơi đức Phật đã lưu trú một số mùa an cư, đặc biệt là mùa
an cư cuối cùng trước khi đức Thế Tôn khởi hành về
Kushinagar để Niết-bàn. Tại thánh địa này, đức Thế Tôn
đã cho phép nữ giới xuất gia và gia nhập Tăng đoàn..
Thánh địa này hiện còn Hương thất của đức Thế Tôn, trụ
đá do vua A-dục tôn tạo, Tháp tưởng niệm Tôn giả A-
nan, Tu viện Ma-ha Ba-xà-ba-đề, hồ Khỉ... Sau đó, đoàn
Một góc Thánh địa Vaishali
sẽ viếng thăm và đảnh lễ tôn thờ Xá-lợi Phật của bộ tộc
Licchavis, tháp Hòa Bình của Phật giáo Nhật Bản. Đoàn sẽ dùng cơm trưa tại khách sạn, và khởi
hành về kinh thành Rajgir (thành Vương Xá). Đoàn dùng cơm tối và nghỉ lại tại khách sạn ở thành
Rajgir (Vương Xá Thành).
Ngày 09: RAGJIR – BODHGAYA (BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG)
Sáng đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ Thánh địa Linh Sơn,
nơi đức Thế Tôn thuyết giảng nhiều kinh quan trọng của
Phật giáo Đại thừa như kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh
Pháp Hoa)... Tại Thánh địa này, đoàn sẽ đảnh lễ và nhiễu
quanh hương thất đức Phật trên đỉnh Linh Sơn và thăm
thạch thất của Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả A- nan.
Sau đó, đoàn sẽ xuống núi và thăm nền ngục giam vua
Tần-bà-sa-la, thăm Tinh xá Trúc Lâm, thăm Đại học Đỉnh núi Linh Thứu, nơi đức Phật Na-
lan-đà, đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới và thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhà
tưởng niệm ngài Huyền Trang. Chiều đoàn về nghỉ và dùng tối tại khách sạn ở Bồ-đề Đạo tràng.
Ngày 10: BODHGAYA
Đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ Thánh địa Bồ-đề Đạo tràng
(Bodhgaya), nơi đức Thế Tôn thành tựu Vô thượng Chánh
giác. Tại Thánh địa này, đoàn sẽ chiêm bái và đảnh lễ Bảo
tháp Đại giác, cây Bồ-đề, tòa Kim cương và nhiều di tích
thiêng liêng khác gắn liền với những sự kiện kỳ diệu trong
suốt 7 tuần lễ sau ngày đức Thế Tôn thành đạo. Chiều đoàn sẽ
viếng thăm chùa Việt Nam Phật Quốc, chùa Viên Giác...
và một số chùa quốc tế xung quanh Bồ-đề Đạo tràng như
chùa Nhật Bản, Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện... Chiều và tối tu tập tại Bồ-đề Đạo tràng.
Ngày 11: BODHGAYA – URUVELA (KHỔ HẠNH LÂM)
Sáng đoàn sẽ viếng thăm rừng Khổ Hạnh, nơi đức Thế
Tôn đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh; thăm tháp tưởng
niệm nữ Phật tử Sujata (Tu-xà-đề), sông Ni-liên- thiền,
và các di tích khác. Chiều và tối tu tập tại Bồ-đề Đạo
tràng và mua thỉnh tranh tượng Phật làm quà lưu niệm.

Khổ Hạnh Lâm


Ngày 12: BODHGAYA
Sau khi ăn sáng, đoàn tu tập tại Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng và tổ chức từ thiện tại đây.

Ngày 13: BODHGAYA - VARANASI (BA LA NẠI)


