You are on page 1of 2

Avaliación da satisfacción dos estudantes (ASA) de Formación Profesional

Datos de febreiro de 2019 e de febreiro de 2018

Para ver máis resultados doutros cursos: https://www.pearltrees.com/titoriabarbon/avaliacion-satisfaccion/id19831642

---------------------------------------------------------------------------------
Preguntas da enquisa

Avaliación da satisfacción dos estudantes (ASA) de Formación Profesional

Datos de febreiro de 2019 e de febreiro de 2018

Para ver máis resultados doutros cursos: https://www.pearltrees.com/titoriabarbon/avaliacion-satisfaccion/id19831642