Sáng đoàn sẽ khởi hành đi Varanasi (Ba-la-nại). Trưa
đoàn đến Varanasi, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi
và dùng cơm trưa tại khách sạn. Chiều đoàn sẽ
chiêm bái và đảnh lễ vườn Lộc Uyển (Sarnath), nơi
đức Phật dạy bài pháp đầu tiên cho năm anh em Tôn
giả Kiều-trần-như. Tại thánh địa Lộc Uyển, đoàn sẽ
chiêm bái và đảnh lễ tháp Dhamekh, và các di tích khác.
Sau đó, đoàn sẽ viếng thăm tháp Chaukhandi, nơi Tháp Dhamekh trong vườn Lộc Uyển đức
Phật gặp năm anh em Tôn giả Kiều Trần Như. Tối đoàn nghỉ lại tại khách sạn Varanasi.
Ngày 14: VARANASI – NEW DELHI
Tháp Dhamekh trong vườn Lộc Uyển
Sáng sớm đoàn sẽ viếng thăm sông Hằng, dòng
sông thiêng liêng của người Ấn giáo. Sau đó, đoàn
sẽ viếng thăm các chùa xung quanh Thánh địa Lộc
Uyển và viện bảo tàng Sarnath. Chiều từ Phi
trường Varanasi, Đoàn sẽ khởi hành đi máy
bay tới Phi trường New Delhi.
Bình minh trên sông Hằng
Tối đưa và tuyển Đoàn đến phi trường quốc tế New
Delhi. Đoàn khởi hành về lại trú xứ, nơi mình đang sinh sống và làm việc. Kết thúc chuyến hành
hương Phật tích Ấn Độ Mùa Thu năm 2019.
Kính chúc chư Tôn đức và quý Phật tử:
Quảng kết Đạo duyên, Phật tích thiêng liêng;
Phước Trí nhị nghiêm, viên thành Phật đạo.
Nam Mô Phật Quốc Viên Mãn Ứng Hóa Thân Biến Mãn Thập Phương Phật.
Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chuyến hành hương chiêm bái của đoàn chúng ta được
thập phần viên mãn.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT:

* Khí hậu khoảng 20 – 27°C


VẬT DỤNG CÁ NHÂN:
 Vật dụng: Nón, kính mát, kem, và bàn chải đánh răng, khăn mặt, kem dưỡng da,
lược, đồ cạo râu, dụng cụ cắt móng tay, dép, ổ khoá Va-li, vớ, đèn pin, ví tiền đeo
lưng, và dụng cụ điện 110-220V, loại 2 chấu tròn thẳng.
 Thực phẩm: Lương khô, nước tương, cà phê, và trà (đối với người có nhu cầu).
 Thuốc: Thuốc cảm, tiêu chảy, say sóng, thuốc đặc trị, salonpas, dầu xanh, dầu gió.
 Áo tràng, chuỗi niệm Phật, áo ấm, máy chụp hình và quay phim.
TỪ THIỆN và CÚNG DƯỜNG DU HỌC TĂNG NI
Khi đi thăm viếng và tu học ở nơi các Phật tích ở Ấn Độ và Nepal, trên lộ trình đi, có
thăm viếng một số Chùa Việt Nam cũng như một số Chùa khác ở các vùng Phật tích.
Lúc đó, Phái Đoàn hành hương, chúng ta tùy thời và tỳ hỷ phát tâm gieo duyên cúng
dường tịnh tài tịnh vật cho Chư vị Tăng Ni đang du học tại Ấn Độ cũng như bố thí
cho một số em học sinh người Ấn Độ đang được quý Sư Thầy hoặc quý Sư Cô dìu
dắt và dạy dỗ.
HÀNH LÝ VÀ TIỀN
 Mỗi người 01 vali (20kg) và hành lý xách tay (07kg). Ghi rõ họ tên trên hành lý và cột
vải vàng trên hành lý đễ dễ nhận dạng. Quá ký, hành khách tự đóng tiền phạt.
 Suốt chuyến đi, hành lý để trong hầm xe. Trên xe, chỉ mang đồ xách tay cần thiết.
 Mỗi người chỉ được phép mang theo $5.000 Mỹ kim theo Luật định.
 Muốn đổi USD sang tiền Rupee nên đăng ký trước với BTC vì khó đổi tiền khi
đoàn di chuyển.
 Cần Sim card để liên lạc quốc tế, phải nhờ báo trước mua trước QUA EMAIL
Thich Hanh Quang thichhanhquang@gmail.com

CÁC LƯU Ý CẦN THIẾT


 Đối với nhóm 2 người ngủ chung MỘT phòng, xin vui lòng báo trước qua email:
Thich Hanh Quang thichhanhquang@gmail.com
 Người 70 tuổi trở lên, phải có người khỏe đi kèm chăm sóc.
 Trong thời gian chiêm bái Phật tích, để cho Đoàn hành hương nhịp nhàng, quý vị
hoan hỷ theo dõi chương trình trên. Ai có nhu cầu tách đoàn thì báo quý Ban Tố Chức
(BTC) biết để khỏi chờ đợi và tìm kiếm.
 Khi đoàn đến một địa điểm mới, quý vị giữ thẻ địa chỉ của khách sạn. Khi thất lạc
đoàn, gọi số di động cho BTC hoặc số của người đi chung đoàn để được giúp đỡ. Nếu
đi lạc khỏi đoàn, thì gọi Taxi hoặc Rishaw về khách sạn.
 Không mang theo đồ quốc cấm và không buôn bán trái phép.
HỦY BỎ CHUYẾN ĐI VÀ HOÀN TIỀN
* Hủy bỏ chuyến đi trong vòng 30 NGÀY trước ngày khởi hành sẽ bị phạt 75%
số tiền. Đổi tên hoặc lộn tên sẽ bị hãng máy bay phạt trên 100 USD/người.
GHI DANH, CHI PHÍ, VISA và Vé Máy Bay Ấn Độ
* Bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 tới ngày 15 tháng 7 năm 2019 là kết thúc ghi
danh. Khi bắt đầu ghi danh vào ngày 01 tháng 3 năm 2019, quý vị đóng trước 500
USD, xin đóng đủ 100% vào ngày 18 tháng 6 năm 2019. Giá tiền cho một Vị đi
hành hương các Phật tích 14 ngày tại Ấn Độ hiện nay năm 2019 là 2,000.00 USD.

(Tiền làm Visa vào Ấn Độ (Multiple entry),1 quý vị đóng riêng). Tiền vé may bay đi
từ Mỹ vào Ấn Độ, quý vị tự túc vì mỗi người ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ khác nhau. Tuy
nhiên, vị nào muốn đi chung từ Houston, Texas, tới phi trường Delhi Ấn Độ, thì phải
liên lạc với số Phone +1(281) 744-5106 của anh Thiện Hiền, số phone +1(281) 636-
5932 của chị Nhuận Mỹ.

* Cách làm Visa Ấn Độ tại Mỹ, quý vị ở Houston, Austin, và các vùng phụ cận,
xin gởi Passport gốc (còn thời hạn hơn 01 năm) 04 tấm ảnh Passport size, phong nền

14300 Scotland St., Houston, TX 77007


Phone No: 713-626-2148
Fax No: 713-627-2034
Emergency Contact No: 713-626-2149
Email: enquiriescgi@swbell.net
Website: http://cgihouston.gov.in/ www.cgihouston.org
https://www.in.ckgs.us/visa/
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
trắng, chụp hình ở walgreen pharmacy, 02 Passport copies, 02 bảng Driver License
copies.
Tất cả đều gởi thư bảo đảm khứ hồi qua địa chỉ Del Valle, Austin và Houston:
1/ Quý Văn Đỗ - Thích Trừng Sỹ, 136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617.
2/ Triệu Huỳnh – 11106 Maynard Pl, Houston, TX 77064.

Giá tiền dịch vụ làm hiện nay năm 2019 cho mỗi Visa Ấn Độ là 300 USD nếu dịch
vụ họ làm và lấy khoảng tiền đó. Nếu mình đích thân đi làm thì có thể rẻ hơn. Những
ai có US. Passport, Sứ Quán Ấn Độ tại Mỹ họ cho Visa 10 năm. Những ai có Vietnam
Passport và Thẻ Xanh, thì Sứ Quán Ấn Độ tại Mỹ họ cho 01 năm.
` Hồ sơ làm Visa India ở Mỹ đi vào India gồm có: 01 Form điền đầy đủ thông
tin/ 02 tấm ảnh passport size, Passport gốc, 02 ID -Driver Lisence copies, và tịnh tài.
Hồ sơ làm Visa India đi vào Nepal Lumbini gồm có: 01 Form, 02 tấm hình
Passport size, Passport gốc, và tịnh tài. Download Form từ trang web dưới đây.
* Nếu quý vị tự làm Visa Ấn Độ (từ Mỹ và Ấn Độ, xin xem website:
https://www.in.ckgs.us/visa/
Sau khi tự làm Visa Ấn Độ rồi, quý vị tự mình mua vé Round Trip từ
Mỹ và phi trường Delhi, India, và ngược lại. Hoặc Ban Tổ Chức có thể
nhờ dịch vụ mua vé cho tất cả quý vị.
* Khi làm xong Visa từ Mỹ vào Ấn Độ, chúng ta hoan hỷ thông báo cho biết. Vì
đi từ nhiều tiểu Bang ở Mỹ khác nhau, khi có Visa rồi, quý vị sẽ tự túc mua vé khứ
hồi đi từ Mỹ tới Ấn Độ và ngược lại từ Ấn Độ về lại Mỹ (Round trip). Để Phái Đoàn
đi cùng chuyến hành hương đất Phật, tất cả chúng ta mua vé đi Ân Độ có mặt tại phi
trường thủ đô Delhi, Ấn Dộ cùng ngày 18 tháng 10 năm 2019 qua Code Sân bay là
DEL, India, kết thúc chuyến hành hương và từ giả sân bay Delhi, India, ngày 31
tháng 10, năm 2019.
Ban Tố Chức = BTC không nhận những ai mua vé đi trễ vào sân bay quốc tế Delhi,
Ấn Độ sau ngày 18 tháng 10 năm 2019.
2,000.00 USD KHÔNG BAO GỒM:
* Chi phí làm Visa Ấn Độ tại Mỹ
* Chi phí mua vé máy bay, round trip bay từ Mỹ vào sân bay Delhi, Ấn Độ, và
ngược lại.
* Chi phí hủy chuyến đi
* Chi phí tùy hỷ phát tâm cúng dường Chư vị Tăng Ni đang du học tại Ấn Độ và
quà làm từ thiện.
* Chi phí cho tài xế lái xe bus và người phụ tài xế
* Chi phí làm Visa nhập cảnh qua Nepal để thăm viếng thánh tích Lumbini, nơi
đức Phật đản sinh.
* Chi phí cúng dường thăm viếng các Chùa tại các Phật tích Ấn Độ
* Chi phí đóng phạt cho hành lý quá cân (mỗi vị chỉ có hành lí xách tay 07 kilos
và hành lý mang theo 20 kilos)
2,000.00 USD BAO GỒM:
Chi phí vé máy bay nội địa đi Phật tích Ấn Độ
Chi phí các chuyến xe bus đi các Phật tích
Chi phí các khách sạn từ 3 sao trở lên
Chi phí ăn uống do khách sạn nấu đồ ăn kiểu Việt Nam và Châu Á

* Chi phí được trả bằng cách gởi check/money order về địa chị: 136 The Ranch
Road, Del Valle, TX 78617, USA. Xin ghi: Hành Hương Ấn Độ 2019. Hoặc Bank
transfer: Account number (Bank of America): 488052775374; Routing number:
111000025. (Nhớ ghi rõ họ và tên - Full Name).

 Khi mua vé báy may đi Phật tích từ Mỹ vào Ấn Độ và ngược lại, xin quý vị
copy gởi qua Thầy Trừng Sỹ’s phone: 512-366-2686 hoặc email:
phapnhantemple@gmail.com Anh Thiện Hiền’s phone: 281-744-5106 hoặc
email: trieuvhuynh@gmail.com và chị Nhuận Mỹ’s phone: 281-636-5932.

ĐI TỪ VIỆT NAM
* Đi từ Việt Nam vào Ân Độ, quý vị tự làm Visa và tự túc mua vé tới sân bay
Delhi, Ấn Độ cùng ngày 18 tháng 10, kết thúc chuyến hành hương Phật tích Ấn Độ,
rời sân bay Delhi Ấn Độ, ngày 31 tháng 10 năm 2019.
LƯU Ý
* Hộ chiếu phải còn thời hạn hơn 01 năm trở lên kể từ ngày đi hành hương Phật
tích.
Khi có Visa từ Mỹ vào Delhi, Ấn Độ, vé máy bay, xin quý vị báo rõ
* Qua điện thoại Thầy Trừng Sỹ qua số: 512-366-2686, email:
phapnhantemple@gmail.com hoặc anh Thiện Hiền qua số: 281-744-5106, email:
trieuvhuynh@gmail.com và chị Nhuận Mỹ’s phone: 281-636-5932 để BTC ghi thành
01 danh sách Visa và lịch trình vé máy bay cho việc đi lại Phật tích Ấn Độ và Nepal
dễ dàng.
Để dễ dàng liên lạc với nhau, những ai có đủ duyên lành đi hành hương Phật
tích Ấn Độ và Lumbini Nepal, xin quý vị hoan hỷ gởi cho BTC các emails, số
homephone hoặc cell phones, địa chỉ nơi đang ở của quý vị.

KÍNH CHÚC QUÝ VỊ CÓ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT AN LÀNH


THAM KHẢO CÁC WEBSITES

https://hoavouu.com/a45391/thong-bao-lam-tu-thien-tai-an-do-2018

https://hoavouu.com/a44568/hanh-huong-chiem-bai-phat-tich-an-do-va-nepal-2018

http://lienhoa.org/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=524&Itemid
=412

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/thong-bao/26398-dang-ky-chuong-
trinh-hanh-huong-phat-tich-an-do-nepal-10-2018.html